Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
        Apofyliet Activiteiten januari 2016
Activiteitenagenda
Meer data en afstand activaties worden binnenkort toegevoegd! Datum: 3-1-’16 Tijd: 11.00-15.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Open ontmoetingsdag Open ontmoetingsdagom het nieuwe jaar in te luiden in ont-moeting met elkaar(s hart en bewustzijn), in gelijkwaardigheid en afstemming en met alle ruimte voor delen en vieren van het leven. Met 1 gechannelde afstemming gericht op het je Zelf dieper neerzetten en gronden in de energie van 2016 en het creëren en krachtig neerzetten van jouw intenties voor dit jaar. Als iedereen iets lekkers mee zou willen nemen, hebben we een extra feestelijke happening! Graag wel aanmelden van te voren, zodat ik in voorbereiding op deze dag weet hoeveel mensen er komen! Investering in je Zelf: € 0,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 6-1-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 6-11-6 codering  oftewel Balans en Vernieuwing/Eenheid in de Realiteit van 3D Met Rainbow Healing Code activatie van die Rainbow Light Energy die op dat moment in tijd het beste aansluit bij de groeiprocessen van dit moment. Dat we de combinatie van Rainbow Healing en de codering van de dag inzetten als afstemming betekend diepgaande healing van hetgeen zich in je persoonlijke processen op dit moment laat zien en voelen. Maar ook diepere opening tot bewust wording van de processen die je doorloopt! Deze activatie loopt samen met de energieën van 2016 en het dieper binnen komen in de oneindige mogelijkheden van groei in het jaar 2016. Met de paradijs matrix de dit jaar dieper geactiveerd wordt, de Eenheidsvelden en het eigen basis chakra (voor belichaming). Het mag nog even een verrassing zijn hoe zich deze Blauwdruk activatie dieper gaat ontvouwen! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 9-1-’16 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Opleiding Multidimensionaal Healer/Reader Lesblok 2, Workshop 1 Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 10-1-’16 Tijd: 210.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: In het Licht van Sirius Een workshop waarin we krachtig gaan afstemmen op de frequenties van Sirius, en o.a. leren afstemmen op en samenwerken met de Blauwdrukvelden van ons eigen Wezen die hier opgeslagen liggen, werken met Scheppingshologrammen voor je eigen groei, dieper inzicht in het belang van de frequenties van Sirius ten opzichte van ons Multidimensionaal Bewustzijn en mens-zijn, en welke rol Sirius daarin vertolkt. Dieper herinneren van je eigen Oneindige Bewustzijn, de eeuwige mens in jou. In de energieën van de 10-1-16 frequentie zullen we dieper onze eigen Blauwdrukken vanuit de Sirius frequentie (6D) gaan herinneren en ervaren en in nieuwe geboorte brengen binnen onze basis en belichaming. Dit geeft de mogelijkheid om dieper je eigen Goddelijke Kwaliteiten te gaan herinneren, aantrekken en naar het 3D menselijk Bewustzijn toe te gaan aantrekken. Daarmee worden Hogere Kennis en Kwaliteiten steeds meer beschikbaar in het aardse leven, en dit biedt een krachtige basis om daadwerkelijk je Goddelijkheid steeds dieper op aarde te ervaren en leven. De energieën van deze dag zullen van een krachtige nieuwe orde zijn, resoneren op de oneindige mogelijkheden van deze tijd, en 2016-energie, en zullen een krachtig draagvlak vormen voor de verdere groei in dit jaar. Je eigen Blauwdrukvelden op 6D en hogere dimensieniveaus worden vanaf deze dag weer dieper beschikbaar  voor je! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 11-1-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 1111-6 codering  oftewel Vernieuwing/Eenheid in de Realiteit van 3D Werken aan de creatie van een nieuwe Hemel op aarde in je eigen leven (en via je eigen processen) en van daaruit voor de wereld om je heen. De Paradijs Matrix codes an het jaar 2016 spelen hierin een belangrijke rol, om je hier dieper in te initiëren en bewustzijn hiervoor dieper te openen. Meer info volgt nog! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 16 en 17-1-’16 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Essentie Activatie Workshop I: Activatie van je Goddelijk kwaliteitenpalet Investering in je Zelf: € 199,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 22-1-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 22-11-6 codering  oftewel Oprijzende krachtimpulsen voor Vernieuwing/Eenheid in de Realiteit van 3D Werken aan de creatie van een nieuwe Hemel op aarde in je eigen leven (en via je eigen processen) en van daaruit voor de wereld om je heen. De Paradijs Matrix codes an het jaar 2016 spelen hierin een belangrijke rol, om je hier dieper in te initiëren en bewustzijn hiervoor dieper te openen. Meer info volgt nog! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 23-1-’16 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Opleiding Multidimensionaal Healer/Reader Lesblok 2, Workshop 2 Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 29-1-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Blauwdruk van de Bron-Basis Zuivering van Basisprocessen, activatie van nieuwe frequenties in de basis. Het verder openen en zuiveren van versluieringen in de basis om de potentie en Bedoeling van je basis dieper te gaan herinneren/activeren.  Dieper aanwezig Zijn in je basis en het openen van kanalen voor een dieper indalen in je Zelf. Diepere uitlijning met de frequenties van dit jaar, vanuit eigen basiskracht, de (indalende) Paradijs Matrix en processen van groei daar binnen. Resonerend op de frequenties van de dag. Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 30 en 31-1-’16 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: Creatiegroep 2016: De Paradijs Scheppings Matrix 2016, samen een nieuwe basis co-creeren en neerzetten voor het Grote Geheel Deze groep is al vol! Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.n