Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Apofyliet Activiteiten december 2014
Activiteitenagenda
December 2014 Meer nieuwe activiteiten volgen spoedig!! Datum: 6-12-’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Werken met Egyptische healingtools in het hier en nu Deze dag zullen we met vele verschillende healingtools leren samenwerken vanuit het oud Egyptische veld, als hulpmiddel voor je eigen groei en bewustwordingsprocessen, voor diepe healing en transformatie, maar ok praktische handvaten. Verschillende tools zullen ook gecombineerd gaan worden, waardoor ze elkaars kracht en werking (en dus uitwerking in jouw bewustzijn) krachtig zullen versterken en verhelderen. Dieper leren ervaren en voelen wat de oud Egyptische energieën voor krachtige Sleutels in zich herbergen voor het hier en nu en praktische toepassing daarvan. We zullen onder andere gaan werken met de Sacred Khemitian Cards, Sacred Water Liquid Light Essences, zand van Heilige Plaatsen, Bloemen essences en water van krachtplaatsen en Heilige Bronnen. Praktische toepassing van ondersteuning die je je Zelf kan en mag aanreiken tijdens jouw Ascensiepad. Het oud Egyptische (Khemitische) veld draagt vele coderingen vanuit de Bron die ook in het hier en nu krachtig transformerend, helend en activerend werken en je Bron Bewustzijn en hoger Licht weer in herinnering brengen! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. En incl. 1 Sacred Water Essence die afgestemd is op jouw persoonlijke processen! Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 7-12-’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Crystal Light Teachings/Kristalopleiding, workshop 3 Kennismaken met kristallen II (diverse kristal soorten en hun werking leren kennen) Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 12-12-’14 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Het 12-12  of 3-3 Portaal Essentieel portaal voor dit jaar met krachtige balanceringen op 12-dimensionaal niveau, waarbij alle lagen van je Zelf meegenomen worden!. Zowel Mannelijke als Vrouwelijke Overkoepelende Blauwdrukvelden (symbool voor alle polariteiten die in ons aanwezig zijn) worden ten diepste aangetrild in de energie van Sacred Reunion met elkaar. Verbindingen om de diepste polariteiten en dualiteit, en daarmee de illusie van afgescheidenheid, dieper te overstijgen. Heelheid is het Sleutelwoord. Dit tweede 3-3 portaal (codering die ook in deze dag-energie besloten ligt) is de tweede op rij (3-12 is de eerste en 21-12 de derde). ook dat genereert een krachtige balans werking, waarbij polariteiten tort 'in het midden' worden gebracht. energieen van balans, Heilig (Innerlijk) Huwelijk en Sacred Reunion van Polariteiten staan centraal. essentiele verdere stappen in bewustwording vanuit het oplossen van tegenstellingen in je bewustzijn en het dieper verenigen met je Zelf in Heelheid! De Heilige Drie Eenheid in hart en Bewustzijn wordt dieper geactiveerd, gesymboliseerd door Isis, Osiris en Horus! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 12-12-’14 Start van een nieuw 9-daags individueel initiatiepad met Tempelkristal, op afstand. van 12-12 Portaal t/m 21-12 Portaal ( twee 3-3 portalen met grootse kracht! Meedoen kan nog. meld je aan via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 14-12-’14 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afronding en balancering van 2014 in het 14-12-14 portaal De ‘weegschaal’ energie van deze dag, die diepgaande balancering brengt op Multidimensionaal niveau, is gericht op volledige integratie van de Goddelijk Mannelijke Blauwdruk die dit jaar krachtig aangetrilt is. De energieën in de workshop van vandaag helpen je bewuster de balans op te maken m.b.t. je eigen processen, pad van de ziel en bewustwordingsgroei in dit afgelopen jaar. Een cruciale energie en overkoepelend Doel van dit jaar was het verder openen en wekken van de oorspronkelijk mannelijke Kracht en Blauwdruk. Waarbij vooral ook eerst alle littekens van het mannelijk veld (controle, macht/onmacht, afweermechanismen, overleving, etc.) naar de voorgrond diende te treden om bewust ervaren te worden en vervolgens te zuiveren. De energie van vandaag wordt begeleidt door Osiris, die symbool staat voor de Oorspronkelijke Mannelijke Blauwdruk. Die dwars door de diepte van pijn, afscheiding en verscheuring heen toch het Faraoschap oftewel Meesterschap wist te behalen. De frequenties van de 14 resoneren op het 14-de deel van Osiris, de Oorspronkelijke Mannelijke Scheppingskracht. Een aspect wat het Mannelijk Aspect zelf dient te helen, en niet vanuit het Goddelijk Vrouwelijk Potentieel geheeld kan worden. De energie van vandaag helpt je in een dieper inzicht in deze processen van groei in je Zelf/Ziel te komen. En biedt daarnaast afsluitende healingen, bewustwording, balancering en zuivering aan. Om weer een stap voorwaarts in je eigen Meesterschap te stappen. Op alle 12-dimensie lagen wordt de Mannelijke Blauwdruk in zoverre als mogelijk is (afhankelijk van ieders persoonlijke  groei) verder uitgelijnd, geopend en doorgetrokken. Waardoor steeds meer van je werkelijke Kracht voorbij oude littekens en overleving bestaansrecht krijgt en ook werkelijk ervaarbaar en  toepasbaar wordt in het hier en nu. Een krachtige afsluiting van dit jaar, tevens als voorbereiding op de frequenties en nieuwe energieën en mogelijkheden van 2015.  Tevens meer informatie over de energieën en overkoepelende processen van dit jaar en van komend jaar! Bekrachtiging en bewustwording van je eigen Zielsevolutie! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 14-12-’14 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Het 14-12-14 Portaal De ‘weegschaal’ energie van deze dag, die diepgaande balancering brengt op Multidimensionaal niveau, is gericht op volledige integratie van de Goddelijk Mannelijke Blauwdruk die dit jaar krachtig aangetrilt is. Op alle 12-dimensie lagen wordt de Mannelijke Blauwdruk in zoverre als mogelijk is (afhankelijk van ieders persoonlijke  groei) verder uitgelijnd, geopend en doorgetrokken. Waardoor steeds meer van je werkelijke Kracht voorbij oude littekens en overleving bestaansrecht krijgt en ook werkelijk ervaarbaar en  toepasbaar wordt in het hier en nu. Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 20-12’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop:  Tweelingstraal, tweelingzielen, zielemaatjes en Zielsfamilie… hoe zit dat nou precies? Er is veel verwarring of onbegrip over deze thematiek en soms doen de wildste verhalen de ronde. Deze workshop is bedoeld om meer helderheid en inzicht te scheppen in de Zielsfamilie, omdat dit een veelvoorkomend stuk groei is waar ieder vroeg of laat mee te maken krijgt. Zielsherkenning, ontmoetingen van hart tot hart die oneindig diep raken of volledig bekend zijn, de spiegels en daarmee groei die Zielemaatjes en andere leden van de Zielsfamilie je voorhouden en aanreiken. Deze workshop staat volledig in het teken van Zielsfamilie van allerlei aard en verbindingen die wij als mens en als Ziel hebben uitstaan. Dieper inzicht in wat de Zielsfamilie is, wie is wie, hoe het werkt, welke doelen het dient als je elkaar ontmoet. Karmische relaties en hun bedoeling. Zielsrelaties en hun oorsprong en Evolutiepad. Bewustwording van jouw Zielsrelaties, belemmeringen binnen Zielsrelaties, signalen van Zielsrelaties leren herkennen. En alles wat maar aan de orde komt in de stroming en inspiratie van de aanwezige groep deelnemers.  Deze dag wordt er volop informatie gegeven rondom deze thematiek en tegelijkertijd zal dat afgewisseld worden met diepgaande stukken zelf onderzoek en healing voor je eigen bewustwordingsprocessen. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 21-12-’14 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Winter Zonnewende: Birth of Ra, Return of the Light Meer info volgt ter zijner tijd! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 27-12 en 28-12 -’14 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: EHL Mastergroup/ Creatiegroep 2014 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.n