Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Apofyliet Activiteiten mei 2014
Activiteitenagenda
Datum: 5-5 -’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop: 5-5-5 Portaal: Christus Bewustzijn 5-5-5 Portaal: Christus Bewustzijn: De frequentie instroom van dit Ultieme Portaal is volledig afgestemd op een immense trillingsverhoging waarin heel het Bewustzijn op, in en van de aarde, naar de eerste levels van Christus Bewustzijn, en dus Eenheids Bewustzijn worden opgetild. De Instroom van Oneness energieën vandaag zal immense oude littekenvelden helpen overstijgen in je Zelf en je dieper je eigen Christus Bewustzijnsfrequenties helpen herkennen, herinneren, doorwoelen en ermee verbinden. Maar ook ankering en het binnen gaan brengen in belichaming (in je aardse leven en lijf) staan daarin centraal. We zullen vanuit onze eigen processen van verheffing naar de eerste gradaties van Eenheids Bewustzijn op 5D niveau dieper onze eigen Eenheidsstaat tot belichaming mogen brengen. Om van hieruit een kanaal te vormen met elkaar, om deze frequenties te helpen binnen brengen in de collectieve velden (van mens, dier, deva, kristallen en alle andere collectieven), de Nieuwe aarde matrix en het hart van Moeder Aarde Zelf. Krachtige bekrachtigingen van de Christus Kracht in ons Bewustzijn en diepere activatie van dit Eenheids Bewustzijn in alle lagen van ons Multidimensionale Zelf. Dus naast Persoonlijke processen zal er ook planetair, Galactisch en Kosmisch werk verzet gaan worden met elkaar in gelijkwaardige co-creatie! I.s.m. onder andere Yeshua en Maria Magdalena, Osiris en Isis, Gaia en vele andere Meestervelden aan Goddelijke Begeleiding. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 9-5-’14 Tijd: van 20.00-20.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstands activatie Super Grounding The Expression of Being: super grounding Meer essentieel dan ooit is het in deze tijd om een krachtige aarding en verankering in de aarde neer te zetten. De energieën van deze tijd trekken ons in zulke hoge trillingen dat zelfs hen, wie al een stevige aarding opgebouwd hebben, best wel eens moeite kunnen hebben in deze tijd om de aarding vast te houden. Aarding is essentieel om stevig, realistisch en dicht bij je Zelf te blijven staan. Om een zuiver onderscheid te kunnen maken en werkelijk dieper in de belichaming van je Goddelijk Zelf te kunnen komen. Een krachtige aarding zorgt voor een hogere uitlijning met je Goddelijk Zelf en verheldering in inzichten, processen en waar je (voor) staat op je pad van Ontwaken en groei. Een krachtige aarding helpt je alle uitdagingen in meer rust, stevigheid, neutraliteit en innerlijke vrede aan te kunnen gaan. Een krachtige aarding helpt je dieper werkelijk los te laten en werkelijke healing te verankeren waardoor deze blijvend is. Het helpt je weloverwogen en zuiver te voelen wat wel of niet bij je hoort, welke energieën wel of niet van jou zijn (onderscheidingsvermogen) en helpt je steeds hogere frequenties daadwerkelijk te integreren op alle Multidimensionale lagen. Des te krachtiger je aarding is, des te hoger kun je uitreiken in je eigen Goddelijke Verbindingen en kun je deze werkelijk tot uitdrukking brengen in je mens-zijn en dus belichaming geven! Tijdens deze Blauwdruk activatie worden er specifieke Sleutelcoderingen in je aardingsvelden aangetrilt en geactiveerd, waardoor je dieper dan ooit weer een verbinding met jouw Aardedimensies zult kunnen gaan ervaren. Deze zullen meer dan nodig zijn in de komende maanden waarin de trillingen op aarde en in het Bewustzijn ongekende reikwijdtes gaan bereiken. De Blauwdrukken die aangeraakt en aangetrilt zullen worden zijn pure onderdelen van je eigen Goddelijk Bewustzijn maar vaak al vele levens niet meer toegankelijk omdat we door vele incarnaties heen ons basischakra en vaak ook andere lagere chakra’s gesloten hebben vanuit ‘standje overleven’ en onveiligheidsgevoelens om op aarde te zijn. De Blauwdrukken en frequenties die tijdens deze activatie weer wakker mogen worden zullen je helpen oeroude blokkades op te ruimen en je aarding krachtiger neer te zetten, zodat je je steviger voelt staan temidden van de stormen van trillingsverhoging. Waardoor je ook sneller en makkelijker keer op keer weer je ‘midden’ of balans zult kunnen (her)vinden. Investering in je Zelf: € 33,33 Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 10-5 -’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Omgaan met entiteiten Omdat de dimensiesluiers steeds dunner worden en realiteiten steeds meer met elkaar vervloeien, komen steeds meer mensen in aanraking met o.a. entiteiten of donkeren energieën van buitenaf. Je kunt hierbij denken aan energieën van overleden mensen, maar ook buitenaardse energieën, imprints van geschiedenissen in bepaalde gebieden of huizen, vervuilde leylijnen of aardstraling, en vele andere mogelijkheden die lagere trilling energieën vast houden. Voor mensen die hier niet (al) bekend mee zijn  kan dit beangstigend of verwarrend zijn en vele vraagtekens oproepen in hoe daarmee om te gaan. Maar ook bij velen die al wel meer bekend met deze materie zijn, kunnen er de nodige vragen, angsten of onbekendheid aan de orde zijn. Deze workshop dient om meer inzicht en overzicht te geven in wat entiteiten en donkere energieën exact zijn, hoe daarmee om te gaan, wat ze je ‘te vertellen’ hebben over je Zelf en je eigen groei en kwaliteiten en hoe deze spiegelingen te leren hanteren, ook in het alledaagse aardse leven. Ook aan de orde komen het leren detecteren en verwijderen van donkere trilling  of verlagende energieën, energieën die ‘leeg zuigen’ of auralifters. Vanuit diepe afstemming op je eigen Essentie/ Goddelijk Zijn en in directe focus op je eigen energiesystemen, zullen we ons Zelf nader onderzoeken waar we zelf beïnvloed worden door dergelijke energieën, die ook je Ascensiegroei en bewustwording daadwerkelijk kunnen temperen. Maar ook van directe invloed kunnen zijn op je dagelijks functioneren als mens, en daarnaast tevens ziekte, kwalen of andere ongemakken kunnen veroorzaken op lichamelijk gebied. Een workshop volledig afgestemd op datgene wat in het nu aan nieuwe openbaringen en informatie aangereikt mag worden, voor een steeds bewuster functioneren vanuit je eigen unieke Kracht in deze unieke nieuwe Tijd. Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 11 -5-’14 Tijd: 10.00-16.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Opleiding Geïntegreerd Meesterschap workshop 4  Meestergetallen als Universele Taal In deze workshop gaan we aan de slag met het ‘ontcijferen’ van de Universele Taal die via Meestergetallen (dubbele getallen) doorlopend ons aardse pad kruist. De Meestergetallen brengen ons specifieke frequenties, coderingen en initiaties en wanneer wij deze Universele Taal dieper weer leren herinneren en verstaan kunnen we daar veel aanwijzingen, ondersteuning, inzichten en groter perspectief in ontvangen. Bewustwording van deze unieke coderingen op je pad brengt letterlijk de Goddelijke Leiding van je eigen Zin dieper in het aardse leven. De coderingen kunnen allerhande boodschappen in zich dragen die leiden tot dieper bewustwording, groei, verstaan van wat er gaande is, brengen initiaties of activaties en zijn een van de verschillende ‘middelen’ waartoe ons Goddelijk Zijn ons Mens-zijn weet te bereiken, ook wanneer we even niet bewust afgestemd zijn. Wijziging! Van een 2-daagse een 1-daagse workshop geworden! Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 23-5-’14 Tijd: van 20.00-20.30 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstands activatie derde en laatste 5-5-5 Portaal Ankering en integratie van de instroom van dit derde en laatste 5-5-5 portaal deze maand. De immense instroom van Christus Bewustzijnslicht of Eenheids frequenties mag nu werkelijk vorm gaan krijgen, wanneer we deze frequenties dieper in onze aarding gaan brengen. Waardoor we werkelijk steeds meer het Licht van ons Zijn in Eenheid kunnen gaan dragen en uitstralen en van hieruit vormgeven aan ons Ware zelf op aarde. Wat van invloed is op de Creatie van de Nieuwe aarde. Met dit derde 5-5-5 Portaal komt er een ‘laatste boost’ aan Eenheids Licht binnen die ons Bewustzijn en de planeet vandaag overspelt. En door deze bewust binnen te halen (in veilig groepsverband) zal dit ten diepste je eigen Eenheids Blauwdrukken en Christus Bewustzijn aan mogen gaan trillen in Manifestatiekracht. Vanuit de frequenties van het ‘Oude Land’ en vanuit Oorspronkelijke Universele Coderingen zullen deze frequenties ook binnen gaan stromen in het hedendaagse Egyptische veld. Daar waar de Oer Blauwdrukken van Gods Realisatie besloten liggen, als essentiële Her-innering voor de mensheid, mogen deze Oer Blauwdrukken ook in het Egyptische veld aangetrilt en verankert gaan worden. Daarmee krijgt het Egyptische Collectief, naast ons eigen persoonlijke veld en het gehele menselijke Collectief een nieuwe Keuze om dieper te gaan ontwaken in de Eenheids Coderingen. Via ons eigen omarmen van het Christus Licht en Eenheids Bewustzijn in ons Zelf vormen we een poort voor het Grote Geheel om deze frequenties werkelijk op aarde binnen te gaan brengen. Eerst in ons Zelf, binnen halen en integreren en vervolgens als ‘kanaal’ (via het groepsveld en Meesterbegeleiding) voor het Geheel. Een essentiële Blauwdruk activering voor de Essentie van ankering van Eenheids Bewustzijn op aarde! Investering in je Zelf: € 33,33 Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: donderdag 29-5-’14 Tijd: 11.00-15.00 uur Ascensie Activatie Meeting: Ascension day Revelations!! Op deze Hemelvaartdag ben je van harte uitgenodigd voor een feestelijke viering en officiële onthulling van de nieuwste (lang verwachte) Creatie van Praktijk Apofyliet!! Binnen de immense trillingsverhogingen van deze dag (Frequentie instroom tot krachtiger oprijzen in Christus- of Eenheids Bewustzijn) is er gelegenheid tot ontmoeting met gelijkgestemden, gelijkwaardige uitwisseling met elkaar, plezier, vrijheid, een hapje en een drankje en een zeer krachtige gechannelde afstemming/ transmissie afgestemd op de trillingsverhogingen van dat moment en de aanwezige groep. Aanschaf van de nieuwe, lang verwachte creatie is ook mogelijk vanaf deze dag/datum! Investering in je Zelf: GRATIS! Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 31-5 en 1-6 -’14 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: EHL Mastergroup/ Creatiegroep 2014 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl