Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Apofyliet Activiteiten juni 2014
Activiteitenagenda
Datum: 6-6-’14 Tijd: van 20.00-20.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstands activatie Het 6-6 Portaal Manifestatie in de 3D materiele wereld! Het 6-6 portaal wordt vaak als wat stevig en pittig ervaren omdat deze frequenties een directe inwerking hebben op de 3D materiele wereld. De afstands activatie zal je ondersteunen in het dieper behappen van en dieper binnen halen van de 6-6 frequentie instroom, die volledig gericht is op een dieper aanwezig Zijn in de materiele wereld, maar vanuit een Hoger Bewustzijn. In de 3D maar niet meer ‘vast in de 3D’ ! De instroom van frequenties zal een stroom van activaties binnen brengen in je Bewustzijn die je zal helpen steeds dieper in je hogere afstemming te blijven temidden van de 3D wereld en aardse leven. Dit is een dieper stap naar belichaming van je Zijn toe, temidden van de 3D realiteit en dualiteit. De energie van het 6-6 portaal brengt daarnaast Blauwdrukken van Sirius binnen die je Oorspronkelijke Blauwdrukken dieper activeren om wakker te worden. Krachtige activaties die je helpen om steeds hogere Bewustzijnslagen te ankeren in je mens-zijn en dit ook daadwerkelijk in belichaming te gaan (uit)dragen. Een stap voorwaarts dus in de Manifestatie van wie je Werkelijk Bent temidden van de 3D realiteit! Investering in je Zelf: € 33,33 Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 7 en 8-6-’14 Tijd: 10.30-16.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: Werken met Sacred Water Liquid Light Essences Tijdens deze workshopdagen maak je kennis met de nieuwe hoge trillingsfrequenties van de Sacred Water Liquid Light Essences. Niet alleen leer je meer over de creatie ervan, de achtergronden en de energieën die verweven zitten in de essences. Ook gaan we uitgebreid de verschillende essences zelf  ervaren en beleven wat hun trilling voor jou en in jouw energie kan betekenen. Je leert daarmee een stukje meer van de verschillende mogelijkheden van de essences kennen. Maar ook zal er aandacht zijn aan de verschillende wijzen waarop je ze kunt toepassen en inzetten voor je groei. Er wordt dus ook gewerkt, naast eigen worden met de essences, aan een dieper vertrouwen in je eigen intuïtie en heldere vermogens.  Een enorme stimulans voor vergroten van je Bewustzijn en dieper contact met je eigen Ik Ben of Essentie en gelijkwaardige samenwerking met Lichtbegeleiding. Daarnaast zal er alle aandacht zijn voor vragen, delen van ervaringen en wat maar essentieel zal zijn deze dagen, de revue zal mogen passeren. De essences zijn volledig afgestemd op de Ascensie processen en brengen daarmee enorme lichttrillingen in je bewustzijn die krachtig ondersteunen om Meesterschapsstappen voorwaarts in je groei te zetten, helpen te zuiveren, bevrijden en transformeren bij helende processen waarin je bewustzijn dieper de dualiteit zal kunnen overstijgen. En je Goddelijk Bewustzijn weer dieper toegankelijk wordt voor je aardse mens-zijn en alle Multidimensionale Realiteiten die je Bent. Het werken met de verschillende essences tijdens deze dagen zullen dus ook een enorme boost aan groei aan mogen reiken die je hoe dan ook verder zullen helpen in je bewustwording en Ascensiegroei. Deze workshop is inclusief één flesje essence die het meest direct ondersteunend en aansluitend op jouw groei zal werken en die op de eerste workshop dag zelf ingevoeld en uitgekozen mag worden. Investering in je Zelf: dag 1: € 88,- per persoon incl BTW, 1, essence, koffie, thee, soep, versnaperingen.        dag 2: € 77,- perpersoon incl. BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 14 -6-’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Geïntegreerd Meesterschap: Samenwerking met Grote Meesters van Al Wat Is Dit weekend staat in het teken van leren kennen, verkennen en diepgaand (leren) samenwerken met Meestervelden (o.a. Ascended Masters, Engelen, Neteru) die allen deelaspecten van de Bron vertegenwoordigen. Leren samenwerken voor persoonlijke groei, healing, dieper ontwaken, inzichten verkrijgen en samenwerking in gelijkwaardigheid binnen jouw Missie en Takenpakketje op aarde. Meesterbegeleiding zijn deelaspecten in frequentie die wij in ons Multidimensionale Zijn ook in ons dragen. Hiermee leer je niet alleen dieper inzicht krijgen in de Scheppingsmatrix van hoe Schepping is opgebouwd, maar ook samenwerken vanuit afstemming, gelijkwaardigheid en hartenergie met de vertegenwoordigers van deze Goddelijke Deelaspecten. Maar leer je ook nieuwe frequenties, kwaliteiten en mogelijkheden binnen je Zelf ontdekken en integreren. Meesterschapskwaliteiten dus in je Zelf verkennen en herinneren! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 14-6-’14 Tijd: van 20.00-20.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstands activatie Het 14-6-14 Portaal Inhoud: Zie artikel in  nieuwsbrief van 12-6-14 Investering in je Zelf: € 33,33 Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 21 -6-’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop:  Zomer Zonnewende Viering (Buiten workshop) Op zaterdag 21-6-14 vindt ten tijde van de Zonnewende een krachtige (buiten) workshop plaats die dieper in uitlijning met je eigen Ziel/Zijn/Essentie/Zonnekracht brengt. Tijdens de Zomer Zonnewende (equinox), de dag dat het het langste Licht is, zullen we ten diepste onze eigen Gouden Scheppingskracht gaan binnen halen en aanspreken in de belichaming in samenwerking met en onder leiding van onder andere de Ra en Khnum frequenties. In deze workshop komen bovengenoemde actuele groeiprocessen, uitdagingen, Meesterschaps facetten dieper aan het licht en kun je deze dieper leren verstaan binnen je eigen Bewustzijn. Dit reikt ook handvaten aan om hier steeds bewuster mee om te gaan binnen je persoonlijke processen en steeds dieper je Zelf, uitdagingen, leerlessen, groeithema’s en jouw Ascensiepad te gaan verstaan. Tegelijkertijd zullen er nieuwe Zonnen portalen geactiveerd en geopend gaan worden om zowel voor je eigen Zijn als voor het Collectieve Veld en Moeder Aarde nieuwe Scheppingsfrequenties binnen te gaan brengen op aarde. De Solaire Blauwdrukken in de Nieuwe Aarde zullen dieper geactiveerd worden, waardoor ook de aardefrequenties dieper zullen openen en ondersteunen in het steeds dieper in belichaming brengen van ons eigen Hoogste Licht. Aspecten als dieper zakken in een nieuwe veiligheid binnen je Zelf, dieper ankeren en aarden in de Nieuwe aarde Matrix, hoger uitreiken in je eigen Licht/Bewustzijn en helderder zicht op je pad en Zijn zullen hier uiteraard in meegenomen worden. Ook diepgaande healingen in het doorbreken van eigen stukken versluiering, illusie, oude fundamenten en persoonlijkheidslagen worden daarmee naar voren gehaald. Maar ook het activeren van eigen Meesterschapskwaliteiten, bewustzijn, innerlijke kennis en diepere activatie van je eigen Multidimensionaliteit in het hier en nu leven. Deze workshop zal in een speelse vorm gegoten gaan worden, waarbij we vooral buiten aan de slag gaan, om zoveel mogelijk ook 3D (zon)licht op te gaan vangen. (We hopen uiteraard op mooi weer). Specifieke Meestervelden zullen dichterbij dan ooit ervaarbaar zijn en persoonlijke activaties en healingstukken begeleiden. Er zal met de frequenties van de 13 op vele facetten gewerkt worden, het totale Multidimensionale veld van jouw Zijn, de 13 manen die helpen voorbij de verbasterde overtuigingen te komen, Blauwdrukvelden die in jouw geactiveerd, geopend en gezuiverd worden voor Meesterstappen voorwaarts. Enzovoorts. Er is bewust vanuit inspiratie gekozen voor een speelse vorm van groei, bewustwording en healing deze dag om zo diep mogelijk alle facetten van ons Zijn (inclusief het innerlijke kind) mee te gaan nemen. Ook om te laten ervaren hoe simpel (ook op aards vlak) we ons Zelf steeds dieper kunnen helpen Ontwaken. Hoe deze dag exact vorm krijgt en hoe we dit gaan doen, zal nog even een verrassing blijven. Je mag in elk geval indien je dat wenst kristallen meenemen, schedels en eventueel bloemen of andere krachtvoorwerpen. Niet alleen om deze als ondersteuning van je eigen groei in te zetten, kristallen krachtig met Meester energieën op te laden, maar ook voor het gehele groepsveld en voor de activaties van Poorten binnen het Collectief. Let hierbij op dat je niet te kleine steentjes meeneemt, omdat deze moeilijk terug te vinden zijn in het gras. (Of leg er doekjes onder). Maar als je eerder op de Zomer Equinox workshops bent geweest (voorheen ook wel kristal-layrinth lopen), weet je dat dat altijd een feest van Licht, healing, bewustwording en ook veel plezier is! Diepgaande processen van nieuwe groei zullen aangezet worden in je Zelf. En via ons ook doorgegeven worden aan het gehele Collectieve Veld. We are the Ones we were waiting for to make the changes! De speelse manier van werken tijdens deze workshop biedt juist ook een toegankelijkheid voor ieder die zich hierop voelt resoneren (als je hart gaat zingen bij het lezen van deze informatie!) ongeacht hoe bekend je met al deze facetten of termen van groei bent of juist niet. Er zal persoonlijke begeleiding zijn waar nodig en alle ruimte voor vragen of verduidelijking. Investering in je Zelf: € 99,99 per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 28-6 en 29-6 -’14 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: EHL Mastergroup/ Creatiegroep 2014 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl