Laden Evenementen

De energie van de 3-3-3 code en Portalen

Deze maand doen zich vier 3-3-3 portalen voor, te weten: 3 maart, 12 maart, 21 maart en 30 maart.
Deze dagen stroomt een krachtige Meestertrilling van de 3-3-3 codering door het collectief en persoonlijk bewustzijn. Deze energie trilt alle Heilige Drie Eenheidsvelden in ons bewustzijn aan, ook de Holy Trinities binnen de mannelijke blauwdruk, de vrouwelijke Blauwdruk en de Kind blauwdruk.
Dat betekend dat (3×3=9) alle ervaringswerelden, de 9 dimensies waarin wij ons als een Bronmanifestatie hebben gemanifesteerd en waarin we ervaringen doorlopen, tevens mee genomen worden in deze trillingsverhogingen.
Dit is weer in lijn met de energie van de 19 van 2019, waarin het gaat om de Blauwdrukken van Bron in uitlijning met de 9 ervaringswerelden te brengen.

Het centrale uitgangspunt of ervaringsperspectief daarin is wie wij zijn als mens. Want dat is de lens van waaruit wij in het hier en nu waarnemen. Wij als mens zijn aan het ontwaken, groeien, bewust aan het worden en staan voor de uitdaging om alles wie wij Zijn weer te integreren en belichamen.

De vier 3-3-3 portalen zullen ijkpunten zijn waarop de gekwetste menselijke drie eenheid energie en de Goddelijke Drie Eenheid elkaar dieper zullen kunnen aanraken. Als een balancering of afstemming op elkaar, waardoor alles wat doorleefd, doorvoelt, bewust geworden of losgelaten is, met elkaar kan versmelten en integreren.  Van daaruit gaat onze groei weer verder de verdieping in. Het is enerzijds een stukje afronding als een nieuwe start naar diepere harmonie en innerlijke balans.

Het getal vier (er zijn 4 van deze ijkpunten) s daarbij van wezenlijk belang. Want de energie van de 4 gaat over het gronden van alle wijzigingen en het neerzetten daarvan op aarde. Deze energie is dus noodzakelijk omdat het alle groei en wijzigingen verbind aan  wie jij bent als mens. Waardoor het steeds dieper in je hier en nu kan integreren en wijzigingen en groei ook hier op aarde in je leven, manifest kunnen worden.

Lees hier meer over de energie van maart 2019!

 

Afstand activaties tijdens de 3-3-3 Portalen

Gedurende deze 4 ijkpunten in de 3-3-3 energie zal ik afstand activaties verzorgen. Elk van deze Portalen zal gericht zijn op de energie van dat moment en het betreffende portaal.
Als ‘ingang’ zijn verschillende Holy Trinities vanuit het Egyptische veld aangegeven, die iets vertellen over de spiegelingen in de groeiprocessen op dat moment.
De Egyptische Trinities weerspiegelen kwaliteiten en potentie van ons universele wezen en van collectieve processen die wij ook individueel doorlopen. Het gaat niet zozeer om de Meester frequenties op zich, al hoewel deze ook dieper gevoeld zullen kunnen worden (of innerlijk geactiveerd) tijdens de afstand activaties.

3 maart: 3-3-3 Portaal in de weerspiegeling van Isis-Osiris-Horus, de Goddelijke Man-Vrouw-Kind Blauwdrukken nader belicht

12 maart: 3-3-3 Portaal in de weerspiegeling van Amun-Mut-Khonsu, versluiering, oerkwaliteiten en gevoelscycli in ons 12-voudig bewustzijn nader belicht.

21 maart: 3-3-3 Portaal in de weerspiegeling van Ma’at – Isfet – jouw Zelf, de frequenties van ultieme uitlijning, dualiteit en jouw Zelf/Pad nader belicht. Deze activatie valt samen met een super volle maan en lente equinox. Wil je daar meer over weten? Lees dan hier even verder!

30 maart: 3-3-3 Portaal in de weerspiegeling van Sekhmet – Ptah – Nefertem. Vurige (scheppings)kracht, verstilde scheppingskracht en ultieme zuiverheid nader belicht. Letterlijk vanuit het Egyptische veld doorgestuurd, dus extra bekrachtigd!

De afstand activaties zijn los te volgen, maar ook als 4-tal (in opbouwende energie) een enorme bekrachtiging in de processen die jij deze maand doorloopt binnen je eigen bewustzijn, in een wereld vol veranderende trilling.

Elke afstand activatie vind plaats van 20.30 uur tot ongeveer 21.12 uur
De investering in je Zelf per activatie/ bedraagt € 33,33 incl. BTW en uitgebreid verslag.
(33,33 =  4 x 3 = je volledige Heilige Drie Eenheid gronden. 4 x 3= 12 = je volledig multidimensionaal wezen en de 12 is numerologisch ook weer een 3 )

Wil je meedoen? Laat dan wat van je horen via info@praktijk-apofyliet.nl

 

© Willemien Timmer 1-3-2019

 

Meld je direct aan:

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!