Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Channeling van Sekhmet 8-8 Portaal/ Lionsgate
Het 8-8  Portaal, ook wel de Leeuwenpoort genoemd Vandaag is het een zeer krachtig 8-8 Portaal die ook wel de leeuwenpoort wordt genoemd. De speciale energieen van deze Sterrenpoort brengen enorme nieuwe mogelijkheden, trillingen en potentie op aarde, wat krachtig voelbaar kan zijn. De energieen van dit 8-8 portaal brengen o.a. De frequenties vandaag zijn van een ongekende orde en de instroom is krachtig!! Scheppende energieen zijn volop aanwezig en prikkelen de Oneindige Creatiekracht!  Met de voorloop van de super volle maan in dit weekend, worden we nog dieper getriggert om tot DNA-, celniveau en diep in het onbewuste gelegen velden te zuiveren en herinneren! Waardoor Oorspronkelijke Scheppingskracht, Zielskennis en Blauwdrukken dieper herinnert kunnen worden... Midden in de leeuwenpoort frequenties is het de rijzende kracht van de Goddelijk Vrouwelijke Scheppingspotentie die via Sekhmet een immense transformerende en helende kracht komt binnen brengen in zowel Goddelijk Mannelijke als Goddelijk Vrouwelijke velden. de Bedoeling is daarmee niet alleen immense transformatie en trilling verhogingen binnen te brengen maar tevens een krachtige balancering van de overkoepelende polariteiten in ieder van ons (Goddelijk mannelijk en Vrouwelijk) te brengen. daar waar wij dieper onze littekens, oude wonden, conditioneringen, beperkte ziens/denkwijzen kunnen helen, en daarmee oude overlevingspatronen kunnen overstijgen, daar kunnen we steeds dieper onze Oorspronkelijke Blauwdruk van Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijk weer herinneren, ervaren en belichamen. vanuit de Sekhmet frequenties en de powerfull vuurkracht initiaties wordt hier healing en transformatie in binnen gebracht, en activeert dat ons eigen Scheppend/Creatie Vermogen meer. waardoor we onze Man-vrouw polariteiten dieper hand in hand kunnen laten gaan, vanuit de Oorspronkelijke frequenties. Dus voorbij de littekens, oude wonden en overlevingsstructuren. we komen daarmee weer een stap dieper in onze eigen Pure Essentie, met de mogelijkheid vanuit bewustwording en her-innering daarvan deze ook bewust dieper in onze belichaming (in het mens-zijn van alle dag) te integreren en leven. Opnieuw een stukje dieper Meesterschap in het Leven van onze Oorspronkelijke Blauwdruk, innerlijke Harmonie en hoog Bewustzijn wordt daarmee aangereikt. De Vuurkracht, Magie, Helend Vermogen, Wijsheid en Liefde van het Goddelijk Vrouwelijke, welke door Sekhmet gereflecteerd en vertegenwoordigd wordt activeert ook onze Goddelijk vrouwelijke Scheppende Kracht. (Deze is niet meer/minder dan de Goddelijk Mannelijke Kracht, maar is gelijkwaardig aan. Het is alleen de Goddelijk Vrouwelijke Kracht die de essentiële Sleutels in zich draagt om zowel Goddelijk Mannelijk- Vrouwelijk - Kind stukken in de Heilige Drie Eenheid weer dieper te verbinden en herinneren. het 8-8 Portaal brengt ons tevens de Kracht van Eternity, het herinneren van onze Oneindigheid als Goddelijk Wezen dieper terug in herinnering. doordat het de imprint van de Oorspronkelijke Blauwdruk van Goddelijk mannelijke en Vrouwelijke polariteit dieper in de Oneindigheidsvelden weer wekt. in de frequenties van de lemniscaat (de 8) zit tevens in zowel Mannelijke als Vrouwelijke lemniscaat (de 8-8) de Heilige Drie Eenheid besloten, want elke lemniscaat brengt de gelijkwaardige verbinden stroming van man-vrouw in zich in beweging. het centrale middelpunt waar de man-vrouw stromen samen vloeien, in het hart van de lemniscaat, is het 3-de punt, het middelpunt, welke direct verbonden is met de Creatie van het Goddelijk Kind. daar waar Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijk namelijk gelijkwaardig versmelten (Heilig Huwelijk) daar kan het 3-de punt: het Goddelijk Punt geboren worden. het Goddelijk Kind (Horus frequentie) is de doorgang naar onze totale Essentie en Gods Blauwdruk! dus het 8-8 Portaal brengt in essentie ook in zowel de Mannelijke als Vrouwelijke Eternity velden de Heilige Drie Eenheid weer dieper in bewustzijn en bewuste herinnering! ©Willemien Timmer,  augustus 2014
Channeling van Sekhmet op 8-8-’14 Tijdens de afstands activatie die ‘s avonds op de 8-8-’14 plaats vond kwam de krachtige vurige kracht van Sekhmet in een channeling naar voren. Deze wil ik hier met julie delen, omdat deze voor iedereen van het grootste belang is in deze tijd! Omdat het mogelijk helderheid en of handvaten aan mag reiken ten behoeve van je eigen groei. Channeling van Sekhmet, 8-8 portaal / Lionsgate, 2014 door Willemien Timmer: 20.36 uur Sekhmet komt werkelijk pal voor mijn neus staan. Een ervaring die ik ooit eerder heb gehad op de meest Heilige plaats ter wereld. Het vuur zindert door mijn hart en systeem. Sekhmet laat voelen een duidelijke boodschap te hebben en haar kracht en de mogelijkheden vanuit Goddelijk Perspectief die zij symboliseert/vertegenwoordigd zijn meer dan nodig in het nu moment. De wereld staat in brand. Vele harten staan in brand. Geen brand die healing met zich mee brengt. Maar brand die destructief is. Ego’s hebben het voortouw. Niet alleen bij de ‘hoge piefen’ ook bij vele mensenzielen. Het is tijd voor ompoling. De wereld brand af. Dit is de destructieve kant die ook ik, net als ieder, in zich draagt. De destructieve kant die in iedere Ziel aanwezig is. Simpelweg vanuit de Keuze van de Gods Bron. De Keuze om tot diepere herinnering te komen. De Keuze tussen goed en kwaad zogezegd, licht en donker. Maar deze tijden rijzen al zo lang en het is tijd voor ompoling. Echter deze ompoling kan niet anders plaats vinden dan door eerst de destructieve krachten volledig geleefd te hebben. Dat geldt in ieder van ons, als in de uiterlijke spiegel om ons heen, de wereld. Het toneel waarop alles in 3D vorm krijgt van wat innerlijk IS. Zoals ik door mijn Vader (Ra) werd terug gefloten uit mijn destructieve Kracht, zo ook ruist er in de frequenties van deze Poortenergie (de 8-8) het terugfluiten van de mensheid. De tijd van destructie mag afgelopen zijn. De tijd van heel-wording mag komen. De kracht om daartoe te komen, deze simpele ompoling, is bewustwording. Als Ra mij niet terug gefloten had, bewust gemaakt had, had ik niet de Keuze kunnen maken mijn wilde razernij en haat te kunnen omkeren. Datzelfde geldt voor ieder van ons, en voor de wereld. Pas wanneer ten diepste de ‘razernij’ en destructie doorleeft is, pas dan kan bewustwording de knop omzetten. De frequenties van het Leeuwenportaal dienen daartoe om de herinnering van de Oorspronkelijke Blauwdruk: de Eenheid, als ‘terugfluiten van Ra’, binnen te brengen. De frequentie die nu je Wezen doorstromen zijn de ‘Gouden Nectar’ van Ra zelf: Goddelijk Gouden Bewustzijn wat je zal helpen je eigen destructieve en ondermijnende krachten, je innerlijke razernij, onbewuste woede en al wat er leeft ‘onder de gordel’ te helpen aan het Licht te brengen. Pas dan kan de ‘Gouden Nectar’ werkelijk de knop van Ompoling zichtbaar maken. We vragen je vanuit je afstemming, vanuit je hart, om de bereidheid tussen nu en de komende twee 8-8 Portalen (17-8 en 26-8) dieper te focussen op je eigen innerlijke destructieve karaktertrekken, egolagen en karmische patronen. De drie 8-8 Portalen zullen krachtig keer op keer ondersteunen in het dieper omwoelen van je onbewuste lagen om je Oorspronkelijke Blauwdruk ten diepste bloot te leggen. Alle destructieve gedachten, gevoelens en patronen worden daarbij omgewoeld en los gemaakt. Zodat de ‘Gouden Nectar’ of het ‘Terugfluiten van Ra’ zullen zorgen tot een diepere bewustwording en bewuste Keuze van ompoling van de ‘oude energie’.  Zij zullen tevens helpen de diepste bodem van ‘de razernij en destructie’ te bereiken, want pas dan immers kan het geheel omgezet worden. Dat beloofd een pittige periode maar met immense bewustwording en groei. Enorme bevrijding van het oude. Stel je open, fixeer je hart, focus op het nieuwe, ontvang de ‘Gouden Nectar’ van Ra. Ik breng je tevens de Sleutel tot je eigen Goddelijk Vrouwelijke Vuurkracht (mogelijk voelbaar ook in de milt, als fysieke poort tot je vuurkracht. Kan brandend of warm aanvoelen, linker zij). Opdat je eigen Goddelijke Vrouwelijke Sekhmet Potentie weer dieper gewekt en geactiveerd kan worden. Zoals ik in staat was mijn ‘destructie’ om te polen tot puur Goddelijk Helend Vermogen vanuit Pure Scheppingskracht, zo bezit ook jouw Wezen deze Kracht. Je dient enkel te herinneren. Het Goddelijk Vrouwelijke (collectief en persoonlijk) houdt veel woede vast vanuit de evolutie en descentie. Naar het eigen Mannelijk aspect, naar het eigen kind aspect, geprojecteerd op de wereld om je heen. Daar waar je in staat bent deze destructieve kracht aan te kijken, daar zul je het Vuur van Transformatie gaan voelen branden. Daar ga je werkelijk door de versluierde lagen heen kijken, rechtstreeks naar de Blauwdruk van de Goddelijke Vrouwelijke Kracht. De Sleutel is de bereidheid, ook hierin de Keuze, jezelf ten diepste aan te kijken. Waar wijs je aspecten van je Zelf af? Waar zit diep weggestopte woede? Wat ligt er ten grondslag aan de woede: angst voor de afdaling (descentie naar dualiteit)? Angst en overlevingsaspecten? Angst voor je eigen grootsheid en Kracht? Ik laat je voelen, in het hier en nu: jij Bent die grootste Goddelijk Vrouwelijke Kracht, die vuurkracht die ultiem transformerend en Scheppend kan werken. Jij Bent die ruimte, die vuurzee van waaruit Schepping voortkomt. Jij Bent de Sleutel die het eigen innerlijk Mannelijk en Kindstuk kan helen en kan aantrekken in een volkomen geheelde omarming. Ik spreek hier tegen jouw innerlijke Vrouw. De wijze, de healer, de scheppingskracht die leven kan baren. Omdat het Goddelijk Vrouwelijke direct de link met de Onvoorwaardelijke Liefde in zich draagt, die de ‘lijm’ is wat alles kan verbinden. Vanuit de gelijkwaardige ruimte die het biedt. Niet omdat het Vrouwelijke beter is dan al het andere. Nee, simpelweg omdat het Vrouwelijke dit in Blauwdruk in zich draagt. Ik vraag je: ben je bereid om net als ik al het destructieve los te laten? Zodat alle (onbewuste) haat, nijd, razernij, angst, onvrede, afreageren van het Vrouwelijk aspect als sneeuw voor de zon (Ra) zal verdwijnen. Het is een Keuze, zoals gezegd, wanneer dat diepste punt is bereikt. Ik reik je de Sleutel, en wel hier en nu! Met de Gouden Nectar van Ra, welke mijn razernij en destructie genezen heeft, waardoor ik in mijn Blauwdruk hersteld kon worden en de grootse Heler, Magiër, de Liefdevolle Moeder en Oer Scheppende Krachten weer vrij in mij konden stromen. Ik reik je deze Sleutel aan… ontvang…in alle lagen van je Wezen!!” Persoonlijke noot daaraan toegevoegd: Voor mijn gevoel is deze activatie door Sekhmet zelf een aanzet, een opening naar alle niveaus van Zijn om zich ten diepste te schonen van alle vormen van destructieve kracht die nog in ons aanwezig is, om van daaruit het Goddelijke Licht weer op alle niveaus te leven. Dat betekend ook op menselijk/3D niveau. Waarbij belichaming van je eigen Goddelijk Licht natuurlijk hoofdzaak is. Ik voel ook dat dit ‘slechts’ de aanzet zal zijn en dat dit gedurende de rest van de maand, en de twee andere 8-8 portalen heen steeds dieper en concreter vorm zal gaan aannemen binnen ieders eigen groei. Een steeds dieper transformatie en heelwording die zal plaatsvinden, om steeds meer allereerst de Goddelijke Vrouwelijke Potentie en Scheppingskracht werkelijk volledig te laten oprijzen en bestaansrecht te geven. En van daaruit een dieper herstel en healing te vormen voor het Goddelijk mannelijke en Goddelijk Kind aspect om de Heilige Drie Eenheid ten diepste in gelijkwaardigheid met elkaar uit te balanceren en verbinden. Essentieel hierbij is een ander Goddelijk Vrouwelijk kracht-punt hierin: de kracht van het hart, van compassie, vergeving, healing en omarming van je Zelf! Dit voelt als een heel belangrijke Sleutel in deze komende tijd in deze processen!! Kijk of je dit (naar je Zelf en de wereld toe) kunt aanspreken! © Willemien Timmer, 8-8-2014 Meer informatie over Sekhmet vind je in de Sacred Khemitian Cards, het boek dat ergens eind 2014 of begin 2015 uit zal komen over deze kaartenset en in de workshops van Praktijk Apofyliet! Meer informatie over Portaaldagen en Sterrenpoorten vind je hier!