Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
        Apofyliet Activiteiten november 2015
Activiteitenagenda
Datum: 1-11-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 1-11-1-5 portaal Een transmissie en activatie vanuit de coderingen van deze dag/energie, die resoneert op de Eenheidscodes en de 5 elementen tot manifestatie daarvan. Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 31-10 en 1-11-2015 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Opleiding Multidimensionaal Healer/Reader Lesblok 1, Workshop 2 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl 5 t/m 16 november 2015 Praktijk Apofyliet gesloten!! Datum: 11-11-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie het 11-11 portaal in combinatie met Tempel Matrix Activatie Live vanuit het Egyptische veld! Een activatie binnen de 11-11codering waarin Mannelijke en vrouwelijke velden volledig in hun Blauwdruk zullen worden aangetrilt om op eigen authentieke kracht te gaan resoneren. de 11-codering resoneert tot in de diepste Overkoepelende (polariteiten) velden door, tot op de afscheidingsvelden van de Bron. (Daar waar de eerste man-vrouw velden - en dus de Tweelingstraal frequentie- is gecreerd). De polariteitenvelden werken door alle lagen van ons Bewustzijn heen en kun je onderscheiden als mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten, licht en schaduw, bewustzijn-onbewustzijn, liefde-angst, gevoel-verstand, etc. Dus de 11-11 resonantie biedt een aanraking in jouw diepst geopende duale/polariteitenvelden, daar waar deze nog niet met elkaar in balans zijn, met elkaar in strijd zijn of nog niet in harmonie met elkaar - gelijkwaardig- samen kunnen gaan. Dit zal het meest voelbaar mogen zijn op die iveaus en thema's van groei waar jij op dit moment staat in je Zielsevolutie. het werken vanuit de Egyptische matrix werkt sterk uitvergrotend, waardoor dat wat nog niet zichtbaar (onbewust) isaan onbalans, missing links, blokkades of knelpunten, ook zichtbaarder kan worden. de Egyptische frequenties hebben de kracht in zich om alles wat IS uit te vergroten, zonder oordeel, om ons te weerspiegelen waar wij nog aandacht aan mogen besteden. Tegelijkertijd draagt het de coderingen en Sleutels in zich om dat aan te raken in het licht van bewustwording en heling. De Tempel matrix energieen ondersteunen hierin dat alles wat je hier in je Zelf mag ontmoeten ook echt gegrond kan worden, tot inzicht kan komen, ondersteund en liefdevol gedragen wordt. ze dragen ook coderingen om je weer dieper te gaan her-inneren, ook in je aardse mens-zijn. op deze wijze worden ook de ultieme polariteiten in osn aangeraakt en in beweging gebracht om nader tot elkaar te komen, namelijk mens en Bron bewustzijn, waar vaak toch nog een enorme kloof tussen zit, die vaak bijna niet te overbruggen lijkt te zijn. De energieen van het 11-11 portaal in combinatie met de Egyptisceh coderingen helpen deze polariteiten die in jou aan de orde van je dagelijkse groei zijn, dichter naar elkaar toe te laten bewegen, zodat er harmonisering, balans, mogelijk, zelfs op sommige lagen al versmelting (Heilig Huwelijk) kan gaan ontstaan. Daarmee ontstaat geheel nieuwe (scheppings) ruimte in je groei en bewustzijn om vrijer door je Zelf en jouw unieke kracht, kwaliteiten en energie heen te kunnen bewegen. in bewustzijn en op het aardse vlak. De energie van de 11-11 code brengt ook een diepe transformatie voort en de energie van de nieuwe maan werkt hier ook krachtig in door, met de energie van nieuwe start, nieuwe geboorte in je Zelf! Juist in deze tijd, waarin onze onderste (2) chakra's vooral zo onder Goddelijk Vuur liggen om dieper te openen en zuiveren zal dit een zeer krachtige transformatie en opening naar belichaming van je hoger Bewustzijn en hart gaan brengen. Juist omdat de basis (chakra) ook na de bloedmaan in een nieuwe resonantie kan komen, niet langer resonerend vanuit duaal oud 3D bewustzijn,maar zich dieper opent voor een nieuwe basis frequentie gefundeerd in Oorspronkelijk of Bron Bewustzijn (wat van een totaal andere orde is!). Juist de diepere openingen van deze chakra's in de afgelopen maanden zorgen er voor dat deze nieuwe instroom van mogelijkheden en 11-11 frequenties dieper dan ooit verankert kunnen worden in aarding en dieper dan ooit zullen kunnen binnen stromen in je 3D en 4D (menselijk) bewustzijn, de belichaming in dus! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 20-11-’15 Tijd: 10.00-16.30 uur Opleiding: Opleiding Multidimensionaal Healer/Reader Lesblok 1, Workshop 3 Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 22-11-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie 22-11 Portaal Meer info volgt nog! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 28-11 en 29-11 -’15 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: EHL Mastergroup/ Creatiegroep 2015 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.n Datum: 29-11-’15 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandsactivatie in de 11-11 codering/Portaal Deze transmissie en activatie wordt 'aangestuurd' vanuit de 11-11 codering die besloten ligt in de 2-9 code, waarbij de uitlijning met de Goddelijek Blauwdrukvelden en je volledig kwaliteitenspectrum gebalanceerd wordt en uitgelijnt wordt met de duale velden die we in ons mens-zijn ervaren. de 11-11 codering brengt diepe transformatie, heruitlijning en bekrachtigingen aan je eigen potentieel. Helpt het oude in de nieuwe frequenties in een diepere uitlijnjing met elkaar te brengen en tot een versmelting te laten komen (Heilig Huwelijk) waardoor je eigen kracht een nieuwe shift in bewustzijn kan maken! Meer info volgt nog! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl