Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
         Apofyliet Activiteiten maart 2015
Activiteitenagenda
Datum: 3-3-’15 Tijd: 20.00-20.30 uur Nederlandse tijd Ascensie Activatie Workshop: Afstand activatie in de 3-3 (-8) Portaal frequenties vanuit de basis van Egypte: Activaties van de Heilige Drie Eenheid in je eigen basis! Deel 1: Breng je Hoger Bewustzijn dieper in de stof voor een diepe belichaming van jouw Zijn in de dagelijkse realiteit: Walk your Divine Talk! Een drieluik aan activaties op de 3-3 portalen deze maand zal je helpen een immense verdieping in opening van basis chakra te creëren, waardoor schoonmaak, zuivering en verruiming van oude ballast in dit gebied kan en mag plaats vinden. De oude basis (resonerend op de oude energie) vrijgemaakt wordt om een nieuwe basis (resonerend op de Nieuwe Aarde energie) te gaan activeren. De Goddelijke 3-3 Codering van het Heilig Huwelijk, in verbinding met de lemniscaat (de 8 van 2015) die eveneens resoneert op de Kosmische Balans en Heilige Drie Eenheid, brengen een enorme potentie en ondersteuning in zich mee. Door daar bewust op af te stemmen  en deze frequenties vanuit ene veilig veld binnen te halen, kun je enorme stappen groei voorwaarts zetten. Dieper in de belichaming komen, de weg vrij maken van je Hoger Bewustzijn binnen je mens-zijn tot in de basis. Zodat ware Scheppingskracht, manifestatievermogen en ware belichaming van je Goddelijk Bewustzijn steeds dieper kan integreren in je menselijke alledaagse leven. Walk your Divine Talk! Elk van deze 3 Portalen binnen de 3-3-8 codering/energie brengt een aanvulling , verdieping en krachtige transmissie en healing voort waardoor je basis chakra dieper geopend en geactiveerd wordt in de nieuwe energieën en je een nieuw fundament voorbij de oude pijn, eenzaamheid, onveiligheid en illusie kunt scheppen in je eigen leven, lijf en bewustzijn. Opgave voor deze activatie is tot uiterlijk 25 februari mogelijk! Daarna kan ik niet met zekerheid zeggen of ik nog bereikbaar ben. Investering in je Zelf: AANBIEDING € 22,22 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 6-3-’15 Tijd: 20.00-20.30 uur Nederlandse tijd Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Afstand activatie: Het 6-3-6 Portaal Vanuit  de frequenties van de Zielenmatrix van het Egyptische veld!!!!! Deze activatie zal een verhoging van je trilling en activatie en opening van je Zielenmatrix inhouden via transmissie vanuit de Witte Stad van Akhenaton. De frequenties van de Law of One, de Aton en dus het Gouden Eenheids Bewustzijn zullen je Zielenmatrix dieper in verbinding brengen met je eigen innerlijke Heilige Drie Eenheid. Dat stimuleert innerlijk een dieper proces van heelwording, versnelt groei naar Kosmische Balancering van Mannelijk-vrouwelijk –kind stukken binnen je Bewustzijn. Je eigen overkoepelende Goddelijke Polariteitenvelden zullen dieper met elkaar tot versmelting komen, waardoor het Goddelijk (Gouden)  Kind in frequentie dieper geactiveerd kan worden. Deze is de doorgang naar je eigen Goddelijke Essentie of IK BEN Bewustzijn. De frequenties van de 8, de lemniscaat resoneren hier uiteraard in door. Opnieuw een bekrachtiging van in Kosmische Balans, en verbondenheid met de Oneindigheid en onsterfelijkheid van je eigen Bron. De energieën liften je voorbij de sluiers van illusie van afgescheidenheid, en brengen een diepe herinnering van Verbondenheid terug, via activatie van je Zielenmatrix. Verbond met je Goddelijk Zelf, met Al Wat Is, maar ook met je menselijke uitdrukkingsvorm van jouw Essentie: je mens-zijn. De 6-resonantie (in een weegschaal functie) brengt namelijk de energie van je Oneindigheid en Verbonden heid met de Law of One dieper in je polariteitenvelden en je mens-zijn binnen. Dieper in je materiele wereld, in je alledaagse aardse leven. Dus hemelen en aarde worden krachtig dieper met elkaar versmolten tijdens deze activatie. Vanuit een immens Gouden draagveld en liefdevolle krachtige Meesterbegeleiding wordt je dieper de Poorten van je Gouden Zelf, ook in het mens-zijn binnen geleid! Opgave voor deze activatie is tot uiterlijk 25 februari mogelijk! Daarna kan ik niet met zekerheid zeggen of ik nog bereikbaar ben. Verslag volgt nadat ik terug ben uit Egypte. Ergens in de tweede week van maart! Investering in je Zelf: AANBIEDING € 22,22 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum:12-3-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie  Tweede 3-3-8 portaal: Activaties van de Heilige Drie Eenheid in je eigen basis! Deel 2 Zie info bij het eerste 3-3 Portaal! Elk van deze 3 Portalen binnen de 3-3-8 codering/energie brengt een aanvulling , verdieping en krachtige transmissie en healing voort waardoor je basis chakra dieper geopend en geactiveerd wordt in de nieuwe energieën en je een nieuw fundament voorbij de oude pijn, eenzaamheid, onveiligheid en illusie kunt scheppen in je eigen leven, lijf en bewustzijn. Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 14-3-’15 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Specialisatie opleiding tot Ancient Egyptian/Khemitian Healer Workshop  1 Voor meer info kijk hier Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 15-3-’15 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Crystal Light Teachings/Kristalopleiding, workshop 8 Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 21-3 en 22-3 -’15 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: EHL Mastergroup/ Creatiegroep 2015 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.n Datum: 21-3-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie het derde 3-3-8 portaal: Activaties van de Heilige Drie Eenheid in je eigen basis! Deel 3 Zie info bij het eerste 3-3 Portaal! Elk van deze 3 Portalen binnen de 3-3-8 codering/energie brengt een aanvulling , verdieping en krachtige transmissie en healing voort waardoor je basis chakra dieper geopend en geactiveerd wordt in de nieuwe energieën en je een nieuw fundament voorbij de oude pijn, eenzaamheid, onveiligheid en illusie kunt scheppen in je eigen leven, lijf en bewustzijn. Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 28-3-’15 Deze workshop wordt verplaatst naar 18 april! Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop: De Kracht van Verbinding met je Zelf Zie de artikelen reeks van februari 2015: www.apofyliet.nl/dekrachtvanverbindingmetjezelf.htm  Deze workshop gaan we zelf ten diepste onze verbindingen dei we hebben met ons Zelf (of juist het gebrek daaraan) dieper onder de loep leggen. We gaan via verschillende technieken en afstemmingen dieper ons Zelf verkennen, kwaliteiten en lagen van ons Zelf herinneren, (her)verbinden, en heel veel meer. Praktische technieken, hulpmiddelen en mogelijkheden om steeds dieper de Verbinding met je Zelf te kunnen blijven behouden, zodat je dicht bij je Zelf ook in verbinding kunt treden met de wereld om je heen! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 30-3-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie het 3-0-3 portaal: In de energie stroming van de 3-0-3 codering, die in resonantie is met de 8 (2015) ondervinden we een krachtige ondersteuning in alle activaties die we gedurende deze maand in de 3-3 codering hebben doorlopen. Diepere oprijzende kracht en bewustwording van de Heilige Drie Eenheids verbindingen in zowel Overkoepelend Mannelijke als Vrouwelijke velden. In de codering van vandaag worden al deze diepere activaties van bewustzijn krachtig met elkaar gebalanceerd in de frequenties van de Bron. Daarmee komt een diepere ondersteuning en verbinding met de eigen Gods Bron op gang, die je verdere processen binnen de Man- Vrouw velden in de Heilige Drie Eenheid gedurende de rest van je groei verder gaat ondersteunen. Alle groei, heling, bewustwording van de afgelopen (meest essentiele) maand (van dit jaar)  krijgt daarmee nog een enorme boost en trillingsverhoging met zich mee. De frequenties van de 8, de lemniscaat stimuleren de rest van dit jaar een doorlopend proces van balancering van innerlijke polariteiten op alle levels van je Multidimensionale Bewustzijn. Dat wordt nu ook verbonden, in de energie van de 3-0-3 met de processen die deze maand zijn aangezet. In de afstemming en activatie van vanavond gaan we deze coderingen dieper en bewust ‘binnen halen’  zodat deze ook dieper in en aan  onze aarding en menselijke bewustzijnsdelen gekoppeld kunnen worden. Waardoor het geheel niet alleen een Kosmisch en energetische opwaardering van het Zelf wordt, maar zodat deze ook daadwerkelijk voeten in de aarde binnen ons mens-zijn kunnen krijgen. En daarmee werkelijk concreet dieper voelbaar, leefbaar en praktiseerbaar wordt in ons leven van alle dag! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl