Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Apofyliet Activiteiten september 2014
Activiteitenagenda
Datum: 5-9-’14 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstand activatie 5-9-5 frequenties De energieën van deze Portaaldag bieden een heel krachtige gebalanceerde uitlijning met het Christus Bewustzijn (Eenheidsbewustzijn) en de 5D energie. De frequenties en codering van vandaag zullen in beide ‘hoofd polariteiten’(de Mannelijke en Vrouwelijke Blauwdrukvelden) een diepere input van Eenheids Licht binnen mogen gaan brengen, wat op alle levels van bewustzijn een stroming op gang zal brengen die dieper gaat toewerken naar de voltoiing van oude energie (de 9). Dat betekend dat de instroom van Eenheids Bewustzijn je dieper door oude energie en littekens heen zal verheffen naar je eigen 5D Bewustzijn, waardoor je meer harmonie, Eenheid en Verbondenheid met Al Wat Is zult kunnen gaan ervaren. Als deze ervaring (en energie) doorgetrokken gaat worden naar je dagelijkse leven, creëer je zelf meer eenheid in je aardse realiteit. Een krachtige boost, verheffing van energie en herinnering aan je eigen Eenheids Bewustzijn!! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 6-9-’14 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: De Kracht van Healing Healing dag met persoonlijke coaching (binnen de groep) in persoonlijke processen. Deze dag staat in het teken van healing op alle mogelijke manieren. Het activeert je eigen helend vermogen en we zullen diepgaande healingen aan onszelf en elkaar mogen schenken. We laten de Goddelijke Stroom volledig haar gang gaan deze dag in hoe de dag ingevuld mag worden en hoe deze dag vorm mag krijgen. Ervaring leert dat dat de meest essentiële persoonlijke processen van healing op gang zal weten te brengen. We werken dus niet met een vooraf opgezet plan van healingtechnieken, maar deze zullen mogen gaan ontstaan of doorgegeven worden op deze dag zelf. Ondersteunende middelen en producten, zoals essences, kaarten, symbolen en kristallen, zullen eventueel ook de revue passeren ter ondersteuning en voor een praktisch stuk ankering van de healingen die deze dag mogen plaats vinden! Speelse vloeiende workshop, vanuit inspiratie en Goddelijke Begeleiding afgestemd op dat moment en de aanwezige deelnemers. Heel persoonlijk dus ook! Met krachtige handvaten voor het toepassen in het hier en nu 3D leven! Investering in je Zelf: € 111- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 7-9-’14 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: De Kracht van het Hart / Hart activaties Deze dag staat in het teken van de energieën en mogelijkheden van je Multidimensionale Hart. Je Hart is de poort en dragend fundament naar alle dimensies en wezenslagen van je Multidimensionale Zijn. Hoe dat werkt en wat dat inhoudt, daar gaan we dieper op in. Deze dag zal je hart verder gezuiverd, geopend en geactiveerd  gaan worden, zodat er veel meer bewustzijn en ervaren van je hart (en het belang ervan) bewust gevoeld mag worden. Enkele aspecten die aan bod zullen komen, naast wat de Flow en Begeleiding aan zal reiken zijn: Uitlijning van je hart op het hart van Moeder Aarde, de nieuwe aarde energie, het Galactische hart, en het Kosmische hart. Verkenning van verschillende hart dimensies. Healing, zuivering en transformaties va oude harte pijnen (van nu en karmisch) Hartverbindingen met anderen. Hartverbindingen met andere dimensielagen en Hoger Zelven van je Goddelijk Zelf. Je zult veel krachtiger connecties met je Zelf en de wereld(en) om je heen mogen gaan ervaren en tegelijkertijd leren om steeds dieper werkelijk vanuit de kern van je hart te gaan leven, ook in het alledaagse 3D leven! Met krachtige handvaten voor het toepassen in het hier en nu 3D leven! Investering in je Zelf: € 111- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 9-9-’14 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandactivatie Het 9-9 Portaal & super volle maan Dit krachtige Portaal brengt de codering van de 99 binnen in de frequentie van de ’14, het Goddelijk Mannelijk Blauwdruk veld en Osiris frequentie. De 99 bekrachtigd een afronding van oude littekens en wonden in het mannelijke veld, waardoor we ergens (vaak onbewust) blijven vast zitten in oude overlevingspatronen en onbewustzijn. De 99 codering helpt de lagen die daar op dit moment in je groei aan toe zijn te verheffen en tot een afronding te brengen zodat de frequentie van de 14, de Oorspronkelijke Mannelijke Blauwdruk dieper doorgang kan gaan vinden in je bewustzijn en leven. De Oorspronkelijk Mannelijke Blauwdruk is een Scheppende in plaats van destructieve kracht die juist helpt om al het nieuwe en je Ware Bewustzijn helpt dragen en vorm te geven op aarde. Een krachtige activatie onder leiding van de frequenties en Bewustzijn van Osiris zelf! De super volle maan intensiveert de energieennog veel meer en biedt een heel diepe bekrachtiging en healing binnen de (met name) emotionele velden. (Healing van de oude wonden en littekens van het Mannelijke Veld) Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 13-9-’14 Tijd: 10.00-17.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Tweelingstraal, tweelingzielen, zielemaatjes en Zielsfamilie… hoe zit dat nou precies? Er is veel verwarring of onbegrip over deze thematiek en soms doen de wildste verhalen de ronde. Deze workshop is bedoeld om meer helderheid en inzicht te scheppen in de Zielsfamilie, omdat dit een veelvoorkomend stuk groei is waar ieder vroeg of laat mee te maken krijgt. Zielsherkenning, ontmoetingen van hart tot hart die oneindig diep raken of volledig bekend zijn, de spiegels en daarmee groei die Zielemaatjes en andere leden van de Zielsfamilie je voorhouden en aanreiken. Deze workshop staat volledig in het teken van Zielsfamilie van allerlei aard en verbindingen die wij als mens en als Ziel hebben uitstaan. Dieper inzicht in wat de Zielsfamilie is, wie is wie, hoe het werkt, welke doelen het dient als je elkaar ontmoet. Karmische relaties en hun bedoeling. Zielsrelaties en hun oorsprong en Evolutiepad. Bewustwording van jouw Zielsrelaties, belemmeringen binnen Zielsrelaties, signalen van Zielsrelaties leren herkennen. En alles wat maar aan de orde komt in de stroming en inspiratie van de aanwezige groep deelnemers.  Deze dag wordt er volop informatie gegeven rondom deze thematiek en tegelijkertijd zal dat afgewisseld worden met diepgaande stukken zelf onderzoek en healing voor je eigen bewustwordingsprocessen. Investering in je Zelf: € 111- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 14-9-’14 Tijd: 10.00-14.00 uur, let op: andere tijd!!! Ascensie Activatie Workshop: Persoonlijke Healing dag Binnen het groepsveld wat zich vanuit de aanwezige deelnemers vormt, zullen we een krachtig dragend veld gaan vormen, waarin iedere deelnemer een voor een centraal mag gaan staan. Daar mogen persoonlijke healing en reading stukken ontstaan met de bedoeling van persoonlijke coaching en ondersteuning in jouw groeiprocessen. Het principe van geven en ontvangen (dragen van het veld en persoonlijk ontvangen) zal hiermee dieper ervaren worden. Evenals het feit dat ook geven (veld dragen) voor jou een stuk ontvangen van healing zal inhouden. Je leert hiermee je eigen kracht en waarde ook dieper ervaren. Het aanreiken van inzichten, bevestigingen, herkenning aan elkaar zal tevens als dieper doorwerkende healing mogen fungeren. Naast persoonlijke healing of reading stukken die benoemd en belicht zullen worden. Persoonlijke en groeps healingen en reading afgestemd op ieders individuele groei, vraagstukken en belemmeringen, om je weer een paar stappen verder op weg te helpen. Unieke workshop die zowel vanuit verbinding met elkaar (als draagveld) juist heel persoonlijk bekrachtigend en versterkend kan werken!! Verschillende vormen van begeleiding, healing, reading, channeling en waar nodig werken met hulpmiddelen als kristallen, kaarten en essences zullen de revue vandaag passeren. Investering in je Zelf: € 55,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Voor de prijs van 1 uur healing, nu een halve dag healing!!! Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 14-9-’14 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstandactivatie: 14-9-14 Portaal: Balancering van de Goddelijk mannelijke Blauwdruk in het Galactische Hart (9D) Speciale (halve) workshopdag ter gelegenheid van het Portaal en de instroom van frequenties vandaag. Deze unieke coderingen van deze dag brengen een diepgaande  activatie, bekrachtiging en ankering teweeg in je tot nu toe geactiveerde oorspronkelijk mannelijke Blauwdrukvelden. De instroom van frequenties van deze dag biedt ook een stuk voltooiing in de tot dan toe geactiveerde Blauwdruk velden, wat tevens leidt tot een nieuwe opening en activatie van dieper gelegen mogelijkheden en Blauwdrukken. De oorspronkelijke Goddelijk Mannelijke Scheppingskracht wordt krachtig gebalanceerd. Je eigen 14-de deel van Osiris kan krachtig gaan rijzen en dat geeft geheel nieuwe praktische draagkracht aan je gehele groei en bewust geworden processen tot nu toe. Een stevigheid die krachtig is maar ook oneindig Liefdevol en zacht, in hoge trilling. Dat resoneert op de Oorspronkelijke Goddelijk Mannelijke Blauwdruk. Essentiele workshop/dag energie om zo bewust mogelijk binnen te halen en verankeren in je systeem voor Meesterstappen voorwaarts in belichaming van je gehele bewustzijn en groei op aarde! Via ons eigen bewustzijn stroomt dit vandaag ook krachtig door naar het Collectief bewustzijn en op deze wijze helpen we ook weer de nieuwe aarde matrix krachtiger te verankeren in deze energieën, zodat de aarde ook steeds meer het concrete draagvlak wordt om ieder in het collectief te ondersteunen in deze ontwikkeling in zichzelf! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 18-9-’14 Tijd: 20.30-21.00 uur Ascensie Activatie Workshop: Afstand activatie: het tweede 9-9 Portaal Vervolg en verdieping op het eerste 9-9 Portaal! Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl BTW en verslag van de activatie. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl Datum: 20-9 en 21-9 -’14 Tijd: 10.00-17.00 uur, beide dagen Ascensie Activatie Workshop: EHL Mastergroup/ Creatiegroep 2014 Investering in je Zelf: € 222,- per persoon incl BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen. Aanmelding via info@praktijk-apofyliet.nl