Ben jij Meester over je emoties of zijn emoties meester over jou? 

 

Deel 3: De energie van mei 2020 (I)

Zie hier deel 1 en deel 2 van deze artikelen reeks

De voorgaande artikelen hebben meer een licht geworpen op de huidige situatie waarin we zitten. Vanuit die achtergrond, gaan we nu de energie bekijken die voor de komende maand aan de orde is.

De energieën van de 5

De energie van mei gaat over de 5-energie die vanuit verschillende golflengtes bezien verschillende aspecten belicht:
De 5-energie gaat o.a. over de emotionele velden en hoe deze tot expressie komen (via de keel, het vijfde chakra en onze potentie tot zelfexpressie).
De energie van de 5 gaat ook over de 5 elementen, die de bouwstenen van schepping zijn. Zonder deze elementen kan schepping niet manifest worden (kan bezieling geen plek in de materie innemen).
Op weer een andere golflengte en -perspectiefenergie gaat de 5 ook expliciet over het element ether, het 5-de element (aarde, water, vuur, lucht, ether/spirit). De bezieling zelf dus.
Vanuit weer een ander gezichtspunt is de 5 ook gerelateerd aan 5D, de 5-de dimensie energie.
En ook met het oorspronkelijke pentagram, de vijfpuntige ster met de ene punt omhoog, die o.a. symbool staat voor de mens en verbonden is met de sterren/hemel. Het kosmische aspect van en in de mens.
Het pentagram komt ergens ook weer voort vanuit de vijfpuntige ster van het oude Egypte, de seba, die bezaaid over plafonds van tombes en tempels veelvuldig voortkomt, met daartussen de cartouches met de namen van de farao. Dit is de  verwijzing van de verbinding van de Goddelijke Mens op aarde (weerspiegeld door de naam van de farao) en het oneindige universum, symbolisch weergegeven als de sterrenhemel.

Hoewel dit allemaal andere gezichtspunten lijken te zijn en andere golflengtes van de 5-energie belichten, is daar ook een wezenlijke rode draad in te ontdekken vanuit overkoepelender perspectief.
Al deze belevingen en energieën van de 5 zullen door de maand heen dieper uitgelicht en aangetrilt worden, met als doel dat wat de 05-05-2020 portaalenergie weerspiegeld: bevrijding van oude emotionele stroming en –ballast, ook vanuit collectieve programmering, en het her-uitlijnen van de 5-5-energieën met de Bronenergie en oorspronkelijke blauwdrukken (van de Oorspronkelijke of Goddelijke Mens).

Niet voor niets dus dat zowel de energieën van deze periode en corona-tijd momenteel zoveel oude onverwerkte of verstorende emotiestromingen naar de oppervlakte halen en de collectieve programma’s op volle toeren draaien (zie deel 1 en 2 van dit artikel).

Transformaties van de 5

De energieën van mei  2020 zullen op de voorgaande maanden en bijbehorende bewustwordingsprocessen voortborduren met de potentie om steeds meer oude belastte, vastgezette of onbewuste 5-5-energieën bewuster te maken doordat deze in beweging gaan komen.
Dit levert een noodzakelijke opschoning op emotioneel gebied op. Pas wanneer de gewonde emoties geheeld of getransformeerd zijn, men vrijer kan komen van de collectieve programma’s en de passiviteit die daarin aanwezig is, kan de Oorspronkelijke Gevoelsblauwdruk weer ‘indalen’ en geactiveerd worden.  Dit alles is onderdeel van het hele proces van de ‘wederopstanding’ van de Oorspronkelijke Mens in ieder van ons. Ook wel het Ascensieproces genoemd.
(Zie mijn boek ‘Belichaamd Bewustzijn’ en de online training ‘De Oorspronkelijke Mens Code’)

De e-motion energie, energie in beweging, is in die diepere menselijke lagen een prachtige (maar vaak lastige) ingang daartoe.
De energie van deze tijd is er op gericht om ons emotioneel veld weer vollediger op te schonen zodat we vanuit neutraal gevoel i.p.v. vanuit gewonde emoties kunnen handelen, spreken en reageren, leven en belichamen.
Bevrijding van oude trauma’s, vastgezette en verwonde (soms oeroude) emoties die je telkens uit je rechte lijn (uitlijning met Bron en bezielde materie/belichaming) weg houden. Als ook een vrij breken vanuit de collectieve emotionele programmering die je vasthoudt in groepsbewustzijn wat gemanipuleerd is en scheefstand in stand houdt. Die er voor zorgen dat je niet volledig jouw eigen ruimte en plek inneemt in je Zelf en dus je kracht en verantwoordelijkheid niet oppakt of je eigen kwaliteiten onbenut en onbewust laat. Dat houdt je ook beïnvloedbaar voor energieën van buitenaf. Want waar jij je energie niet inneemt, doet iets of iemand anders dat. Dan bewoon je dus niet volledig jouw lichaam, emotioneel systeem en bewustzijn en kun je hier ook geen zorg of verantwoordelijkheid voor dragen. Maar ook niet je volledige blauwdruk en potentieel aanspreken. Zelfrealisatie op alle lagen blijft dan uit.

Daar waar je oude emoties vasthoudt, blijven deze bepalend voor je groei, perspectief en hoe je jezelf en de wereld beleefd en daarmee om gaat.
Oude emoties houden gevangen in emotionele programma’s, houden je vast in de collectieve groepsbewustzijns-geest, maken je blind voor hogere perspectieven, zetten vast in eenzijdige zienswijzen en houden je uit je midden, balans en verbondenheid met Eenheid weg.
Reageren vanuit emoties is een heel andere manier van reageren dan wanneer dat voortkomt vanuit balans, verbinding, uitlijning en je midden. In dat laatste geval is er rust en openheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

De energie van mei 2020

Als jij jezelf tot expressie brengt (=keelchakra=5) en in de wereld manifesteert (=5 elementen) vanuit oude onbewuste emotiestromen (=ook de 5) zul je je Goddelijke Mens Zelf (=ether=5) niet kunnen belichamen (=bezielde materie).

De energie van mei 2020 zal dus in alle frequenties van de 5 gaan doorwerken de komende maand om jou te helpen de oude emoties verder te bevrijden, zodat jouw potentie om je manifestatiekracht te versterken aangesproken wordt. Om je in diepere balancering met je innerlijke 5 elementen te brengen (pentagram of seba) zodat jij je Zelf tot expressie brengt in resonantie op je Oorspronkelijk Zelf. Hier ligt persoonlijk en collectief gezien nog wel wat werk te verrichten. Dus ga er niet vanuit dat je dit eind van de mei-maand al volledig bemeesterd! De energieën van mei zijn er op gericht dat je daar wel steeds meer naartoe zal gaan bewegen in jouw unieke groeipad.
Ook zal er meer zelfonderzoek mogelijk zijn om dieper de emotionele- en collectieve programmeringen te kunnen gaan doorzien. Doordat dit collectief nu ook echt uitgelicht wordt. Bereidheid om eerlijk naar jouw gevoel, emoties, reactiepatronen te kijken is daarvoor wel een must.

Energie in beweging brengt nieuwe groei

Getriggerde emoties (E-motion, energie in beweging) zullen oeroude emotievelden omhoog werken en bij bereidheid tot zelfreflectie en zelfonderzoek zal dit enorme healing kunnen binnen brengen en tot bevrijding van oude perspectieven, wonden en aanhakingen van collectieve programmering kunnen leiden.
De collectieve programmering, voortkomend uit manipulatie en verschillende vallen in bewustzijn die daartoe ingang hebben gegeven, is gericht op het groepsbewustzijn en houdt de ontwikkeling van eigen individualiteit en het gaan staan in je Meesterschap tegen. Meesterschap houdt o.a. in dat je Zelf verantwoordelijkheid kan dragen en je eigen plek inneemt (jouw unieke blauwdruk leeft), in het geheel en in je Zelf.
Eerst dienen we vrijer te komen van het groepsbewustzijn en ons Zelf te individualiseren (herverbinden met het eigen Bronbewustzijn). Van daaruit zal een nieuwe verbinding met groepsbewustzijn/collectief mogelijk worden op een geheel andere basis: niet meer vanuit afhankelijkheid, maar vanuit gelijkwaardigheid!
Waarin er (h)erkenning is voor ieders unieke plek en kwaliteiten binnen het geheel. Waarin ieder gelijkwaardig is, naast elkaar kan en mag bestaan en er een verbinding vanuit werkelijke gegronde Eenheid is, zonder afhankelijkheid of leunen, zonder te parasiteren op elkaar.
Projecteren, afreageren en ook kopiëren-en-plakken van elkaar, concurrentiestrijd en dergelijke is dan niet meer aan de orde! Ieder kan dan aanspraak maken op de eigen unieke kennis, kwaliteiten en kracht en deze echt tot uitdrukking kan brengen. En in verbinding met elkaar versterk en bekrachtig je je Zelf en de ander. Ieder kan tot zijn/haar recht komen in wie hij/zij IS. Individueel en binnen het collectief veld.
Bezieling in de materie van en via het mens-zijn. Vanuit eigen hart, bewustzijn, verantwoordelijkheid en eigen blauwdruk.
Dan is er geen externe manipulatie meer mogelijk want je laat daarvoor geen (onbewuste) ruimte meer open. Niet persoonlijk, en niet collectief.

Dit is waar de ascensieprocessen steeds meer naartoe zullen gaan bewegen, zuiver bezielde materie zodat de Oorspronkelijke Goddelijke Mens op kan staan, in het aardse hier en nu. De Goddelijke Mens is aanwezig in de eigen rechte lijn en in doorlopende verbinding met alle multidimensionale lagen en Bronbewustzijn. Zie hiervoor ook mijn boek Bezield Bewustzijn waar dit uitgebreid in beschreven is.

En laten we eerlijk zijn, dat is nog best een uitdagende weg om te gaan, want er dient echt nog veel werk verzet te worden. Niet om te ontmoedigen, maar wel om realistisch te zijn in deze!
Maar elke stap is er één en de energie van mei biedt hiertoe grote mogelijkheden!

In deel 4 lees je meer over de energieën van mei 2020 rondom de Portalen,  procesthema’s en bewustzijnsgroei.

© Willemien Timmer 27-4-2020

Ben jij Meester over je emoties of zijn emoties meester over jou? 

Deel 1: De huidige situatie, inleiding

Deel 2: Collectieve programmering

Deel 3: De energie van mei 2020 (I)

Deel 4: De energie van mei 2020 (II)

Meer achtergronden en informatie over persoonlijke en collectieve processen in deze tijd en de Oorspronkelijke Mens die herrijst, aansluitend op deze artikelen, kun je lezen in mijn nieuwste boek Belichaamd Bewustzijn’.

Tijdens de Portaaldagen 5-5-2020 en 14-5-2020 verzorg ik afstand activaties binnen deze energievelden en de mogelijkheden van het moment. Meer informatie hierover vind je terug in de activiteitenagenda!

Op zowel 2 mei als 9 mei 2020 biedt ik special ‘op maat’ workshops aan die dieper ingaan op en persoonlijk kunnen ondersteunen in de processen van deze tijd. I.v.m. corona kan er alleen in mini groepjes gewekt worden. Mochten er nu veel belangstelling voor zijn, dan zal ik op een nieuwe datum nogmaals deze gelegenheid bieden.