Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Apofyliet Activiteiten januari 2014
Activiteitenagenda
Datum: zat. 4-1-’14 Tijd:  van 10.30 - 16.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Entering the New Year in full Manifestation: 4-1-’14 Portal De frequentie van deze dag is een 5-5 frequentie, de energie van het Christus Bewustzijn en de Manifestatiekracht. Deze workshopdag staat in het teken van heel bewust het nieuwe jaar binnen treden, het zetten van zuivere krachtige intenties voor dit jaar en het dieper afstemmen op jouw persoonlijke mogelijkheden en groei van dit jaar. De kracht van het Christus Bewustzijn, de Grote Witte Broeder- en Zusterschappen, Yeshua en Maria Magdalena, en vele anderen zullen ons deze dag ondersteunen en begeleiden in onze persoonlijke ‘reis’. Investering in je Zelf: € 55,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 11-1-’14 Tijd: Inloop van 11.00-16.00 uur Activiteit: FEEST: Praktijk Apofyliet bestaat 10 jaar! Een dag van feestelijk samen-zijn, delen, uitwisselen, en samen het 10-jarig bestaan als ook het nieuwe jaar te vieren met een hapje en een drankje! Behalve een gezamenlijke afstemming en channeling van ongeveer 13.00-14.00 uur met de aanwezige mensen, is het vrije inloop deze dag. Ook voor een eerste kennismaking met Praktijk Apofyliet op deze dag ben je natuurlijk van harte welkom! Graag wel even vooraf aangeven of je komt i.v.m. de groepsgrootte en ruimte waar het feestje gevierd wordt! Investering in je Zelf: € 0,- Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: dinsdag 14-1-’14 Tijd: van 20.00-20.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstands activatie 14-1-14 Portaal Essentieel Portaal m.b.t. de Oorspronkelijke Mannelijke Blauwdruk velden, waarbij de Oorspronkelijke Osiris Kracht dieper geactiveerd en geïnitieerd mag worden! Dat wil zeggen: je eigen Mannelijke Blauwdruk in Oorspronkelijke coderingen, om voorbij de weerstanden, angst, ballast en beperkingen van het mannelijke littekenveld in ons Zelf te kunnen gaan uitstijgen. Investering in je Zelf: € 33,33 Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 18 en 19-1-’14 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: EHL/ Creatie groep  (groep 2013) Entering the Great One: Piramid Initiations Deze groep is al vol en alleen toegankelijk voor de vaste groep van 2013! Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: vrijdag 24-1-’14 Tijd: van 20.00-20.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstands activatie Roze Apofyliet en Isis Transmissie Vanuit de dagcodering die de codes 2-4-1-1-4 in zich draagt wordt er vanuit de zacht helende, hoog uitgelijnde frequenties van Roze Apofyliet en Isis ene diepe healing doorgegeven (transmissie) op elk dualiteits aspect wat in het nu in je persoonlijke groei aan de orde is. Ongeacht op welk vlak of laag van jou groei. De frequentie van de 2, de dualiteit, maar ook in de mannelijke velden (ook de 2) die healing mag ontvangen en diepte transformatie (de 1-1) vanuit het Vrouwelijke Aspect en wat bekrachtigd neergezet mag worden in nieuwe belichaming (de 4). Nieuwe codes en blauwdrukken van je eigen Essentie kunnen hiermee nieuwe vrije ruimte krijgen om naar de voorgrond te komen en dieper actief en bewust te worden in je groei en leven. Een verfijnde diepere afstemming op je hogere Potentieel, en het zacht liefdevol wakker ‘kussen’ daarvan, om voorbij stagnaties in je groei van het nu te mogen komen. Investering in je Zelf: € 33,33 Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 25-1-’14 Tijd:10.00 - 16.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Wat is Multidimensionaliteit? Een workshopdag waarin alle ‘basis’ van de Multidimensionaliteit aan bod komt. Om dieper te gaan begrijpen wat Multidimensionaliteit inhoudt en wat dat voor jou betekend. Hoe verhouden de verschillende dimensielagen zich, hoe kun je deze ervaren, hoe werkt het, etc. Alle ruimte voor vragen, uitleg en alles wat maar nodig is om een dieper verstaan te krijgen in je eigen Geometrieën en dimensies, die aan de basis staan van wie wij zijn als mens en als Goddelijk Wezen. Ook het pad van Ascensie, groei, bewustwording en alles wat daarmee verweven is wordt dieper verhelderd. Naast veel tekst en uitleg ook zelf ervaringen opdoen via gechannelde activaties, healingen en afstemmingen (meditaties). Investering in je Zelf: € 99,99 per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl