Laden Evenementen

Soul Fusion: Lemurische Herinneringsvelden, Zielsdelen terug halen, je eigen bewustzijn bewust Zijn & integreren in het mens-zijn

Gedurende deze workshopdag gaan we Lemurische coderingen her-inneren en inzetten om ‘verloren’ en afgescheiden Zielsaspecten en persoonlijkheidsdelen terug te halen, te herinneren en integreren in het hier en nu bewustzijn.

Vanuit diepere verbinding met en initiaties binnen je eigen Lemurische velden van bewustzijn zullen we tijdens deze workshopdag bewuster leren afstemmen op een grote plaatje van wie wij werkelijk Zijn.
De menselijke (beperkte) perspectief lens wordt schoon gepoetst en ‘opgerekt’ om ons oneindige Bron Zelf vanuit een breder perspectief (en ervaring) te ontmoeten.

Gaandeweg de evolutiecyclus van onze Ziel  zijn we gedescendeert (in trilling verlaagd of hebben ons Wezen steeds verder afgesplitst) en zijn we ervaringen op allerlei dimensie niveaus en in allerlei aardse incarnaties gaan opdoen. We zijn daarbij steeds verder afgeraakt van ons werkelijk Bron Bewustzijn en de her-innering dat we Bron in ervaring zijn. We zijn daarbij vergeten dat we als ‘afsplisting’ of facet van de totaal Bron onze ervaringen opdoen en zijn ons gaan identificeren met het facet dat we ervaren van ons Zelf. We zijn dat als enige realiteit gaan beleven en daarin verstrikt geraakt.

Door de vele (met name aardse) levens heen zijn we delen van ons Zelf steeds verder kwijt geraakt. Soms kan dat resulteren in Zielservaringen waarbij delen van je Zelf missen.
Dat wat we vaak als blinde vlekken, onbewustzijn, karma of schaduw ervaren kan soms als basis hebben dat we delen van de Ziel uitgeschakeld, verloren of achter gelaten hebben. Sommige Zielsfacetten zitten letterlijk nog in andere dimensies of aardse ervaringen, tijdslijnen of incarnaties vast. Waardoor we ons in het hier en nu niet compleet voelen of waardoor bepaalde ervaringen/situaties/patronen maar niet te helen of om te keren zijn.

Dus enerzijds dealen we in onze Ascensiegroei hier en nu met een beperkt menselijk perspectief, wat gevormd is door de afsplitsing van ons eigen Bron Bewustzijn. Anderzijds dealen we daar binnen met Zielsfacetten die niet meer toegankelijk of die vergeten zijn.
Beide zijn een lastigheid in onze aardse en Kosmische groei omdat ze processen, triggers, hardnekkige patronen of wonden in stand houden.

Gedurende deze workshopdag gaan we allereerst afstemmen op ons Lemurische Bewustzijnsveld (5D en hoger) waarmee we de Zielsevolutie cyclus op aarde startten. Deze velden van bewustzijn waren in die zin, op ‘dat moment’ nog completer uitgelijnd met Bron (even los van Galactische versnippering van Bewustzijn) en andere realiteiten, Lichtwezens/begeleiding, etc.
Vanuit deze afstemming rekken we ons Bewustzijn meer op naar een gewaarworden van een groter plaatje. Met welke intentie begonnen we aan de reis in de 3D sfeer? Welke doelen of ervaringen had mijn Ziel hierbij voor ogen? Hoe heeft mijn Ziel dat pad min of meer uitgestippeld en gecreëerd?
Waar heb ik delen van mijn Zelf afgesplitst om dieper de duale en 3D ervaring in te kunnen gaan?
Waar zijn nog delen in mijn Wezen, in het nu, verloren, afgestoten, weggetrokken, vast zittend door de incarnatielijnen heen?
In welke tijdslijnen zitten mogelijk nog Zielsdelen vast, waardoor ik nu niet verder kan in mijn groei?

Vanuit de Lemurische Bewustzijnsvelden, en de aansluiting/verbinding die je daarmee op dit punt in je groei kan maken, zullen we dieper onderzoeken en gaan traceren waar afgescheiden delen zich bevinden, waarom deze ‘achtergelaten’ zijn (wat wilde je Zielsbewustzijn hiervan leren?) En hoe deze ’terug te halen’ zijn naar ons Bewustzijn in het hier en nu.
Je wordt daarmee weer een stukje completer in je volledig bewustzijn. Oude karmische contracten, ervaringen of wonden kunnen daarmee helen, zodat ze niet langer een tegenwerkende kracht in je leven zijn en je meer vrijheid innerlijk zult kunnen ervaren. Je groei kan meer voortstuwen en je wordt steeds meer weer Meester over jouw eigen energie.
Wanneer dergelijke delen in je Zelf integreren veroorzaakt het ook blijvend trillingsverhoging en dient uiteraard je ascensie groei. Want als steeds meer delen van jouw Wezen weer Thuis komen in je hier en nu Zijn, en je een steeds dieper inzicht krijgt op welke weg jij als Ziel (op het aardse vlak alleen al) hebt afgelegd, groeit je bewustzijn, je Liefde (ook voor je Zelf), je (Zelf) respect en je bewustzijn op je pad en aanwezig Zijn op aarde.

Soul Fusion: Het terughalen van wie jij Bent, ook vanuit andere tijdslijnen, dimensies en aardse incarnatiestromen, vanuit een grootser Bewustzijn die uiterst Liefdevol is naar elke vorm van jouw Schepping. Daarom werken we vanuit de Lemurische trillingen. Die Oneindig liefdevolle trillingen in zich dragen, die aan de basis van de aardse incarnatiecyclus staan. Via het Lemurische veld zijn we hier gekomen met een belangrijke Zielsmissie en – Bedoeling om ons Galactische incarnatiepad in de stof voort te zetten. Van hieruit kunnen we her-inneren welke delen van ons Zijn we missen in ons Zelf, in de duale wereld-ervaring, kunnen we ons Zelf helen, vergeven en herstellen.

Soul Fusion is ook het her-inneren, het terughalen en integreren van die ervaringen en kwaliteiten, delen van jouw Zijn in je aardse hier en nu, zodat het hier en nu belichaamd, gevoeld, ervaren en geleefd kan worden. Waardoor je je trilling verhoogd, je aardse menselijke perspectief/lens vergroot en minder vertroebeld is, zodat deze minder beperkend werkt en je jouw grotere Zielsvisie weer steeds helderder voor ogen krijgt!

Waardoor jouw Ziel steeds meer echt kan indalen en versmelten met je aardse jij, hier op aarde!

 

Wil je met deze bijzondere workshop meedoen?

Stuur me dan een mailtje met je aanmelding!

 

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!