Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
        Apofyliet Activiteiten Juni 2016
Activiteitenagenda
Datum: 4-6-’16 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Activatie van de innerlijke Drakenkracht Ism Kosmische draken. Activatie van hart, scheppingskracht, vleugels, staart I.s.m. Kosmische draken en vele Meester- en Engelen velden. Deze workshop is een bijzonder krachtige, waarin we verbinding gaan maken met persoonlijke, innerlijke als ook collectieve Draken kracht. Deze hele dag is een doorlopende immense activatie van je eigen (Draken)Kracht, hartpotentie en bewustzijn wat zich verder kan openen en ontplooien. Meer informatie over Schepping, de rol en functies van de Kosmische Draken,  Persoonlijke Draken, verbindingen met de Drakenkracht, Planetaire Draken, en wat maar verder aande orde komt. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 6-6-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 6-6 Portaal Meer info volgt spoedig! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 6-6-’16 t/m 15-6-2016 Tijd: --- Ascensie Activatie Workshop: 9-daags Tempel (Kristal) Initiatiepad op afstand Meer info vind je hier! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, incl. zeer uitgebreid verslag en kristal activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 11-6-’16 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Opleiding Multidimensionaal Healer/Reader Lesblok 3, Workshop 5 Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 15-6-2016 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstand Activatie Gronding van je Kristallijne Lichtlichaam (in de tweede 6-6 Portaal frequenties en de 15-6 codering) In samenwerking met verschillende kristalwezens, Kristal Meester Bewustzijnsvelden van uit Sirius en in de Holle Aarde zal er vanavond een krachtig veld neergezet gaan worden waar binnen ruimte ontstaat om alle wijzigingen in groei die je gedurende dit eerste half jaar van 2016 hebt doorlopen, ook daadwerkelijk te gronden. Dit betekend niet alleen een verankering van alle groei die je al doorlopen hebt, waardoor deze tot in de verfijnde puntjes neergezet en onomkeerbaar wordt, maar het houdt ook in dat de puntjes op de i gezet worden van groeiprocessen die nog gaande zijn of bijna afgerond zijn. Zo in het midden van dit jaar 2016 is het tijd voor 'her-evaluatie' van jouw processen en gronding van wat al geweest is (vanuit lineair tijds perspectief), maar ook een dieper inzicht en uitlijning op datgene wat nog komen gaat in de volgende maanden van 2016. Het is een soort van centraal middelpunt, deze dag en activatie, die je volledig uitlijnt met wat Nu is, in jou, in je bewustzijn en in je groei. vanuit menselijk en Goddelijk Perspectief. Het omvat alle 'lijnen'/ velden/frequenties die in jou nu al open staan en bundelt deze tot een krachtig gecentreerd lichtkanaal in het eeuwige Nu en helpt je om veel dieper uitgelijnt te zijn op alle lagen van je Zelf, bewust en/of onbewust, en alles wat in jou Is. De Kristal Wezens en Kristal Meesters, de frequentievelden van de Holle Aarde helpen je niet alleen deze poorten naar gronding van wat Is in het Nu te brengen. In je mens-zijn en alle je hogere dimensielagen. Maar ook om hier een diepere gevoelservaring in binnen te brengen. Zodat je in je menselijk bewustzijn steeds dieper de ongelimiteerde reikwijdte van jouw Gods Bewustzijn kunt gaan ervaren, die zovele malen verder reikt dan de beperkte menselijke perspectieven. De frequentiegolven van het tweede 6-6 portaal en de 15-6 codering brengen een specifieke opening en ingang om dieper de Oorspronkelijke Lichtcoderingen van jouw Kristallijne Lichtlichamen en Christus Bewustzijn, Bronuitlijning en Oorspronkelijek Blauwdrukvelden, dieper te koppelen aan de aardse materie. Zodat het Goddelijke, de Paradijselijke Goddelijke Staat, steeds dieper voelbaar kan gaan worden in je menselijke ervaring en gevoel. Deze activatie en afstemming die enorm veel verschillende frequentievelden omvat en zal aanraken, zal je een diepe rust, aarding in dat wat Is brengen, een bundeling van Multidimensionale velden van je Zelf die samenvloeit in een Eternal Now veld, stemt je af op diepere lagen van Wijsheid, Weten en Voelen vanuit Multidimensionaal perspectief en helpt op menselijk vlak een diepere acceptatie, vertrouwen, overzicht en verbinding met je eigen gevoelsbeleving te scheppen. Dat en waarschijnlijk nog heel veel meer....Zodat jouw Kristallijne Lichtlichamen en Goddelijk Bewustzijn steeds dieper werkelijk gegrond, toegankelijk en ervaarbaar worden in het 3D lijf en leven, in het NU! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 18-6-’16 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Kinderen van de Wet van Een Dieper inzicht in en dieper ervaren van de Goddelijke Wet van Een. Uitlijning op de wet van Een in het nu. Deze diepgaande workshopdag zal een intense nieuwe uitlijning in je bewustzijn openen. Bewust in de energieën van de 18-6 en 9-6-9 codering waarbij de Poorten tot de materiele wereld, waarin we leven, zich dieper zullen openen voor de oeroude frequenties van de 18-de dynastie, waarin Farao Akhenaton met Tweelingstraal Nefertiti delen van deze codering en leringen terug brachten op aarde. Deze coderingen zijn werkzaam in het Nu, opdat wij van uit deze frequenties die zij geïnitieerd hebben, deze weg kunnen voortzetten: om de volledige Goddelijke Wet van Een weer te herinneren, leven en op aarde te initiëren. De 9-6-9 codering/frequentie is vandaag cruciaal omdat deze energie alle 9 ervaringswerelden (waarin we ons Zelf als Bron door 9 duale dimensies heen bewogen hebben) in de mannelijke en vrouwelijke Blauwdruk, dieper gaan uitlijnen, balanceren en herwaarderen en herverbinden met de Oorspronkelijke Blauwdrukken en met het aardse, fysieke leven in het hier en Nu. Hierdoor komen we dieper in een Oorspronkelijker, gebalenceerde uitlijning met onze essentie, en daarmee dieper binnen in de Wet van Een. De Wet van Een gaat over het leven en functioneren in lijn met de Bron, dus in opperste zuiverheid, bewustzijn, afstemming met Goddelijke Wil en Bedoeling. Om steeds bewuster bewust onze plek binnen de Schepping in te kunnen nemen, in onze Oorspronkelijke Gods Bedoeling. Akhenaton en Nefertoiti brachten essentiele (begin) coderingen terug op aarde in hun tijd, in een diep versluierde periode waarin dualiteit overheerste. In het Nu zitten we in een heel andere Evolutie fase, warain er enerzijds nog heel veel versluiering en schaduw aanwezig is en uitgespeeld wordt, maar anderzijds is er ook al heel veel nieuw Bewustzijn vergaard, geopend en ontwaakt. We zullen in verbinding met de Aton mogelijk heel nieuwe coderingen van de Wet van Een weer mogen gaan herinneren binnen ons eigen bewustzijn, maar ook wat dat inhoudt voor ons Zijn. Op aards menselijk en op Goddelijk vlak. Alle coderingen en openingen zullen door de 9 duale ervaringswerelden en alle daarbinnen gelegen beschadigingen heen mogen stromen. Waarmee diepe Galactische en karmische wonden van afgescheidenheid van Bron geheeld en hersteld mogen worden. We komen letterlijk dieper in tune met wat de Wet van Een voor het nu inhoudt en zullen niet alleen die Poorten voor ons bewustzijn, maar ook voor het collectief dieper mogen openen. De 6-codering die enerzijds resoneert op de Oorspronkelijke Bedoeling en Blauwdrukken, an anderzijds op deze aardse realiteit van 3D is een cruciaal snijpunt die het ‘kanaal’ zal vormen om al deze bewustzijnsvelden en – herinneringen te helpen ankeren in ons menselijk bewustzijn. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 21-6-2016 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstand Activatie in uitlijning met de Zomer Equinox (zonnewende), Ra en de 3-6-9 codering Meer informatie volgt te zijner tijd nog (op de website en Facebook)over dit krachtige portaal die weer vele wijzigen zal komen brengen in de persoonlijke- en collectieve groeiprocessen. Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 25-6 en 26-6 -’16 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: Master Soul Coaching 2016 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.n