Van spirituele groei naar het pad van verlichting

14-15-oplHierbij biedt ik je een opleidingstraject aan, bestaande uit verschillende losse workshopdagen. Dit traject helpt je in een rap tempo in ondersteuning en met praktische handvaten om in een diepere bewustwording van wie je Bent en welke unieke kwaliteiten jij in huis hebt, te kunnen groeien.

Het werkt vanuit het aanleggen van een krachtige basis door de eigen spirituele groei heen, naar een diepe bewustwording van je Zelf toe. In een razend tempo, stevig in je Zelf verankert, kunnen daarmee (gesloten) deuren in je Zelf weer geopend worden en kun je praktisch je eigen groei krachtige handvaten geven. Geen gezweef maar praktische spiritualiteit, toepasbaar in het dagelijks leven waardoor je bewustzijn ook werkelijk voeten in de aarde krijgt en belichaamd kan worden.
Groeien is een pad van vallen en opstaan, maar met de juiste basis en het (leren) kennen van je eigen kracht en innerlijke mogelijkheden, de juiste technieken en (innerlijke) gereedschappen kan het vele maken makkelijker en vooral ook helderder worden wat er innerlijk in je leeft en waarom sommige processen met vallen en opstaan gepaard gaan.
Gedurende de opleiding zul je ook veel informatie krijgen over de energieën van deze tijd, de ongekende nieuwe mogelijkheden en de uitdagingen die gepaard gaan met deze tijd. Persoonlijk en wereldwijd, om meer zicht te krijgen op wat er allemaal gaande is in deze tijd en hoe dat verweven en aan elkaar gerelateerd is. Daarin zul je ook veel van je eigen processen van groei verder in kunnen verdiepen en verhelderen. Sommige workshops vallen ook op Portaaldagen en deze brengen een enorm bekrachtigende invloed met zich mee, en zetten je groei versnelt aan! (Meer informatie daarover tijdens de workshops).
Uiteraard wordt de vormgeving van de workshops volledig afgestemd op de aanwezige deelnemers en hun persoonlijke processen, vragen en persoonlijke leerstukken en kwaliteiten.
Vervlochten in alle workshops zit een enorme potentie van healing. Daar waar bewustwording en groei plaats vindt, daar vindt ook healing plaats. Healing is tevens noodzakelijk om oude ballast en blokkades op te ruimen en zodoende je Zelf weer verder te openen voor nieuwe groei.
De workshops zijn een mengelmoes van theorie, gechannelde healingen, persoonlijk zelfonderzoek, oefeningen voor jezelf en met elkaar. Elke workshop tipt andere stukken aan die tijdens en ook na de workshop verdere verdieping en integratie (ontwikkeling dus) zullen vinden. En bevatten daarmee een stap-voor-stap opbouw waardoor je persoonlijk in een snel tempo kunt groeien van spirituele groei naar een dieper begrip en doorvoelen van het pad van verlichting (Ascensie). Omdat begrijpen en voelen met elkaar gelijkwaardig gecombineerd en gevoed worden.
Er is een wezenlijk verschil tussen spirituele groei of het pad van verlichting en dat zal krachtig voelbaar en bewust mogen worden in jezelf gedurende deze opleiding.
Deze opleiding reikt naast een diep gefundeerde groei ook heel veel praktische handvaten aan waardoor je werkelijk dieper vorm kunt geven (belichaming) aan jouw Goddelijke Zijn in je mens-zijn op aarde.

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? Wordt je ergens ‘aangeraakt’ door deze opleiding/ dit traject?

Hier onder vind je in het kort de inhoud van de verschillende workshops die samen dit groeitraject vormen en de praktische informatie met betrekking tot dit traject:
1.Basis afstemming als start van elke groei:
Praktisch werken met en doorvoelen van de waarde van aarding, uitlijning, Multidimensionaliteit, bescherming van je energievelden, bewustwording van jouw energievelden, afweermechanismen en bewustwording van wat je voedt of energie onttrekt. Het belang van een diepe ankering voor je groei en bewustwording. Maar ook het belang daarvan voor het alledaagse leven en wat je daarin tegen komt.

 

2.De essentiële Poort en kracht van het hart:
De belangrijkste sleutel in elk groeiproces. Diepere activaties en initiaties in je eigen Hart. Verkenning van je eigen hartkwaliteiten en wat daarin aanwezig is. Healing van harte pijnen die je hart (deels) geblokkeerd houden. De oneindige mogelijkheden van het hart als Multidimensionaal Portaal leren kennen. De kracht van Onvoorwaardelijke Liefde die neutraal en objectief is en vanuit een grootser perspectief kan overzien. Alle kwaliteiten en mogelijkheden van het Hart verkennen en eigen maken. Het Hart als poort naar je Ziel en Goddelijk Bewustzijn.

 

3.Bewustwording, persoonlijke healing en groei I:
Diepere bewustwording van je aura- en chakra systeem en het functioneren daarvan. Detecteren van belemmeringen, blokkades of juist overactieve stroming. Balancering van je chakra en auravelden voor een gebalanceerd leven en krachtige groei.

 

4.Bewustwording, persoonlijke healing en groei II:
Hoe verloopt groei en hoe wordt je dieper bewust van je zelf. Praktische handvaten en gereedschappen die noodzakelijk zijn voor je eigen groeiprocessen leren kennen en toepassen, zoals: Zelfreflectie, meditatie, zelf onderzoek, leren met vallen en opstaan, affirmaties, intenties, muziek, kristal ondersteuning of andere hulpmiddelen, eigen ruimte. ‘Gereedschappen’ en praktische middelen om je eigen groei steeds dieper te verhelderen.

 

5.Innerlijke Deelaspecten dieper leren kennen en helen:
Innerlijk kind- Persoonlijk Zelf- Hoger Zelf, leidend naar je Goddelijk Zelf. Al deze deelaspecten in je hebben een eigen ‘stem’ en gedragswijzen en het is essentieel bewust te worden van waaruit je reageert, handelt, spreekt, denkt en voelt. Elk van deze deelaspecten kent littekens en pijnstukjes die je zienswijzen kleuren en je vasthouden in beperking. Tevens healing van alle aspecten die naar voren komen om de innerlijke weg meer vrij te maken. Meerdere andere deelaspecten zullen ook belicht worden.

 

6.Multidimensionaliteit en belichaming:
Wat houdt dat in, hoe wordt je je dieper bewust van de verschillende dimensies die je Bent, en hoe de verschillende dimensies dieper met elkaar te koppelen en verbinden voor een innerlijke gelijkwaardige samenwerking waardoor jouw potentieel en innerlijke kwaliteiten werkelijk voeten in de aarde krijgen en uit de verf komen. Hogere Zelven van verschillende dimensies, kwaliteiten en kennis van je Ziel herinneren en deel laten uitmaken van je leven nu. Werken met het 17 chakrasysteem.

 

7.Multidimensionale healing:
Healing van verschillende lagen en dimensies van je Zelf. Bewustwording van karmische knopen en webben die nog verstrikt zitten in je hier en nu bewustzijn en je groei stagneren of belemmeren. Diep zelf onderzoek van oude conditioneringen, aannames, overlevingsmechanismen, oude contracten en beïnvloeding, karmische familielijnen, voorouderlijnen en genetische lijnen. En wat maar aan de orde komt en voelbaar aanwezig is in het groepsveld. Opening en activatie van diep verscholen kwaliteitenvelden die hiermee vrij komen. Leven vanuit hart en Ziel.

 

8. Ondersteunende gereedschappen die je eigen groei en bewustwording versterken I:
Meestervelden (Ascended Masters en Engelen) en kristallen en hun ondersteunende kracht

 

9.Ondersteunende gereedschappen die je eigen groei en bewustwording versterken II:
Flower of Life, Sacred Waters Liquid Light Essences en Sacred Khemitian Cards

 

10.Ondersteunende gereedschappen die je eigen groei en bewustwording versterken III:
Soundhealing (stem, instrumenten en stemvorken) en andere healingvormen. Praktische toepassingen en verschillende werkvormen. Eerste start met werken richting de combinatie van healing en reading (duiding) van energieën en persoonlijke processen.

 

11.Samenwerking vanuit gelijkwaardigheid met andere Energie vormen en werkwijzen:
Samenwerking met de velden van Moeder Aarde, natuurwezens en elementalen, aardehealing. Samenwerking met Meestervelden (Ascended Masters en andere Lichtwezens) voor persoonlijke healing, voor de ander of andere groeistukken.

 

12.Reading:
Zelf reading en reading van de energie van anderen. Duiding van energieën in processen en situaties die te tegen komt. Het achterhalen van diepere oorzaken en Bedoelingen. Praktische toepassingen en werkvormen. Ondersteuning in knelpunten, twijfels en alle persoonlijke thema’s die hierin nog belemmeren.

 

13.Hoe geef ik mijn unieke kwaliteiten vorm op aarde:
Persoonlijk getinte workshop waarin dieper in gegaan wordt op de unieke kwaliteiten van deelnemers die bewust geworden zijn. Evenals knelpunten, onzekerheden of ‘missing links’ om daar de vormgeving voor op aarde, in het dagelijkse leven ,aan te kunnen geven. Afrondende workshop waarin alle vragen of persoonlijke stukken voor belichaming de ruimte mogen krijgen.
Praktische informatie:

De investering in je zelf bedraagt € 111,- per workshop.
Deze uitwisseling is incl. 21% BTW en per workshop lesmaterialen met meer informatie over de betreffende thema’s en werkwijzen. Dat betekend dat je aan het eind van het een traject een map vol aan informatie hebt, naast je eigen ervaringen. Met certificaat van deelname!!
Dit bedrag is ook inclusief koffie, thee, soep en versnaperingen. Lunch mag je zelf mee nemen!
De uitwisseling kan vooraf, per workshop, per bank over gemaakt worden of ter plaatse tijdens de workshop betaald worden (geen pin aanwezig). Dat betekend dus: gespreide betaling!

De workshops duren van 10.00 tot 17.00 uur

Minimaal aantal deelnemers 4 personen, maximaal 11 personen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

Let op: Deze opleiding is alleen in traject vorm te volgen!!!
Losse workshops volgen is niet mogelijk, i.v.m. de opbouw van kracht, werkwijzen en groei in de workshops. Als ook voor de veiligheid binnen het groepsveld.

Bij een eventueel annuleren na aanmelding of halverwege de opleiding, gelden de Apofyliet Spelregels.
Zie www.apofyliet.nl/spelregels.htm voor de Spelregels!
Data van de workshops behorende bij dit traject:
1.Basis afstemming als start van elke groei: 1 nov 2014 (1-11 Portaal)
2.De essentiële Poort en kracht van het hart:.22 nov 2014 (22-11 Portaal)
3.Bewustwording, persoonlijke healing en groei I: 6 dec 2014
4.Bewustwording, persoonlijke healing en groei II: 3 jan 2015
5.Innerlijke Deelaspecten dieper leren kennen en helen: 17 jan 2015
6.Multidimensionaliteit en belichaming: 7 feb 2015
7.Multidimensionale healing: 21 feb 2015
8. Ondersteunende gereedschappen I: 14 maart 2015
9.Ondersteunende gereedschappen II: 11 april 2015
10.Ondersteunende gereedschappen III: 16 mei 2015
11.Samenwerking vanuit gelijkwaardigheid: 6 juni 2015 (6-6 Portaal)
12.Reading: 20 juni 2015
13.Hoe geef ik mijn unieke kwaliteiten vorm op aarde: 4 juli 2014