De energie van vandaag- energetische update 26 december 2019

 

Tijdens de nieuwe maan vandaag begeven we ons ook in de energie van een ringvormige zonne eclips. Hoewel deze in Europa niet zichtbaar is, worden de effecten hiervan wel via het collectief bewustzijn doorgegeven en gevoeld.
De nieuwe maan brengt altijd de energie van een nieuwe cyclus, een nieuw begin. De ringvormige eclips verduisterd slechts een deel van de zon en daardoor blijft een ring van licht en de zon zichtbaar rondom de eclips, op het hoogtepunt. Dit brengt een energie van belichten van de schaduw. De eigen innerlijke schaduw met zich mee. Maar ook de energie van omcirkelen. Schaduw wordt omcirkelt door licht, wat een kans biedt om de schaduw te doorzien en te omarmen.
Een eclips brengt je dieper in verbinding met het oude en onbewuste (schaduw) om het nieuwe licht en bewuste dieper te kunnen betreden. In feite ook een markering van vernieuwing en nieuw bewustzijn.

 

De ring & polariteiten

De symboliek van de ring is oneindigheid, maar ook van een cyclus.
We staan op het punt om een cyclus van 10 jaar te verlaten, doordat we een nieuwe cyclus van 10 jaar binnen zullen gaan met het betreden van 2020. (Van 2020 tot 2030 is een nieuw decennium met geheel nieuwe, andere energie en mogelijkheden qua evolutie).
Zo zijn er meerdere cycli die afgesloten worden en betreden worden, vandaag en komende dagen.

Opvallend is ook dat er meerdere polariteiten in oplichten. Niet alleen schaduw en licht maar ook water en vuur, de eclips van de zon vindt voornamelijk plaats (zichtbaar) boven oceanen.
Polariteiten zoals deze weerspiegelen de duale wereld van 3D en 4D waarin wij ons voort bewegen. Deze creatie waarvan we ons door bewustwordingsprocessen steeds ‘losser’ maken. En of deze steeds dieper doorzien.

 

Bewust of onbewust

Daar waar we nog innerlijk verwond of afgescheiden zijn van ons ware Zelf, daar haken we nog aan dualiteit. En daar raakt dualiteit ons dus ook nog (energetisch, emotioneel, mentaal, fysiek) en speelt onbewustzijn een grote rol.

Daar waar bewustzijn ontwaakt is en neutraliteit, uitlijning en verbinding met het grote Zelf behouden wordt, daar worden we vrij(er) van dergelijke triggers en kunnen we ‘bij ons zelf’ en ‘in ons midden’ blijven.
Daar doorzien en aanschouwen we een groter plaatje van gebeurtenissen en Bedoeling en kunnen daar (steeds meer) mee Zijn.

 

Zon en maan eclips

De zonne eclips legt de nadruk op het ontdekken en belichten van je mannelijke energie, je kracht, vuurkracht, handelen en praktische vermogens om je vuurkracht en passie, jouw uitlijning met eigen Gouden Bewustzijn en de vormgeving daarvan in je leven dieper te belichten.
Maar ook de schaduw, wonden, littekens en verdraaide aspecten hiervan dieper aan het licht (bewustzijn) te brengen.
Het werkt dus nog mee aan het boven tafel krijgen van thema’s en processtukken die het afgelopen decennium een rol in je leven hebben gespeeld.

Op een ander niveau/perspectief draagt het ook de kracht van mannelijke en vrouwelijke kracht in zich, om deze dieper te verbinden en balanceren. Namelijk het vurige van de zon (mannelijk) en het diep zwarte  van het vrouwelijke, wat als een geborgen, dragende kracht en vruchtbare aarde bedding is om het oude los te laten en het nieuwe te zaaien.

Daarnaast is de zonne eclips verbonden met het vurige licht van Goddelijk (Gouden) Bewustzijn.

Deze ringvormige eclips is ook verbonden aan de gedeeltelijke maan eclips van 10-1-2020. Waarbij de nadruk ligt op de schaduw en oorspronkelijke kracht van het vrouwelijke aspect. De gevoels- en emotiewereld en de (diep)onbewuste velden. De andere kant van de medaille dus dan de zonne eclips.
Deze brengt juist ook in het nieuwe jaar/decennium een opening naar diepere groei en evolutie die de komende jaren doorlopen gaat worden. (Ook de portalen 1-1-2020 en 11-1-2020 spelen daarbij een belangrijke rol).
Je zou kunnen zeggen dat de zonne eclips vandaag een extra duit in het zakje doet bij de afronding van 2019/ einde van dit decennium en bijbehorende evolutie. En de maan eclips met de start van 2020/betreden van een nieuw decennium en nieuwe groeifase in evolutie.

 

De energie van vandaag 26 december 2019

Helpt je om nog meer losse eindjes aan elkaar te knopen. Niet alleen van de groeiprocessen van dit jaar, maar van het afgelopen decennium.
Zoals je in een eerder artikel al kon lezen, gaat december sowieso over deze energie: diep naar binnen gaan, afronding van dit jaar, de puntjes op de i zetten. Reflecteren van alle groei(processen) van dit jaar en de laatste restanten die zich aandienen opschonen zodat je fris en fruitig het nieuwe jaar kunt betreden.
(Zie dit artikel)

De energie die vandaag collectief het menselijk bewustzijnsveld raakt helpt je bij het afronden van niet alleen dit jaar maar ook dit decennium. Dat kan betekenen dat je herinneringen verder terug zullen gaan. Je de komende dagen ineens weer in contact komt met mensen die ergens een cruciale rol hebben gespeeld in je processen de afgelopen 10 jaren of dat er thema’s nog eenmaal de kop opsteken die je bemeesterd hebt de afgelopen jaren.

De hele maand al kon je mondjesmaat processen zien terugkeren die afgelopen jaar doorleefd en doorlopen zijn. In verschillende vormen, vaak gekoppeld aan andere proces- en groeithema’s of als van alles wat tegelijkertijd op dook.
Vanaf de eclips energie vandaag t/m oud jaar zullen ook thema’s van het afgelopen decennium op die manier kunnen passeren.

De energie van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten of knelpunten, van licht en schaduw, van bemeesterd bewustzijn en nog aanwezige groeistukken kunnen daarmee krachtiger verhelderen. Waardoor je meer zicht krijgt op ‘waar jij staat’ in je groei en Zielsevolutie. Waar je focus op mag komen te liggen voor verdere groei of ontplooiing en waar het nieuwe jaar/decennium je verder in zal gaan binnen leiden. Maar ook zal het bewuster maken wat je wel niet allemaal al gedaan hebt en hoe je gegroeid bent in het afgelopen jaar en afgelopen decennium.
Het zal groeilijnen dieper bewust maken waardoor je mogelijk ook meer dankbaarheid, respect en liefde naar je Zelf toe zult kunnen voelen. Want man oh man, wat heb je al een weg afgelegd!
Ook daar mogen we best een bij stil staan.
Dat helpt ook om je Zelf met andere ogen te bekijken en liefdevoller je eigen talenten, krachten en kwaliteiten, maar ook je eigen minpunten, wonden en schaduw te omarmen. Zodat deze steeds neutraler en in groter verband bezien en be-leeft kunnen worden.

Gerichte(re) focus, meer helderheid en bewuster weten waar je aandacht naartoe mag gaan voor verdere zelfontplooiing en ontwaken, kunnen hier ook uit voortkomen.

 

Menselijk meesterschap en de oorspronkelijke mens

De energie en groeiprocessen naar Menselijk Meesterschap en het weer volledig integreren van de Oorspronkelijke Mens Code lopen hier als rode draad, op achtergrond en in hoger bewustzijn, doorheen. In het kader van de evolutie van volledig ontwaken in Gods/Zelfrealisatie op alle lagen.
Menselijk Meesterschap gaat over het opschonen en weer actief maken van alle onbewuste, afgescheiden lagen. Het weer bevrijden en bemeesteren van onze menselijke kwaliteiten. Waardoor afgescheidenheid weer omgezet en terug gedraaid wordt naar Eenheid, openheid en verbondenheid in gelijkwaardigheid.
Daardoor ontstaat ruimte om ons Oorspronkelijk Mens Zijn weer te herinneren en alle Multidimensionale Wezenslagen weer te integreren. Meer daarover vind je in diverse eerdere artikelen van mijn hand.
Dat heeft alles te maken met het ascensie- en descensie proces wat we doorlopen.

Meer leren en te weten komen over en zelf ervaren wat de Oorspronkelijke Mens Codes inhouden kan ook via mijn nieuwe online training.

 

Voor nu wens ik iedereen een prachtige tweede kerstdag, eclips en nieuwe maan toe. En een vernieuwend uiteinde van dit jaar en decennium!

 

© Willemien Timmer, 26-12-2019

 

In deze energie vindt er vanavond weer een afstand activatie en transmissie plaats. Mer info over hoe je hieraan mee kan doen, vind je hier.