Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Apofyliet Activiteiten april 2014
Activiteitenagenda
Datum: 4-4-’14 Tijd: 20.00-20.30 uur Ascensie Activatie Workshop: 4-4 Portaal: In belichaming brengen van de Mannelijke Blauwdruk 4-4 portaal: Activaties t.b.v. Belichaming van je 14-de deel (Mannelijke Blauwdruk): De 44 codering brengt de frequenties van stevigheid, verankering, tot diep in de aarding brengen. En brengt daarmee een krachtige mogelijkheid om alles wie je nu Bet, dwars door al je paden van groei en bewustwording heen, volledig te verankeren in de aarde energie. Daarmee komt de kracht van Bestaansrecht dieper vrij in je Bewustzijn. Bestaansrecht voor jouw Zijn of Essentie, maar ook voor je mens-zijn. We kunnen dat immers niet los van elkaar beschouwen. De instroom van trillingsverhogingen deze Portaaldag is van essentieel belang om alles was we reeds doorleeft, doorwerkt, gewekt en geactiveerd hebben in ons volledig Multidimensionaal Bewustzijn in een krachtige aarding te brengen. Naast dieper bestaansrecht, geeft ons dat op 3D menselijk vlak (in het dagelijks leven) ook duidelijker handvaten. Spirit komt dichter bij ons mens-zijn zogezegd, het wordt dieper gekoppeld, het wordt dieper toegankelijk. Alles was al wel ontwaakt is, maar nog niet echt wortel heeft geschoten in onze 3D realiteit, krijgt hiermee de kans om te verankeren, waardoor Goddelijke Potentie, inspiratie, kwaliteiten ook daadwerkelijk ervaarbaar gaan worden in het dagelijks leven. Daarnaast zijn er lagen van bewustzijn die oude pijn, trauma’s, dualiteit of andere versluiering in zich dragen, die nooit ten diepste geheeld en omgepoold kunnen worden, wanneer deze geen aarding vinden. Dan blijven we steeds tegen dezelfde thematieken aan lopen, poetsen steeds een laagje schoon in healing, maar bereiken nooit de kern van de wond. Door de instroom van frequenties op deze Poort dag worden (ook. M.b.v. het hologram en de frequenties van Essence 4 en 5) ook deze Littekenvelden dieper geankerd en geaard. Dat betekend dat daarmee de potentie vrij komt om je diepste Zielentrauma’s werken te kunnen gaan aanpakken en oplossen. Dat betekend ook, met dat Pad van groei wat daarmee vrij komt, de mogelijkheid tot integratie van het 14-de deel van Osiris in jou, de Goddelijke Mannelijke Blauwdruk, dieper voorbij de littekenvelden voelbaar kan gaan worden. En gaandeweg daadwerkelijk steeds dieper geleefd kan worden op alle lagen van je Zijn. (Ook in 3D). Een essentieel Portaal die tot een immense ompoling zal gaan leiden. nieuwe groeimogelijkheden voor de komende periode vrij zal maken en een ongekende mogelijkheid tot volledig overstijgen van Kernwonden van de Ziel aanreikt. I.s.m. de frequenties van Essence 4  en 5, het Isis en  het Ptah Bewustzijn (Voor meer informatie over deze essence frequentie, zie: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/sacredwateressences.htm Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 12 -4-’14 Tijd: 10.00-16.30 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: Opleiding Geïntegreerd Meesterschap workshop 3  Essentiele Sleutels voor groei in het Nu Wijziging! Van een 2-daagse een 1-daagse workshop geworden! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Dat um: 13-4 -’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Samen ‘zwemmen’ vanuit de Dolfijnen matrix in healing voor Moeder Aarde Tijdens deze workshopdag gaan we dieper afstemmen op en samen (leren) werken met de Waterwezens en Dolfijnen Bewustzijn. Deze dag staat in het teken van dieper healing van het water aspect, in ons Zelf en voor Moeder Aarde. Met de krachtige speelse, diep helende en stromende frequenties van de Dolfijnen Wezens, hun Oorspronkelijke Bewustzijn en in een samenwerking met de Blauwdrukken die de Sirius frequentie vast houdt, zal er een diepte zuivering mogen plaats vinden binnen de watermoleculen. Diepte zuivering allereerst in onze eigen waterhuishouding, tot op cellulair niveau, en via ons Bewustzijn ‘als kanaal’ zullen we dit door laten gaan stromen in de wateren van Moeder Aarde. Diepte zuivering, trillingsverhoging, dieper in vertrouwen meegaan op de Flow of Life, Joy, stroming, diepere bewustwording van het ‘celgeheugen’ van water! Leren werken met Dolphin Healing, de kracht van Vreugde en Stroming, speelsheid en Creatiekracht als combinatie!! (Die inzetbaar is op alle fronten van Healingwerk in ons Zelf en voor de ander!) Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 14-4-’14 Tijd: van 20.00-20.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstands activatie 14-4-14 Portaal Balancering van de 14 frequentie, die enerzijds de “14-e deel van Osiris” codering in zich draagt, de Goddelijke Mannelijke Blauwdruk. Maar die ook de Manifestatiekracht (van de 5-frequentie) in zich draagt. Wat deze Portaaldag tot een krachtige instroom-dag maakt van frequenties die helpen om heel je( tot nu toe) geopende en gewekte Bewustzijn te helpen balanceren, uitlijnen en verenigen met elkaar, als oomk in je aardse mens-zijn en 3D leven. Waarbij je eigen Multidimensionale Hogere Zelven met elkaar op lijn gebracht kunnen worden en op elkaar afgestemd worden, ook in evenwicht met je aardse persoonlijkheid . En het geheel wordt ook dieper verankert in het hier en nu. Dit zal een grootsere helderheid gaan brengen omdat lagen en ‘kwartjes van inzicht’ letterlijk bij elkaar gaan komen, waardoor een groter plaatje makkelijker gezien, ervaren en beleefd kan worden. (Of dat nu gaat om een groter plaatje van jouw Zijn, groeiprocessen, collectieve processen, oplossingen voor worstelingen waar je tegenaan loopt, of wat dan ook). Daarnaast opent het de poorten tussen mens-zijn en Goddelijk Zijn dieper, ook in de belichaming van alledag. Waardoor je intuïtie krachtig versterkt wordt, je Hogere Zelf delen meer bestaansrecht ook krijgen en helderder ‘zullen spreken en deelnemen’ aan je alledaagse aardse leven. I.s.m. de frequenties van Essence 10,  Khnum en Serapis Bey (Voor meer informatie over deze essence frequentie, zie: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/sacredwateressences.htm) Investering in je Zelf: € 33,33 Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 19 en 20-4 -’14 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: EHL Mastergroup/ Creatiegroep 2014 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl