Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Over de workshops van maart 2019

De workshops in de maand maart zijn allemaal gericht op de Heilige Drie Eenheid die wij zijn. in overeenstemming met de energieen van deze periode: mens-zijn,  Ziel-zijn en Bron-Zijn.

De workshops die daartoe ingepland zijn resoneren allen op een groei en bewustwording naar een dieper herstel van de Heilige Drie Eenheidsvelden binnen ons bewustzijn. (zie ook het artikel ‘De energie van maart 2019′).

In de dag-workshops die in deze maand plaats vinden is bewust afgestemd gekozen voor verschillende ‘ingangen’ (workshopthema’s) om deze bewustwordingsgroei dieper te ondersteunen. Het gaat uiteraard niet om de ‘ingang’, als wel om het te doorlopen proces wat daarmee aan gezet kan worden!
De verschillende ingangen bieden echter elk een ander potentieel aan, wat aansluit op de processen van deze maand.

De nadruk in deze workshops ligt op het steeds dieper her-inneren (en eventueel terug halen) van Zielaspecten die in vergetelheid, verwonding of afscheiding zijn geraakt. Wanneer we deze weer gaan herinneren en verbinden aan ons hier en nu bewustzijn, zullen we ons bewustzijn, kwaliteiten en potentieel steeds krachtiger als mens op aarde kunnen leven.

 Reis door Midden Aarde

Blauwdrukken, Hoger Zelf delen en kwaliteiten herinneren en ‘op halen’ vanuit de Midden Aarde werelden en integreren in het hier en nu mens-zijn.

 

Terughalen van Zielendelen naar het Nu

In deze dag workshop gaan we ons afstemmen op blokkades en belemmeringen die je in je dagelijkse leven en groei ervaart. Steeds terugkerende thematieken en issues. Zogenaamde blinde vlekken of hardnekkige processen die maar steeds niet te doorbreken of overstijgen lijken te zijn. Dergelijke diep gelegen thema’s kunnen soms resoneren op afgescheiden delen van ons Wezen die nog elders in de dimensielagen of sferen of zelfs aan oude incarnaties zijn vast blijven zitten. Daarmee blijf je het gevoel houden in-compleet te zijn, hoeveel je ook al gewerkt hebt aan je Zelf.

In deze workshop gaan we dergelijke afgescheiden Zielendelen en deelaspecten verder verkennen, lokaliseren en terug halen naar je hier en nu bewustzijn.

In Essentie zijn we nooit gespleten of afgescheiden, het zijn ‘slechts’ bepaalde overtuigingen voortkomend uit Zieletrauma’s en pijn die ons dit laten denken en voelen. We zullen met verschillende Multidimensionale technieken aan het werk gaan, die ook thuis makkelijk weer inzetbaar zijn, om steeds meer afgescheiden delen van je Ziel/Zijn te kunnen gaan lokaliseren en ‘terug’ te halen. Waarmee je je eigen Eenheid en Heelheid steeds dieper weer zult kunnen ervaren.

Het houdt tevens heelwording van oude karmische belasting en littekens in. Maar brengt ook de kwaliteiten naar je terug die besloten lagen in die gebieden die in je Wezen niet meer toegankelijk waren. Wanneer we deze Deelaspecten van je Multidimensionale Zelf weer gaan ‘bevrijden’ zul je ook weer in contact komen met oeroude kennis, kwaliteiten en potentie die daarin besloten liggen en die nu weer vrijer naar je (hier en nu) Zijn terug kunnen stromen. Je Ontwaakt dus opnieuw op diepere lagen van je Goddelijk Zelf, om deze dieper dan ooit tot uitdrukking te kunnen brengen (belichaming) in het hier en nu.

In deze workshop zal dit gericht zijn op Deelaspecten en Hoger Zelf delen in de Midden Aarde werelden. Hier liggen vele magische kwaliteiten en Zelf delen, waar we vaak niet van bewust zijn. Denk aan het Tovenaars bewustzijn, de elfen en andere natuurwezen werelden, Lichtsteden in de aarde, Meestervelden en mythologische (sprookjesachtige) werelden en kwaliteiten.

Maar ook kunnen hier gestagneerde delen en blokkades liggen, kinken in de kabel waardoor je je totale Zelf niet meer kunt her-inneren of bewust bent. Waardoor je je scheppende, creatieve, helende vermogens en verbindingen met andere dimensies niet meer toegankelijk zijn.

Die Aarde frequenties die ten diepste resoneren op ‘sprookjesachtige’ werelden en waar Wezens leven die we ons herinneren middels de ‘overleveringen’ die we sprookjes noemen. Wezens als de Elfen, de Eenhoorn, Pegasus, natuurwezens, Lichtwezens van Binnen Aarde, Draken frequenties, Wizard Bewustzijn, sfinxen, trollen, en heel veel meer. Magische werelden in werelden die ten diepste van belang zijn om ook weer dieper te gaan he-inneren.

We gaan onze eigen Gods Aspecten binnen deze werelden dieper verkennen en her-inneren en ons dieper binnen laten begeleiden in de magische werelden van Midden Aarde.

Ongetwijfeld komt daarbij veel her-innering vrij en daarmee ook een diepere bewustwording omtrent de illusie van onze afgescheidenheid van Al Wat Is en de aangeleerde menselijke gedachtegang, patronen, etc.

 

Workshop van 10.00 tot 17.00 uur

De investering in je Zelf bedraagt € 122,- incl. BTW, kofie, thee en versnaperingen

Voor aanmeldingen kun je me bereiken via info@praktijk-apofyliet.nl

 

Meld je direct aan: