Tijd van innerlijke waarheid en inzichten en nieuwe shift in bewustzijn

(Volle maan, 9-9 Portaal, energie van september en collectieve processen)

volle maan

De overgang van augustus naar september

Sinds de start van september bevinden we ons opnieuw in een shift in bewustzijn, en er begint een energie vrij te komen die van een heel andere orde is dan de voorgaande maanden van dit jaar.
De laatste dagen van augustus was dit al sterk voelbaar, alsof de energie aan het kantelen was en alsof er soms van die ‘kriebels’ van iets nieuws, iets spannends voelbaar was. Misschien heb jij het ook ervaren maar kon je er niet precies de vinger op leggen?

De eerste dagen van september waren een ware stroming en stortvloed van deze nieuwe energie. Het was net of alle stagnaties, processen of persoonlijke thematieken die de afgelopen pittige zomerperiode aangetrilt waren, voor een moment stil vielen. En werd het weer mogelijk wat meer bevrijding te vinden, mee te stromen met je innerlijk en uitdrukking te geven aan je innerlijk in de uiterlijke wereld. Het was bijna als ‘van ouds met gemak stromen en dicht bij je Zelf zijn’ maar dan wel weer in een nieuw jasje uiteraard.

Dit was de intrede van de nieuwe energie, de shift in trilling zogezegd die zich eind augustus al liet voelen. Het is net of we van de ene golflengte naar de andere zijn verschoven in twee dagen tijd. Daarna begon opnieuw de energie te kantelen, en werden we dieper onder gedompeld in de energie van september en geleid naar waar deze trilling werkelijk toe leidt.
Dus mogelijk heb je het ook ervaren dat e vanaf 3 of 4 september ineens weer een verandering waar kon nemen in je eigen energie, in je eigen leven. Een energiebeweging die weer dieper de diepte van het Zelf in leidt, die je processen die er al waren weer ‘pijnlijk’ sterk naar voren haalde, een lusteloosheid of moedeloosheid die weer opwelde, gebrek aan concentratie of inspiratie, slaapproblemen of intensief dromen. Innerlijke onrust, manipulatieve energie, situaties die je uit je kracht of hart brachten, weer dieper in de verklevingen met de duale realiteit brachten, de uitdaging om steeds wee ‘op te kabbelen’ en je kracht te hervinden, etc.

De overgang is gemaakt. De energie is ‘gedraaid’ van de augustus energie naar de september energie en deze overgang verliep anders dan de overgang van de meeste eerdere maanden van dit jaar. Soms is dat zo, wanneer dat gepaard gaat met een shift in trilling omdat andere specifieke energieën klaar staan om door ons heen te stromen. We zijn door deze shift heen gegaan en we worden daar momenteel volop in ondergedompeld.

 

Integratie van dat wat Is

De enorme bewustzijnsshifts van deze zomer en met name van eind juli en augustus hebben ons in een heel andere bewustzijnslaag laten ‘neerploffen’ in ons Zelf. Vele diep onbewuste laagjes en patronen zijn daarmee aangeraakt om zich in de komende maanden (en jaren) verder kenbaar te maken. Zodat we er bewustzijn op krijgen en de oude duale patronen kunnen leren omarmen of loslaten.
Daarnaast is tegelijkertijd via de Leeuwenpoort onze Kracht ook in die diepte lagen dieper aangeraakt om te ontwaken. Waardoor we in staat zijn onze kracht aan te wenden bij alle processen die we vanuit deze diepte aanrakingen in onbewuste en schaduw lagen tegen zullen komen.
De essentie van al deze trillingsverhogingen en het oprekken van (on)bewustzijn ligt nog altijd in het volledig wakker worden in alles we wij Zijn. Om weer de diepste Liefde, Eenheid en Bron in ons Zelf te leren herinneren en belichamen, op alle lagen.

Al die lagen schaduw en Licht die in ons aangeraakt worden dwars door alle Ontwakingsprocessen heen hebben ook ruimte nodig om zo nu en dan weer even met elkaar de balans op de te maken. Om weer met elkaar uit te lijnen. Om bewust en helder te krijgen wat je doorlopen hebt en hoe het jou dient. Vanuit Goddelijk oogpunt maar zeker ook vanuit menselijk oogpunt.
Welke wijzigingen ervaar je in je leven? En in je bewustzijn? Welke oude patronen zijn verdwenen of vragen nog om aandacht, om puntjes op de i?
Waar kun je dieper je hart, passie, Zielsbewustzijn of Goddelijke uitlijning leven en vorm geven in je leven?
Waar vragen oude patronen die blootgelegd zijn nog op een dieper ermee verbinden, doorvoelen verhelderen of acceptatie?

 

Het veld van Niet-Weten

De groeiprocessen gaan daarbij gewoon door, ook terwijl er momenten zijn waarop even stil staan bij je Zelf en de innerlijke balans opmaken voor integratie plaats vinden. Dat geeft gaandeweg ook steeds meer helderheid, zicht en inbedding in de veel grotere shift waar we in dit jaar (op een overkoepelender niveau) doorheen aan het gaan zijn.
(Waar ik op een later moment meer over zal schrijven).
Ik noem dit veld van ervaring tegenwoordig maar het Veld van ‘Nothingness’, het veld van Niet-Weten, en daarin Overgave vinden aan het Goddelijke binnen je Zelf. Een veld wat door alle persoonlijke processen heen, vaak op de achtergrond mee loopt als een rode lijn maar lang niet altijd zichtbaar of bewust ervaarbaar is. Een frequentie die steeds triggert om alle oude controle op werkelijk alle lagen en verbindingen van ons Zijn los te laten. Ook de (menselijke) controle op waar we nu exact naartoe groeien en hoe we dat allemaal moeten doen, behappen, vorm geven, etc.

 

De 9 energie

Augustus met haar shifts en aanrakingen, stroomversnellingen en wakker schuddende energieën heeft een flinke duit in het zakje gedaan met de leeuwenpoort, de krachtige volle maan, zon- en maan verduisteringen, diverse portalen en bijkomstige sterrenstanden.
Het kan het gevoel hebben gegeven dat je aardig door elkaar gerammeld bent in je innerlijke wezen. Al-oude patronen, gevoelens, angsten,  littekens of vertwijfelingen kwamen moeiteloos omhoog. Daarnaast kwamen mogelijk ook bij jou nog meer manipulerende of beïnvloedende krachten aan het licht, situaties en ervaringen die de energie van ontmoediging dieper dan ooit opriepen. Afgewisseld met prachtige krachtige momenten vol inspiratie, piekervaringen in kracht en inspiratie, Liefde, Vreugde, vrijheidsbeleving, diep Weten of herinneren van Goddelijke Lijnen of verbindingen.
En met dat alles wat in razende vaart door je leven voorbij schoot,  diende jij je als mens maar mee te verhouden.
En zelfs al ben je dat misschien niet op alle lagen even bewust, de effecten hiervan resoneren nog steeds diepgaand door je heen. En er mag ruimte te komen voor integratie zodat al deze wijzigingen in jouw bewustzijn ook ten diepste gegrond en verankert kunnen worden.

De energie van september biedt die ruimte en de energie van deze maand zet tegelijkertijd weer aan tot nieuwe processen daar binnen.
September reikt een energie aan om ‘orde op zaken te stellen’, om tot afronding te komen zodat je aan een nieuw hoofdstuk kunt beginnen. Dit is een logisch gevolg, voortkomend uit alles wat in voorgaande maanden (en jaren) doorlopen is aan groei.
Het biedt een energie van integratie aan die noodzakelijk is om oude deuren te sluiten en nieuwe te openen.
Het is enerzijds een pas op de plaats maken en je Zelf ruimte bieden om te gaan waarnemen, ervaren en bewust worden wat er afgelopen maanden in je systeem los gerammeld is. Daar waar bewustzijn wakker wordt start ook meteen heling, daar ontstaat de mogelijkheid om oude stukken los te laten of om te keren.

De 9-maand resoneert sterk op het afronden van al het oude, en het herverbinden met je Zelf, en alle lagen die al bewust zijn. Om deze met het eigen Galactische Hart uit te lijnen. Want daardoor kan het echt in al je innerlijke ervaringswerelden landen en een plek innemen. Dan kan het ook in je mens-zijn gegrond worden en leefbaar worden, hier en nu op aarde.
Dat is in alle 9-energie zo en in die zin elk jaar in september zo, maar de combinatie met de energie en de bewustzijnstrilling waar we nu zijn, houdt dat dus andere stappen van groei en andere processen in, dan in andere jaren. Bewustwording is een continuerend proces van groeien en steeds verder uitdiepen en steeds dieper weer Thuiskomen in steeds meer lagen of delen van je Zelf.

Volle maan in vissen (6-9-2017)

De energie van vandaag, met volle maan in vissen, brengt een bijzondere bijdrage binnen deze processen van integratie. De energie van vissen biedt de kans om veel dieper in je gevoelswerelden binnen te gaan om ‘orde op zaken’ te stellen. Om dieper dan ooit de dieper Waarheid, inzichten en innerlijke waarde weer te gaan herinneren en doorvoelen.
Daar waar oude patronen van onwaardigheid, ongelijkwaardigheid, jezelf kleiner ervaren dan een ander (gekwetste ego lagen) en het gebrek om je eigen Grootsheid (op Goddelijk niveau) te zien, nog een rol spelen. Om de oude mindcontrol, oude programma’s gebaseerd op duale beleving en afgescheidenheid, manipulatie en ontkrachting binnen je Zelf dieper helder te krijgen en ook de daaraan klevende emotionele reacties dieper te kunnen helen.
Oude wonden in emotielagen en verdraaide gevoelservaringen, die allen los gewrikt zijn in de energieën van afgelopen zomer, krijgen zo een kans om dieper doorvoelt, doorzien, omarmt en getransformeerd te worden. Zodat de achterliggende kracht, kennis, wijsheid en waarheid van jouw wezen weer vrij kan gaan stromen.

De energie van volle maan gaat enerzijds om die verdieping in je Zelf vinden als ook om een stuk voltooiing vinden in alle reeds doorlopen groeiprocessen. Het is een essentieel proces wat deze maan in jouw gevoelslagen aanreikt om echt tot diepe integratie te kunnen komen van alles wat je doorgewerkt hebt tot nu toe.
De energie van volle maan gaat ook over het Vol worden in je Zelf, vol in je kracht, je wijsheid, je helderheid, kennis en waarde gaan staan. En je Zelf daarin erkennen. Ongeacht welke projecties de buitenwereld en de situaties van je aardse leven daarin naar je afvuren.
Vanuit de gevoelslagen en de diepte verbinding met je Zelf zul je veel dieper het onderscheid kunnen verhelderen en voelen wat een werkelijke spiegeling is van jouw bewustzijn en waar je nog gemanipuleerd wordt of beïnvloed wordt door projecties van de ander en van de wereld om je heen.
De energie van volle maan in vissen versterk je innerlijke Voelen, je voelend Weten en gevoeligheid in het algemeen. Dat kan ook sneller prikkelbaar maken of leiden tot snellere overprikkeling, want alles komt dieper dan ooit binnen in je gevoelswereld vandaag.

Het vraagt dus ook een stukje zorg (vanuit Liefde) voor je Zelf. Ook zo’n aspect wat afgelopen maanden indirect weer aangeraakt is om dieper in je te ontwaken. Wat hiermee direct aanzet krijgt tot diepere integratie zodat het ook concreet toepasbaar wordt in je hier en nu (aardse leven).

 

Het 9-9 Portaal

In de nawerking van de volle maan energie gaan we dan op 9 september collectief door de energie van het 9-9 Portaal. Opnieuw een krachtige trillingsverhoging die je Man-Vrouw Blauwdrukken verder oprekt naar je 9-dimensionaal bewustzijn waardoor er nieuwe ruimte ontstaat in alle gevoelslagen om de tot nu toe geïntegreerde energieën en groei naar een nieuw ervaringslevel of frequentie te trekken. Deze energie gaat een Kosmische Balancering ook teweeg brengen in al je ervaringsvelden als Multidimensionaal wezen. Maar ook in de gevoelservaringen van je mannelijke en je vrouwelijke energie. Daar waar deze blauwdrukvelden van je bewustzijn dieper in de gevoelswereld van geheelde, duale gevoelens kunnen komen, daar kunnen zij weer dieper met elkaar uitgelijnd en gebalanceerd worden.

Het 9-9 Portaal biedt dus ten tijde van de integratie periode meteen weer een nieuwe stroming en enorme trillingsverhoging aan, want het brengt je intuïtieve gevoelige kant weer dieper in contact met je praktische, manifesterende kant.
Het biedt een diepere uitlijning van gewonde aspecten van mannelijke en vrouwelijke energie weer in verbinding met elkaar, waardoor je sensitiviteit vergroot wordt maar ook de potentie om dit werkelijk op aarde, in belichaming te gronden, leven en belichamen. Daarnaast brengt het hemel en aarde verbindingen in jouw bewustzijn dieper in verbinding met elkaar, zodat deze in een diepere harmonie ervaren kunnen worden. Ook dat is essentieel om jouw Goddelijke Zijn (met alles wat daarbij hoort) weer dieper werkelijk in belichaming als mens te kunnen leven.

De effecten, aanrakingen en bewustwordingsgroei die van hieruit door gaan stromen brengen wederom een versnelling in je processen. Als ook een verdieping. Je zult nog diepere schaduw lagen van je Zelf gaan bloot leggen en ervaren, maar ook de andere kant van de medaille: nog hogere bewustzijnsvelden, kwaliteiten, krachten en Goddelijke Potentie. Het geeft een enorme aanzet in je groei om steeds dieper vrij te komen van de oude duale matrix en afgescheiden ervaringen, en steeds meer de weg naar Heelheid ook in deze diepte en hoogte lagen van je Zelf, in lijn met je Galactische Hart bewustzijn laten ervaren.

 

Nog meer trillingsverhogingen in het vooruitzicht

In navolging op deze shifts in bewustzijn en de energetische doorwerkingen daarvan ook in je menselijke bewustzijn en dagelijks leven zullen we ook verderop in de maand nog weer wijzigingen in energie mogen gaan doorlopen. Maar deze wil ik voor nu slechts benoemen en daar zal ik op een later moment meer over gaan schrijven.

*20 september: nieuwe maan

De nieuwe maan van 20 september biedt een voorbereidende energie op de vernieuwing, de start van een nieuwe fase of geboorte die voortvloeit uit deze integratie maand.

*21 september: Herfst equinox

Opnieuw een kantelpunt van de energiefrequenties die gaat leiden naar nog dieper naar binnen keren, loslaten van oude niet langer dienende patronen en het nog verder omschakelen van jouw bewustzijn naar en in voorbereiding op de nieuwe frequentie van bewustzijn waar je je in groei naartoe aan het bewegen bent door de maand september heen.

Voor nu wens ik iedereen een prachtige volle maan ervaring toe!!
Dat het je weer dieper in de bevrijding van jouw ware Zelf mag brengen!

© Willemien Timmer, 6-9-2017

 

Zie ook het artikel het 9-9 Portaal:

Op 9-9-17 vind er in deze energieen een workshop plaats, die je dieper de kracht en potentie van deze energieen helpt be-leven en integreren.
Workshop: Het 9-9- portaal: Terugkeer van de Phoenix
Meer informatie vind je hier.

Op 9-9-17 vind er in de avond weer een afstand activatie en transmissie plaats vanuit deze energieen.
Meer informatie daar over vind je hier.