Laden Evenementen

Holografisch bewustzijn

 

Holografisch bewustzijn is verweven met multidimensionaal bewustzijn. Alles wat we kennen draagt een holografisch bewustzijn wat als het ware een template, blauwdruk, basis of bouwplan is van waaruit energie of bezieling een vorm kan aannemen en zich kan manifesteren.
Ik ervaar holografische velden als een blauwdruk, een bedding van waaruit een veld van bezieling kan indalen. Ongeacht of dat bewust of onbewust is. Ongeacht op welke dimensielaag.

Holografische velden zijn het bouwplan of de template van waaruit vormen, patronen, gevoelens, gedachten, ervaringen, etc. kunnen manifesteren binnen je Zelf, jouw realiteit en in de wereld(en)!

Dat betekend enerzijds dat ons Zielsbewustzijn holografische velden nodig heeft om werkelijk in de stof/manifestatie te kunnen indalen, tot diep in cellen, DNA en moleculair systeem. Maar het betekend ook dat oude patronen van overleving en verwonding een soort holografisch veld dragen die de bedding of het bouwplan voor die gevoelsenergie dragen.
Holografische velden zijn een basis waarin bezieling, intenties, energievelden of frequenties kunnen plaatsnemen om door de dimensiesferen heen een vorm aan te nemen en zich te manifesteren.
Holografische velden kunnen geometrisch van aard zijn, maar dat hoeft niet per definitie.

In deze workshop gaan we ons dieper richten op wat holografische velden en vormen zijn, en hoe het werkt. Dit is diepgaande ascensie materie en het gaat om scheppingsvelden verkennen en herkennen.

We gaan (in jouw leven) bestaande holografische velden dieper verkennen en onderzoeken. Welke structuren zijn deel van je en welke intenties, herinneringen, patronen, energieën zijn daaraan gekoppeld? Welke holografische velden dienen jouw ascensie pad en welke werken onbewust en verstorend? Hoe zijn deze binnen ons bewustzijn zijn aan te passen, te heruitlijnen, te wijzigen. Hoe kunnen we hiermee werken via focus, intentie en vanuit bewustzijn?
Herscheppen van holografische templates en scheppen van nieuw templates vanuit bewustzijn en met oog op jouw pad van Meesterschap.

Een bijzonder krachtige workshop met gereedschappen voor de Meester in jou om steeds bewuster actief mede-schepper van je eigen realiteit te worden!

 

Workshop van 10.00 uur t/m ongeveer 17.00 uur

De investering in je Zelf bedraagt bedraagt € 122,- incl. BTW, koffie, thee en versnaperingen

 

 

Meld je direct aan:

 

 

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!