Ben jij Meester over je emoties of zijn emoties meester over jou? 

 

Deel 1: De huidige situatie, inleiding

We hebben er net aandacht aan besteed in de workshop van afgelopen weekend, de verstoringen in je uitlijning met je Zelf, die voortkomen uit de emoties en of het denken.
De twee grootste ‘stoorzenders’ van het mens-zijn die vaak roet in het eten gooien als het gaat om je innerlijke rust, -vrede en de uitlijning met je Zelf. Uitdagende menselijke aspecten die, wanneer ze nog uitgelijnd zijn met de duale matrix, behoorlijk verstorend en ondermijnend in de weg kunnen zitten.
En hoppa, nog dezelfde avond loopt er alweer een voorbeeld voorbij. Zoals op dit moment bijna op dagelijkse basis, ondervinden veel mensen momenteel nogal wat gevoelens die hoog op kunnen lopen.
De lockdown maakt nogal wat los in mensen, evenals alle trillingsverhogingen en ook de Pluto retrograde die op 26 april is ingegaan (en tot in oktober doorloopt) beloofd nogal wat ongeheelde en onbewuste emotiestromingen aan het licht te gaan brengen.
Ronduit een uitdagende tijd dus voor veel mensen waarin alles wat er al was, maar nog onder de oppervlakte lag, belicht gaat worden.

Alles wat krom is, verdraaid, uitgelijnd op duaal bewustzijn, onbewustzijn, oude patronen, ongelijkwaardigheid, krachteloosheid en passiviteit. Alles wat op gemakzucht, overleving of elke andere vorm van gebrek aan Bronverbinding gebaseerd is, en waar emotionele lading aan gekoppeld is (is in alle gevallen zo) zal zich willen omkeren, om weer in rechte lijn met Bron, in verbinding en in oorspronkelijke energie terug te keren.

Alles werkt mee

Niet alleen alle trillingsverhogingen en bewustzijnsverschuivingen werken daaraan mee. Zelfs de huidige collectieve menselijke situatie rondom corona werkt daaraan mee. Kijk maar eens hoeveel emoties dit alles bij velen los maakt.
En dat even los van het feit wie of wat en of welke donkere agenda’s, goede of slechte kanten  er aan zitten (er zijn zovele waarheden als er mensen zijn).

Waar emoties al geheeld zijn ontstaan nieuwe initiatieven, inspiraties en nieuwe creaties. Waar armoedebewustzijn, vasthouden aan groepsbewustzijn, slachtofferrollen of geen verantwoording nemen nog aanwezig zijn, zien we veel emotiestromen naar buiten geprojecteerd worden. Zie bijvoorbeeld de vele complottheorieën die met grote felheid en ongenuanceerde boosheid de wereld in geschreeuwd worden of de 5G masten die in brand worden gestoken. Maar ook mensen die agressie tonen naar de medemens, korte lontjes, of afbrekende meningen die geen enkel respect voor een ander tonen.
Het zijn emotionele  uitbarstingen van onmacht en onvrede die op een ongebalanceerde en ongenuanceerde manier hun weg naar buiten vinden.
De emoties zijn daarin meester over diegene die ze uitleeft. Er is geen zelfreflectie en of gezonde zelfcontrole meer. Er is geen beheersing of zelfbewustzijn, geen neutraliteit of gezonde rede in de emotiestromen.

Maar ook subtielere varianten zijn aan de orde van de dag. Verwarring over wat een persoonlijke visie, standpunt of waarheid is omtrent alles wat gaande is in de wereld en wat dat doet met het Zelf, de emoties en eigen groei.
Verwarring vanuit emotiestromen omtrent de veelvoud aan gedachtegoed die er is over de hogere bedoeling van deze hele coronacrisis of de vele complottheorieën. Zij die roepen dat de nieuwe wereld nu ontstaat en alles heiligen, of de regering en hun kortzichtige 3D benadering, de vele complotten die veelvuldig voorbij komen en de vele uiteenlopende meningen die meer dan ooit als onkruid omhoog schieten en rond gestrooid worden….
Wat is waar, wie heeft er gelijk, waar en wat is jouw waarheid in deze?! Vind je je weg nog door de veelheid aan meningen, perspectieven en mogelijke waarheden?!
Ook dat kan emotionele reacties vanuit verwarring  oproepen.
De zogenaamde ‘huidhonger’ evengoed. Het isolement wat sommigen ervaren.
Momenteel zit de wereld boordenvol emotie-triggers!

Alles wat verdeeld wordt ingezet

Logisch ook, nu er door het corona gebeuren zo de nadruk ligt op afstand houden. Op dagelijkse basis wordt zichtbaar hoe de massa geprogrammeerd wordt met angst. Dit is niets nieuws, dit gebeurd al eeuwen. Echter op dit moment ligt het er dikker bovenop dan ooit en is het duidelijk zichtbaar dan ooit.

‘Al zoveel doden, hou afstand’ is de constante boodschap.
Er zijn zelfs kliklijnen, controledrones en boa’s actief. Alsof dat nog niet genoeg is moet er een app komen die corona waarschuwingen geeft in contact met de ander. Er wordt aangedrongen op een anderhalve meter maatschappij waarbij elke vorm van natuurlijke flow afgebroken wordt. Er wordt gesproken over het doordrukken van de vaccinatieplicht en 5G wordt versnelt uitgerolt.
Het lijkt wel oorlog en we worden gepushed elk medemens te wantrouwen. Mogen niet meer naar vrienden of (oudere) familie die in isolement raken. Sommige mensen zitten al 6 weken alleen, anderen zitten al weken vast in het buitenland.

Alles wat gezond is en het immuunsysteem versterkt mag niet meer. Knuffelen, gezond sociaal contact, sommigen zetten hun huisdieren op straat in de angst dat ze het van hun hond of kat kunnen krijgen, zelfs de homeopathie wordt weer aangevallen.
De aandacht wordt alleen daarop gericht en niet op het versterken van je weerstand of achterliggende (energetische) oorzaken van ziekten en kwalen. Die overigens in grote lijn juist voortkomen uit gebrek aan verbinding op allerlei fronten en dus onbalans.
Je kan er vooral heel veel vraagtekens bij zetten, bij alles wat er 3D gebeurd, alles wat doorgedrukt wordt en wat ons van nog meer vrijheid beroofd.
Zelfs de minder bewuste medemens begint nu wakker(der) te worden, er is zoveel, te veel, wat er niet klopt. Daar hoef je niet helderziend voor te zijn. Je voelt letterlijk aan je water dat er heel wat vreemds aan de hand is.

Maatregelen trekken je letterlijk uit verbinding 

Al deze ingezette maatregelen zorgen voor verdeeldheid en een opwellen van vele emoties. Daar waar we vanuit angst, verwarring en een overload aan niet natuurlijke gedragingen, isolement en opgelegde regels (die duidelijk in het collectieve ingeprent worden) worden gedwongen om verder te leven, ontstaat een nog grotere scheefstand dan die al aanwezig was.
Scheefstand wil zeggen een uit verbinding gaan of zijn met je natuurlijke Bronstroming, met je Zelf, uit verbinding met je hart en gronding gaan (wat voor velen normaal gesproken al ‘een dingetje’ is).
Wat sowieso mede een oorzaak is van het bestaan van corona, als weerspiegeling van de scheefstand en disbalans van het mens-zijn die er al waren.

Waar we niet in verbinding zijn met ons Zelf, zijn we kwetsbaar, beïnvloedbaar, manipuleerbaar en te sturen van buitenaf.
Waar we niet in verbinding zijn met ons Zelf nemen we onze ruimte en plek niet in, kan de levenskracht niet stromen, nemen emoties en gedachten via ego het voortouw,  die de chaos compleet maken.
We zakken naar lagere resonanties, die een voeding zijn voor meer lagere resonanties. Het één beïnvloed het ander. Want hoe lager de resonantie, hoe moeilijker het is om in je midden, in balans en je uitlijning terug te komen.
Vanuit uitlijning met je Zelf sta je in je kracht, in neutraliteit en in een hoger perspectief van waaruit je andere keuzes, beslissingen en inzichten tot je beschikking hebt dan vanuit de resonantie van angst, verdriet en soortgelijk ontkrachtende trillingen.

Enerzijds is de 1,5 meter afstand houden een zegen en anderzijds een ‘vloek’. Ja, je bent niet doorlopend in elkaars aura aanwezig. Ja, je wordt gedwongen om dieper in verbinding te treden met jezelf of tenminste wordt die mogelijkheid hiermee geboden (of mensen het ook doen is een tweede).
En ja, het is mensonterend, ook dat, en niet natuurlijk. Het haalt meer eenzaamheid, depressie, angst en isolement naar boven. Het is totaal ongezond, weerstand verlagend en tegennatuurlijk.
Ook daar kun je op twee manieren naar kijken: het is triest. En het is een kans om oud zeer op te ruimen en er sterker uit te komen. En natuurlijk zitten er hogere bedoelingen achter.
Maar geldt dat ook voor dementerende ouderen? Voor mensen met depressie- of suïcidale gevoeligheid of psychische problemen? Er is nogal wat voor te zeggen en elke situatie is anders en zou apart bekeken moeten worden.
In een normale situatie zouden mensen die ziek zijn in quarantaine verblijven en leeft de rest van de wereld rustig door. Nu is er iets van een totaal andere orde gaande….

Van waaruit ik belicht

Alleen vanuit neutraliteit worden meerdere bedoelingen, tijdslijnen en zienswijzen zichtbaar. Worden verborgen agenda’s, goeie en slechte kanten van deze corona-tijd zichtbaar. Vanuit emoties is je beeld beperkt, eenzijdig en vertroebeld. Het is dus (nood)zaak om steeds meer alle intern spelende emoties onder de loep te leggen, waardoor een steeds groter plaatje van het geheel zich kan gaan ontvouwen!

Dat is waar deze artikelen over gaan, want velen kunnen nu nog niet vanuit volledige neutraliteit ervaren en dus ook niet volledig het groter perspectief zien en hun plek en hun waarheid innemen, in al hetgeen er momenteel op aarde gebeurd.

Hoe meer tijdslijnen ik onderzocht heb, perspectieven en kanten van het ‘corona verhaal’ ik zelf bekeken en doorvoeld heb in de afgelopen weken, en met name wat daar binnen in mij resoneerde, merkte ik dat ik steeds neutraler ten opzichte van deze hele situatie kan gaan ervaren. Waarmee er ook steeds meer van een grotere plaatje zichtbaar werd. Waardoor ik nu ervaar dat ik ‘losser’ ben van dit corona-matrix-verhaal, zelfs al bevind ik me nog op aarde en in de matrix. Het is geen kop in het zand steken, integendeel. Het gaat wel om die emoties bevrijden die zorgen dat je ingeplugd blijft op de matrix en vatbaar bent voor wat er in de matrix gebeurd, en in dit geval opnieuw een grootschalige emotionele programmering die uitgerold wordt en die vrijheidberovend en bewustzijnverlagend werkt omdat deze gebaseerd is op scheefstand, ondermijning en angst.

Overigens heb ik niet ‘de waarheid’ in pacht, maar een stuk meer van mijn innerlijke waarheid in beeld gebracht!

Met dank aan de krachtige 4-4-4 activaties deze maand zijn er nieuwe doorgangen in het multidimensionaal hart geopend die ver voorbij de matrix reiken en het ook mogelijk maken om niet alleen energetisch maar echt in menselijk bewustzijn ‘buiten de matrix’ en collectieve programmering te gaan treden. En dat geeft een totaal ander, neutraal en overkoepelender perspectief. In volledige erkenning naar dat wat in de matrix is en wat voor de meeste mensen nog dagelijkse realiteit is.

Vanuit die ervaringen op dagelijkse basis de afgelopen periode, probeer ik een overzicht te geven op wat er in het nu aan de orde is. Er is altijd nog heel veel meer over te zeggen, of achtergronden van de rode draad uit te leggen. Ik zou er opnieuw een boek mee kunnen vullen. Wie al langer mijn artikelen volgt zal misschien ook meer de rode draad weten op te pakken.

Ik zal het hoe dan ook proberen in vogelvlucht te verhelderen, en zelfs dat zal enkele artikelen vullen.

In deel 2 kun je verder lezen over de emotionele collectieve programmering en in deel 3 en 4 over de energieën en processen van mei 2020.

© Willemien Timmer 27-4-2020

Ben jij Meester over je emoties of zijn emoties meester over jou? 

Deel 1: De huidige situatie, inleiding

Deel 2: Collectieve programmering

Deel 3: De energie van mei 2020 (I)

Deel 4: De energie van mei 2020 (II)

Meer achtergronden en informatie over persoonlijke en collectieve processen in deze tijd en de Oorspronkelijke Mens die herrijst, aansluitend op deze artikelen, kun je lezen in mijn nieuwste boek Belichaamd Bewustzijn’.

Tijdens de Portaaldagen 5-5-2020 en 14-5-2020 verzorg ik afstand activaties binnen deze energievelden en de mogelijkheden van het moment. Meer informatie hierover vind je terug in de activiteitenagenda!

Op zowel 2 mei als 9 mei 2020 biedt ik special ‘op maat’ workshops aan die dieper ingaan op en persoonlijk kunnen ondersteunen in de processen van deze tijd. I.v.m. corona kan er alleen in mini groepjes gewekt worden. Mochten er nu veel belangstelling voor zijn, dan zal ik op een nieuwe datum nogmaals deze gelegenheid bieden.