Laden Evenementen

Ma’at, de rechte lijn met Bron herstellen 

 

De weg van Ma’at, zoals dat ooit in het vroegere Egypte werd genoemd, gaat over de heldere rechte lijn van leven in lijn met de Bron.
Dat was toen, en dit is nu. Maar aan dit principe van leven in lijn met Ma’at is in feite niets veranderd. De weg van leven in lijn met Ma’at gaat over het leven in grootst mogelijke zuiverheid, leven van al jouw hogere kwaliteiten, je scheppingskracht, in je dagelijks leven. Leven in spiritueel bewustzijn, helderheid, rechtvaardigheid, vanuit je hart en in uitlijning met Al Wat Is.

Ongeacht welke (spirituele) weg je volgt, is dit altijd de rode lijn die door alles heen loopt. Je bewust(er) worden van wie jij Bent, als mens (in het klein) en als Bronwezen (in het groot).

Deze workshopdag staat in het teken van Maát als frequentie, als rode lijn, als afstemming door je leven(s) heen.
Waar kun jij al ‘in Ma’at Zijn’ en waar nog niet?

De Ma’at frequentie werd vanuit de oude tijden uitgebeeld als een Godin (Netert) met vleugels en een struisvogelveer op haar hoofd. Wat betekend deze symboliek en welke boodschappen zitten hier in voor het Nu en onze groei nu?

De frequentie van Ma’at is oneindig liefdevol, en straight, letterlijk als een rechte lijn door al je lagen, levens en lichtlichamen heen.

Leven in lijn met Ma’at betekend alle lagen van wie jij Bent, alle wezensdelen samen brengen en laten samenvloeien. Zodat jouw hoogste potentieel in alle lagen van wie jij Bent toegankelijk is en belichaamd kan worden.
Hoger Zelf delen, Lichtbegeleiding, sterrenwezens- en Zelf delen, wie jij bent in de aarde en door alle levens heen. Alles mag op lijn worden gebracht met elkaar.
Vanuit de Ma’at frequentie gebeurd dat in de meest zuivere vorm van gelijkwaardigheid en integriteit.

In de energie van de 10-maand (oktober) waarin het gaat je uitlijning weer in lijn met Bron te brengen.
En in de energie van de 3, die gaat over de drievoudigheid, o.a. man-vrouw-kind. Dus alle Blauwdrukken weer in lijn brengen met Bron.

In samenwerking met verschillende Lichtbegeleiding en met name met de Ma at frequentie zelf zal deze activatie workshopdag vorm mogen krijgen.

Het Bewustzijn van Ma’at als frequentie van Bronaspect en weg naar Leven vanuit Bron,  zal in ieder vandaag de innerlijke Ma’at codering helpen (dieper) te wekken en te activeren.
Wat dit exact inhoudt zal aan bod komen in de workshop. Maar in het kort betekend dat een dieper uitlijning met je eigen Bron Bewustzijn (actiever) gaan leven.  Afgestemd op de collectieve en jouw persoonlijke potentie van het nu.

 

Deze workshop is een inwijding in een van de vele Egyptische Mysteriën, maar volledig vertaald en vorm gegeven naar het hier en nu en de bewustzijnsgroei die wij nu door maken.  Afgestemd op de energie van dit moment en de aanwezige deelnemers en vanuit een gedragen, gegrond veld van stevigheid.

 

Activatie workshop van 10.00 tot ongeveer 17.00 uur

Investering in je Zelf bedraagt € 122,- incl. BTW, koffie, thee en versnaperingen

 

Meld je direct aan:

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!