Blauwe Maan en verduistering en het 2-2-11 Portaal op komst

 

Niet weer een artikel over de aankomende volle Blauwe maan en maan verduistering….Er zijn inmiddels alweer zoveel mensen over gaan schrijven… Of toch wel??
Even blijft het stil in me… een deel van mijn persoonlijkheid heeft zoiets van: ach, er schrijven tegenwoordig al zoveel mensen over dergelijke gebeurtenissen, wat heeft het voor zin of toegevoegde waarde om ook mijn gevoel en perspectief er weer op los te laten?!

 

Kleine stemmetjes

Het is dat kleine stemmetje, dat altijd ergens achter in je hoofd rond zwerft en die zo nu en dan bijna brullend van zich kan laten horen. Op momenten dat je moe bent, wat lager in trilling zit of even je verbinding kwijt lijkt te zijn met je Zelf door alle krachtige golven van instromende trillingen, grijpt dit ‘stemmetje’ vaak de kans om boven alle stormen uit te brullen. En hoe vaak niet bevaren we daarmee dan weer een andere koers, als we er naar luisteren?

Voor iedereen herkenbaar denk ik zo, want we hebben allemaal dergelijke ‘stemmetjes’, een of meerdere die zo nu en dan proberen het stuur van ons Zelf over te grijpen. Een soort van rebellerende innerlijke delen die gefundeerd zijn in de oude persoonlijkheidslagen, en die maar graag gaan muiten. Daar waar de sturing en koers van Hoger Bewustzijn even ‘wankelt of twijfelt'(minder duidelijk verstaanbaar is) .

De kunst is om deze stemmetjes wel te erkennen, want ze zijn er, maar er niet in mee te gaan. Hoe lastig dan ook, het is prima dat ze er zijn. Het zijn de oude ‘jij-deeltjes’ die nog vast zitten in angst voor verandering, twijfel, ‘niet-weten’, liever vast houden aan het oude vertrouwde, en meer van dat. Deze zullen een uitermate goede reden hebben dat ze van zich laten horen, want deze ‘stemmetjes’ of nog onbewuste deeltjes van jezelf resoneren nog ergens op oude ervaringen die misschien oprecht vroegen om vecht of vluchtgedrag, om de ontwikkeling van overlevingsmechanismen. Het zijn herinneringsdeeltjes in jouw wezen die leven na leven geprobeerd hebben zich staande te houden in het leven en in zelfbehoud te voorzien. Daar waar het werkelijk pijnlijk, onveilig of levensbedreigend was. En geloof me, we hebben allemaal genoeg van dat soort levens geleefd, misschien nog steeds wel, waarin deze stemmetjes, de ontwikkeling daarvan en de bijbehorende overlevingsstrategieën, ook echt functioneel zijn geweest.
De vraag is echter: zijn ze dat nog steeds? Of is het als een echo uit een (vaak onbekend) verleden een hardnekkig oud patroon die jou in het nu niet ten volle de vrijheid verleent om je Zelf te ontdekken?

Wegdrukken of onderdrukken heeft dus geen zit. Ook deze stemmetjes zijn een deel van jouw ervaringswerelden, ervaringen waar of wanneer dan ook maar opgedaan. Wegdrukken of negeren heeft dus geen zin. Dat hebben we vaak al vele eeuwen geprobeerd, zo ook in dit leven. Hoe harder wij iets willen wegdrukken, hoe harder het gaat brullen. Omdat alles vanuit de onbewuste lagen in de trillingsverhogingen van deze tijd simpelweg omhoog komt. Alles wat ons belemmerd om werkelijk innerlijk vrij te Zijn, ons Zelf te zijn in die grotere potentie die ver voorbij gaat aan de dualiteit en beperkte waarneming en ervaring van het 3D Zelf.
Wegdrukken houdt het geheel van je oude overlevingssysteem in stand of laat het steeds krachtiger rebelleren.

De kunst is dus om te erkennen dat het er is, er gehoor aan te geven, misschien zelfs eens innerlijk in stilte te luisteren naar wat dat ‘stemmetje’ of deeltje in jou te zeggen heeft. Maar je heft er niet in mee te gaan. Benader het als een angstig of onzeker deel van je Zelf waarmee je innerlijk in gesprek kunt gaan. Om te achterhalen wat misschien achterliggende reden van de weerstand of het tegengas is. Ik verzeker je dat kan zeer verhelderend werken.

 

Dus ik ben stil en luister

Momenteel zit ik heerlijk in mijn energie en kracht. Ook dat wisselt net als bij iedereen nog wel eens in deze tijd. De instromende verhoogde trillingen veroorzaken bij iedereen aardige golven waardoor onderstromen zichtbaar en voelbaar worden. Dat kan soms wat wiebelig aanvoelen en kan tot gevolg hebben dat je het ene moment zeer krachtig in verbinding bent met je Zelf en het volgende moment weer even helemaal uit de verbinding met je Zelf lijkt te schieten.
Daarnaast weren alle trillingsverhogingen van januari 2018 ook nog eens krachtiger dan afgelopen maanden door in de fysieke weefsels en lichaamsbewustzijn, wat een ‘regen’ aan (meestal tijdelijke) klachten en kwaaltjes kan veroorzaken. Omdat de diepste basis in je Zelf geschoond wordt, zodat er ruimte (ook fysiek) ontstaat om alle hogere bewustzijnsstromen van je Wezen ook echt te kunnen gaan verbinden met je aardse menselijk zijn op alle fronten.
Waar dat voorheen met name emotioneel en energetisch gebeurde is dat zeker sinds 2017 steeds dieper ook de fysieke materie aan beïnvloeden.
Dus ook dat kan zorgen dat je soms aardig fluctueert in hoe je in je vel, in je energie en in je verbinding zit.
Maar zoals gezegd, momenteel zit ik er heerlijk is, krachtig en dicht bij mezelf. En dus is het haast vreemd dat juist nu het ‘stemmetje’ van ‘zinloosheid en minder waarde’ opduikt. Tegelijkertijd ervaart een deel van me dat als ‘interessant’, want het voelen is duidelijk dat dit stemmetje geen enkele grond van stevigheid heeft, wanneer ik in lijn ben met mijzelf.

 

Echo

Dus ik ben stil en luister, naar wat dit stemmetje te vertellen heeft. En in feite blijft het dan ineens stil… He, dat is ook gek. Want juist als je je Zelf ook bij zo’n ‘stemmetje’ ruimte geeft om te ‘spreken’ ontstaat vaak een ‘waterval’ aan argumenten die via het denken gaan overspoelen.
Dat gebeurd dit keer niet.
Afgelopen maanden heb ik mogen leren om ‘vrienden’ te worden met dit onbewuste deelaspect wat zich niet gezien of gehoord voelde. Heb ik ‘geleerd’ ook dit deel de ruimte te geven, ‘spreekrecht’ te geven om onderliggende wonden te helen, waardoor dit gekwetste deel helemaal niet zo hard meer hoefde te brullen. Dus daarmee ook mijn onbewustzijn in deze laag meer getraind dat ‘als het aan de bel trekt, dat er gehoor is. Neutraal. Het krijgt geen leiding, het heft niet te dwingen, maar er wordt geluisterd en gekeken naar wat dit deel ‘te vertellen’ heeft.

Juist in dit deel nu zwijgt, wat toch duidelijk even van zich liet horen, laat voelen dat het ‘slechts een echo’ is. Een echo van een oud patroon en zelf ondermijnend patroon, waar ik de afgelopen maanden sterk doorheen heb gewerkt.

Een echo van ‘het stemmetje’ van gebrekkige eigen-waarde, op een bepaald onbewust niveau, van een ‘geen meerwaarde’ meer leveren. En meer van dat soort ‘gedachtestromingen’. Gefundeerd in ervaringen van het afgelopen jaar die slechts de trigger vormden voor de veel dieper gelegen oude patronen van de basis en buik.
Patronen die me op dat onbewuste niveau nog een stukje weg hielden van het ervaren en toelaten van mijn Ware Zelf binnen die thematieken. Patronen die inmiddels al aardig dieper doorleeft, doorgrond en opgelost waren.

Een echo… een echo van een oud patroon. Duidelijk voelbaar hoe het patroon in de kern opgelost is, maar dat e nog een vleugje echo is blijven hangen. Ook dat mag! Het is interessant dat dit zich laat voelen. En tegelijkertijd…. Het hoort helemaal bij het nu!
Want niet alleen ik, maar mogelijk hele veel meer mensen ervaren dit!

apofyliet.nl - echo

Januari 2018: krachtige start van het jaar 2018

We zijn vanaf de start van 2018 op 1-1 door immense poorten van transformatie gereisd. Bijna dagelijks waren er enorme trilling upgrades. Via verschillende Portaaldagen, de maan en sterrenstanden en – combinaties. Kosmisch gezien zijn we onderhevig aan heel veel wijzigingen, op heel veel (multidimensionale) lagen tegelijkertijd.
Na het 1-1-11 (2018 is numerologisch een 11) portaal op 1 januari volgde meteen de eerste volle super maan van dit jaar. Een krachtige die ook in relatie staat met de volle maan van aankomende 31 januari. De energie heeft ons daarmee in een soort van stroomversnelling gebracht, als een rechte lijn van 2 naar 31 januari. Daar tussen door waren er nogmaals vele andere trillingsverhogingen die de snelheid alleen maar meer opgevoerd hebben.
Deze eerste maand resoneerde daarnaast ook op de 1, energie, letterlijk die rechte lijn om ons zo diep als mogelijk uit te lijnen op de 11-energie van dit jaar. Zodat we echt in een sneltreinvaart de frequentie van de 1 en de 11 ook tot diep in de basis, en het mens-zijn zouden binnen stappen.

De 11 energie gaat niet alleen over enorme transformatie kracht, maar ook over Menselijk Meesterschap. De 1 gaat onder andere ook over onze basis, het eerste chakra, maar ook om ons mens-zijn wat daarbij hoort.
We gaan dit jaar werkelijk de diepste transformaties in waarbij ons hele menselijke deel ook dieper dan ooit in de transformatie naar Menselijk Meesterschap gaat bewegen.
Daarbij horen dus ook diepere lagen van oud zeer en ballast van de basis (zoals deze ‘ondermijnende stemmetjes’, gebrek aan eigen-waarde, onveiligheid, niet durven staan voor wie je bent, etc.). En van het buikgebied met o.a. de oude gevoelsstromingen, emotionele oude aanhechtingen en ‘stemmetjes’ van daaruit, relationele – en gewonde kind delen.
En deels ligt ook de zonnevlecht daarmee nog dieper onder vuur in o.a. de gekwetste onzekere persoonlijkheid (ego) Zelf delen.
Nieuwe diepere lagen dan ooit te voren worden daarin opgerakeld om te doorleven, doorvoelen en doorgronden. Zodat er heling, transformatie en dus nieuwe ruimte ontstaat waardoor jouw Wezenlijke hogere bewustzijnslagen in ‘kunnen stromen’ en deel worden van wie jij bent, als mens op aarde.

We zijn dus in zo’n sneltreinvaart door deze trillingsverhogingen en daarmee samenhangende innerlijke processen heen gegaan, dat we misschien wel meer dan dat we doorhebben hebben opgeschoond.
Het was misschien inderdaad af en toe wel even puffen, zweten, stuiteren, rennen en vliegen of diep bij de pakken neerzitten. Maar besef je werkelijk hoe hard je daarmee binnen je Zelf aan het werk bent geweest??

 

Volle Blauwe Maan en verduistering op komst

We zijn volop in proces, ieder op de eigen passende manier, en die persoonlijke bewustwordingsprocessen resoneren allang op de aankomende Blauwe Volle maan. Velen denken misschien nog dat de energie opbouw hiervan pas slechts enkele dagen voor de volle maan voelbaar worden. Of misschien zelfs op het moment zelf pas. Maar niets is minder waar. We bevinden ons deze hele maand in feite al in deze energie.
Het moment van de volle maan, verduistering of specifieke planeetstanden die beïnvloedend werken is niet slechts een moment opname. Dat is het slechts in de lineaire tijd. De energie is er allang en daar bewegen we op hogere niveaus van bewustzijn allang op mee. Deze stromingen ‘sturen’ als het ware onze processen al de hele maand aan. Elk ander portaal of instroommoment van nieuwe verhoogde trillingen is daarbij een toevoeging. Maar is niet alleen gerelateerd aan een planeetstand of meestergetal qua datum.
Vanuit lineair oogpunt bezien (waarop onze meeste menselijke bewustzijnslagen nog functioneren) lijkt dat zo. Maar zoals we allemaal inmiddels wel weten, is dat het afgescheiden bewustzijn wat ons dat laat denken en ervaren. Hoe dieper je multidimensionaal bewustzijn open gaat en toegankelijk wordt, hoe dieper je gaat ervaren dat Alles er al Is. We kunnen er alleen vanuit onze menselijke beleving nog niet altijd bij.
En dus zijn er van die ‘ijkpunten’ in de lineaire tijd gecreëerd, zoals een volle super maan of portaal dag of planeetstanden, die helpen om het menselijk bewustzijn bewuster te maken. Ze dienen enkel een doel voor het afgescheiden/ deels bewuste menselijk deel in ons als een focus punt of oriëntatiepunt. En resoneren in die zin ook daarmee dieper door op de fysieke, emotionele, mentale, energetische lagen van wie wij Zijn.

De Blauwe Maan, zoals deze volle maan genoemd wordt (doordat er 2 volle manen in 1 maand voorkomen), is dus in feite al actief vanaf de eerste volle maan op 2 januari. En werkt zich allang door je processen heen.
Het feit dat deze samenstand al 150 jaar niet is voorgekomen, geeft echter ook het belang en de diepgaande wijzigingen aan die deze energie (periode) met zich mee brengt: een krachtige verschuiving. Een wezenlijke verschuiving.
Nou, ik denk dat we die allemaal wel gevoeld hebben sinds begin januari en door de hele maand heen. Ieder op een eigen manier en binnen de eigen persoonlijke groei en bewustwording.

Wat zich nu laat zien in mij, die echo van een oud patroon, wat eigenlijk in de kern al niet meer aanwezig en of geheeld is, is een stukje wat hierbij hoort. We kunnen misschien op menselijk vlak nog stoeien met allerhande processen op dit moment, waarvan je misschien tot op zekere hoogte ook dacht dat al wel doorlopen te hebben. Dat is heel goed mogelijk!
Vaak echter komen laagsgewijs processen naar voren die lijken op eerder doorlopen processen, maar daar een verlengstuk van zijn. Dat is echter niet wat ik nu bedoel.
Het is belangrijk om je af te vragen (= bewust wording) of je daadwerkelijk dealt en stoeit met een laag van groei of dat het om een echo gaat van al doorlopen processen!

Maak ‘gebruik’ van de innerlijke diep transformerende magische kracht van Leeuw, het sterrenbeeld waar binnen deze Blauwe Volle Maan valt. De diep helende en transformerende kracht van Leeuw binnen je Zelf, kan ook je innerlijke passie, vuur(kracht) en hart bewustzijn dieper aanzetten. Waardoor je met meer gemak de oude echo’s kunt gaan aankijken en loslaten.
Dit hoeft niet gerelateerd te zijn aan je sterrenstanden of horoscoop, dit is een wezenlijke kracht waarmee je je altijd kan verbinden!

Nogmaals, januari 2018 heeft in zo’n rap temp0 processen versnelt uitgewerkt. Ons menselijk deel mag dit ok nog even zien te behappen en integreren. Wanneer er bewustzijn komt op het feit of je wezenlijk stoeit met een misschien uitdagend proces of met nog een restantje of illusie, kan dat je gemoedsrust en afstemming in het nu heel erg helpen.

 

Echo’s herkennen

Voor mijn gevoel zullen in lineaire tijd bezien, de komende dagen veel meer van dergelijke echo’s aan het licht kunnen komen. Echo’s van reeds afgehandelde processen. Op het moment dat je er bewust bij stilstaat, contact mee maakt of ruimte aan geeft, zul je het ‘weten’ en voelen. Als het stil blijft heb je te maken met een echo. Een laatste restantje wat al geen wortel of haakje in je energie meer heeft.
Hierbij stilstaan, er ruimte aan geven, geeft het de kans om volledig te laten oplossen. In stilte lost het op….en je zult nog weer makkelijker en dieper in uitlijning met je Zelf kunnen komen daardoor. Het geeft nog meer ruimte en opschoning in die zin ook.
Het is afronding en integratie….in het licht van de Blauwe Volle maan.

De verduistering van de maan zal daardoor echter nog weer dieper gelegen thematieken en processen naar voren kunnen halen. We stromen uiteraard gewoon door in groei. Het opruimen van de echo’s creëert nieuwe ruimte hier voor. Maar vanuit het oplossen van de echo’s geeft ook stevigheid en uitlijning, waardoor volgende processen weer vanuit meer kracht, bewustzijn en uitlijning met je Zelf te behappen zullen zijn. e bent dan gewoon weer dieper uitgelijnd op hetgeen zich als volgende aan dient.

 

2-2-11 Portaal komt er ook aan

Het zal heus af en toe wiebelig blijven, met vallen en opstaan, zoals het ook al was, in verbinding en er weer uit en weer terug in verbinding. Maar ook de energie van februri, die vrij drect al start met een 2-2-11 Portaal gaat je daarin krachtiger dragen. De 2-2-11 energie van 2 februari, en ook de 22-2-11 energie van 22 februari zijn zeer krachtige prtalen met verhoogde trilling instrom die je dieper gaan helpen oprijzen in jouw kracht en Oorspronkelijke Blauwdruk, gekoppeld aan je menselijk Meesterschap. Ook het buikgebied en gevoelswereld zullen daarin dieper centraal staan. Maar daar over op een later moment meer!

Voor nu, alsnog een artikel over de volle Blauwe Maan en verduistering, zij het op geheel eigen-wijze 😉
Ik wens ieder ene prachtige krachtige ‘laatste rit’ in de Blauwe Maan energie toe de komende dagen en laat die echo’s maar oplossen, zodat je ook veen mag genieten van het vele en harde werk wat je deze maand innerlijk verzet hebt!

 

© Willemien Timmer, 29-1-2018

 

Zowel 31 januari als tijdens het 2-2 Portaal vinden er weer afstand activaties plaats om in een veilig afgebakend energie veld de energie en werking van deze trillingsverhogingen zo diep mogelijk te ervaren.

Meer informatie vind je daar over:

 

 

Ook op 22-2-2018 tijdens het 22-2-11 Portaal zal er nog een afstand activatie plaats vinden. Deze vind je op een later moment terug in de activiteitenagenda!