Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
        Apofyliet Activiteiten maart 2016
Activiteitenagenda
Meer data en afstand activaties worden binnenkort toegevoegd! Datum: 3-3-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Persoonlijke Sleutels van Ascensie Vanuit Egypte Een groepsactivatie waar binnen ieders persoonlijke Sleutels van Ascensie dieper aangeraakt, belicht en aangetrokken gaan worden. Persoonlijke zuiverings- en helingsprocessen die nader belicht mogen worden zodat de Sleutels van Ascensie ook daadwerkelijk in kunnen dalen in de Basis van jouw Zijn. De Egyptische energie vergroot alles uit wat er IS en helpt deze processen van verdieping binnen je Zelf enorm uit te vergroten voor bewustwording en verheldering. In de3-3 frequenties, wat een immense bekrachtiging en innerlijke beweging in gang zet richting hereniging (Heilig Huwelijk) van polariteiten en Heilige Drie Eenheid in je Zelf. Nieuwe Poorten kunnen geopend worden in je Bewustzijn vandaag! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 9-3-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Extra ingelast: Return of the Phoenix Vanuit Egypte! De 9-3-9 code en nieuwe maan Met op het zuidelijk halfrond: zonsverduistering (wat hoe dan ook een weerklank oplevert in het collectieve veld!) Tijdens deze afstand activatie lijnen we volledig uit met de frequenties die op dat moment in de aardse matrix aanwezig en voelbaar zijn. De 9-3-9 codering zal een essentiële bijdrage leveren door de daarin besloten mogelijkheden en frequenties. Diepe balans, uitlijning met het volledige persoonlijke initiatiepad, de 9 dimensies of ervaringswerelden en het tot voltooiing brengen van alles wat je niet langer dient in je groei. Uitlijning met de innerlijke Heilige Drie Eenheid, waardoor je volledig ervaringsspectum ( 9+3=12 = je volledig Multidimensionaal bewustzijn) meegenomen mag gaan worden. Dat betekent letterlijk opnieuw een oprijzen uit de as van het oude, in een vernieuwde, dieper in belichaming gecreëerde, versie van je Zelf. De Phoenix Blauwdruk (de kracht om keer op keer op te rijzen uit de as van het oude) wordt dieper in alle 12-dimensie lagen geactiveerd. Waardoor je in je bewustzijnsgroei steeds vlotter uit de oude creaties, matrixen en energie kunt stappen in je Zelf en keer op keer in de vernieuwde versie van je Zelf ‘geboren’ wordt. Steeds in hogere trilling, met weidser geopend bewustzijn en in hogere uitlijning met je Essentie (13-de of overkoepelende Ik Ben veld). Je zal hiermee ook steeds sensitiever en bewuster worden welke energie, creaties of matrixen niet meer bij jou passen, aansluiten en die je Zijn niet (meer) ondersteunen. Dit in combinatie met de nieuwe maan brengt een extra bekrachtiging voor vernieuwing en het oprijzen in je eigen hoger bewustzijn, Onvoorwaardelijke Hart en oorspronkelijke(r) trilling! Deze activatie wordt gegeven vanuit de Egyptische velden, die deze activatie vele malen versterken en uitvergroten. Dat is één van de essentiële Sleutels van de Egyptische Matrix. Daarnaast draagt deze energie de Sleutel om alle ervaringswerelden (9 dimensies) ten diepste uit te lijnen en te verbinden met elkaar omdat het Egyptische veld alle dimensies en alle creatie- lijnen omvat. Vanuit de Egyptische Blauwdruk zal er dan ook een activatie van de Benu Blauwdruk (de Oorspronkelijke Blauwdruk en hoogste versie van de Phoenix Frequentie) aan toegevoegd worden vanavond! Het beloofd een bijzonder krachtige activatie te worden!! En daarom ook is deze ‘op het laatste moment’ nog toegevoegd! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 18-3-’16 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Opleiding Multidimensionaal Healer/Reader Lesblok 2, Workshop 5 Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 19-3-’16 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Essentie Activatie Workshop III: Tempel Matrix & Godskwaliteiten Wijziging: van een tweedaagse is dit een eendaagse workshop geworden! Investering in je Zelf: € 100,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 23-3-’16 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie Blauwdruk van de Witte Lotus In de energieën van de maaneclips (in weegschaal) en de frequentie van de dag. Uitlijning met zon, maan en aarde op een lijn brengt een diepteverbinding van mannelijke, vrouwelijke, goddelijke en aardse frequenties in lijn met elkaar voort. Dat betekend een moment van pas op de plaats in jezelf waardoor alle "ogenschijnlijke chaos" en veelheid aan processen dieper onder de loep verhelderd mag worden. Alles wat in jou niet in uitlijning of balans met elkaar is ( Licht-schaduw patronen) kan daarmee meer uitvergroot worden om gezien(bewust) te worden. De kracht van dualiteit is momenteel groot en alle polariteiten worden steeds helderder naast elkaar uitvergroot. De kracht echter van deze maand schuilt in het feit dat daar waar tegenpolen doorgrond en zichtbaar zijn, zij ook dieper naar elkaar toe kunnen gaan bewegen. Voor verbinding en versmelting ( heilig huwelijk). Wat inhoud dat dat wat doorgrond is in je processen ook echt getransmuteerd kan worden door deze energetische beweging. Deze activatie gaat hiet dieper op in en ondersteund tevens in de bewuste ervaring van diepte zuivering van oude schaduw en de activatie van de zuiverheid van de Witte Lotus die de kracht in zich draagt om oude versluieringen te ‘overschrijven'. Je trekt dus op die lagen die voor jou nu afgerond kunnen worden je "schaduw jas" uit om in je zuivere echte Zelf in die lagen weer te gaan stralen. Dit en heel veel meer, incl recente doorgegeven info mbt de maaneclips zul je mogen ontvangen in energie/ gevoelservaring als in het bijbehorende verslag. Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: vrijdag 25-3-’16 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Werken met Lemurische kristallen en het Lemurische Hologram Een workshop waarin we diepgaand gaan afstemmen op de Lemurische kristalfrequenties, het Lemurisch Erfgoed en Hologram en de Paradijs Matrix in het Nu. Hoe verhouden deze velden zich met elkaar, welke boodschappen, coderingen, frequenties en Wijsheid mag er binnen jouw Lemurische Lichtlichamen weer ontwaken voor het Nu? De Lemurische kristallen hebben altijd de Lemurische Droom en Bedoeling vast gehouden en kunnen je in het Nu helpen deze dieper te her-inneren voor de tijd van het Nu. Hoe is dat toepasbaar, vertaalbaar en van kracht voor jouw groei en bewustwording in het nu en welke ‘nieuwe kanalen’ mag dat binnen jouw Zelf openen. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 26 en 27-3-’16 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: Master Soul Coaching 2016 Deze groep is al vol! Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.n Datum: 31-3-’16 Tijd: 20.00-22.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Speciale Afstandsactivatie:  Gezamenlijke Sleutels als Blauwdrukactivatie voor jezelf en elkaar In de 3-1-3 energieën (van 31-3) zullen we vanavond allereerst een uitlijning en afstemming op deze frequenties gaan maken in groepsverband (op afstand) voor een diepere afstemming op dat wat deze codering aanreikt ten behoeve van je eigen groei en bewustwordingsprocessen. Van daaruit wordt vanuit de aanwezige groep deelnemers, voor iedereen een kort stukje reading gedaan om te verhelderen wat zij in het groepsveld inbrengen als Sleutels tot verbinding en wat dat voor elkaar kan betekenen. Iedereen brengt namelijk een bepaalde potentie, energie en Blauwdruk kwaliteit in die weer openend, verhelderend, activerend of verdiepend (aanrakend) voor de ander kan werken.  In deze groeps afstand activatie worden in het kort voor alle deelnemers deze specifieke Blauwdrukfacetten benoemd, die in het nu-moment en in deze groepssamenstelling, ingebracht worden. Zo ontvang je niet alleen een diepere bekrachtiging op wat jij inbrengt in het groepsveld, maar raakt dit ook kwaliteiten in andere deelnemers aan om verder te ontplooien, verhelderen of bewuster te maken. De aangereikte Sleutels van anderen kunnen in jou ook weer een heleboel nieuwe potentie, kwaliteiten en bewustwording wekken. We zijn een Sleutel voor elkaar! En via elkaar activeren we tijdens deze groeps afstand activatie verschillende facetten van ons Zelf die weer bijdrage zullen leveren aan je persoonlijke groeipad. Uiteraard aangestuurd door dat wat nu Is aan persoonlijke en collectieve processen, de energie van het Nu en aanwezige Lichtbegeleiding. Duur 2 uren. Investering in je Zelf: € 66,66 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl