Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
           Apofyliet Activiteiten juli 2015
Activiteitenagenda
Datum: 4-7-’15 Tijd: 11.00-16.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Open dag praktijk Apofyliet Deze dag wordt verzet i.v.m. drukte!! Kennismaken met Praktijk Apofyliet en de werkwijzen en mogelijkheden die zij biedt. Alle ruimte voor vragen en advies. Maar ook om in de kristalshop rond te kijken. Gezellig samen zijn met elkaar, ontmoeten en uitwisselen van gelijkgestemden. Hele dag is vrije inloop en ongeveer tussen 13.30 en 14.30 uur  een gechannelde afstemming met elkaar. Investering in je Zelf: € 0,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 5-7-’15 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Crystal Light Teachings/Kristalopleiding, workshop 12 (afsluiting) Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 7-7-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 7-7Portaal: Activaties van de Goddelijk Vrouwelijk Potentie De energie van het 7-7 portaal vandaag: De kracht en potentie van onze vrouwelijke energie, die dieper (h)erkend, herinnert, gevoeld, omarmt en bekrachtigd mag worden. De kracht van onze vrouwelijke energie omvat in blauwdruk o.a. de potentie tot acceptatie, vergeving, compassie, liefde, omarming, helend vermogen, leven vanuit je hart, gevoel en intuitie, ontvankelijk zijn en gehoor geven aan je Ziel, je innerlijke drive, je passie, je missie. Deze en meer kwaliteten van je vrouwelijke blauwdruk mogen gedurende deze portaaldag dieper gewekt, geopend en geactiveerd worden door de kosmische instroom aan energieen. Centraal daarbij staan ook de potentie van het verbindende aspect, wat het vrouwelijke in zich draagt en de scheppende kracht van het vrouwelijke. Daar waar je deze kwaliteiten ( deels) al leeft, zullen nieuwe lagen van bewustzijn/wording in je aangeraakt mogen worden. Om nieuwe verdere groei te activeren, verdieping en integratie. Daar waar we steeds dieper vanuit het hart gaan leven, in omarming van alles wie we Zijn ( vrouwelijke kracht), daar kunnen we steeds dieper mannelijke en vrouwelijke krachten in ons verenigen en dualiteit overstijgen. en de Heilige Drie Eenheid innerlijk weer herinneren. Het geheelde vrouwelijke is de Sleutel tot heelwording van het geheelde mannelijke en het totaal!! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: vrijdag! 10-7-’15 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Van innerlijk kind naar Goddelijk Kind Allereerst een dieper begrip krijgen van je innerlijk kind, maar ook een diepere bewuste verbinding daarmee openend waardoor de ruimte gecreëerd wordt om te werken aan diepe innerlijk kind pijnstukken en – lagen die heling nodig hebben. Steeds dieper eventuele innerlijk kind trauma’s helpen helen in jezelf en bevrijden van het oude, zodat het mee kan gaan resoneren op de nieuwe energie. Dat schept ruimte voor je Goddelijk Kind welke nieuwe ruimte is, nieuwe schepping, perspectieven, innerlijke vrijheid en vrede is. contact maken met je Goddelijk Kind voorbij (het geheelde) innerlijk kind brengt je in een heel nieuwe waarneming en ervaring van je zelf, biedt enorm nieuwe groeistappen aan, verruimd je bewustzijn, verhelderd jouw unieke Zielenpad. Gekleurde brillen, oude patroontjes en overleving van het innerlijk kind zijn allemaal functioneel geweest (ooit) maar dienen je groei in het nu niet te belemmeren en doen stagneren. Een workshop die tot enorme innerlijke bevrijding kan leiden en heel nieuwe poorten van groeimogelijkheden in je zielsbewustzijn open zet! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 11-7-’15 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Specialisatie opleiding tot Ancient Egyptian/Khemitian Healer Workshop 2: Scheppingsmythen en een dieper begrip van wat Schepping is Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 12-7-’15 Tijd: 10.00-15.00 uur Ascensie Activatie Workshop: De oerkracht van de Wolf, incl. live ontmoeting met wilde wolven (zonder hekken) kijk hier voor uitgebreide tekst, info en foto’s!!! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, begeleiding en afstemmingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 16-7-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Tweede 7-7Portaal: Activaties van de Goddelijk Vrouwelijk Potentie Zie het eerste 7-7 portaal. Deze activatie gaat daarverder/dieper op in! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 22-7-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstand transmissie Rainbow Healing: de Violet-Gouden Straal Een Rainbow (codes) Healing en activatie via transmissie Een transmissie is een gechannelde energie overdracht waarbij bepaalde energieën in je eigen bewustzijn weer geopend en geactiveerd worden. Vaak ontstaat daarbij een diepe healing waardoor er weer nieuwe ruimte in je energie en bewustzijn ontstaat waardoor trillingsverhogingen mogelijk worden. En dus naar nieuwe groei, heling en bewustwording leiden. Tijdens deze transmissie op afstand wordt je weer bewuster ‘aangesloten’ op je eigen Zielen Kleuren Palet. Dit zijn kleuren of beter gezegd frequentiegolven die passen bij jouw Zielenpad, groei en Missie voor dit leven. Je wordt dus dieper in uitlijning en verbinding gebracht met je eigen Zielsbewustzijn en Ziels Bedoeling. Tijdens deze groepstransmissie worden ook de Blauwdrukvelden van de Regenboog Coderingen dieper aangeraakt in je bewustzijn. De groepstransmissies bieden vooral veel healing vanuit de Blauwdrukken van de Regenboog Coderingen en activeren niet per definitie deze kleurfrequenties ook weer in je eigen Blauwdruk/bewustzijn. Het verslag zal een overzicht geven van hetgeen er tijdens deze activatie gebeurd is, welke energieën en groeithema’s aangeraakt zijn, en zal zijn afgestemd op dat moment. Ook het groepsverband (vanuit een veilig afgebakend groepsveld) speelt daarbij een belangrijke rol. Des te meer Zielen/mensen bepaalde coderingen weer gaan herinneren, voelen en leven (belichamen), des te groter wordt het Veld van Potentie daarvoor op aarde en des te toegankelijker wordt deze frequentie/Kleur voor jezelf en anderen! (Des te dieper dus de groei en bewustwording die daarmee mogelijk wordt). Deze transmissies ondersteunen krachtig je eigen groei, bewustwording en helingsprocessen ten behoeve van je gehele Ascensie proces, in her-innering aan wie je Werkelijk Bent! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 25-7 en 26-7 -’15 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: EHL Mastergroup/ Creatiegroep 2015 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.n Datum: 30-7-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstand transmissie Rainbow Healing: de Zwart-Gouden Straal Een Rainbow (codes) Healing en activatie via transmissie: Zie voor meer uitleg bij 22-7-’15 Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl