Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Apofyliet Activiteitenagenda Augustus 2014
Datum: 2-8’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop:  Ascension Glyphs: Terughalen van Zielendelen naar het Nu In deze dag workshop gaan we ons afstemmen op blokkades en belemmeringen die je in je dagelijkse leven en groei ervaart. Steeds terugkerende thematieken en issues. Zogenaamde blinde vlekken of hardnekkige processen die maar steeds niet te doorbreken of overstijgen lijken te zijn. Dergelijke diep gelegen thema’s kunnen soms resoneren op afgescheiden delen van ons Wezen die nog elders in de dimensielagen of sferen of zelfs aan oude incarnaties zijn vast blijven zitten. Daarmee blijf je het gevoel houden in-compleet te zijn, hoeveel je ook al gewerkt hebt aan je Zelf. In deze workshop gaan we dergelijke afgescheiden Zielendelen en deelaspecten verder verkennen, lokaliseren en terug halen naar je hier en nu bewustzijn. In Essentie zijn we nooit gespleten of afgescheiden, het zijn ‘slechts’ bepaalde overtuigingen voortkomend uit Zieletrauma’s en pijn die ons dit laten denken en voelen. We zullen met verschillende Multidimensionale technieken aan het werk gaan, die ook thuis makkelijk weer inzetbaar zijn, om steeds meer afgescheiden delen van je Ziel/Zijn te kunnen gaan lokaliseren en ‘terug’ te halen. Waarmee je je eigen Eenheid en Heelheid steeds dieper weer zult kunnen ervaren. Het houdt tevens heelwording van oude karmische belasting en littekens in. Maar brengt ook de kwaliteiten naar je terug die besloten lagen in die gebieden die in je Wezen niet meer toegankelijk waren. Wanneer we deze Deelaspecten van je Multidimensionale Zelf weer gaan ‘bevrijden’ zul je ook weer in contact komen met oeroude kennis, kwaliteiten en potentie die daarin besloten liggen en die nu weer vrijer naar je (hier en nu) Zijn terug kunnen stromen. Je Ontwaakt dus opnieuw op diepere lagen van je Goddelijk Zelf, om deze dieper dan ooit tot uitdrukking te kunnen brengen (belichaming) in het hier en nu. We zullen ook met Zielscoderingen werken in de vorm van ‘Ascension Glyphs’, krachtige symbolieken die helpen her-inneren en helen. Meer uitleg daarover in deze workshop. Zeer bevrijdende en bewustzijns verruimende workshop die vele nieuwe inzichten in je Zelf en jouw unieke Zielepad kan opleveren! Naast praktische handvaten hoe je met je groeiprocessen en hardnekkige thematieken in je groei om kunt gaan. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 3-8’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop:  Gelijkwaardig (leren) samenwerken met Meesterkristallen en Kristallen Schedels Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 4-8’14 Tijd: van 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstands activatie Ankering en activering innerlijke man-vrouw balans Tijdens deze activatie worden zowel Mannelijke als Vrouwelijke energieën en kwaliteiten binnen je Multidimensionaal bewustzijn aangeraakt om dieper met elkaar in de beweging van verbinding en versmelting te gaan komen. De Kracht van de Lemniscaat is krachtig werkzaam en stimulerend om de beide polariteiten van ons Bewustzijn: mannelijk en Vrouwelijk zo krachtig mogelijk in een gelijkwaardige doorstromende verbinding met elkaar te brengen. Daar waar Mannelijk en Vrouwelijk dieper kunnen samenvloeien (Heilig Huwelijk), daar ontstaat ruimte voor de geboorte van het Goddelijk Innerlijk Kind. De Gouden Horus, die de doorgang is naar ons Gods Bewustzijn (Bon of Essentie). Vanuit de frequenties van deze dag wordt dit krachtig gestimuleerd en alle lagen van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten en energie die in jouw al geheeld en bewust geworden zijn, worden geholpen dieper in de versmelting/balans met elkaar te komen. Maar worden ook dieper geankerd, geaard en in de belichaming van je mens-zijn gebracht. Waardoor die innerlijke balans ook werkelijk steeds meer doorlopend ervaren kan worden in je dagelijkse leven. Verstilde rust, balans, doorlopende afstemming, dieper in contact met je Zijn, gevoel en hoger Bewustzijn worden zo veel toegankelijker gemaakt in je dagelijks leven. Tegelijkertijd opent dat nieuwe lagen van man-vrouw kwaliteiten die meer naar de voorgrond kunnen treden, bewust kunnen worden en waarin heling kan ontstaan. Investering in je Zelf: € 33,33 Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 8-8’14 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Afstand activatie  Het 8-8 Portaal: Entering the Gates of Eternal Balance Inhoud: zie nieuwsbrief van augustus 2014 Investering in je Zelf: € 33,33 Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 9-8-’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Geïntegreerd Meesterschap: Scheppingsmatrixen: Lemurie - Atlantis- Egypte Vanuit een dieper verstaan waar we ‘vandaan komen’ binnen de aardse incarnatie cyclus, kun je een dieper verstaan ontwikkelen van waar we naartoe op weg zijn als Ziel, individueel en collectief. Deze workshop reikt een dieper perspectief aan van ons pad op aarde, vanaf de eerste aardse schepping en vlak daarvoor. Het geeft meer zicht in de opbouw van het aardse veld (Scheppingsstructuren of - matrixen) en alle dualiteit die gecreëerd is.  Maar ook over de weg terug, die we in het nu bewandelen. Reikt diepere inzichten en healing aan van het ‘oude pad’ en opent daarmee dieper voor het nieuwe. Vanuit nieuwe inzichten, diepere afstemming op je Goddelijk Zijn en healing van oude ballast, contracten, angst of wat dan ook maar aan de orde is. De oude aardematrix en de nieuwe aardematrix. Planetair bewustzijn, zielsherinneringen en begane wegen. Kwaliteiten en ballast vanuit de oude Scheppingsmatrixen herinneren en of healen, zodat je voorbij de planetaire littekens van jouw Zijn kunt komen. Bewustwording, healing en overstijgen van kernwonden. Samenwerking met Moeder Aarde (Gaia) , de natuurrijken, Midden Aarde frequenties en alles wat zich aandient. Zowel ‘teachings’ (tekst en uitleg) als afstemmingen met activaties, healing, diepere bewustwording in je Zelf, jouw verbindingen, Zielsherinneringen, etc. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 10-8-’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Geïntegreerd Meesterschap: Het Galactisch Erfgoed Vanuit een dieper verstaan waar we ‘vandaan komen’ binnen de galactische incarnatie cyclus, kun je een dieper verstaan ontwikkelen van waar we naartoe op weg zijn als Ziel, individueel en collectief. Deze workshop reikt een dieper perspectief aan van ons pad door de Galactische sferen, sterrenlevens, dimensieportalen elders in het universum en de frequenties van verschillende sterrenstelsels. Verkenning van deze dimensievelden in ons Zelf en onze verbindingen hiermee. Eventuele healing van Galactische karmastukken of littekens waardoor deze frequenties weer meer en meer toegankelijk worden in ons Bewustzijn. Sterrenfamilie en Blauwdrukfrequenties die weer herinnert mogen gaan worden. Samenwerking met Galactische deelaspecten, Wezens en frequenties. Los te volgen dag, maar prachtig aansluitend op de voorgaande workshopdag! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 11-8’14 Tijd: van 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstands activatie Innerlijke Tweelingstraal Connectie balanceren Ongeacht of je Bewust bent van je Tweelingstraal of niet, iedere Ziel heeft een Goddelijke Wederhelft die een ander aspect van je Bron Bewustzijn vertegenwoordigd. Deze Wederhelft wordt ook weer weerspiegeld in de innerlijke man-vrouw energieën en daaraan gekoppelde leer- en groeilessen om tot volledig Ontwaken in Bewustzijn te komen. Deze activatie is gericht op je innerlijke verbinding met je Tweelingstraal en zal een krachtige input van daaruit hebben op je innerlijke man-vrouw balans in energie. Opnieuw een activatie in een dieper Heilig Huwelijk groeistuk, waarin Mannelijke en Vrouwelijke Aspecten werkelijk vanuit Bron niveau aangeraakt zullen worden om door je hele Multidimensionale Bewustzijn heen dieper her- innert kunnen worden. Het helpt je om je dieper open te stellen voor of dieper te connecten met je Tweelingstraal, die de Ultieme Spiegel van je eigen Zijn is. En de Ultieme Poort naar volledig Ontwaken in de Herinnering aan wie je Werkelijk Bent! Investering in je Zelf: € 33,33 Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 16-8’14 Tijd: van 11.00 - 16.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Open Ontmoetingsdag Open ontmoetings- en kristal dag in de 7-8-7 energie! Vandaag biedt Praktijk Apofyliet de mogelijkheid om nader kennis te maken, kristallen en andere krachtige hulpmiddelen te ervaren, bekijken en voelen (vrijblijvend). Een gezellig samenzijn en delen en uitwisselen met elkaar. Vrije inloop door de dag heen, met om  13.00 uur een gechannelde groepsafstemming op de energieën van het portaal vandaag. De 7-8-7 frequenties brengen een krachtige balancering teweeg en bekrachtiging van de Vrouwelijke Scheppingskracht, waardoor deze dieper bestaansrecht krijgt en in het ‘grotere plaatje’ van de Oneindigheid en balans met de Heilige Drie Eenheid haar gerechtvaardigde plek in kan en mag gaan nemen. In ieder van ons. Dat betekend een stuk diepere ankering en nieuwe geboorte van het Goddelijk Vrouwelijk Scheppend Potentieel in jou! Een krachtig stuk healing en ankering, zo vlak voor het tweede 8-8 portaal, temidden van de Vrouwelijke Vuurkracht die daar doorheen straalt. Investering in je Zelf: € gratis! Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 17-8-’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Tweede 8-8 Portaal: Balans in Goddelijk mannelijke en Vrouwelijke Energie: Een Heilig Huwelijk Zeer essentiële energiepoort die een grootschalige balans gaat brengen op vele vlakken. In je Zelf en via je Zelf en de aanwezige groep, aan het grote geheel. Ik voel een noodzaak bij deze workshop van ‘boven’ waarin we krachtig het hele wereld gebeuren kunnen ondersteunen in het zoeken naar een balans!!! Vanuit het gevoel van noodzaak heb ik deze workshopdag een andere prijs gegeven in de hoop dat het voor meer mensen toegankelijk is!! Ascensie activaties in je Zelf en voor het Grote Geheel! Tijdens deze workshopdag zullen we krachtig aan ons Zelf werken binnen de 8-8 frequenties en een heel nieuwe stap zetten in het Heilig Huwelijk met en in ons Zelf. Naast de innerlijke tweelingstraal Verbinding (Bron niveau) zullen we op Multidimensionale lagen zoveel mogelijk onze polariteiten met elkaar gaan verbinden. Daar waar polariteiten met elkaar kunnen samenvloeien in de kracht van de Gouden Lemniscaat, daar ontstaat nieuwe ruimte voor Ontwaken en schenkt Pure Goddelijke Scheppingskracht die her-innert en opnieuw belichaamd mag worden. Een zeer krachtige workshop waarin ons hele Bewustzijn en Wezen mee genomen gaan worden, op alle dimensielagen, waarin we tevens de brug (of kanaal) zullen vormen voor het Collectief Bewustzijn. Alle wijzigingen in ons Bewustzijn zullen we dus door kunnen geven aan het Grote Geheel via verschillende activaties. Op deze wijze worden ook wijzigingen en een pad naar diepere Balans en Eenheid geactiveerd in het collectief Bewustzijn en werken we krachtig samen in co-creatie aan het scheppen van een nieuwe Aarde! Anchoring the Divine Balance on Earth and into embodyment of Divine Masculine & Feminine Frequencies. Investering in je Zelf: Aanbieding: € 88,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 18-8’14 Tijd: van 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstands activatie Nieuwe Coderingen binnen het innerlijk Heilig Huwelijk De frequenties van deze dag brengen een krachtige instroom van 1-8-8 frequenties, waarbij er een nieuwe input aan energieën vrijkomt in je eigen Bewustzijn. De frequentie van de 1 biedt een nieuwe start of fase aan, met inbreng en activatie van nieuwe coderingen binnen zowel je Goddelijk mannelijk als Goddelijk Vrouwelijk Potentieel. De 8-8 frequentie resoneert op de innerlijke balans (lemniscaat) van zowel Goddelijk mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten en Bewustzijn en biedt een bekrachtiging van de innerlijke Lemniscaat kracht. Naast een diepgaande balancering van alle processen van deze voorgaande weken (en instroom naar de aarde van Goddelijke energieën) biedt de activatie van nieuwe coderingen een nieuwe deur die open gaat naar een nog diepere Een-wording binnen je Zelf. In de frequenties van de 18 ligt ook de 9 besloten, welke de energie is van voltooiing en afronding, van ‘het oude’ dus zogezegd. Een geheel nieuwe start vanuit diepere verbinding, balans en versmelting van polariteiten binnen je Multidimensionale Zijn dient zich hiermee aan. Investering in je Zelf: € 33,33 Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 23-8 en 24-8 -’14 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: EHL Mastergroup/ Creatiegroep 2014 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 30-8-’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Samen ‘zwemmen’ vanuit de Dolfijnenmatrix voor healing Tijdens deze workshopdag gaan we dieper afstemmen op en samen (leren) werken met de Waterwezens en Dolfijnen Bewustzijn. Deze dag staat in het teken van dieper healing van het water aspect, in ons Zelf en voor Moeder Aarde. Met de krachtige speelse, diep helende en stromende frequenties van de Dolfijnen Wezens, hun Oorspronkelijke Bewustzijn en in een samenwerking met de Blauwdrukken die de Sirius frequentie vast houdt, zal er een diepte zuivering mogen plaats vinden binnen de watermoleculen. Diepte zuivering allereerst in onze eigen waterhuishouding, tot op cellulair niveau, en via ons Bewustzijn ‘als kanaal’ zullen we dit door laten gaan stromen in de wateren van Moeder Aarde. Diepte zuivering, trillingsverhoging, dieper in vertrouwen meegaan op de Flow of Life, Joy, stroming, diepere bewustwording van het ‘celgeheugen’ van water! Leren werken met Dolphin Healing, de kracht van Vreugde en Stroming, speelsheid en Creatiekracht als combinatie!! (Die inzetbaar is op alle fronten van Healingwerk in ons Zelf en voor de ander!) Speelse workshop waarin stroming centraal staat, evenals vreugde. Een noodzaak juist temidden van de heftige processen in deze tijd! Investering in je Zelf: Aanbieding: € 99,99 per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 31-8-’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Her-inneringen aan het Magisch Bewustzijn en Scheppingskracht Deze workshopdag zullen de afstemmingen gericht zijn op het Magisch oftewel Wizard Bewustzijn. We zullen gaan samenwerken met grootste Meestervelden als de Merlijn energie en de Lady of the Lake om ons eigen Scheppend, Magische en Manifestatie Vermogen weer dieper te ontsluiten. Belemmeringen, stagnaties of wat dan ook maar in de weg staat om in je volledige Creatiekracht te komen gaan we dieper onderzoeken en proberen dieper te bevrijden. Waardoor de Kracht van Overvloed, Vertrouwen, Manifestatiekracht weer dieper toegankelijk worden in je eigen Bewustzijn. We zullen in deze speelse maar diep doorwerkende workshop krachtig onze eigen potentie leren aanspreken en dieper activeren. Zodat Scheppingskracht, de praktische inzet en werking daarvan weer door onze groei en bewustzijn heen mogen stromen. Investering in je Zelf: Aanbieding: € 99,99 per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl
Activiteitenagenda