Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
          Apofyliet Activiteiten april 2014
Activiteitenagenda
Datum: 4-4-’15 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: 4-4 portaal: Gegronde Spiritualiteit/ Golden Serpents of Lemuria Deze workshop is volledig gericht op het dieper bewust worden, ervaren en neerzetten van je eigen groei en bewustwording, in waar jij nu staat in je Zielsevolutie. Door van daaruit diepe aarde verbindingen te maken, middels de 4-4 codering kun je alle groei die je tot nu toe doorlopen hebt, krachtig aarden, waardoor er praktische sleutels en codes vrij gaan komen in je bewustzijn  om ook daadwerkelijk je goddelijk Bewustzijn steeds dieper in de belichaming van het alledaagse aardse leven praktisch toe te passen en te leven. Concreet leven vanuit hart, hogere afstemming en vanuit diep bewust zijn. Vanuit afstemmingen ook op je Goddelijke Essentie kom je dieper in bewustzijn van je eigen Missie, taken, doelen binnen deze incarnatie en gaan we gericht zoeken naar praktische handvaten in hoe dat te aarden en daardoor manifest te maken is binnen je leven. We zullen ook gaan werken met coderingen van de Golden Serpents of Lemurië. Oeroude Scheppingscoderingen die weer her-innert mogen worden vanuit de tijd dat we vanuit hogere dimensielagen ons Zelf gingen manifesteren in de materie op aarde. Deze coderingen zullen ook in het nu handvaten en mogelijkheden aanraken om ons Goddelijk Bewustzijn dieper met de ‘materie’ (de aardse jij) te gaan verbinden. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 4-4-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Afstand activatie 4-4 portaal De Blauwdruk van de 4-4 codering brengt een diepgaande gronding en versteviging in beide Overkoepelende polariteiten velden (Mannelijk en Vrouwelijke energie en kwaliteiten) in ons bewustzijn aan. De instroom van frequenties is gericht op een subtiele vorm van balancering omdat beide polariteiten/Potentievelden dieper in contact met Moeder Aarde komen, waardoor deze elkaar ook dieper zullen kunnen gaan vinden en zien. Dat betekend dat deze essentiële grondende frequenties (van Kosmische Orde) je zullen helpen bij een dieper doorzien van welke potentie in jouw Wezen al doorwerkt en bewust gemaakt is, en hoe deze zich verhouden tot elkaar (in mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten innerlijk). Maar het levert daarmee ook op aardend niveau een diepere vorm van indaling van hoger bewustzijn in de basis op. Een diepere activatie van het hart (4-de chakra) vanuit de diepere gronding van al je groei en bewustzijn.  En van hieruit zul je weer in staat zijn op nog diepere en neutralere lagen je eigen weerstanden, patronen, conditioneringen, etc. in beide potentie/polariteiten velden te kunnen gaan herkennen. Dat geeft krachtige handvaten voor verdere groei. Maar ook de nodige stevigheid, veiligheid en kracht vanuit je eigen basis.  En dat schept ruimte voor een diepere belichaming van je eigen Essentie in je alledaagse menselijke bewustzijn en leven. Het drieluik aan 4-4 portalen deze maand (4-4, 13-4 en 22-4-2015), brengt via elk portaal een bekrachtiging en verdieping van deze processen, stapsgewijs, binnen in je Bewustzijn! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 6-4-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 6-4-6 portaal Dit portaal aan frequentie instroom is een direct vervolg op de eerder binnen gestroomde 4-4 portaal-energieën: Binnen de frequenties van dit portaal vindt er een ompoling en balancering plaats waar binnen je eigen groeiprocessen en bewustzijn niet alleen dieper gegrond worden, maar ook in  een verbinding worden gebracht met de materiele wereld. Dat betekend dat reeds bereikte groei, geopend bewustzijn, helderheid en de vrijgemaakte weg naar je Essentie zich dieper gaan verhouden met je alledaagse 3D leven. De energieën stimuleren een dieper wekken van jouw fysieke coderingen om je man-vrouw kwaliteiten dieper te onderzoeken en bewust te worden hoe deze Goddelijke Potentie zich verhoudt met je dagelijkse leven. Waar kun je je hogere inzichten, groei, bewustzijn al werkelijk dragen, neerzetten en leven in de dagelijkse 3D situaties, en waar nog niet? De mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten die met elkaar in balans gebracht kunnen worden, kunnen weer dieper met elkaar in een Heilig Huwelijk/versmelting gaan treden waardoor het derde veld, het Goddelijk Kind of de Nieuwe Ruimte zich ook dieper kan gaan manifesteren. Dit wordt tegelijkertijd in de frequenties van vandaag ook dieper in de gronding gebracht, zodat het werkelijk bestaansrecht en fundament krijgt in je leven. Voor een diepere activatie in je bewustzijn van:  Walk your Divine Talk on earth, in daily life and embodyment! Het drieluik aan 6-4-6 portalen deze maand (6-4, 15-4 en 24-4-2015), brengt via elk portaal een bekrachtiging en verdieping van deze processen, stapsgewijs, binnen in je Bewustzijn! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 8-4-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 8-4-8 portaal Dit portaal aan frequentie instroom is een direct vervolg op de eerder binnen gestroomde 4-4  en 6-4-6 portaal-energieën: De instroom van frequenties van deze portaal dag is opnieuw een met een ‘weegschaal- functie’,  een krachtig balancerende energie, die in deze instroom met name gericht is op de Oneindige stroom van het Goddelijke die dieper in beode polariteiten/ potentie velden van Goddelijk mannelijk en vrouwelijk aangezet wordt. Vanuit de Oneindige Stroming, Goddelijke Innerlijke Balans binnen ieder van deze Polariteiten worden ook deze potenties die daarmee vrij komen weer dieper gegrond en verankert. Dat betekend dat door de loop van de portalen deze maand heen, steeds een krachtige  opbouw gaande is waarin eerst dieper de aarding neergezet en geactiveerd worde (4-4 energie_. Deze daarna dieper verbonden wordt met de materie/je dagelijks leven (de6-4-6 energie) waarna de poorten zo diep als mogelijk geopend worden om de instroom van Goddelijke Oneindigheid van je Goddelijke Wezen (de 8-4-8 energie) dieper binnen te laten komen. Dat betekend dat het overkoepelende plaatje van al deze portalen en hoe deze zich met elkaar verhouden er een is van een prachtige Goddelijke Dirigentie. De portalen zijn allen onderling met elkaar verbonden en ondersteunen elkaars werking en verdiepen je groei, ontplooiing, gronding en opening van hoger Bewustzijn steeds meer. niets staat los van elkaar, alles is verweven en verbonden met elkaar. Deze portalen weerspiegelen dat prachtig en krachtig. De 8-4-8 frequenties openen hogere lagen van je Essentie en Goddelijk Bewustzijn en brengen deze dieper dan ooit in je gronding binnen, waarmee dus je hoger bewustzijn letterlijk veel dieper voeten in de aarde (en in je mens-zijn) krijgt. Je hogere inzichten, hoger hart gevoel en oorspronkelijke Blauwdrukken krijgen en creëren steeds meer ruimte in je menselijke leven om het daarin daadwerkelijk te gaan voelen en belichamen (leven). Voorbij gaand dus aan oude patronen, oude resonanties, pijnen en schaduw steeds dieper je Ware Zelf echt op aarde ontdekken en neerzetten. Een zeer krachtig portaal ook, deze energie, die je echt ook in de Oneindige Stroom van Gods Bewustzijn brengt, maar dan wel gegrond! Het drieluik aan 8-4-8 portalen deze maand (8-4, 17-4 en 26-4-2015), brengt via elk portaal een bekrachtiging en verdieping van deze processen, stapsgewijs, binnen in je Bewustzijn! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 12-4-’15 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Crystal Light Teachings/Kristalopleiding, workshop 9    (Kristal leggingen) Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 13-4-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Tweede 4-4 portaal Zie de informatie bij het eerste 4-4 portaal! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 15-4-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 15-4-15 portaal en tweede 6-4-6 portaal Vervolg en verdieping op het eerste 6-4-6 portaal, met de toevoeging van de 15-4-15 codering: waardoor een extra bekrachtiging wordt neergezet van het manifestatievermogen om de vernieuwing binnen je Zelf echt manifest op aarde te maken. De 15-codering stimuleert deze potentie krachtig in je bewustzijn om wakker te worden (Goddelijke Manifestatiekracht, vanuit Eenheids Bewustzijn). Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 17-4-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Tweede 8-4-8 Zie de informatie bij het eerste 8-4-8 portaal! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 17-4-’15 Tijd: 210.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Tweede 8-4-8 portaal: Verbindingen met Zielsfamilie; De Oneindigheid van Schepping, beleeft in het mens-zijn De waarde van bijzondere, diepgaande, krachtige hartverbindingen die je mogelijk in je leven en gedurende je groei kunt tegen komen. Zielsfamilie en Zielsstructuren. Hoe zijn wij verbonden met elkaar? En wat is de Bedoeling wanneer dergelijke Zielsverbindingen wakker worden en elkaar ontmoeten in het mens-zijn op aarde? Karmische relaties, Tweelingstraal verbindingen, of Zielsfamilie op andere lagen van de bewustzijnsladder. Wat doet het met je? Wat brengt het je? En wat is de Hogere Bedoeling van ontmoetingen met leden van je Zielsfamilie/Zielenstructuur? Hoe ga je hier mee om? Waar zit de herkenning? En vele andere vragen zullen deze dag verhelderd worden. Er leiden vele wegen naar Rome, maar voor volledige Ascensie zullen we allen vroeg of laat mede Zielen van dezelfde Zielsfamilie gaan ontmoeten, omdat eerst de individuele Ziel haar trilling en bewustzijn verhoogd, vervolgens de gehele Zielsfamilie structuur wordt meegenomen, waardoor de hele Zielengroep kan gaan Ascenderen. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 18-4-’15 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop: De Kracht van Verbinding met je Zelf Zie de artikelen reeks van februari 2015: www.apofyliet.nl/dekrachtvanverbindingmetjezelf.htm  Deze workshop gaan we zelf ten diepste onze verbindingen dei we hebben met ons Zelf (of juist het gebrek daaraan) dieper onder de loep leggen. We gaan via verschillende technieken en afstemmingen dieper ons Zelf verkennen, kwaliteiten en lagen van ons Zelf herinneren, (her)verbinden, en heel veel meer. Praktische technieken, hulpmiddelen en mogelijkheden om steeds dieper de Verbinding met je Zelf te kunnen blijven behouden, zodat je dicht bij je Zelf ook in verbinding kunt treden met de wereld om je heen! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 22-4-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Derde 4-4 portaal Zie de informatie bij het eerste 4-4 portaal! De 22-energiebiedt een extra toevoeging aan krachtige stimulans voor het wekken van oprijzende kracht binnen je eigen bewustzijn. De kracht om werkelijk dieper uit te rijken in bewustzijn en op te rijzen uit het oude, binnen te stappen in het nieuwe! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 25-4 en 26-4 -’15 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: EHL Mastergroup/ Creatiegroep 2015 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.n Extra informatie: De Blauwdruk activaties en portaal-instroomdagen binnen de potentie en frequentie van 2015 bieden een diep bekrachtigende en balancerende werking aan, waarmee we steeds dieper onze ware Goddelijke Potentie gaan her- inneren, wekken en activeren, maar deze wordt ook immens gestimuleerd om steeds meer naar de aarding toe te gaan. Waardoor we werkelijk in alle facetten van ons mens-zijn onze Goddelijke Essentie steeds dieper gaan ervaren, belichamen en leven. De energieën van 2015 zijn er volledig op gericht om nu steeds dieper onze rechtmatige plek in ons Zelf in te gaan nemen. Dat betekend dat hoger ontwikkeld/herinnert bewustzijn niet enkel een ‘los gegeven’ blijft dat zo nu en dan gevoeld wordt, maar dat het daadwerkelijk gevoeld en geleefd wil gaan worden in alle facetten van ons zijn, dus ook in het emotioneel lichaam, het mentale, het fysieke, en in alle onderdelen van ons menselijk bestaan. Elke maand en elk afzonderlijk belangrijk portaal, evenals bijzondere hemelverschijnselen en planeet uitlijningen, bieden stappen naar verdere groei hierin aan. Activaties (op afstand) op dergelijke data bieden een diepere opening en dieper  verbinden met de Blauwdruk van Alles wat op dat moment mogelijk is. Binnen je eigen potentieel en het collectief, als ook het Goddelijk Potentieel wat in wenst te dalen in de ervaring. De energie van 2015 is een bijzonder voortstuwende energie om ons steeds dieper in ons eigen Goddelijk potentieel op aarde te helpen brengen. De Blauwdruk activaties(op afstand of live in de praktijk) bieden krachtige stappen voorwaarts om vanuit een veilige ruimte (groepsveld wat beschermd en afgebakend is) steeds dieper jouw eigen Goddelijke Potentie en mogelijkheden tot belichaming daarvan in je aardse mens-zijn binnen het Grote Geheel te gaan verkennen, ontdekken, herinneren, activeren en integreren.