Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Apofyliet Activiteiten juli 2014
Activiteitenagenda
Datum: 5-7’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop:  Aardehealing (Alle healing start in je Zelf) Wat houdt aardehealing in? Wat houdt healing überhaupt in? En hoe is het één verweven met het ander? Wat kunnen wij betekenen voor het werkelijk manifesteren van een nieuwe wereld? Hoe kunnen we samenwerken met Moeder aarde en haar natuurrijken? Vortexen, leylijnen en krachtplaatsen, natuurwezens, Midden Aarde, de verschuiving van 3D naar 5D….. hoe werkt het allemaal en waar sta je zelf in dat ‘plaatje’? Vele vragen die in deze workshop dieper belicht gaan worden vanuit meer informatie en vooral ook: eigen beleving en ervaring. Deze workshop biedt je dieper inzicht in je Zelf, je eigen kwaliteiten, verbindingen met de aarde, verbinding met de nieuwe tijd. Centraal staan het leren samenwerken en communiceren met waterwezens, elfen, deva’s, sylfen, en andere natuurkrachten vanuit eigen groei en bewustwording. Het bewust worden hoe het Universum als Een samenwerkend geheel in elkaar steekt en hoe jij daarin jouw plek kan innemen met jouw unieke kwaliteiten. Een speelse workshop met heel veel nieuwe ervaringen en connecties dei gelegd worden, die je de wereld op een heel andere (magischer) manier zal laten ervaren en beleven. ‘Spelenderwijs’ healing ontvangen en brengen. En diepe bewustwording over het leven binnen de Schepping en op planeet Aarde. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 5-7-’14 Tijd: van 20.00-20.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstands activatie Activatie van het keelchakra: Communicatie vanuit de kracht van het hart Vanuit de frequentie instroom van deze dag ligt er een krachtige mogelijkheid om een diepgaande healing te ontvangen, naast opening en diepere Multidimensionale activatie vanuit de Poorten van je eigen Multidimensionale Hart naar je keelchakra (5-de chakra). Een krachtig balancerende energie vanuit de 5-frequentie (die ook resoneert op Manifestatiekracht en Christus Bewustzijn) mag diep doorwerken in de frequenties van het keelchakra. Aangestuurd vanuit de Onvoorwaardelijke Liefde en verbinding met je Essentie/Hoogste Bewustzijn via je Hart. Open communicatie vanuit het hart van Gelijkwaardigheid, openheid en zuiverheid kan hierdoor bekrachtigd worden. Het spreken van je eigen Zuivere Waarheid, spreken vanuit je hart en diepste gevoel, en spreken vanuit neutraliteit (zonder oordeel), etc. Er ligt vaak nog veel lading op het werkelijk (uit)spreken vanuit je hart en deze ballast mag aangeraakt worden om te helen. Tevens worden aspecten van het verstaan en werkelijk luisteren zonder eigen inkleuring (ook gekoppeld aan zowel hart als keelchakra) dieper aangeraakt. Communicatie vanuit het hart is op diepere lagen ook een  belangrijke ingang om ware Manifestatiekracht en Scheppingskracht van hoger Bewustzijn naar de belichaming van je mens-zijn te brengen. Ook deze aspecten worden dieper met elkaar uitgelijnd. De 7-frequentie resoneert op de Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht, en dus vinden deze activaties ook met name plaats vanuit Goddelijk Vrouwelijke Potentie en Helend Vermogen, via het hart. Investering in je Zelf: € 22,22  Aanbieding! Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 7-7-’14 Tijd: van 20.00-20.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstands activatie Het 7-7-7 Portaal Dit Pracht portaal omvat vele verschillende frequenties en coderingen in zich. allereerst de codering van 7-7-7 (7 -7-2014). Welke een drievoudige bekrachtiging is in de frequenties van de 7: de Goddelijk Vrouwelijke Oorspronkelijke Scheppingskracht! Deze kwaliteiten en energie die al geruime tijd aan het ontwaken is in ieders Bewustzijn krijgt met dit portaal een immense boost en bekrachtiging. Alle Goddelijk Vrouwelijke Kwaliteiten zoals gevoelsaspecten, intuïtie, verstild innerlijk luisteren naar hart en Ziel, helende vermogens, de kracht van compassie- vergeving- acceptatie- Onvoorwaardelijke Liefde en zo veel meer.  Dat betekend dat dit portaal allereerst krachtig al deze in jou reeds geïntegreerde kwaliteiten bekrachtigd. Maar tevens nieuwe lagen, kwaliteiten en diepgang activeert. In deze Portaalcodering zit echter ook de 14-14 codering. De frequentie van 14 is verbonden met het 14-de deel van Osiris: de Oorspronkelijke Goddelijke Mannelijke Blauwdruk. In dit moment van tijd zijn het vooral de littekens en ballast velden van het Mannelijke Aspect die sterk uitvergroot naar voren komen.  (Macht, manipulatie, onmacht, overlevingsstructuren, vast klampen aan het oude/ angst, etc.) Met als doel om de Oorspronkelijke Blauwdruk weer te herinneren en de oude littekens te ‘overschrijven’. De Oorspronkelijke Mannelijke energie draagt een grootse Scheppingskracht, die zowel Kracht als zachtheid is en is van een geheel andere orde dan de mannelijke energie zoals we die nu kennen en ervaren. De 14-14 codering is een dubbele bekrachtiging van deze Oorspronkelijke Blauwdruk van het Mannelijke Kwaliteiten pallet die bekrachtigd en dieper geactiveerd wordt. een stuk ondersteuning, healing en hulp om voorbij de oude zienswijzen, angst, patronen en conditioneringen te kunnen komen. De 14-14 codering echter draagt in zich ook weer de 5-5 codering: de frequenties van het eenheids Veld of Christus Bewustzijn. Deze kan steeds dieper ervaren en belichaamd worden, daar waar Mannelijk en Vrouwelijk Potentieel in volledige gelijkwaardigheid herinnert worden en kunnen samengaan, en daar waar dualiteit dus oplost. Ook deze frequenties worden dieper aangeraakt en geactiveerd binnen je eigen Bewustzijn tijdens dit portaal. Kortom, dit unieke Portaal met zeer krachtige instroom van frequenties biedt een immens potentieel aan welke in jouw aangeraakt mag worden en van waaruit verdere bewustwording en groei mag voort vloeien! Werkelijk een aanrader om zo bewust als mogelijk je hele Zijn voor deze frequenties open te stellen in bewuste afstemming, want daar ga je heel veel uithalen voor je eigen bewustwordingsprocessen! Investering in je Zelf: € 33,33 Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 11 t/m 13-7 -’14 Tijd: 10.00-16.30 uur, alle dagen Ascensie Activatie Workshop/Intensive: Ancient Khemitian Mystery Teachings Intensive Universele Teachings voor het Meesterschap in belichaming  in het Hier en Nu. Diepere kennismaking met de overleverde informatie, coderingen, mysteriën, kennis en wijsheid van de oud Khemitische (Egyptische) Scheppingsmatrix, aan de hand van de Khemitische kaartenset. Tijdens deze intensive zul je diepgaand samen (leren) werken met eigen deelaspecten en kwaliteitenvelden van jouw Wezen. Diepgaande healing, bewustwording van kwaliteiten die in je besloten liggen, bewustwording van jouw Zijn, missie en rollen op aarde en binnen je Zielsevolutie. Aan de hand van de Khemitische kaartenset zul je vele verschillende velden ten diepste leren activeren, openen en verkennen in je Zelf en in verbinding met Al Wat Is (Schepping). Dat gaat dus om Universele Goddelijke Velden. De kaartenset is slechts de ingang. Oeroude overleveringen en kennis vinden een weg naar bewustwording in het hier en nu. Simpelweg omdat het over Universele Waarheden en Kosmische Wetmatigheden en de ‘Anatomie van het Goddelijke Zijn in het mens-zijn’ gaat. Daarnaast zullen vele verschillende krachtige manieren van werken met de Khemitische kaarten in combinatie met healing- en activatiewerk voor je Zelf of een ander dieper behandeld worden. Een veelzijdigheid die mogelijk gemaakt wordt dankzij dit ‘gereedschap’ en in jou ook wakker kan worden in deze intensive. Deze unieke intensive brengt een immense groei teweeg, brengt diepere Kennis van Schepping en Oorsprong in je bewustzijn terug en geeft praktische handvaten hoe dat toe te passen in je processen en leven in het hier en nu! Investering in je Zelf: € 333,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl 14 t/m 21 juni 2014 Praktijk Apofyliet gesloten (en slechts gedeeltelijk bereikbaar via email) Datum: 21-7-’14 Tijd: van 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstands activatie Van gekwetst Innerlijk Kind naar Goddelijk Innerlijk Kind Diepe aanrakingen in nog aanwezige innerlijk kind kwetsuren en aanreiking van healing en transformatie vanuit de Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht in jou. De 7-frequentie (Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht) wordt krachtig aangesproken om diep helend in oude pijnstukken, angst en littekens van je innerlijk kind lagen te mogen healen, en om troost en verzachting hierin te brengen. Vanuit healing van het innerlijk kind, kunnen steeds meer de Goddelijke Horus kwaliteiten (Goddelijk Innerlijk Kind) weer naar de voorgrond treden. En kan je innerlijke kind frequentie daadwerkelijk ‘mee gaan doen’ met je gehele Ascensieproces. Kwaliteiten als speelsheid, meegaan in de stroming van wat IS, gezonde nieuwsgierigheid, verwondering, magie, Flow, geborgenheid, je veilig voelen, denken-voelen-leven vanuit overvloed zonder beperkingen, ongeremde grootse  perspectieven en zienswijzen zijn enkele van de vele kwaliteiten die daarmee dieper weer in jou tot uitdrukking kunnen komen. Investering in je Zelf: € 33,33 Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 25-7-’14 Tijd: van 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstands activatie Derde 7-7-7 Portaal Drievoudige Bekrachtiging van de Goddelijk Vrouwelijke Kwaliteiten in jou. Diepere activatie van hartfrequenties, intuïtieve en helende vermogens. Acceptatie, vergeving, Onvoorwaardelijke Liefde, Passie, compassie, etc. De Godin in je die dieper gewekt wordt om op te rijzen in bewustzijn en steeds krachtiger zichtbaar te worden. Activatie en Healing van de Isis-Horus Verbinding voor Moeder en Kind stukken die belemmerend werken mogen dieper getransformeerd worden zodat de Goddelijke Moeder-Kind relatie in je Zelf weer ‘geboren’ kan worden. Dit kan een krachtige weerklank ook hebben in je 3D leven, indien van toepassing op je eigen moeder-kind relatie Investering in je Zelf: € 33,33 Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 26-7 en 27-7 -’14 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: EHL Mastergroup/ Creatiegroep 2014 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl