Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Afstandsconsulten van Spirituele Praktijk Apofyliet
Kijk hier voor de nieuwe pagina Afstand Consulten van Spirituele Praktijk Apofyliet! Belangrijke mededeling m.b.t. Afstand consulten (update 24-11-2015) klik hier!!! Afstandsconsulten zijn consulten die letterlijk op afstand plaats vinden. Je bevind je daarbij niet in mijn nabijheid, maar gewoon thuis of elders. Afstandsconsulten werken net zo effectief als praktijkconsulten, maar worden uiteraard anders ervaren dan wanneer je live aanwezig bent. Omdat er geen directe interactie of uitwisseling  onderling met elkaar is. De energieen, activaties, healing en frequenties werken echter hetzelfde. En kunnen ook hetzelfde ervaren worden. Ten tijde van het consult, maar ook bij het lezen van het verslag, wat veelal weer dieper activerend werkt vindt niet alleen bewustwording maar ook healing plaats. Bij afstandsconsulten maak ik altijd een verslag wat je per mail ontvangt. Op deze wijze ontvang je toch de meest essentiele informatie, inzichten, reading of gechannelde informatie die is vrijgekomen tijdens het consult. Ook het herlezen van dergelijke consultverslagen kunnen op later moment weer nieuwe energie in beweging brengen, nieuwe kwartjes laten vallen (inzichten aanreiken) of verheldering geven. Zo leert de ervaring. Voor een afstandsconsult heb ik een foto en evenuele vragen van je nodig, waarop het consult gericht mag zijn. Ook een geboortedatum is vaak prettig erbij te ontvangen. De consulten vinden niet op een afgesproken tijd plaats, maar wanneer ik voel dat ik ‘groen licht’ van Spirit ontvang waardoor ik weet dat het de juiste Goddelijke Timing daarvoor is. De ervaring leert dat dat altijd op de exact juiste timing is. Zodra het consult klaar is maak ik het verslag en stuur je dat per mail toe. Alle mogelijke vragen, thema’s, processen zoals meegenomen kunnen ook met praktijk consulten, kunnen ook met de afstandsconsulten mee genomen worden. Belangrijke mededeling m.b.t. Afstand consulten (update 24-11-2015) klik hier!!! De vormen van afstandsconsulten die Spirituele Praktijk Apofyliet aanbiedt zijn: (Prijzen vanaf 2014 en alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW) *Mini consulten (Khemitian Cards) € 22,22 incl BTW *Activatie mini consulten (Khemitian Cards) € 33,33 incl BTW *Activatie Healing (m.b.v. Sacred Water Essences) € 22,22 incl BTW *Amun Ab Ra kristaltransmissie/Balans consult € 33,33 incl BTW *Rainbow (Light Codes) Healing Nieuw! € 77,- incl BTW  (en uitgebreid verslag van ong. 17  blz) *Akasha Ascensie Reading & Healing Nieuw! € 199,- incl BTW (en uitgebreid verslag van ong. 40 blz) *Bewustwordingsconsult inc. kristaltransmissie & kristal   € 25,- incl BTW  Nieuw en introductieprijs! *Live Chat consult (via Facebook) Nieuw! € 33,33 of € 55,-  incl BTW  (afhankelijk van tijdsduur) *Blauwdruk activaties € 33,33 incl BTW (groepsactivaties op verschillende data) *9-daags Initiatiepad en Tempelkristallen € 111,- incl BTW (en uitgebreid verslag van ong. 50 blz) *Uur consult € 55,- incl BTW *Dieren consulten € 55,- incl BTW *Inzicht consult € 44,- incl BTW *Kristal consult € 33,- incl BTW  *Kristallen schedel consult € 33,- incl BTW Momenteel niet mogelijk *Huis ontstoring € 66,- per uur incl BTW (op afstand, voor persoonlijk                       aanwezig op de plek, mail me voor de prijzen) Hieronder vind je uitgebreide beschrijvingen van wat deze consulten globaal gezien inhouden. * Mini consulten (Khemitian Cards) Kort persoonlijk consult op afstand aan de hand van de Khemitische kaarten set die ik zelf gecreëerd heb. Een oud Egyptische set die Universele Sleutels en coderingen in zich draagt, die diepgaand herinnert zijn en sleutels aanreiken voor de groei, ontwaken en bewustwording in het hier en nu. Via deze kaartenset, in afstemming op jouw energie, zal ik een kaart trekken voor jouw proces in het nu. En vanuit dat energetische veld of die Universele Sleutel, zal een activatie van diezelfde Goddelijke Kwaliteiten in jouw Bewustzijn mogen worden doorgegeven. Dat betekend een stuk activatie van nieuwe kwaliteiten van je eigen Goddelijke Zijn, die wordt gedownload of geactiveerd in je mens-zijn in het hier en nu. Dat kan een diepe healing op gang zetten om steeds dieper die kwaliteiten te herinneren en eigen te maken (tot belichaming te brengen) . het betekend het openen van velden of kwaliteiten die tot nu toe slechts gedeeltelijk ontwaakt waren of misschien nog geheel ‘sliepen’. En het betekend dus een aanzet in diepere groei, nieuwe stroming, nieuwe verheldering, nieuwe mogelijkheden. Een nieuwe stap voorwaarts in diepere bewustwording en herinnering aan wie je Bent en wat jij in huis hebt! Een mini consult om juist weer grootse stappen voorwaarts te kunnen doen! Het betreft hier een mini activatie consult, en dus ook een mini prijs als investering aan je Zelf: € 22,22 per persoon per activatie. Inclusief korte mailing omtrent de beschrijving van de kaart, energieën, de activatie  en de Sleutel(s) van de geactiveerde kwaliteiten van het persoonlijke activatie consult. Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl *Activatie consulten (Khemitian Cards) Soortgelijk consult als hier boven, maar dan uitgebreider en specifiek toegespitst op de kaarten (die hele frequentievelden vertegenwoordigen) als activatie middel om Blauwdrukken, Goddelijke Kwaliteiten dieper te doen Ontwaken, om healing en zuivering van oude energieen te bekrachtigen en stevig in stroming te brengen, of wat er maar nodig is. Een iets uitgebreider mini consult wat krachtige zoden aan de dijk zet! Investering aan je Zelf: € 33,33per persoon per activatie. Inclusief korte mailing omtrent de beschrijving van de kaart, energieën, de activatie  en de Sleutel(s) van de geactiveerde kwaliteiten van het persoonlijke activatie consult. Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl *Activatie/healing consult met Sacred Water Liquid Light essence  (op afstand) Krachtige healing c.q. activatie in je eigen bewustzijn, energie en mens-zijn vanuit afstemming op jouw energie en  groeiproces  in het nu. Deze healingen c.q. activaties brengen een diepte aanraking voort waarbij je Blauwdruk aangetrilt wordt voorbij de pijnlagen, innerlijke wonden en innerlijke littekens die in jouw proces nu aan de orde zijn. Deze healingen c.q. activaties bieden niet alleen een enorme doorstroom in gestagneerde energieën of blokkades binnen je groeiproces, maar maken mogelijk ook inzichten vrij die ondersteunen bij het stuk innerlijke healing en proces dat hieruit voortvloeit. Daarnaast bieden de activaties een stimulans waarbij je eigen Blauwdrukvelden van Heelheid en Bewust Zijn geactiveerd worden in aansluiting op waar jij nu staat in je persoonlijke Bewustwordingsprocessen. Dat betekend dat processen waarin je op dat moment vertoefd een enorme stimulans en versnelling krijgen waardoor ze versneld uitgewerkt kunnen worden. Je eigen Blauwdrukvelden worden door het aantrillen (wekken) hiervan toegankelijker en zullen steeds meer ‘aansturing’ gaan geven in je groeiprocessen. Dat betekend algemene versnelling van je groei, bewustwording en healing. Naast krachtige ondersteuning en draagkracht van binnenuit. In afstemming op jouw energie en eventuele vraag of spelend groeithema zal er een meest passende essence gekozen worden, die daarop aansluit. De essence zal in frequentie uitvergroot en versterkt tijdens de activatie naar je toegezonden worden en verbinden met je energie, waardoor deze resonantie diep zal wakker trillen en healing zal brengen. In eerste instantie werkt dit vanuit de Multidimensionale velden en zal vooral eerst energetisch werkzaam zijn, alvorens het ook fysiek voelbare uitwerking zal vinden. (Dat heeft soms wat meer tijd nodig). Ter ondersteuning van de activatie van DNA en celniveau binnen deze activatie zou je de essence zelf kunnen gebruiken nadien, om de activatie healing te versterken en ondersteunen, ook op fysiek niveau (optioneel). Na de activatie c.q. healing ontvang je een kort verslag van wat naar voren kwam en welke stukken aangeraakt en geactiveerd zijn en met welke essence frequentie er gewerkt is. Activaties vinden plaats op afspraak. Activaties duren gemiddeld 20 minuten. Investering in je Zelf:  Kennismakingsprijs: € 22,22 incl. BTW en verslag per mail Info of aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl Meer achtergrond en info over de Sacred Water Liquid Light Essences vind je hier: www.apofyliet-kristalshop.nl/sacredwateressences.htm *Bewustwording, heling en balans consult middels kristaltransmissie Met de zeer unieke zeldzame Amun Ab Ra kristallen, die krachtige verbindingen in zich dragen met het Universum en met Moeder Aarde, en daarmee dus  uitermate hoog in frequentie en diep in aardeverbinding zijn. Deze kristallen zijn een Meester in het bloot leggen van versluieringen en het optrekken van de energie, via het hart van Onvoorwaardelijke Liefde naar de Oorspronkelijke Blauwdruk kracht (voorbij de versluiering in bewustzijn, voorbij de dualiteit). Dit consult bestaat uit het ontvangen van een kristaltransmissie, een energie overdracht en healing via de energieën van deze kristallen. Deze kristaltransmissie brengt je niet alleen een diep stuk healing en balancering aan binnen de processen van groei waar je je bevindt, in je aura en chakrasysteem en fysieke lichaam. Maar richt zich ook op het steeds dieper balanceren van je Multidimensionale veld en van daaruit het verbinden van Hoger Bewustzijn en menselijk bewustzijn. Deze consultvorm biedt dus een stuk ondersteuning aan voor integratie en belichaming van je Hoger Bewustzijn in je alledaagse menselijke bewustzijn. De speciale kristallen die hiervoor ingezet worden kunnen op via transmissie krachtig in je energie en bewustzijn werken om hierin stukken te herstellen, balanceren en helpen te integreren. Een weldaad van verdieping maar ook innerlijke verrijking. Je voelt de vitale levenskracht weer veel krachtiger stromen, ervaart meer Verbinding met je Zelf op alle lagen en staat krachtiger geaard weer temidden van je leven en groeiprocessen. Een consult wat een pas op de plaats biedt om alle groei in integratie te helpen komen, waardoor je spirituele groei en bewustzijn werkelijk gegrond wordt. Je met een geopend hart en hoog bewustzijn temidden van de dagelijkse maatschappij kunt functioneren. Deze balancerende activatie healing duurt ongeveer een half uur en nadien ontvang je een verslagje in PDF van hetgeen er tijdens het consult naar voren kwam. Investering in je Zelf € 33,33 incl. BTW en persoonlijk verslag Mail me voor het maken van een afspraak op info@praktijk-apofyliet.nl *Rainbow (Light Codes) Healing Transmissie, activatie en healing consult. Lees hier alles over deze healing consulten! Investering in je Zelf € 77,- incl. BTW en persoonlijk verslag Mail me voor het maken van een afspraak op info@praktijk-apofyliet.nl *Akasha Ascensie reading & healing Uitgebreid consult en verslag van persoonlijke reading van jouw Multidimensionale energieën die  handvaten en  inzichten biedt op jouw pad van groei en bewustwording.   Ik stem gedurende deze consulten volledig af op jouw Ziels Akasha en je Ascensieproces (bewustwordingsprocessen) om zodoende niet alleen ballast en persoonlijke leerthema’s maar ook specifieke kwaliteiten van je Ziel boven tafel te krijgen. Aansluitend vind een activatie en of healing plaats die je gaat helpen om alle informatie ook daadwerkelijk een plek te geven (integreren) in je dagelijkse menselijke leven. Zodat hemel en aarde in jou steeds dichter bij elkaar kunnen komen en je je Zielengroei ook daadwerkelijk op aarde kunt gaan leven. Zeer uitgebreid consult, wat meerdere momenten en dagen in beslag zal nemen, en op innerlijke stroming en afstemming op Spirit steeds op de juiste tijd verder uitgediept gaat worden. Daarmee  heb je uiteindelijk niet alleen een zeer uitgebreid reading pakket van je Zelf in handen, maar zul je in een transformatie en groeiproces terecht komen, waarbij steeds meer lagen van je energie en bewustzijn stapsgewijs dieper zullen openen. O.a. je processen in het nu en een dieper inzicht hierin verkrijgen, inzicht in je Zielspad en Zielsevolutie, kwaliteiten en ballast die jij als Ziel hebt meegenomen, inzicht in de staat van je chakrasysteem en Multidimensionale Bewustzijn/Lichtlichamen, eventuele voorgaande levens die nog een rol spelen, familielijnen en karma, handvaten en tips m.b.t. het verder ondersteunen van persoonlijke processen. Met persoonlijke channeling van Meesters of gidsen. Aanvullende afbeeldingen en of teksten zullen worden toegevoegd, die je bekrachtigen in je energie en processen of die aansluiten bij jouw thematieken. En nog veel meer! Nadat het proces van reading en healing voltooid is, ontvang je een zeer uitgebreid verslag (ruim 30 blz. of meer) in PDF van me. Uitwisseling ter investering in je Zelf: € 177,- inc BTW en zeer uitgebreid verslag Geschatte ‘levertijd’ bedraagt ongeveer 4 weken, omdat vanuit afstemming en Flow op meerdere momenten wordt afgestemd in reading en healing. *Bewustwordingsconsult inc. kristaltransmissie & kristal Afstemming op je energie en persoonlijke processen, incl. kristaltransmissie en ondersteunende knuffelsteen die speciaal geprogrammeerd en geactiveerd is en hier prachtig dieper in door mag werken. Deze consultvorm biedt je naast inzicht ook directe healing en dieper ontwaken/bewustwording, en dat leidt weer tot healing. Het op jouw afgestemde kristal wordt in het consult mee genomen en als ondersteuning aan je proces gekoppeld. Door na het consult regelmatig met het kristal te mediteren of deze bij je te dragen ondersteun je je eigen helings en bewustwordingsproces. Deze consult vorm vindt plaats op afstand, en na het consult ontvang je een verslag hiervan in PDF. Eventuele persoonlijke groeithema’s of vragen kunnen in het consult mee genomen worden. Introductie prijs € 25,- incl. 21% BTW,  Incl. knuffelsteen en verzending daarvan *Live chatconsult (via Facebook chat) Consult duur: half uur of een uur (naar eigen keuze) Vanuit je vraag of groeiproces,  tune ik in vanuit afstemming op je vraag en datgene wat naar voren komt, deel ik met je en daar kunnen we over en weer in de chat dieper op in gaan. Ook eventueel m.b.v. het trekken van aanvullende kaarten (met tekst en uitleg van de betekenis binnen je vraagstelling) ter ondersteuning en verheldering als je dat wenst. Investering in je Zelf: € 33,33 incl. 21% BTW per half uur. Of € 55,- incl. 21% BTW per uur Op afspraak prikken we een datum en tijd voor jouw live chat-consult. Live chat vind plaats nadat de uitwisseling is voldaan! Mail me voor het maken van een afspraak op info@praktijk-apofyliet.nl *Blauwdruk activaties en afstand activaties Alle informatie over deze bijzonder krachtige healing- en activatie momenten op afstand, vind je hier! Opgave via de mail info@praktijk-apofyliet.nl of facebook. Uitwisseling ter investering in je Zelf: € 33,33 per activatie/avond en per persoon, incl BTW en uitgebreid verslag per mail * 9-daags Initiatie pad & Tempelkristallen Kijk hier voor uitgebreide informatie *Uur consult op afstand  Een uurconsult zoals deze normaal gesproken in de praktijk zou plaats vinden, vind nu op afstand plaats. Ook hiervan ontvang je een verslag per mail. Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl *Dieren consulten Healing en of reading consult voor dieren. Bij vragen, klachten, onduidelijk gedrag of andere zaken. Net als mensen kunnen ook dieren met een bepaalde problematiek geconfronteerd worden, bijv. fysieke of gedrag problemen. Ook hierbij kan healing en/of reading vaak helpen of leiden naar oorzaken er van. Bijv. bij verlichting en/of behandeling van pijnklachten, inzicht krijgen in gedrag van het dier en de oorzaak daarvan. Er kan via Multidimensionale reading, telepathische communicatie met het dier gekeken worden naar klachten, problemen, oorzaken en oplossingen. Bij behandeling van dieren kan ook gebruikt gemaakt worden van verschillende (hulp)middelen of deze aanreiken ter ondersteuning van het helingsproces van het dier. Altijd op afstand. Verslag volgt per mail. Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl *Inzicht consult Persoonlijke gechannelde boodschap van de Lichtmeesters en of Engelen, afgestemd op jouw processen, op dit moment.De informatie kan van verschillende Lichtmeesters, Engelen, Bewustzijnsniveaus of gidsen komen. Vaak verschilt dit per persoon, per moment en per situatie. Vaak ook komen de boodschappen precies op het juiste moment voor je. Kortom: ze zijn meestal erg praktisch en functioneel voor het proces waar je je nu in bevindt. De ene keer is de informatie of channeling een direct herkenbare concrete boodschap, de andere keer wordt er meer cryptisch omschreven. (Dat is vaak ook afhankelijk van de persoon zelf, wat bij je past en wat jij op dat moment nodig hebt in je proces. Soms ook is het afhankelijk van de energie of Meester die erbij door komt en de channeling leidt). Maar te allen tijde is de helende, liefdevolle energie van de boodschap voelbaar. Een persoonlijk inzicht consult kan nieuwe deurtjes openen en je tot inzicht leiden. Soms ook komen er gechannelde tekeningen of mandala’s bij de boodschap tevoorschijn op papier. Ik merk vaak de laatste tijd dat er tegelijkertijd met de channeling (die al helende en inzichtgevende woorden bevat) veel healingsenergieën vrij komen voor degene waar ik het consult voor geef. Dat betekend dus twee vliegen in 1 klap: zowel informatie als een healing! Veelal komen er ook karmische stukjes uit verleden levens aan de orde. En vrijwel altijd worden één of meerdere (ziele-) doelen naar voren gebracht i.v.m. de situatie waarin je nu zit, en waar het naartoe leidt. Let wel: dat betekend ook dat een inzichtconsult niet alleen mooi, helend en inzichtgevend kan zijn. Het kan juist door de kracht er van soms ook confronterend zijn! (En juist dat opent nieuwe inzichten!) Het kan soms voorkomen dat je delen uit de channeling (nog) niet kunt bevatten of plaatsen. Dat betekend echter niet dat de informatie niet klopt, vaak blijkt het na een bepaald proces wel te kloppen. Soms zien we dingen nog niet, omdat we midden in bepaalde processen zitten! (Tekst uit 2008, Willemien Timmer) *Kristal consult In de praktijk is de mogelijkheid om je eigen kristallen te laten openen en activeren. Dat houdt in dat de volledige potentie, het kristalwezen en het Hoger Doel van het kristal geactiveerd worden, dat deze opgeladen is met een grotere helende kracht en in volledige potentie deze Lichtkracht uitstraalt. Hierdoor wordt het kristal een heel stuk krachtiger en kan meer voor jou en je processen betekenen.Je zult direct kunnen voelen dat het kristal vitaler en krachtiger is en een veel sterkere helende werking uitstraalt. Tijdens de activatie van het openen en activeren van het kristal, wordt het kristal opnieuw verbonden met o.a. de hogere energie van de vindplaats, het eigen Hogere Doel, het wordt verbonden met bijvoorbeeld Lichtmeesters, Engelen of andere Bewustzijnsvelden die aansluiten op het kristal. Het komt ook voor dat bepaalde galactische stralen of natuurwezens aan een kristal verbonden worden of hoger geëvolueerde Lichtwezens als bijvoorbeeld de Hathors. Mede door deze verbindingen die hersteld worden, als ook het openen van de eigen potentie van het kristal, zal het kristal vele malen sterker gaan werken en kan deze meer voor jou, jouw processen en Ascensie kunnen betekenen. Dit geldt ook voor kristallen die je gebruikt voor je huis (uitstralingskristallen), voor Aardehealing, kristallen in krachtwielen of welk werk je ook maar met kristallen doet. Het werken met geopende en geactiveerde kristallen valt onder het werkelijke Lichtwerk met kristallen, omdat je hiermee veel meer kunt bereiken. Je zult merken hoe je kristal je healing zal geven. Ook is het mogelijk tegelijkertijd met deze opening en activering van het kristal een klein stukje reading op het kristal te laten doen. Zodat je weet wat dit specifieke kristal jou komt brengen en wat het voor je kan betekenen. Vele korte voorbeelden hiervan kom je tegen in de kristalshop. Inhoud van het kristal consult: Tijdens het kristal consult ontvang je zowel een stukje reading/channeling over je kristal, als ook wat het speciaal voor jou kan betekenen, en ook wordt je kristal (blijvend) geopend en geactiveerd. (Tekst uit 2008, Willemien Timmer) *Kristallen schedel consult Momenteel niet mogelijk! Activatie van het Hoger Bewustzijn van je kristallen schedel. Inclusief reading voor wat je kristallen schedel voor jouw Ascensieprocessen en bewustwording kan betekenen. (Tekst uit 2008, Willemien Timmer) *Huis ontstoring Wanneer je bijvoorbeeld net verhuisd bent kun je je huis laten zuiveren of healen van oude energieën van bijvoorbeeld de vorige bewoners. Daarnaast kan er soms healing nodig zijn op de grond of het gebied waar je huis staat, omdat er zich nog oude energieën van geschiedenissen of dolende entiteiten in kunnen bevinden. Hier kun je last van krijgen op fysiek of emotioneel vlak maar ook in het stagneren van je groei door de aanwezige energie die je Ascensie proces niet draagt. Ook opsporen en advies voor het ontstoren van aardstralen of ander soort straling wordt hierin mee genomen. Ook kan worden gekeken of er andere soorten straling of belasting aanwezig zijn, die verstorend op je energie kunnen werken. Denk bijv. aan antiek, waar vaak vele oude energieën aan kleven, die niet altijd bij je hoeven te passen. (Tekst uit 2008, Willemien Timmer) Ook hiervan ontvang je een uitgebreid verslag. Vooraf is wel een (zelf getekende) plattegrond van de woning en tuin nodig (alle verdiepingen) en enkele foto’s. Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl
Testimonials