Het 3-3-11 Portaal vandaag!

 

We bevinden ons weer (net als in januari) in een periode van de Blauwe Maan. Dat betekend dat we tussen 2 volle manen in zitten, die beide in dezelfde maand vallen. Op 2 maart een volle maan in Maagd en op 31 maart een volle maan in Weegschaal.

Een krachtige periode die samenvalt met de energie van de 3- de maand maart. De energie van de 3 gaat over de Heilige Verbintenis en draagt de codering van de Heilige (innerlijke) Drie Eenheid in zich. Deze energie stimuleert het verenigen van polariteiten, zoals mannelijke en vrouwelijke energie en de versmelting daarvan. Dit wordt het Heilig Huwelijk genoemd. Daaruit voortvloeiend ontstaat een derde, een nieuw veld, wat je het Goddelijk Kind zou kunnen noemen. Een onbevlekt en androgyn veld van bewustzijn wat beide polariteiten (mannelijk en vrouwelijk) in zich draagt, maar tegelijkertijd van een hogere potentie en trilling is.

In ons Bewustzijn dragen wij ook deze Heilige Drie Eenheid. We ervaren vaak de gekwetste, beschadigde kanten daarvan en stoeien in onze groei vaak met de wonden en oude patronen van het manneljke, vrouwelijke en kindsdeel in ons.

Er is echter ook een Oorspronkelijke Blauwdruk van deze velden, die Heel zijn en nooit gekwetst of beschadigt kunnen raken. Deze zijn de ‘doorgang’naar ons Bron Bewustzijn. Deze velden worden vanuit de oud Egyptische energie weerspiegeld door Isis, Osiris en Horus. Zij vertegenwoordigen enerzijds deze Oneindige eeuwige Man-Vrouw-Kind velden, als ook de beschadigingen die we in het mens-zijn in deze velden hebben opgelopen, die we wensen te helen, op weg terug naar Heelheid naar de oorspronkelijke Blauwdrukken dus.

Deze dag opent zich het 3-3-11 Portaal. Een trillingsverhoging waarin de Blauwdruk van de Heilige Drie Eenheid centraal staat, maar ook de kracht van Transformatie en vernieuwing aanwezig is (de 11).

In het haar 2018, waar alle groei draait om zowel diepte Transformatie als Menselijk Meesterschap, betekend deze belangrijke Poort een krachtige instroom van energie naar herstel en heling toe, juist in die meest diepgewortelde velden die alle patronen en processen van verwonding dragen. (Waar we in onze groei mee stoeien).

Er zijn deze maand vier 3-3-11 Portalen. 3 maart is de eerste, vlak na de eerste Blauwe Maan van maart, 12 maart de tweede en 21 maart de derde die samenvalt met de lente en 30 maart de vierde. En direct daarop volgt er de tweede Blauwe Maan. De meest belangrijke portalen die de grootste wijzigingen brengen, ervaar ik als 3 maart, 12 maart en 30 maart. Dat betekend dat we 3 belangrijke wijzigende Transformatie Portalen doorlopen tussen de Blauwe volle Manen in! En dat is een bijzonder krachtig gegeven die diepe wijzigingen in je Blauwdrukvelden kan binnen brengen. Juist door de Blauwe Manen biedt dat een energie van verdieping, ook in de gevoelswereld en persoonlijke beleving en ervaring van deze innerlijke wonden die graag verhelderd en geheeld willen worden en de heelheid die in jou ligt te wachten om te ontkiemen.

Gedurende de afstand activaties op deze belangrijke Portaaldagen, zullen de Blauwdrukken en Meester energieen van Isis, Osiris en Horus centraal staan en zal er een transmissie van deze Meester energieen naar je toe mogen stromen, om jouw persoonlijke processen in deze energie te ondersteunen, bekrachtigen, versnellen en te verstevigen.

Wil je meedoen aan een afstand activatie, vanavond of tijdens 1 van de andere Portaal data?

Kijk dan hier voor de mogelijkheden:
https://apofyliet.nl/activiteiten-agenda/

Meer info over Portaaldagen en Meestergetallen vind je hier:
https://apofyliet.nl/portaaldagen-en-meestergetallen/

 

© Willemien Timmer 2018
Spirituele Praktijk Apofyliet
Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording, Zelfrealisatie & Ascensie