Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
      Apofyliet Activiteiten februari 2015
Activiteitenagenda
Datum: 2-2-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Het 2-2-8 Portaal Oprijzende Kracht van Bewustzijn, op weg naar Goddelijke Balans I Meer info volgt nog! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 7-2-’15 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: De Kracht van het Hart / Hart activaties Deze dag staat in het teken van de energieën en mogelijkheden van je Multidimensionale Hart. Je Hart is de poort en dragend fundament naar alle dimensies en wezenslagen van je Multidimensionale Zijn. Hoe dat werkt en wat dat inhoudt, daar gaan we dieper op in. Deze dag zal je hart verder gezuiverd, geopend en geactiveerd  gaan worden, zodat er veel meer bewustzijn en ervaren van je hart (en het belang ervan) bewust gevoeld mag worden. Enkele aspecten die aan bod zullen komen, naast wat de Flow en Begeleiding aan zal reiken zijn: Uitlijning van je hart op het hart van Moeder Aarde, de nieuwe aarde energie, het Galactische hart, en het Kosmische hart. Verkenning van verschillende hart dimensies. Healing, zuivering en transformaties va oude harte pijnen (van nu en karmisch) Hartverbindingen met anderen. Hartverbindingen met andere dimensielagen en Hoger Zelven van je Goddelijk Zelf. Je zult veel krachtiger connecties met je Zelf en de wereld(en) om je heen mogen gaan ervaren en tegelijkertijd leren om steeds dieper werkelijk vanuit de kern van je hart te gaan leven, ook in het alledaagse 3D leven! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 8-2-’15 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Crystal Light Teachings/Kristalopleiding, workshop 6 Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 8-2-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie het 8-2-8 Portaal Hereniging van Polariteiten in Balans, Verbinding en Oneindigheid I De energie van vandaag: 8-2-8 codering De energie van vandaag draagt de frequentie van 8-1-8 in zich. Een krachtig balancerende energie van de weegschaalfunctie, wat betekend dat Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk potentieel allereerst binnen zichzelf wordt uitgelijnd met de Oneindigheid van innerlijke mogelijkheden van de Essentie. Uitgelijnd in de eigen polaire krachten die daarbinnen aanwezig zijn ( licht en schaduw, kwaliteiten en ballast). En vervolgens worden Mannelijke en Vrouwelijke overkoepelende Polariteiten met elkaar gebalanceerd. De codering van de 8 resoneert op de lemniscaat: de oneindige gebalanceerde Goddelijke Stroming. De poort naar Oneindigheid en onsterfelijkheid. Resonerend ook op de Oorspronkelijke Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die Andromeda ook in codering in zich draagt, om door ons weer te mogen gaan herinneren. Schepping is Oneindig, onsterfelijk en vanuit Goddelijke Liefde voortgekomen. Zo ook onze Essentie. De lemniscaat brengt dat weer in herinnering. En verbind alle wezenslagen in ons Bewustzijn hier weer mee, als een Heilig Huwelijk tussen alle polariteiten die we rijk zijn in ons wezen. Alle onbalans terugbrengend naar balans, doorstroming, herinnering, verbinding, etc. De codering van de 2 als centraal middelpunt tussen de twee achten ( lemniscaat) heeft te maken met de afgescheidenheid, de dualiteit en de polariteiten die wij allen in ons dragen en ervaren. Deze dualiteitsaspecten en polariteiten worden in beide polen van de ‘weegschaal’, dus in mannelijk en vrouwelijk, dieper verbonden met de Oneindigheid van de 8. Dat betekend dat elke vorm van oude energie, afgescheidenheid, oude pijn of oude patronen dieper in een stukje heelwording terecht mag komen. Dit geldt voor alle stukken die op dit moment aan de orde zijn in jouw persoonlijke groeiprocessen en leven. Oud hartezeer, emoties, overleving, gebrek aan vertrouwen, vastzitten in armoedebewustzijn, etc. etc. Wat er maar speelt in het nu binnen jouw processen. Alles krijgt een krachtige stimulans om naar een hoger level van bewustzijn en energie getilt te worden zodat de oude patronen en pijn doorzien en geheeld kan worden! Een krachtige energie vandaag die naast balans van alles wat speelt in onze persoonlijke innerlijke processen, ook opnieuw een diepere opening naar vernieuwing, trillingsverhoging en een nieuwe fase van groei in zich draagt. Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 14-2 en 15-2-’15 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: EHL Mastergroup/ Creatiegroep 2015 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.n Datum: 17-2-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie het tweede 8-2-8 Portaal Hereniging van Polariteiten in Balans, Verbinding en Oneindigheid II Meer info volgt nog! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 22-2-’15 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Crystal Light Teachings/Kristalopleiding, workshop 7 Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 22-2-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie het 22-2 Portaal Oprijzende Kracht van Bewustzijn, op weg naar Goddelijke Balans II Vervolg en bekrachtiging op het Portaal van 2-2-15 Meer info volgt nog! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl