Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
De energie van het nieuwe jaar: januari 2015
Met de overgang van 2014 naar 2015 zijn we in een geheel nieuwe energietrilling gestapt. Een trilling(sverhoging) die weer geheel nieuwe ervaringen, processen en bewustwording zal mogen gaan brengen. Hier onder vind je meer informatie over de start maand van dit nieuwe jaar. Geinspireerde informatie die gaandeweg deze maand naar voren is gekomen en op die momenten dat het essentieel was, is gedeeld op mijn facebook pagina. Omdat het inmiddels een hoop aan informatie is, die je wellicht van dienst kan zijn om dieper je eigen persoonlijke processen van deze maand en van dit jaar dieper te verhelderen, vind je ze nu hier op de website terug. De maand januari 2015 voelt voor mij essentieel in het opbouwen van een nieuwe basis in ons Zelf, en een nieuwe basis tegelijkertijd die essentieel is voor de rest van het jaar. Een basis-energie die zal helpen om alle processen en trillingsverhogingen van het komende jaar te helpen dragen, verder uit te bouwen en te integreren in ons Zelf op alle mogelijke lagen. Hoewel er altijd meer te vertellen blijft, omdat de energieen van deze tijd zo uniek, veelzeggend, en Multidimensionaal gelaagd zijn waardoor ze enorme impact opons wezen hebben, geven deze korte dag-energie artikeltjes wel een omvattend meer beeld van de energieen waarin we ons bevinden. En daarmee ook meteen meer inzicht in waar de energieen van 2015 ons naartoe gaan helpen stromen. Opvallend is dat tegenwoordig niet alleen de ‘standaard’ Portaaldagen oplichten (die met de dubbele getallen) maar juist ook heel veel andere bijzondere data die spiegelende of weegschaal- en dus balancerende functies in zich dragen. Want ook deze data dragen specifieke coderingen en energiefrequenties in zich mee en inzicht daarin biedt op een soms bijna dagelijkse basis een enorm inzicht en overzicht op je eigen groei. Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf. All that has been in 2014 May it been washed away In the Light of 2015 May this new year bring New awareness, new openings New inspiration and new hopes That the be-you-tifull You May come out and ' play' In the Light and Love of who you are. May all your Souls dreams come true! Willemien Timmer 31-12-‘14 1-1-’15: 1-1-15 Portaal Deze energie draagt de codering van 111-5 frequeties die alles te maken hebben met een nieuwe start, een nieuwe fase, diepte transformatie en diepere activering van innerlijke coderingen (111) die dieper in de manifestatie (5) mogen gaan komen. Een prachtige en veelbelovende nieuwe start van een nieuw jaar! 5-1-’15: Een 51-15 of 6-6 portaal dag en het jaar 2015 De energieën van deze dag zijn van een interessante aard. Niet alleen zitten er verschillende coderingen en dus aansturende frequenties in deze datum, ook is het de eerste volle maan na de winterzonnewende. De frequenties die vandaag van invloed zijn vanuit de maan en aanverwante sterrenconstellaties zijn gericht op het loslaten van het oude en het binnen stromen in het nieuwe. Sirius speelt daarbij een belangrijke rol, opdat deze vlak naast de volle maan staat. Sirius is drager of ‘bewaarplaats’ van de Oorspronkelijke Blauwdrukken en gerelateerd ook aan de Isis frequenties, het Vrouwelijk Blauwdruk veld. Ook de maanenergie is verweven met de Goddelijk Vrouwelijke Potentie, en dat betekend dubbelop een beïnvloeding van onze vrouwelijke kwaliteiten en een aantrilling van onze eigen Goddelijk Blauwdrukvelden. Enerzijds kan dat dus een dieper aanraking in de emotionele velden betekenen, anderzijds kan dat een diepere activatie van hartkwaliteiten en intuïtieve kwaliteiten aanzetten. Afhankelijk waar jij staat in jouw proces van groei, en wat er aan de orde is in je leven, welke ballast afgeworpen mag worden en welke nieuwe kwaliteiten in je Zelf (her)ontdekt. De energiefrequenties van deze dag via de nummer coderingen zijn enerzijds gericht op een diepere balancering, omdat de 51-15 een spiegelende functie heeft, die ook weer terug te relateren is aan de energie van de maan. Bespiegelingen van je Zelf (via het hart) mogen leiden naar een dieper inzicht in je Zelf, diepere schifting van wat losgelaten mag worden of nog ‘vast gepakt’ dient te worden. De frequentie van de 5 staat voor het 5D en Christus Bewustzijn, onze hogere frequenties en eerste staten van eenheidsbewustzijn die steeds dieper geïnitieerd en geactiveerd worden, wakker worden zogezegd. En de frequentie van de 1 verwijst enerzijds opnieuw naar de Vrouwelijke Kwaliteiten en anderzijds naar een nieuwe start, een nieuwe fase van groei. Deze frequenties zijn ook weer gerelateerd aan de energie van dit jaar 2015, die samen de lemniscaat, de 8 vormen. De ultiem balancerende kracht die polariteiten (mannelijk-vrouwelijk, licht- donker, angst- liefde, etc.) met elkaar verbind in de oneindige doorstroom van Goddelijke Stroming. Het is deze frequentie die met ons meereist gedurende alle processen van dit jaar en de energie zal steeds opnieuw gericht zijn op alle polariteiten en dualiteit die in ons leeft f aan de oppervlakte komt, met elkaar uit te balanceren tot een neutrale Goddelijke Flow. Die in feite een Heilig Huwelijk inhoudt. Want daar waar polariteiten met elkaar verbinden en gaan samenvloeien in een oneindige stroming en ‘dans’ met elkaar, ontstaat altijd weer dat derde veld: het Goddelijk Kind of nieuwe ruimte, waardoor ons Bewustzijn verheft en we in nieuwe dimensies, trillingen en lagen van ons Zelf en Bewustzijn terechtkomen. Opklimmend tot aan onze ware Essentie of Bron Bewustzijn. De prachtige kracht van de 8, verbonden met de Oneindigheid, mag dit jaar onze gids en aansturende Kracht zijn bij alle processen die we in ons Zelf mogen gaan ontmoeten dit jaar. De 51-15 frequenties van vandaag, dragen tevens de 6-6 frequentie in zich. Een energiecodering waar niet iedereen meestal even blij mee is. want deze energieën zijn gericht op de materiele, alledaagse wereld. Deze codering verwijst dus ook naar het dagelijkse leven met de bedoeling dat ook ons dagelijkse 3D leven dieper doordrenkt mag gaan worden van de vernieuwing. Dat ook deze coderingen en energieën meesspelen hebben alles te maken met de ontwikkeling naar belichaming van ons Goddelijk Bewustzijn. Wat steeds dieper ook gewekt en geactiveerd mag worden in de 3D en 4D frequenties, kortom ons energetische en aardse even, onze gevoelswereld, gedachtestromen, etc. Het betekend dat de energieën ook diepere impact zullen hebben op ons dagelijkse bestaan en mens-zijn, dat ‘speelveld’ waar wij ons zelf de ruimte mogen geven te her-inneren wie wij werkelijk Zijn. Dus dat vernieuwing, loslaten van het oude, openingen naar het nieuwe, groei en bewustwording steeds meer vanuit het dagelijkse leven en mes-zijn ervaren gaat worden. Enkel op deze wijze kan ons Hoger Bewustzijn steeds dieper integreren in de alledaagse aardse realiteit waarin wij ons voortbewegen. Kortom een interessante start van dit nieuwe jaar, waarin opnieuw vele groei(procesen) en diepere bewustwording centraal zal staan, welke ons dieper gaat helpen alle polariteiten van ons Wezen in diepere balans te brengen en daarmee ook steeds meer onze hemel op aarde helpt landen! (En dat start uiteraard altijd bij ieder van ons Zelf voordat het in de wereld steeds meer manifest mag en kan worden!) 8-1-2015: Eerste 8-1-8 Portaal De energie van vandaag draagt de frequentie van 8-1-8 in zich. Een krachtig balancerende energie van de weegschaalfunctie, wat betekend dat Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk potentieel allereerst binnen zichzelf wordt uitgelijnd met de Oneindigheid van innerlijke mogelijkheden van de Essentie. Uitgelijnt in de eigen polaraire krachten die daarbinnen aanwezig zijn ( licht en schaduw, kwaliteiten en ballast). En vervolgens worden Mannelijke en Vrouwelijke overkoepelende Polariteiten met elkaar gebalanceerd. De codering van de 8 resoneert op de lemniscaat: de oneindige gebalanceerde Goddelijke Stroming. De poort naar Oneindigheid en onsterfelijkheid. Resonerend ook op de Oorspronkelijke Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die Andromeda ook in codering in zich draagt, om door ons weer te mogen gaan herinneren. Schepping is Oneindig, onsterfelijk en vanuit Goddelijke Liefde voortgekomen. Zo ook onze Essentie. De lemniscaat brengt dat weer in herinnering. En verbind alle wezenslagen in ons Bewustzijn hier weer mee, als een Heilig Huwelijk tussen alle polariteiten die we rijk zijn in ons wezen. Alle onbalans terugbrengend naar balans, doorstroming, herinnering, verbinding, etc. De codering van de 1 als centraal middelpunt tussen de twee achten ( lemniscaat) zorgt daarbij voor krachtige transformatie, vernieuwing en activaties van nieuwe codes en groei binnen en door de verbinding van beide overkoepelende polariteitenvelden in ons. Een krachtige energie vandaag die naast balans van alles wat speelt in onze persoonlijke innerlijke processen, ook een opening naar vernieuwing, verzachting en een nieuwe fase van groei in zich draagt. Meer 8-1-8 portalen deze maand: 17-1-2015  en 26-1-2015 10-01-2015: 10-01 Portaal Opnieuw is de energie van vandaag, zoals al meerdere keren inmiddels sinds de start van deze maand, in een spiegelende functie, de 10-01. de energie van de 1 staat voor een nieuwe fase, nieuw begin. een nieuw ontwaken van coderingen, energie, bewustzijn en kwaliteiten binnen je Zelf. deze is krachtig uitgelijnd met de energie van de 0, de Bron of onze eigen Essentie. Dat betekend dat de energie van vandaag krachtig ondersteund om in een dieper stukje groei en wakker worden in ons eigen Oorspronkelijk Bewustzijn te kunnen komen. dat kan leiden tot het maken van beslissingen, knopen doorhakken, nieuwe inzichten in je Zelf, een stuk transformatie en het gevoel in een nieuwe fase van je leven en groei te belanden. Dat alles is afgestemd op meer authenticiteit van je Ware Wezen of Oorspronkelijke energieblauwdruk, en is een stap voorbij de duale aspecten en energieën die we ook allemaal in ons dragen. De energie van vandaag ondersteund dus om een stap verder naar onze Heelheid, voorbij afgescheidenheid te komen en lift daarmee je trilling enorm op. de energieën zullen binnen komen in onze beide  Polariteiten, namelijk het omvattende Mannelijke en Vrouwelijke veld, waarin alle dualiteitservaringen en tegenstellingen in osn vorm krijgen (angst- liefde, mind-gevoel, schaduw- licht, etc.) Wat betekend dat al deze tegenstellingen (duale aspecten of polariteiten) gelegenheid krijgen dieper naar de Broncodering en dus Heelheid te stromen. Wanneer dat tegelijkertijd in de beide Overkoepelende velden gebeurd, brengt dat polariteiten ook dichter naar elkaar toe, waarmee een nieuwe stap in Heelheid van Polariteiten ook kan ontstaan. Weer een stap dieper naar de Bron in ons Zelf dus. Dat alles wordt ook nog eens uitgelijnd in de energieën van de *, de Lemniscaat. Daar 2015 nummerologisch de energie van de 8 in zich draagt. dat is een dubbele bekrachtiging, want ook in de 8/Lemniscaat komen de polariteiten samen in een oneindige vloeiende beweging die doorstroomt en gelijkwaardigheid brengt. Opnieuw heelheid dus. Kortom, een lekkere energie die bijzonder krachtig je energie zal kunnen oplichten, en je helpt en stimuleert om opnieuw stappen in Vernieuwing en Ontwaken in je Zelf waar te maken! 11-1-15: 11-1-15 Portaal De energieën van 11-1-15 resoneren door op de 11-11-5 codering. Waarbij het gaat om ultieme transformerende en ontwakende kracht in beide overkoepelede polariteitenvelden in ons. Die met elkaar in uitlijning gebracht worden en in de energie van de 5 dieper geactiveerd worden in zowel Christus Bewustzijn als Manifestatiekracht. Dat betekend dat de energieën van 11-1-15 krachtige voortstuwende coderingen en energie met zich mee dragen om je naar nog hogere trillingen van Heelheid in je Zelf te brengen(nadat op 10-01 daar al een eerste stap in is gezet).  De energieën van vandaag werken diep door in de polariteiten velden binnen zowel Mannelijke als Vrouwelijke Blauwdruk, om niet alleen deze in een nieuwe verbinding met elkaar te brengen. Maar helpen ook beide Blauwdrukvelden in nieuwe lagen binnen zichzelf te openen. Dat betekend dat ook in je Vrouwelijke energie en kwaliteiten innerlijke balancering tot diepere heelheid mag ontstaan, en de activatie van een nieuwe fase van groei en ontwaken daarin. Maar ook in het Mannelijk Blauwdrukveld. Waarmee deze beide Blauwdrukken ook weer dieper met elkaar uitgelijnd worden. Ditzelfde geld voor de Tweelingstraalverbindingen! Zo in het klein, zo in het groot, zo binnen zo buiten gaat hier krachtig aan het werk. En er zijn vele aspecten en energieën die vandaag zowel balancerend als verbindend werken in je. De 11-11 codering resoneert op een diepere innerlijke wake up call en trilt alle dualiteitsaspecten en onbewustzijn een energie aan die stimuleert om bewust (‘wakker’)  te worden. Pas vanuit ‘wakker worden’ kunnen dingen bewust worden, helen en ompolen, en kan de heelheid dieper beleefd en ervaren gaan worden. De 11-11 codering brengt directe diepte transformaties en nieuwe openingen in (groei of leer) mogelijkheden binnen je Zelf, je ontdekkingsreis als Ziel op aarde en binnen je eigen Bewustzijn. De 11-11 codering is regelrecht verbonden met de Tweelingstraal connectie, weerspiegelt in onze innerlijke overkoepelende Blauwdrukvelden van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk. De resonantie van de 5 is verweven en verbonden met de energieen van Manifestatiekracht. De kracht om energieën werkelijk vorm te geven in de aardse realiteit, binnen de 5 elementen, in ons zelf en de wereld om ons heen. De 5 resoneert tevens op het Christusbewustzijn, waarbij het gaat om het Eenheidsbewustzijn. Weer een dag die bijdraagt aan krachtiger diepere uitlijning met je eigen Authentieke Zelf of Essentie en die je Meesterstappen voorwaarts brengen in dieper bewustwording, healing, groei en het werkelijk gaan manifesteren en neerzetten van de Heelheid die je Bent, voorbij dualiteit en afgescheidenheid. Opnieuw ook een dag die diepe nieuwe inzichten en helderheid kan brengen, stimuleert om het oude los te laten en te durven kiezen voor het nieuwe, en om de innerlijke kracht te vinden dieper en bewuster voor je Zelf te gaan staan! Vanuit de diep transformerende frequenties van vandaag (11-11-5 codering) , waarin ook de kracht tot manifestatie centraal staat, zullen we deze dag vanuit de Flow van dat moment invulling geven! Bekrachtiging van jouw Zijn, groei en Zielspad. 15-1-15 of (tweede) 6-1-6 portaal: Breng het nieuwe  in Manifestatie! De energieën van vandaag resoneren op een 6-1-6 frequentie. Opnieuw een van de zoveelste dagen in deze maand alleen al die van een krachtig balancerende werking zijn. het is net alsof we enorm geholpen worden om alles van 2014 en de start van het nieuwe jaar krachtig met elkaar uit te lijnen en uit te balanceren, zodat we een geheel nieuwe basis/fundament voor de rest van het jaar 2015 in ons Zelf kunnen neerzetten. De instroom van dit soort Portaaldagen is krachtig en werkt diepgaand door in onze beide Overkoepelende Polariteiten (Goddelijk mannelijke en Goddelijk vrouwelijke energie). Binnen deze Polariteiten velden vallen alle duale aspecten van ons wezen, bewust en onbewust, eenheid en littekens/pijn, licht en donker, links en rechts, angst en liefde, etc. Alles wat in ons is resoneert op de Mannelijke en of Vrouwelijke Overkoepelende Polariteit. Wanneer deze dieper met elkaar in balans kunnen komen en met elkaar versmelten (Heilig Huwelijk) ontstaat een geheel nieuw veld (Goddelijk Kind) van waaruit de ware Potentie die in je is ervaren kan worden. Voorbij littekens, afgescheidenheid, afweersystemen, onbewuste sluiers en dualiteit. In onze groei gaan we stap voor stap (laag voor laag, dimensie voor dimensie) door stappen van deze balancering heen. daarmee worden we meer en meer bewust wakker in ons bewustzijn en gaan we steeds meer her-inneren wie we eigenlijk Werkelijk Zijn. Daar waar balancering plaats vindt, daar ontstaat de mogelijkheid van heling. Heling van alle oude ballast die we in ons dragen en die bewuster aan het licht komt door de balancering. Van daaruit ontstaat de mogelijkheid om het oude duale aspect in jezelf te overstijgen waardoor dus in feite de polariteiten (tegenstellingen) samen smelten in wat ik het Heilig Huwelijk noem. Ook Deze Portaal dag, de zoveelste op rij deze maand stimuleert en ondersteund daarin. Weer een stap dichter naar balans in je Zelf, Heelheid ervaren en dat ook daadwerkelijk van kracht laten zijn in je (dagelijkse) leven. De energie van vandaag en daarmee ede ondersteunende energieën die naar je toestromen, in de 6-codering, resoneert op de kracht om het ook daadwerkelijk in de manifestatie op aarde, in de dagelijkse maatschappij te brengen. Deze energie, in combinatie met de 1-codering zegt dus feitelijk: daar waar wij Mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten met elkaar bundelen in Heelheid en vernieuwing (de 1) daar kunnen we het ook neerzetten, leven, uitdragen en belichamen in de dagelijkse 3-dimensionale realiteit. Daarvoor dienen we echter wel steeds meer littekens, pijn en oude ballast weg te ‘poetsen’ en helen. Pas dan kan vernieuwing, nieuw ontwaakt Bewustzijn werkelijk in je menselijke ikje geleefd en uitgedragen worden. De energie van vandaag resoneert dus op een ondersteuning om allereerst de Polariteiten velden in ons te balanceren, zodat oude ballast en onbewustzijn met elkaar uitgelijnd wordt om bewust te worden en van daaruit te mogen helen. In beide Polariteiten van ons Zelf. Van daaruit mag een vernieuwing ontstaan: nieuw Bewustzijn wordt wakker, ook in de alledaagse 3D Realiteit van ons menselijke bewustzijn. En stimuleert de energie om alle vernieuwing, nieuw ontwaakt bewustzijn maar ook jouw reeds ontwikkelde kwaliteiten werkelijk te gaan toestaan en neerzetten in de aardse realiteit van alledag. Walk your Talk zogezegd. Praktisch en concreet. Stevig en geaard, maar met een wijds geopend bewustzijn in de dagelijkse wereld staan. Niet langer bang zijn je Zelf, je kracht, je kwaliteiten, je weten en of kunnen te laten zien. Maar zichtbaar worden! Daarnaast hebben we tegelijkertijd bij dit portaal te maken met de energie van de 15. Waarbij de 1 nogmaals staat voor de Vernieuwing, de Eenheid, en de 5 voor de resonantie van zowel Manifestatie kracht als Christus Bewustzijn. Opnieuw een bekrachtiging dus, vanuit een andere aanwezige codering en ‘aanvliegroute’ voor de Manifestatiekracht van je Heelheid, Eenheidsbewustijn en de vernieuwing, het ontwaakte bewustzijn in jou.  Het mooie echter hierbij is dat deze 15-1-15 resonantie van een veel zachtere orde is dan de energie van de 6 die vaak vrij rauw en pittig ervaren kan worden. Dat betekend dat de energe ook hierin balancering en vernieuwing in zich draagt. het lijnt zachtheid van Hoger Bewustzijn en de rauwere energie van de 3D realiteit ook met elkaar uit in de energie van de 1, in vernieuwing dus. Walk your Talk zogezegd. Praktisch en concreet. Stevig en geaard, maar met een zacht, liefdevol geopend hart, geopend hoog bewustzijn wat gefocust is op Eenheid en helende energieën. Een geweldige energie met nog geweldiger potentie vandaag dus!! Balans, uitlijning en vereniging van duale aspecten op alle fronten!! Meer 6-1-6 portalen deze maand: 6-1-15 en 15-1-15 en 24-1-15 17-1-2015: Tweede 8-1-8 portaal Goeiemorgen op het tweede 8-1-8 portaal van deze maand! Een tweede portaal die een verdieping brengt in ons bewuste wakker worden, aanvullend op de frequenties van dit eerdere portaal. Verdieping! De energie van vandaag draagt de frequentie van 8-1-8 in zich. Een krachtig balancerende energie van de weegschaalfunctie, wat betekend dat Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk potentieel allereerst binnen zichzelf wordt uitgelijnd met de Oneindigheid van innerlijke mogelijkheden van de Essentie. Uitgelijnt in de eigen polaraire krachten die daarbinnen aanwezig zijn ( licht en schaduw, kwaliteiten en ballast). En vervolgens worden Mannelijke en Vrouwelijke overkoepelende Polariteiten met elkaar gebalanceerd. De codering van de 8 resoneert op de lemniscaat: de oneindige gebalanceerde Goddelijke Stroming. De poort naar Oneindigheid en onsterfelijkheid. De poort naar de Bron. Resonerend ook op de Oorspronkelijke Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die Andromeda ook in codering in zich draagt, om door ons weer te mogen gaan herinneren. Schepping is Oneindig, onsterfelijk en vanuit Goddelijke Liefde voortgekomen. Zo ook onze Essentie. De lemniscaat brengt dat weer in herinnering. En verbind alle wezenslagen in ons Bewustzijn hier weer mee, als een Heilig Huwelijk tussen alle polariteiten die we rijk zijn in ons wezen. Alle onbalans terugbrengend naar balans, doorstroming, herinnering, verbinding, etc. De codering van de 1 als centraal middelpunt tussen de twee achten ( lemniscaat) zorgt daarbij voor krachtige transformatie, vernieuwing en activaties van nieuwe codes en groei binnen en door de verbinding van beide overkoepelende polariteitenvelden in ons. Naast de 8-1-8 codering draagt de energie van vandaag ( 17-1-2015) drie keer een 1 in zich. Een drie dubbele bekrachtiging van vernieuwing, diepere activatie en nieuw ontwaken. In feite ook door resonerend op de Heilige Drie Eenheid in ons: mannelijk, vrouwelijk en kind velden. Waarin nieuwe lagen oud bewustzijn aangetrilt mogen worden om naar dieper ontwaken en overstijgen van pijn te kunnen gaan. In alle drie velden! Dit wordt bekrachtigd door de 2 en 0 frequenties: dualiteit die terug mag keren (doorzien en overstegen mag worden) naar de Bron. Terug naar de heelheid in ons Zelf. Daarnaast zijn de frequenties van de 7 dieper activerend aanwezig, de Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht. De potentie in ieder van ons die de kracht van heling, herinnering en het hart in zich draagt. De kracht die in staat is al het oude in omarming, troost en acceptatie te dragen en transformeren. De 7 wordt dieper geactiveerd door de 1, of aangezet om dieper in ons wakker te worden. Dat geldt ook voor de aanwezige energie van de 5, die resoneert op de frequenties van manifestatiekracht op alle niveaus, maar ook op een ander nivo verbonden is met het Christus Bewustzijn, de Eenheid. Een dag energie die dus heel veel potentie in huis heeft om ieder van ons krachtiger ons Thuis te doen herinneren, dualiteit te overstijgen en voorbij de sluiers van afgescheidenheid weer een stuk Eenheid te herinneren vanuit diepere bewust worden of wakker worden. Een krachtige energie vandaag die naast balans van alles wat speelt in onze persoonlijke innerlijke processen, ook een opening naar vernieuwing, verzachting en een nieuwe fase van groei in zich draagt. Opnieuw een stapje dieper thuiskomen in herinnering! Wens iedereen een krachtige, helende dag toe!! Laat je dragen op de vleugels van vernieuwing en Oneindigheid in je Zelf heart-emoticon 22-1-‘15: 22-1 Portaal De energie van vandaag resoneert op de 22-1 frequentie, waarmee een stuwende kracht in oprijzen binnen de vernieuwing in je Zelf voelbaar is. Een shift in perceptie, een shift in trilling wordt daarmee weer ( bewust of onbewust) dieper geactiveerd in ons bewustzijn. Dat betekend een push voorwaarts in een nog diepere innerlijke ont-moeting met ons Zelf en een nog diepere verbinding met ons Ware Zelf. Momenten van inspiratie, vreugde, enthousiasme, veel energie, creatieve stroming, openheid, diepe inzichten kunnen daarmee gepaard zijn gegaan. Maar ook de tegenpool kan ervaren worden: moeheid of juist zwaarte die vrijgemaakt werd. Energie die niet langer bij je past of je groei dient wat aan het licht komt en voelbaar werd. Energieen van het oude, de oude jij, die vrij mochten komen om te transformeren. Een stukje zorgzaamheid voor jezelf, luisterend naar wat jij nodig hebt vanuit je gevoel, is daarbij essentieel. De trillingsverhogingen blijven elkaar razend snel opvolgen en dat vraagt nogal wat van ons systeem. Vooral het fysieke lijf, emotioneel en mentaal lichaam voelen zich af en toe zwaar onder vuur liggen. De Sleutel ligt in de Verbinding met je Zelf ( in alle lagen)!!! In hoeverre kun je die ' vast' en bewust houden?! Daar mag focus en aandacht naartoe gaan, terwijl de oprijzende kracht van vernieuwing door ons bewustzijn jaagt. Daar waar we in verbinding zijn met alle lagen van ons Zelf en ons menselijke zelf, daar kan de Goddelijke Stroming ongehindert stromen. Daar waar geen verbinding is, de stroom stagneert, daar raken we uit verbinding en kan onbalans parten spelen, waardoor we wankelen omdat we oude fundamenten voelen instorten en onze basisveiligheid wordt aangetast. Maar het is de nieuwe basis, veiligheid herinneren in ons Zelf, in onze basis, die steeds dieper herinnert wil worden. De Kracht in ons Zelf, niet langer ontleent aan omstandigheden buiten ons. Dat is de oude energie en dat fundament brokkelt meer en meet af. De energie van vandaag helpt ons dieper oprijzen in onze innerlijke kracht, in onze nieuwe basis, in nieuwe verbinding met hogere delen van ons Zelf maar dan wel gerelateerd aan ons menselijke zelf. Daar waardoor we met hoger bewustzijn dieper kunnen descenderen in ons menselijk bewustzijn en lichaam. En daar waarmee we tegelijkertijd dieper ascenderen, omdat we ons zelf op alle lagen hoger in trilling brengen. Ook ons menselijke lichaam en bewustzijn, om voorbij de illusie van afgescheidenheid weer dieper de Verbinding van Eenheid te herinneren! Opnieuw een energie die een stap dieper naar onze Goddelijke Bron of Essentie brengt! 23-1-15: 5-1-15 Portaal Goeiemorgen op alweer een dag die energetisch krachtig balancerend kan werken. Al is de codering van de dag in eerste instantie misschien nog niet direct zichtbaar, dat is prachtig symbolisch voor de energie die het met zich meedraagt. De energie van 23-1-'15 draagt verhult in zich de 5-1-'15 energie. Waarbij je zou kunnen zeggen: de 51:15 codering. Enerzijds ligt daar nummerologisch ook weer de 6-6 codering in. De 51:15 codering is opnieuw een spiegelings energie, en balancerende energie (5-11-5), waarbij het gaat om de energieen van vernieuwing, ontwaken en herinnering aan wie wij werkelijk Zijn voorbij de illusie van afgescheidenheid, werkelijk vorm te gaan geven en tot manifestatie te brengen in ons leven. In onze beide overkoepelende polariteitenvelden ( Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijk) zal het de nodige energieen weer mogen aanraken voor heling en balans, waarmee oude pijn, wonden of littekens in een nieuw bewustzijn doorzien en geheeld kunnen wirden. De 6-6 energie die ook in de 51:15 codering meestroomt bekrachtigd dit alles. Het gaat opnieuw om verdieping binnen te brengen in onze materiele wereld, ons dagelijks leven. De 5- frequentie resoneert door op zowel de 5 elementen ( aarde, water, vuur, ether) die deel zijn van ons bewustzijn. Alsook trilt het de frequenties van Eenheids Bewustzijn aan. Alles wat de afgelopen periode weer dieper wakker geworden is in ons, wat dieper gezuiverd is, waarin we zijn gaan herinneren, waarin nieuwe inzichten en groei hebben plaats gevonden, mag vandaag subtieler gaan verbinden in onze 'stof', in belichaming. Dat dat stuk vernieuwing en groei niet altyd direct zichtbaar is, wordt gesymboliseerd door de codering van de dagenergie, die misschien ook niet rechtstreeks zichtbaar is. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Juist door alle vernieuwing te verbinden aan de stof, ons dagelijks leven, ons mens-zijn en belichaming, kan elke verandering krachtiger zichtbaar en voelbaar worden. Vandaag mag de focus dus liggen op wat je doorlopen hebt afgelopen periode in groei en bewustwordiing, om het in de ondersteuning van de dagenergie, daarmee in je 3d realiteit echt tot bloei te laten komen. Meer voelbaar, tastbaar, concreet. Kijk eens voor jezelf wat je geleerd hevt, geheeld hebt of tot inzicht gebracht hebt. Hoe is dat concreet inzetbaar voor je aardse zelf, leven, anderen? Welke verdieping mag daarin mee gaan stromen, of inspiratie misschien, in de energie van vandaag. We mogen de praktische vormgeving en bewuste schepping van ons Zelf weer eigen gaan maken. Vanuit bewustzijn en verantwoordelijkheid. Dat begint bij ( her) schepping van je eigen leven, steeds meer in lijn met je Spirir en hogere Bedoeling i.p.v. resonerend op het oude en onbewuste. De Magie van ons Goddelijk Zijn mag dieper indalen in ons aardse menselijke zijn. En van hieruit nemen we weer echte verantwoordelijkheid voor elke creatie in ons leven! Wens ieder een prachtige krachtige dag toe waarin we opnieuw een stapje verdere Zelf Realisatie mogen ervaren en neerzetten! 24-1-15: Derde 6-1-6 Portaal De energieën van vandaag resoneren opnieuw (voor de derde maal deze maand) op een 6-1-6 frequentie. Opnieuw een van de zoveelste dagen in deze maand alleen al die van een krachtig balancerende werking zijn. Het is net alsof we enorm geholpen worden om alles van 2014 en de start van het nieuwe jaar krachtig met elkaar uit te lijnen en uit te balanceren, zodat we een geheel nieuwe basis/fundament voor de rest van het jaar 2015 in ons Zelf kunnen neerzetten. Dat geeft ook het resultaat dat vele oeroude ingebakken patronen van overleving en afweer steeds dieper in ons bewustzijn getriggert worden en naar voren komen. Met nu alweer 3 speciale data op een rij, naast de vele andere deze maand, waarbij een immense instroom van hogere trillingen binnenkomen wordt alles meer en meer uitgelicht en naar voren getrokken!(zie beschrijving van de energieën van 22-1-15, 23-1-15 met de 51:15 code en vandaag, en overmorgen opnieuw een 8-1-8 portaal) De instroom van dit soort Portaaldagen is krachtig en werkt diepgaand door in onze beide Overkoepelende Polariteiten (Goddelijk mannelijke en Goddelijk vrouwelijke energie). Binnen deze Polariteiten velden vallen alle duale aspecten van ons wezen, bewust en onbewust, eenheid en littekens/pijn, licht en donker, links en rechts, angst en liefde, etc. Alles wat in ons is resoneert op de Mannelijke en of Vrouwelijke Overkoepelende Polariteit. Wanneer deze dieper met elkaar in balans kunnen komen en met elkaar versmelten (Heilig Huwelijk) ontstaat een geheel nieuw veld (Goddelijk Kind) van waaruit de ware Potentie die in je is ervaren kan worden. Voorbij littekens, afgescheidenheid, afweersystemen, onbewuste sluiers en dualiteit. In onze groei gaan we stap voor stap (laag voor laag, dimensie voor dimensie) door stappen van deze balancering heen. daarmee worden we meer en meer bewust wakker in ons bewustzijn en gaan we steeds meer her-inneren wie we eigenlijk Werkelijk Zijn. Daar waar balancering plaats vindt, daar ontstaat de mogelijkheid van heling. Heling van alle oude ballast die we in ons dragen en die bewuster aan het licht komt door de balancering. Van daaruit ontstaat de mogelijkheid om het oude duale aspect in jezelf te overstijgen waardoor dus in feite de polariteiten (tegenstellingen) samen smelten in wat ik het Heilig Huwelijk noem. Ook Deze Portaal dag, de zoveelste op rij deze maand stimuleert en ondersteund daarin. Weer een stap dichter naar balans in je Zelf, Heelheid ervaren en dat ook daadwerkelijk van kracht laten zijn in je (dagelijkse) leven. De energie van vandaag en daarmee ede ondersteunende energieën die naar je toestromen, in de 6-codering, resoneert op de kracht om het ook daadwerkelijk in de manifestatie op aarde, in de dagelijkse maatschappij te brengen. Deze energie, in combinatie met de 1-codering zegt dus feitelijk: daar waar wij Mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten met elkaar bundelen in Heelheid en vernieuwing (de 1) daar kunnen we het ook neerzetten, leven, uitdragen en belichamen in de dagelijkse 3-dimensionale realiteit. Daarvoor dienen we echter wel steeds meer littekens, pijn en oude ballast weg te ‘poetsen’ en helen. Pas dan kan vernieuwing, nieuw ontwaakt Bewustzijn werkelijk in je menselijke ikje geleefd en uitgedragen worden. De energie van vandaag resoneert dus op een ondersteuning om allereerst de Polariteiten velden in ons te balanceren, zodat oude ballast en onbewustzijn met elkaar uitgelijnd wordt om bewust te worden en van daaruit te mogen helen. In beide Polariteiten van ons Zelf. Van daaruit mag een vernieuwing ontstaan: nieuw Bewustzijn wordt wakker, ook in de alledaagse 3D Realiteit van ons menselijke bewustzijn. En stimuleert de energie om alle vernieuwing, nieuw ontwaakt bewustzijn maar ook jouw reeds ontwikkelde kwaliteiten werkelijk te gaan toestaan en neerzetten in de aardse realiteit van alledag. Walk your Talk zogezegd. Praktisch en concreet. Stevig en geaard, maar met een wijds geopend bewustzijn in de dagelijkse wereld staan. Niet langer bang zijn je Zelf, je kracht, je kwaliteiten, je weten en of kunnen te laten zien. Maar zichtbaar worden! De activatie van vanavond, waarbij het gaat om een derde 6-1-6 Portaal is de finishing touch op de eerdere portalen (6-1-’15 en 15-1-’15) en brengt een afronding binnen de persoonlijke processen die opgewekt zijn binnen deze energie frequenties (bewust of onbewust) gedurende deze maand. 26-1-2015: Derde 8-1-8 Portaal De energie van vandaag draagt de frequentie van 8-1-8 in zich. Een krachtig balancerende energie van de weegschaalfunctie, wat betekend dat Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk potentieel allereerst binnen zichzelf wordt uitgelijnd met de Oneindigheid van innerlijke mogelijkheden van de Essentie. Uitgelijnt in de eigen polaraire krachten die daarbinnen aanwezig zijn ( licht en schaduw, kwaliteiten en ballast). En vervolgens worden Mannelijke en Vrouwelijke overkoepelende Polariteiten met elkaar gebalanceerd. De codering van de 8 resoneert op de lemniscaat: de oneindige gebalanceerde Goddelijke Stroming. De poort naar Oneindigheid en onsterfelijkheid. Resonerend ook op de Oorspronkelijke Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die Andromeda ook in codering in zich draagt, om door ons weer te mogen gaan herinneren. Schepping is Oneindig, onsterfelijk en vanuit Goddelijke Liefde voortgekomen. Zo ook onze Essentie. De lemniscaat brengt dat weer in herinnering. En verbind alle wezenslagen in ons Bewustzijn hier weer mee, als een Heilig Huwelijk tussen alle polariteiten die we rijk zijn in ons wezen. Alle onbalans terugbrengend naar balans, doorstroming, herinnering, verbinding, etc. De codering van de 1 als centraal middelpunt tussen de twee achten ( lemniscaat) zorgt daarbij voor krachtige transformatie, vernieuwing en activaties van nieuwe codes en groei binnen en door de verbinding van beide overkoepelende polariteitenvelden in ons. Een krachtige energie vandaag die naast balans van alles wat speelt in onze persoonlijke innerlijke processen, ook een opening naar vernieuwing, verzachting en een nieuwe fase van groei in zich draagt. Dit is het derde 8-1-8 portaal deze maand. eerdere portalen waren 8-1-2015 en 17-1-2015. Met dit derde portaal wordt een finishing touch in de balanceringen binnen vernieuwing en openingen naar een dieper gebalanceerd Mannelijk-vrouwelijk, en uitgelijnd met de oneindigheid van ons Wezens potentieel krachtig neergezet! . © Willemien Timmer, januari 2015