Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Portaal- of Sterrenpoort dagen
Portaal dagen of Sterrenpoort dagen zijn speciale data waarop er grote stromingen van Kosmische energieën op aarde en in het menselijk Bewustzijn binnen stromen. Deze brengen een  trillingsverhoging in bewustzijn teweeg waardoor ons Bewustzijn in staat is zich verder te openen, wakker te worden en te ontplooien. De Portaaldagen kenmerken zich door data die Meestergetallen bevatten, een soort van Kosmische coderingen die specifieke krachtige Kosmische energieën bevatten, die een Sleutel zijn voor ons Bewustzijn om te groeien. En zo speelt elk portaal een belangrijke rol bij de Schepping van een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Mens (de bewuste mens die alle lagen van het Zijn of de Essentie weer her-innert). De energieen zijn opbouwend en een vervolg op elkaar om ons steeds dieper te doen herinneren wie werkelijk Zijn. Deze instroom van Kosmische energieën op Portaaldagen die trillingsverhoging en dus bewustzijnsverruiming teweeg brengen, lichten als het ware een stukje van de Sluiers van Illusie op en helpen je voorbij of door een stuk dualiteit in je Zelf heen te gaan en  je verbinding met hogere lagen van je Bewustzijn meer toegankelijk te maken. Dit gebeurd zowel persoonlijk als collectief. En geldt niet enkel voor het menselijke ras, maar werkt door Alles Wat Is heen en is zodoende ook werkzaam voor de ontplooiing en veranderingen op en in Moeder Aarde, het dierenrijk, kristalrijk, etc. Deze instroom van hoge Kosmische energieën kan op allerlei verschillende manieren ervaren worden, en dat is heel persoonlijk, en ook weer afhankelijk van welke energieën (en dus mogelijkheden) er op aarde gebracht worden.. Dat verschilt per portaal. Elk Sterrenportaalt brengt andere energieën, mogelijkheden, uitdagingen en kwaliteiten met zich mee die gestimuleerd worden om in ons Bewustzijn verder wakker te maken, op te schonen, te ontdekken, onderzoeken, helen en te integreren. Ongeacht of jij je bewust bent van deze dagen of niet, je bewustzijn wordt hierdoor beïnvloed en krijgt een boost aan energieën en nieuwe impulsen mee. En wordt verder aangezet om diepere onbewuste lagen van je bewustzijn naar voren te halen zodat deze bewust kunnen worden en kunnen helen, daar waar dat nodig is. zowel ballast als kwaliteiten die daar achter ‘verstopt’ liggen worden dus aangeraakt en aangezet om verder te ontdekken. Tijdens deze dagen geef ik al jaren workshops of biedt mogelijkheden tot verbinden aan (ook afstandactivaties), juist omdat deze Poortdagen zo’n intense instroom van nieuwe mogelijkheden, bewustwording en healing aanreiken. Dat bekrachtigd elk stuk heling- of bewustzijnswerk immens en helpt Meesterstappen voorwaarts te zetten. Vanuit de veilige ruimte die ik daarvoor biedt, wordt het mogelijk veel dieper de instroom van Kosmische energieën en de mogelijkheden die daaraan gekoppeld zijn, bewuster te (leren) ervaren en binnen te halen in je bewustzijn en energie. En steeds helderder bewust te worden van de kwaliteiten die het daarmee in jou wakker maakt, welke processen van groei het in jou aanwakkert, welke pijnpunten in jouw onbewustzijn daarmee naar de voorgrond komen om te helen, en waar jij staat op je pad van groei in Meesterschap. En vanuit deze ervaring vormen we (bewust of nog onbewust) ook een ‘kanaal’ om deze kwaliteiten te helpen ankeren in en op de aarde, in de collectieve Bewustzijnsvelden of waar het dan ook maar nodig is. Dit alles ter ondersteuning van het kosmisch Plan om Moeder Aarde en dit Universum te helpen bij de Creatie van de Nieuwe matrix van eenheids Bewustzijn. Zodat werkelijke Ascensie via de belichaming van ons volledig Meesterschap potentieel weer mogelijk wordt. Uiteraard gaat dat proces stap voor stap en daar spelen deze Portaaldagen een belangrijke rol in:  om steeds dieper Bewustzijn te initiëren en activeren, steeds dieper onze kwaliteiten en Zijn te her-inneren en verstaan en deze weer werkelijk te leren gaan belichamen, voorbij alle dualiteit en oude (karmische) pijn en onbewustzijn. Deze dagen worden volledig afgestemd op de op dat moment binnenstromende frequenties en de daarvoor aanwezige Begeleiding vanuit alle uithoeken van het Universum, want vele Lichtwezens begeleiden en ondersteunen ons in dit geboorte proces van de Nieuwe aarde en de Gerealiseerde Mens of Meesterschap op aarde. Wil jij ook zo’n Portaaldag heel bewust ervaren en beleven? Kijk dan naar de mogelijkheden in de activiteitenagenda op www.apofyliet.nl © Willemien Timmer, 12-12-2014 (12-12 en 3-3 Portaal) om 11.22 uur