Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
        Apofyliet Activiteiten januari 2015
Activiteitenagenda
Datum: 4-1-’15 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Crystal Light Teachings/Kristalopleiding, workshop 4 Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 11-1-’15 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: 11-1-15 Portaal: welkom in het nieuwe jaar! Een nieuwe start! Intenties, energie en Bedoeling van het jaar 2015. Meer informatie, inzicht en gerichte afstemming op het nieuwe jaar wat voor ons ligt en welke groeiprocessen daarin mogen gaan ontvouwen. Gezamenlijke afstemmingen met channelings , transmissies en healing, uitwisseling met elkaar, samen het nieuwe jaar inluiden op een vrijblijvende manier waarin je volledig je Zelf mag zijn! Vanuit de diep transformerende frequenties van vandaag (11-11-5 codering) , waarin ook de kracht tot manifestatie centraal staat, zullen we deze dag vanuit de Flow van dat moment invulling geven! Bekrachtiging van jouw Zijn, groei en Zielspad. Tevens kennismaking met Praktijk Apofyliet en wat deze voor jou kan betekenen in je groei en bewustwordingsprocessen! Investering in je Zelf: Aanbieding € 55,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 11-1-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie  11-1-15 Portaal: Activating new codes and embodyment within Meer info volgt nog Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 17-1-’15 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: 8-1-8 Portaal: Balancing into the new frequencies Workshop i.s.m. de Hathors! Diepgaande helende workshop die gericht is op zelf-healing  binnen jouw persoonlijke processen van groei. Alle thema’s die in jouw proces aan de orde zijn mogen een boost aan energie, healing en inzicht mee gaan krijgen vanuit de frequenties van vandaag. (leren) Samenwerken met de uiterst liefdevolle krachten van de Hathors en hun mogelijkheden tot healing, bewustwording, begeleiding en groei. Soundhealing en werken met kleurfrequenties o.l.v. de Hathors voor balancering van jouw Zijn, processen en healingsprocessen. Volledig gechannelde workshop op dat moment in tijd, om het hoogst haalbare uit de dag te halen, afgestemd op de instroom van de Portaal frequenties. De 8 frequentie heeft alles te maken met de balans en oneindigheid. Balans van alle duale aspecten die in ons leven en aanwezig zijn. De 1 resoneert op een nieuwe start, nieuwe coderingen die mogen ontwaken en een nieuwe fase van groei die aanbreekt. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 17-1-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 8-1-8 Portaal: Balancing into the new Frequenciess of Sacred Reunion inside Zie onderaan deze pagina! Bij het derde 8-1-8 Portaal! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 18-1-’15 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Crystal Light Teachings/Kristalopleiding, workshop 5 Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 24-1 en 25-1 -’15 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: EHL Mastergroup/ Creatiegroep 2015 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.n Datum: 24-1-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 6-1-6 Portaal: Breng het Nieuwe in Manifestatie De energieën van vandaag resoneren op een 6-1-6 frequentie. Opnieuw een van de zoveelste dagen in deze maand alleen al die van een krachtig balancerende werking zijn. het is net alsof we enorm geholpen worden om alles van 2014 en de start van het nieuwe jaar krachtig met elkaar uit te lijnen en uit te balanceren, zodat we een geheel nieuwe basis/fundament voor de rest van het jaar 2015 in ons Zelf kunnen neerzetten. De instroom van dit soort Portaaldagen is krachtig en werkt diepgaand door in onze beide Overkoepelende Polariteiten (Goddelijk mannelijke en Goddelijk vrouwelijke energie). Binnen deze Polariteiten velden vallen alle duale aspecten van ons wezen, bewust en onbewust, eenheid en littekens/pijn, licht en donker, links en rechts, angst en liefde, etc. Alles wat in ons is resoneert op de Mannelijke en of Vrouwelijke Overkoepelende Polariteit. Wanneer deze dieper met elkaar in balans kunnen komen en met elkaar versmelten (Heilig Huwelijk) ontstaat een geheel nieuw veld (Goddelijk Kind) van waaruit de ware Potentie die in je is ervaren kan worden. Voorbij littekens, afgescheidenheid, afweersystemen, onbewuste sluiers en dualiteit. In onze groei gaan we stap voor stap (laag voor laag, dimensie voor dimensie) door stappen van deze balancering heen. daarmee worden we meer en meer bewust wakker in ons bewustzijn en gaan we steeds meer her-inneren wie we eigenlijk Werkelijk Zijn. Daar waar balancering plaats vindt, daar ontstaat de mogelijkheid van heling. Heling van alle oude ballast die we in ons dragen en die bewuster aan het licht komt door de balancering. Van daaruit ontstaat de mogelijkheid om het oude duale aspect in jezelf te overstijgen waardoor dus in feite de polariteiten (tegenstellingen) samen smelten in wat ik het Heilig Huwelijk noem. Ook Deze Portaal dag, de zoveelste op rij deze maand stimuleert en ondersteund daarin. Weer een stap dichter naar balans in je Zelf, Heelheid ervaren en dat ook daadwerkelijk van kracht laten zijn in je (dagelijkse) leven. De energie van vandaag en daarmee ede ondersteunende energieën die naar je toestromen, in de 6-codering, resoneert op de kracht om het ook daadwerkelijk in de manifestatie op aarde, in de dagelijkse maatschappij te brengen. Deze energie, in combinatie met de 1-codering zegt dus feitelijk: daar waar wij Mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten met elkaar bundelen in Heelheid en vernieuwing (de 1) daar kunnen we het ook neerzetten, leven, uitdragen en belichamen in de dagelijkse 3- dimensionale realiteit. Daarvoor dienen we echter wel steeds meer littekens, pijn en oude ballast weg te ‘poetsen’ en helen. Pas dan kan vernieuwing, nieuw ontwaakt Bewustzijn werkelijk in je menselijke ikje geleefd en uitgedragen worden. De energie van vandaag resoneert dus op een ondersteuning om allereerst de Polariteiten velden in ons te balanceren, zodat oude ballast en onbewustzijn met elkaar uitgelijnd wordt om bewust te worden en van daaruit te mogen helen. In beide Polariteiten van ons Zelf. Van daaruit mag een vernieuwing ontstaan: nieuw Bewustzijn wordt wakker, ook in de alledaagse 3D Realiteit van ons menselijke bewustzijn. En stimuleert de energie om alle vernieuwing, nieuw ontwaakt bewustzijn maar ook jouw reeds ontwikkelde kwaliteiten werkelijk te gaan toestaan en neerzetten in de aardse realiteit van alledag. Walk your Talk zogezegd. Praktisch en concreet. Stevig en geaard, maar met een wijds geopend bewustzijn in de dagelijkse wereld staan. Niet langer bang zijn je Zelf, je kracht, je kwaliteiten, je weten en of kunnen te laten zien. Maar zichtbaar worden! De activatie van deze dag, waarbij het gaat om een derde 6-1-6 Portaal is de finishing touch op de eerdere portalen (6-1-’15 en 15-1-’15) en brengt een afronding binnen de persoonlijke processen die opgewekt zijn binnen deze energie frequenties (bewust of onbewust) gedurende deze maand. Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 26-1-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie derde 8-1-8 Portaal: Het derde 8-1-8 portaal van deze maand! Een  portaal die een verdieping brengt in ons bewuste wakker worden, aanvullend op de frequenties van dit eerdere portaal. Verdieping! De energie van vandaag draagt de frequentie van 8-1-8 in zich. Een krachtig balancerende energie van de weegschaalfunctie, wat betekend dat Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk potentieel allereerst binnen zichzelf wordt uitgelijnd met de Oneindigheid van innerlijke mogelijkheden van de Essentie. Uitgelijnt in de eigen polaraire krachten die daarbinnen aanwezig zijn ( licht en schaduw, kwaliteiten en ballast). En vervolgens worden Mannelijke en Vrouwelijke overkoepelende Polariteiten met elkaar gebalanceerd. De codering van de 8 resoneert op de lemniscaat: de oneindige gebalanceerde Goddelijke Stroming. De poort naar Oneindigheid en onsterfelijkheid. De poort naar de Bron. Resonerend ook op de Oorspronkelijke Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die Andromeda ook in codering in zich draagt, om door ons weer te mogen gaan herinneren. Schepping is Oneindig, onsterfelijk en vanuit Goddelijke Liefde voortgekomen. Zo ook onze Essentie. De lemniscaat brengt dat weer in herinnering. En verbind alle wezenslagen in ons Bewustzijn hier weer mee, als een Heilig Huwelijk tussen alle polariteiten die we rijk zijn in ons wezen. Alle onbalans terugbrengend naar balans, doorstroming, herinnering, verbinding, etc. De codering van de 1 als centraal middelpunt tussen de twee achten ( lemniscaat) zorgt daarbij voor krachtige transformatie, vernieuwing en activaties van nieuwe codes en groei binnen en door de verbinding van beide overkoepelende polariteitenvelden in ons. Een dag energie die dus heel veel potentie in huis heeft om ieder van ons krachtiger ons Thuis te doen herinneren, dualiteit te overstijgen en voorbij de sluiers van afgescheidenheid weer een stuk Eenheid te herinneren vanuit diepere bewust worden of wakker worden. Een krachtige energie vandaag die naast balans van alles wat speelt in onze persoonlijke innerlijke processen, ook een opening naar vernieuwing, verzachting en een nieuwe fase van groei in zich draagt. Opnieuw een stapje dieper thuiskomen in herinnering! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl