7-1-17 : De energie van het nu, het nieuwe jaar en vandaag

 
Een zuiverende witte deken over Nederland (of in elk geval hier), met ijskristallen!
Wat een prachtige zuiverende, verstillende energie op een 7-1-17 dag, waarbij de energie van inkeer en de frequenties en scheppingskracht van het Goddelijk Vrouwelijk veld centraal staan.
 
Een energie van inkeren in je Zelf, voelen en toelaten wat er nog ligt om gezien, gevoeld, doorgrond te worden, zuiveren van wat om de aandacht vraagt. Om diep te voelen en ontvangen wat er in je wezen gevoeld en gezien wil worden, binnen de nieuwe energieën van dit 1-jaar.
Alle energie die gaat over een nieuwe geboorte, een nieuw hoofdstuk, een je opnieuw centreren in je Zelf, in het nieuwe.
 
We zijn nu al 7 dagen door het nieuwe jaar aan het reizen. (Daar is die 7 weer, die ook in 2017 zit!)
De eerste dagen waren misschien nog even wennen, nog even zoeken, hoe zit je in je energie, waar sta ik nu en hoe verder? De energie is geshift van 2016 naar 2017 en velen ervaren een soort van blanco veld waarin de oude manieren niet meer werken en de nieuwe zich nog amper of mondjes beginnen aan te dienen. Misschien ervaar je ook een soort van verwachtings- of hoopvol gevoel, er komt iets nieuws al is het nog niet helemaal duidelijk hoe of wat en hoe zich dat gaat presenteren.
Dat komt ook omdat we nu in een nieuwe fase zijn beland waarin velen van ons dat Zelf mogen gaan creëren en manifesteren.
 
Hoe? Dat is misschien nog even zoeken. In elk geval in hoe dat werkt binnen deze nieuwe energie. We zijn door alle doorlopen groei heen inmiddels al wel steeds meer getraind geraakt in het creëren en manifesteren van onze Zielenweg. Van ‘slachtoffer’ van wat zich in ons leven aandient naar steeds meer schepper van ons leven aan het groeien. Dus van dat dingen je over komen, naar bewust sturing geven aan je leven.
Dankzij alle voortdurende trillingsverhogingen ontdekken we steeds meer oude ballast die dat proces onbewust verstoord, waardoor we tijdens het leren (herinneren) van manifestatiekrachten toch verdraaide of slechts halve creaties konden neerzetten. Waardoor je misschien slechts een deel van wat je wenste manifesteren gerealiseerd zag, maar dan net even anders dan wat je voor ogen had. Het was het dan soms eigenlijk toch net niet, al leek het op je wens of hetgeen je wilde realiseren.
En dankzij de voortdurende trillingsverhogingen werden en worden onze ogen steeds dieper geopend voor de oorspronkelijker zuivere kracht van ons bewustzijn en wezen, voorbij aan die onbewuste ballast, overtuigingen of wat dan ook maar ons afhielden van ons scheppend vermogen en die zorgden voor die verdraaide creaties.
 
De energie van vandaag richt zich op een beweging inwaarts, een verdiepende verbinding met je Zelf aangaan om dieper innerlijk te gaan voelen welke kant je op mag gaan, welke stappen je voorwaarts zal mogen zetten. Niet vanuit je mind of ego zelf gezien, maar vanuit je Ziel, je Bron.
Om die impulsen te verstaan dienen we in lijn met ons Zelf te zijn, in verbinding, in stilte voelend luisteren naar wat er zich werkelijk in ons ‘beweegt’.
De Vrouwelijke Blauwdruk biedt die potentie en die kwaliteiten, om vanuit verstilling diep te voelen, dicht thuis te komen/Zijn bij ons Zelf en van daaruit ons Scheppend vermogen, onze Zielswensen, – missie of wat zich maar wil laten voelen, aan te kunnen spreken en verstaan.
 
 

De energie van dit jaar

De 1-energie (van deze maand en de energie van dit jaar) gaat ook over de Eenheids energie, die dieper gevoeld, doorgrond, geleefd, gegrond wenst te worden.
Waar we vorig jaar meer ruimte hebben gecreëerd door onze processen heen ook in onze basis, daar mogen we dit jaar gaan leren vanuit deze ‘vernieuwde’ en verdiepte (meer oorspronkelijke) basis ons Zelf te gaan neerzetten in de wereld.
De energie van de 7 resoneert op de Vrouwelijke Scheppingskracht, maar ook op alle 7 Zegels van de Ziel, de chakra’s.
 
Dus de nieuwe uitlijning met ons Zelf, ons Eenheids (Christus) bewustzijn wenst zich vanuit een nieuwe basis dieper te verbinden met al die velden die via de chakra’s (op 4D niveau) tot uitdrukking komen. De chakra’s zijn die spiegels die alles wie wij zijn en wat wij in huis hebben weerspiegelen, alle verbindingen met hoger dimensionale niveaus en velden. Je zou kunnen zeggen dat al onze Oorspronkelijke Blauwdrukken, maar ook alle beschadigingen vanuit afgescheiden perspectief hiermee tot uitdrukking komen in 3D en 4D. Ook de astrale, galactische, kosmische en Goddelijke velden.
We hebben natuurlijk veel meer dan slechts 7 hoofdchakra’s, waarbij elk chakra op specifieke coderingen, blauwdrukken en trillingsvelden resoneert. Maar de 7 hoofd chakra’s zogezegd zijn de samenvattende, al-omvattende basis die alle delen van ons Wezen weerspiegelen en alle Blauwdrukken, coderingen en potenties in zich dragen. Je zou ze de vergaarbak kunnen noemen, die alle sub golflengtes in een specifieke golflente bundelen. Zoals alle kleuren ook vele schakeringen hebben. Geel draagt in essentie ook alle tinten geel in zich bijvoorbeeld, van crème, zandgeel tot stralend goudgeel. En alles daar tussen.
 
Verstorende facetten die van invloed zijn op onze groei en bewustzijn kunnen pas helder en duidelijk worden als wij innerlijk de stilte opzoeken. En van daaruit de verbinding met ons Zelf weer uitlichten en doorvoelen.
Anders leven we de ‘ruis’ en laten ons leiden door de onbewuste invloeden die ons zo vaak voeden in mind en persoonlijk zelf. Die eigenlijk zelden onze Ziel en Bronuitlijning uitlichten en voelbaar maken. Ons eerder daar ver vandaan houden, ons laten leven in de afgescheidenheid in plaats van in heelheid of Eenheid.
Vele verstorende invloeden zijn aanwezig hier op aarde en in ons leven. En komen de afgelopen jaren met de vele trillingsverhogingen steeds meer naar voren. de ‘tegenkrachten’ worden sterker, zo lijkt het vaak. Maar niets is minder waar. Deze ‘tegenkrachten’ waren altijd al aanwezig. Door onze bewustwording worden ze alleen maar makkelijker zichtbaar of voelbaar. De sluiers worden dunner. We ontwaken uit de slaapstand en openen onze ogen voorde vele beïnvloedende, ondermijnende en verstorende facetten. In ons Zelf en in de wereld om ons heen.
 
Zolang we niet de verstilling, de verbinding met ons Zelf voelen, opzoeken en voeden blijven we vaak ‘hangen’ in de ontkrachtende, afscheiding veroorzakende invloeden. Van binnenuit en van buitenaf. En blijven daarmee zitten waar we zitten. (half) slapend en niet wakker in bewustzijn.
 
De Scheppingsmatrix heeft ooit bestaansrecht verleend aan de schaduw krachten (of Archontische velden) en wij hebben zelf ergens op hoog niveau mee gewerkt aan de schepping daarvan, maar dat is een ander verhaal en niet voor het nu.
 
Waar het nu om gaat is dat naarmate wij dieper in ons 5D (Christus of Eenheids Bewustzijn) landen, ook in onze basis, wat dit jaar nog veel dieper staat te gebeuren aan groei. En daarmee stap voor stap dieper in belichaming van ons 5D Wezen op aarde zakken. Dat resoneert op de vernieuwende energieën van dit jaar.
Dat betekent echter dat nog meer van de oude ondermijnende invloed, van binnen uit (onze eigen beschadigingen, wonden, afgesplitste of verloren Zielsdelen) en van ‘buitenaf’ (de schaduw, dualiteit en of Archontische velden) nog meer uitgelicht zullen worden.
Ergens op een bepaald niveau zijn we al voorbij de dualiteit gegroeid. Kunnen deze vaak al doorzien, ons er losser uit maken of er weer uit stappen. Maar tegelijkertijd bewegen we ons nog wel door deze scheppingsmatrix heen waarin deze duale velden (Eenheid en Dualiteit) een feit zijn. En dus kunnen we deels op hoger niveau van bewustzijn daar al meer vrij in geworden zijn, dankzij alle bewustwording, maar op geestelijk niveau en vooral op menselijk (3D en 4D) niveau zitten we nog in deze matrix.
 
Met de energie en trillingsverhogingen van 2017 gaan we ons ook op die ‘lagere niveaus’ (de meer verdichte versies en uitdrukking van wie we zijn als Bron) hieruit bevrijden. Door dieper ‘in te dalen’ (descenderen) met ons Ziels en Bron bewustzijn in de basis. Letterlijk dus ook in de basis, ons fundament als mens, ons eerste chakra.
 
Niet voor niets zijn de afgelopen jaren steeds dieper onze onderste 3 chakra’s verder ‘open gescheurd’ en werden we innerlijk geconfronteerd met veel oude ballast, ‘shit’ zogezegd op allerhande vlakken. Relationeel, emotioneel, mentaal, fysiek. Verlies, ziekte, verdriet, verbindingen die verbroken werden en noem maar op. Het waren allemaal effecten die te maken hadden met het dieper openen van de onderste chakra’s die daarmee die eeuwenoude karmische ballast vrij kon geven, om daarmee te dealen en deze bewust te maken, te helen, te transmuteren in ons leven. Deze openingen aren vaak geen eigen menselijke keuze, wel een Zielskeuze en in resonantie op alle trillingsverhogingen die we al doorlopen hebben. Alles met de Bedoeling om dieper ons Zelf te schonen en wakker te worden. Door alle oude duale wonden heen te gaan om ons ware Zijn weer te gaan herinneren.

De kracht van de 17-energie

In de energie van de ’17 zullen we veel dieper in gaan dalen, echt gaan descenderen of landen in onze basis. In een nieuwe cyclus, het 1-jaar. We leggen daarmee een nieuw fundament voor verder ontwaken in ons totale Zijn binnen ons menselijk ervaringsperspectief.
Wij ervaren vanuit ons mens-zijn. Her-inneren weer vanuit ons mens-zijn. Dat is ons ervaringsperspectief.
Steeds meer worden ook andere niveaus en perspectieven van ervaring in ons wakker. En steeds meer de afgelopen jaren kunnen we meer multidimensionaal stukjes van ons Zelf op andere dimensieniveaus oppikken. Maar de basis van waaruit we dit ervaren en herinneren is ons menselijke deel, de 3D. Van hieruit werken we weer ‘omhoog’ naar de hogere dimensies van ons Zijn.
 
Wanneer ons Bron bewustzijn dus weer dieper gaat indalen en zich gaat verankeren in ons basis chakra, gaan er veel meer realiteiten en perspectieven van ervaring open binnen de menselijke ervaring.
Dat betekent ook dat nieuwe, nog niet herinnerde of ontdekte lagen van dualiteitsbewustzijn daarin bloot gelegd gaan worden. Velden van beïnvloeding en ondermijning die ons gevangen houden in het beperkte 3D perspectief en de innerlijke slavernij, de afgescheidenheid van Bron en meer.
Het betekent dat de noodzaak om steeds dieper te verbinden met ons Zelf ons wat ons in de heelheid en verbinding brengt met Bron, steeds belangrijker wordt. Willen we niet ‘ten onder gaan’ aan de dualiteitservaring en ondermijnende energie.

Eenheidservaringen

Het betekend echter ook dat we steeds meer onze Heelheid en Eenheidservaring gaan leven hier op aarde, in het menselijke stuk. Maar juist daardoor komt ook die schaduw ballast van afgescheidenheid dieper aan het licht. De ‘laatste draden’ die ons vast gezet houden in de matrix van dualiteit, waardoor we slechts gedeeltelijk ons bewustzijn kunnen ontplooien en ons bewustzijn openen. We kunnen daar een heel eind in komen hoor, dat is ‘wel toegestaan’. Maar met de nieuwe energie, het nieuwe jaar, een nieuwe cyclus, startend met de 1- energie, dienen we steeds meer ook echt onze verantwoordelijkheid als Schepper en mede-schepper weer te gaan dragen. En dat houdt ook in dat we gaan her-inneren waar wij nog in de niet-liefde en dus in schaduw aanwezig zijn.
 
De kracht van de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk en de Heilige Veilige Ruimte die deze Blauwdruk biedt, biedt niet alleen deze verdiepte beweging naar je Zelf, naar verstilling, naar diep voelen, impulsen van je Ziel en Bron opvangen. Het biedt ook healing, acceptatie, ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid ervaringen.
Het biedt de Veilige Heilige Ruimte waar binnen we onze Bron kunnen voelen, toelaten en zo kunnen helpen indalen in ons basis fundament.
Het biedt de Veilige Heilige Ruimte waar binnen alle gekwetste, ondermijnde, afgespleten of vergeten delen van ons Zijn terug kunnen stromen naar Oorspronkelijke Heelheid. Of deze zich nu in de mannelijke, vrouwelijke of kind blauwdrukken bevindt.

Scheppende kracht

De Scheppende Blauwdruk van het Goddelijk Vrouwelijke (in resonantie met de 7) biedt de baarmoeder waar binnen alles nieuw kan groeien, in Heelheid, en van waaruit elke schepping nieuw geboren kan worden.
De 7-resonantie, de kracht van verstilling, ontvankelijkheid, Liefde voor je Zelf, omarming van al wat is, acceptatie, vergeving, heling, nieuwe schepping en geboorte stroomt dus dit hele jaar mee. we worden dieper geïnitieerd in het overkoepelende Eenheidsveld van de Oorspronkelijke Moeder. Met alle kwaliteiten en potentie die daarbij hoort. Zoals ook zorgzaamheid voor je Zelf, beschermende kracht, veiligheid, Onvoorwaardelijke Liefde, etc.
 
 

Vandaag: de 7-1-1-7 codering en komende maand

 
Met de energie van vandaag worden we dieper binnen geleid in deze Blauwdrukvelden. Het is een eerste ingang naar een diepere verbinding met onze Vrouwelijke Moeder Blauwdruk, ons dieper Scheppend en helend Vermogen. Vanuit de nieuwe cyclus, de 1-resonantie. De resonantie van Eenheid, heelheid en de kracht van herstel door koestering.
Vanuit deze energie worden we ook voorbereid op een bijzondere komende maand, de 1-maand van dit 1-jaar waarin heel veel transformatie, nieuwe uitlijning, vernieuwing op vele lagen van bewustzijn en in de basis centraal staan.
We worden voorbereid op een bijzondere gebeurtenis waarbij op 9 januari voor het eerst sinds 2011 alle planeten tegelijkertijd direct (vooruit) lopen. Dit gebeurd zelden, omdat er altijd planeten zijn die ook terugdraaiende bewegingen maken. Dat alles tegelijkertijd ‘vooruit loopt’ wil zeggen dat we een enorme stap voorwaarts, een energetische beweging voorwaarts gaan maken. Opnieuw heel veel hogere instroom van trillingen en diepere aanrakingen in bewustzijn. Als een groeispurt als het ware.
Alle invloeden, kwaliteiten en potenties (weerspiegelt door alle planeten van ons zonnestelsel) gaan in een beweging voorwaarts. Vanuit het oude naar het nieuwe (de 9 resoneert op o.a. voltooiing! Een beweging naar een stuk voltooiing van het neerzetten van de Eenheid, het Christus Bewustzijn in ons Zelf).
De planeten van dit zonnestelsel resoneren diep door in je menselijke ervaringsperspectief. En de menselijke ervaringen (van eeuwen) en dus op de 3D en 4D bewustzijnsvelden van ons menselijke deel. Ongeacht of je dat bewust bent of niet.
Met deze krachtige voorwaartse beweging zullen we heel veel nieuwe velden in ons Zelf letterlijk open zetten, maar ook koppelen aan de menselijke basis (basischakra). Dit zet echt de toon voor de rest van het jaar.
 
Deze dag, 7-1-17, vraagt de energie om Verstilling, naar binnen keren, aankijken en omarmen wat nodig is, en dieper verbinden met alle lagen van je Zelf. Zodat de Oer Moeder frequentie in jou je weer kan omarmen in alles wat er in jou(w leven) is. om dieper tot je innerlijke wijsheid, kennis en Liefde vanuit Bron te komen.
Om dieper je Zelf te erkennen, Zien, voelen en ervaren en van daaruit te Zijn, ook in je mens-zijn!
 
Er valt nog heel erg veelmeer te vertellen over al deze energieën, het nu, de komende tijd, het komende jaar… maar dat is voor een later moment.
Stap voor stap zal ik geregeld wel weer updates geven van de energieën van deze nieuwe tijd.
 
 

Vanavond: A moment of Truth in Purity

 
In deze prachtige zuiverende verstilde energie van vandaag voelt het kloppend om opnieuw een afstand activatie te gaan geven, de eerste van dit jaar, als een welkom in de nieuwe energie. Als ondersteuning in dat wat zich nu aandient in jouw persoonlijke processen, als verbindingsveld waardoor je dieper afgestemd raakt op je Zelf en je Bron. (Als hulp dus om dieper in verbinding met je Zelf te komen en van daaruit bewuster de energieën van deze periode in te gaan). Om dieper gelegen ondermijnende of beïnvloedende energieën los te koppelen, afgescheiden Zielsdelen terug te halen, om zo diep mogelijk de Eenheid in je Zelf, vanuit menselijk ervaringsniveau, te ervaren, herinneren en integreren in de basis.
Om oude onbewuste ondermijnende, verstorende energie los te koppelen en zo diep mogelijk in verbinding met alle lagen van je Zelf de voortstuwende vernieuwing van komende maand in te gaan.
Met wat zich vanuit die afstemming maar mag aandienen!
 
Dat we samen – in verbinding met elkaar, om elkaar te dragen- geboorte mogen geven aan ons Goddelijk Zelf in belichaming op aarde, in dit nieuwe jaar!
 
Dus wil je meedoen, mee-dragen in dit veld, voor je Zelf en elkaar? Laat dan wat van je horen.
De afstemming op afstand vindt plaats van 20.30 tot ongeveer 21.00 uur (vaak met uitloop).
Investering in je Zelf bedraagt € 33,33 incl. BTW en uitgebreid verslag naderhand per mail.
Aanmelden mag via info@praktijk-apofyliet.nl
 
 
© Willemien Timmer 7-1-‘17
Spirituele Praktijk Apofyliet
www.apofyliet.nl