Kristal Master opleiding 2014-2015

14-15-kristal-opl

Bij deze kan ik je sinds lange tijd weer een geheel nieuwetijds, hoogfrequent en Multidimensionaal kristal traject aanbieden, die een mengelmoes zal zijn van enorme Multidimensionale groei, bewustwording en diepgaand leren (samen) werken met de kristallen!
Deze opleiding zal feilloos afgestemd zijn op persoonlijke groeiprocessen van deelnemers, de nieuwe tijds energieën van dit moment, de Multidimensionale kwaliteiten van kristallen en (half) edelstenen, die ook door de trillingsverhogingen op aarde een enorme ‘upgrade’ in mogelijkheden hebben gekregen de afgelopen jaren. Het is een combinatie van diepe persoonlijke groei in je Zelf en jouw kwaliteiten als het praktisch leren samen werken met krachtige ‘gereedschappen’ en andere Bewustzijnsvormen (Kristalwezens, Ascended Masters, etc.) .
Vervlochten in alle workshops zit een enorme potentie van healing. Daar waar bewustwording en groei plaats vindt, daar vindt ook healing plaats. Healing is tevens noodzakelijk om oude ballast en blokkades op te ruimen en zodoende je Zelf weer verder te openen voor nieuwe groei.
De workshops zijn een mengelmoes van theorie, gechannelde healingen, persoonlijk zelfonderzoek, oefeningen voor jezelf en met elkaar. Elke workshop tipt andere stukken aan die tijdens en ook na de workshop verdere verdieping en integratie (ontwikkeling dus) zullen vinden. En bevatten daarmee een stap-voor-stap opbouw waardoor je persoonlijk in een snel tempo kunt groeien.

Dit is een ‘basis’ opleidingstraject om op een diepgaand Multidimensionaal niveau te leren samenwerken met en het leren verstaan van de kristal energieën, gerelateerd aan en afgestemd op de oneindige mogelijkheden van deze Nieuwe Tijd.
Dit traject, bestaande uit meerdere workshops, die elkaar in opbouw ondersteunen en versterken, biedt enorme handvaten en groei van je Zelf, en leert je tevens op een zuivere en integere manier samenwerken met de kristallen. Dit is namelijk ten alle tijden gerelateerd aan je eigen groei, bewustzijn, openheid en mate van eigen kracht, verantwoordelijkheidsgevoel en ontwikkeling, in hoeverre je met de kristal energieën kunt (leren) werken.

Dit ‘basis’ traject biedt een eerste opstap naar een verdiepende reis in samenwerking met de Kristalwezens, ook binnen je eigen Multidimensionale Bewustzijn en (eventuele eigen Lichtwerk activiteiten en) biedt een krachtig fundament om van daaruit op een gedegen wijze verder te kunnen groeien en te kunnen leren van de kristal wezens zelf.
Je zou dit opleidingstraject dus als een opstap kunnen zien van waaruit je het Pad van groei daarna samen met de Kristalwezens verder kunt ontwikkelen en ontdekken. Groei houdt namelijk nooit op en juist in deze tijd met hoge frequenties en vele veranderingen zijn de mogelijkheden meer open dan ooit tevoren en oneindig!
Deze opleiding biedt je de ingang voor een eerste (diepe) kennismaking met de werelden van de kristallen en nodigt je van daaruit verder uit om deze velden dieper en verder te ontplooien en ontdekken, indien je dat wenst.

De workshops zijn volledig afgestemd op de aanwezige deelnemers, met ieders individuele processen en de groepsprocessen die daarbinnen altijd ontstaan (omdat we nu eenmaal enorm van elkaar kunnen en mogen leren), afgestemd op de frequenties en oneindige mogelijkheden in het NU, de frequenties dus van deze unieke tijd, de Kristalwezens, de aanwezige Licht- en Aarde begeleiding die zich daarbij aandient en passend is op dat moment, en in samenwerking met Al Wat Is.
Gedurende de opleiding zul je ook veel informatie krijgen over de energieën van deze tijd, de ongekende nieuwe mogelijkheden en de uitdagingen die gepaard gaan met deze tijd. Persoonlijk en wereldwijd, om meer zicht te krijgen op wat er allemaal gaande is in deze tijd en hoe dat verweven en aan elkaar gerelateerd is.
Daarin zul je ook veel van je eigen processen van groei verder in kunnen verdiepen en verhelderen. Sommige workshops vallen ook op Portaaldagen en deze brengen een enorm bekrachtigende invloed met zich mee, en zetten je groei versnelt aan! (Meer informatie daarover tijdens de workshops).

De workshops reiken je een enorme groei, bewustwording en diepgang in jouw zelf aan, naast het leren werken op gedegen, zuivere en gelijkwaardige manier met de kristalenergie, die naast meditatief en healing ook heel praktisch zal zijn.
De workshops zijn afwisselend in gechannelde healingen met de kristallen, zelf-helend (leren) werken met de kristallen, praktisch (leren) werken met de kristallen in verschillende vormen, het leren kennen van vele verschillende kristallen en hun energie, en hen dieper leren verstaan en kennen. Er zal veel achtergrondinformatie worden gegeven en volop ruimte zijn voor vragen, persoonlijke bewustwording, groei, processen en thema’s.

(Verdieping en verdere uitbouw van je vaardigheden, mogelijkheden en samenwerking met kristallen na dit kristal traject is mogelijk op eigen gelegenheid of in eventuele verdiepingsworkshops die te zijner tijd zo nu en dan als los te volgen workshops mogelijk gepland worden bij voldoende belangstelling, of via een persoonlijk coaching/ opleiding traject).

 

Voor wie is dit traject bedoeld?
Voor een ieder die zichzelf verder wenst te ontplooien in Bewustzijn, ondersteuning wenst in eigen groei vanuit de kristallen en hun mogelijkheden.
Voor een ieder die een diepere interesse in de kristallen heeft meer dan alleen vanwege een mooi uiterlijk of fascinatie voor de creatie van Moeder natuur in haar vorming van kristallen.
Voor hen die de kristallen werelden wensen te betreden en de diepere boodschap, betekenis en kwaliteiten van de kristallen wenst te ontdekken.
Voor hen die op een zuivere, integere manier met de kristallen wenst (te leren) samen te werken voor welke Doeleinden dan ook, vanuit een eigen Multidimensionale groei en bewustwording.
Voor hen die ter verdieping van hun eigen Multidimensionale groei wensen samen te werken met de kristallen op een niveau dat aansluit bij hun eigen bewustwordingsgroei. Zodat vanuit dat niveau ook ondersteuning vanuit de kristalwerelden aangereikt kan worden.
De opbouw van de workshops:
De workshops zijn opgedeeld in een aantal universele thema’s die in elke betreffende workshop verdieping mee geven en handvaten aanreiken. De workshops vormen een duidelijke opbouw en brengen daarmee een enorme versnelling van je groei en gevoeligheid met zich mee, beide noodzakelijk om op steeds diepere niveaus met de kristalenergie te leren werken.

Zo zijn de eerste 3 workshops gericht op het verder openen en zuiveren van je eigen energie en bewustzijn om zodoende vanuit een diepe en krachtige uitlijning, vanuit het hart je te leren openen voor de kristalenergie en ermee te leren werken. Terwijl je ermee werkt in de workshops, betekend het dus ook veel healing, opening, transformatie en wellicht nieuwe inzichten voor jezelf. Deze workshops worden juist ook door de kristallen zelf als leermeester gegeven, omdat de kristallen juist ook die deurtjes in je zullen openen, die jij nodig hebt in je groei om hen energie dieper te leren voelen en verstaan en jouw specifieke kwaliteiten in het kristalwerk te doen ontwaken.

De daarop volgende 3 workshops gaan dan weer een stap verder en dieper en zijn vooral gericht op je eigen bewustzijnsgroei en Multidimensionale openingen en activaties, om steeds meer van de Kristalwerelden te gaan her-inneren en ontdekken. Welke eventuele Soul Memories kunnen verhelderen of wakker maken en daarmee ook kwaliteiten van de Ziel mbt kristalwerk geactiveerd kunnen worden voor het hier en nu.
Deze workshops reiken tevens veel persoonlijke healing en balancering aan voor een dieper verstaan van je Zelf! Want als jij je innerlijk Zijn kunt verstaan, kun je de kristallenwezens en andere Lichtwezens ook verstaan!

De daarop volgende 3 workshops zijn gericht op het (praktisch) leren werken met healing met de kristallen. Hierbij leer je niet alleen diverse werkvormen en technieken en mogelijkheden, maar zijn dat direct een goede oefenworkshops om je reeds verder geopende bewustzijn en gevoeligheid werkelijk handen en voeten te leren geven. Goed dus voor je vertrouwen, leren volgen van je intuïtie en verstaan van de kristallen in zoverre je dat tot nu toe al ontwikkeld hebt. Een praktisch inzetten van je vaardigheden in speelse workshops met enorme diepgang en waarbij samenwerking met kristallen en healing middels de kristallen centraal staan.

De laatste 3 workshops zullen een ongekende diepgang brengen in je eigen groei en samenwerking met de kristallen. We zullen hierin gaan werken op Multidimensionaal niveau en dat betekend dat we de kristalvelden van Moeder Aarde zullen gaan verkennen en leren verstaan, de kristallen grids of rasterwerken in de aarde zullen ontmoeten, zo ook de Crystal Masters van Sirius op 6-dimensionaal niveau en hoger die de Oorspronkelijke Blauwdrukken van het EenheidsLicht van de kristallen (en veel meer dan dat) vasthouden, we zullen gaan samenwerken met Ascended Masters, engelen en andere licht – en Aardewezens, in combinatie met kristallen. Dit biedt sublieme openingen en groei aan voor jouw Zelf en reikt vele Universele verbindingen aan om mee samen te werken via of met de kristalenergieën. Maar reikt ook onnoemelijk veel inzichten en verheldering aan over wie jij Bent, wat jouw verbinding is met de4 kristal rijken, verhelderd eventuele oude contracten en afspraken met Moeder aarde en de kristalrijken en helpt oeroude kwaliteiten van je Ziel ontwaken mbt de blauwdrukken van de kristal energie.
De workshops van dit opleidingstraject zijn:
1.Basis afstemming en connectie met Kristallen
Uitlijning, aarding, bescherming, afstemming verdiepen en verder openen m.b.v . kristallen, en voor een eerste diepe ervaring met de kristalenergie.

2.Kennismaken met kristallen I
Diverse kristal soorten en hun werking leren kennen.

3.Kennismaken met kristallen II
Diverse kristal soorten en hun werking leren kennen.

4.Multidimensionale aarde bewustzijnsvelden en kristalenergie
Activaties m.b.v. kristallen in je eigen aardevelden, aardebewustzijn en 17 chakra systeem.

5.Balancering van persoonlijk zelf, innerlijk kind en Hoger Zelf m.b.v. kristallen

6.Kristal initiaties in je eigen bewustzijn mbv kristallen
Activatie/verbinding hart en kracht, hart en zonnevlecht voor zuivere afstemming en zuiver werk vanuit hart en ziel. Hogere openingen vanuit je Ziel voor zuivere afstemming en werkwijzen en een dieper en helderder verstaan van de kristalwerelden.

7.Kristallen krachtwielen creëren

8.Soundhealing en andere healing technieken m.b.v. kristallen

9.Kristal leggingen

10.Meesterkristallen en hun verbinding met Meesters, Engelen, Aardewezens, Sterrenwezens en meer

11.Ontdekkingsreis in de Kristalvelden van Moeder Aarde o.l.v. Kristal Masters van Sirius

12.Ancient Energies: unlocking the Codes within:
Activatie van je eigen Kristal Bewustzijn vanuit een Multidimensionale opening en activatie van je eigen Kristal bewustzijn voor verheldering van je eigen taak, coderingen,missie en samenwerkings blauwdruk met de Kristalwezens.

Optioneel: 13-de workshopdag: Kristallen Schedels
Bij voldoende belangstelling na de opleiding.
Praktische informatie:

De uitwisseling per workshop en dus investering in je zelf bedraagt € 111,-
Deze uitwisseling is incl. 21% BTW en inclusief lesmaterialen, koffie, thee, soep en versnaperingen. Lunch mag je zelf mee nemen!
Uitwisseling kan vooraf per workshop per bank over gemaakt worden of ter plaatse tijdens de workshop betaald worden (geen pin aanwezig). Betekend dus: gespreide betaling!

De workshops duren van 10.00 tot 17.00 uur

Minimaal aantal deelnemers 4 personen, maximaal 11 personen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

Let op: Deze opleiding is alleen in traject vorm te volgen!!!
Losse workshops volgen is niet mogelijk, i.v.m. de opbouw van kracht, werkwijzen en groei in de workshops. Als ook voor de veiligheid binnen het groepsveld.

Bij een eventueel annuleren na aanmelding of halverwege de opleiding, gelden de Apofyliet Spelregels.
Zie www.apofyliet.nl/spelregels.htm voor de Spelregels!
Aanbevolen leesvoer ter ondersteuning en achtergrondinformatie:
‘Lichtwerk met kristallen’ van Willemien Timmer
Data van de workshops zijn:
1.Basis afstemming en connectie met Kristallen 2 nov 2014
2.Kennismaken met kristallen I 23 nov 2014
3.Kennismaken met kristallen II 7 dec 2014
4.Multidimensionale aarde bewustzijnsvelden en kristalenergie 4 jan 2015
5.Balancering van persoonlijk zelf, innerlijk kind en Hoger Zelf 18 jan 2015
6.Kristal initiaties in je eigen bewustzijn mbv kristallen 8 feb 2015
7.Kristallen krachtwielen creëren 22 feb (22-2 portaal)
8.Soundhealing en andere healing technieken mbv kristallen 15 mrt 2015 (15-3-15 portaal)
9.Kristal leggingen 12 april 2015
10.Meesterkristallen en hun verbinding 17 mei 2015
11.Ontdekkingsreis in de Kristalvelden van Moeder Aarde 7 juni 2015
12.Ancient Energies: unlocking the Codes within 5 juli 2015

Optionele workshop 13 datum in overleg met elkaar!