De 1-9-19 poort  en de energie van september 2019

Vandaag betreden we de energie van september, de 9-energie en meteen met een portaalcodering van 1-9-19. In feite een dubbele 19-energie die een bekrachtiging brengt van de blauwdruk en energie die dit hele jaar actueel is.
De energie van 2019 is gebaseerd op de blauwdrukken van Bron uitlijnen in alle 9 ervaringswerelden. ( meer daarover vind je in eerdere artikelen over de energie van dit jaar die ik schreef).

De energie van de 19 weerspiegelt de uitlijning met alle 9 dimensies en ervaringswerelden waarin wij manifest zijn ( in welke vorm, hoedanigheid of trillingsfrequentie dan ook).
Daar waar we al deze realiteiten van ons wezen weer op lijn met elkaar brengen of krijgen, gaat ons bewustzijn steeds ruimer open en gaan we een groter perspectief van wie wij werkelijk Zijn zien, beleven en ervaren. En ontstaat de mogelijkheid om al die delen te gronden en van daaruit te belichamen.

 

Mens-zijn

Immers ons mens-zijn is ook een deel van die 9 dimensies en ervaringswerelden. En een heel belangrijke.
Het mens-zijn is het focus punt, de lens van waaruit wij hier en nu beleven en waar we de uitdaging en uitnodiging ervaren om weer volledig bewust te worden.
Ons mens-zijn is de meest verdichte versie, de diepst afgedaalde versie van wie wij zijn als Bron. En wanneer we daarin weer alles wie wij Zijn gaan her-inneren en durven toelaten, biedt het mens-zijn de gronding om al wie je Bent te belichamen in alle dimensies.

Dat dat een pad vol uitdagingen, groei- en stoeipartijen is hoeft niet belicht te worden. Dat ervaren we allemaal op dagelijkse basis. Dat dat tevens een pad is vol prachtige ontdekkingen, magie,  verandering en nieuwe perspectieven op wie wij Zijn en wat we in huis hebben ontdekken ook.

Juist het mens-zijn levert ons de grootste knelpunten en uitdagingen op. Want het mens-zijn zit zo vol met oude programma’s van overleving, angsten, verwonding, gebrek aan vertrouwen en gevoel van afgescheidenheid.
Maar hoe dieper wij de weg ‘naar beneden’ vrij maken, door de onderste chakra velden en tot diep in de fysieke materie (o.a. DNA en cellen) heen en daar werkelijk met ons bewustzijn durven en kunnen zijn, des te dieper kunnen we gronden. En daarmee ook echt ‘landen’ in wie je bent als mens, in een lichaam, in een emotie- en mentaal veld. Met een ego structuur en een persoonlijkheid.

Des te dieper leren wij de scheppingsstructuur van ons mens-zijn kennen. Niet alleen alle ballast en angsten, schaduw en verdriet (die ons uitnodigen om doorheen te reizen, op te lossen, aan te kijken, te omarmen om de weg vrij te maken of eigenlijk ons Zelf vrij te maken). Maar leren we ook de schoonheid, de magie, waarde van deze vorm van schepping weer te beleven, erkennen en omarmen.

 

De  rol van de energie van 2019 daarin- ascensie/descensie

Zoals ik al eerder schreef helpt de energie van 2019 om verder reikend dan ooit die weg naar ons mens-zijn open te maken. We dienen daarvoor eerst door de meest verdichte patronen en structuren ( schaduw, weerstand, pijn) heen te leren bewegen, om de innerlijke weg meer vrij te maken. Van daaruit scheppen we interne ruimte om wie wij Zijn als hoger zelven, multidimensionale wezenslagen, te laten indalen in wie wij zijn als mens.
Dit is tegelijkertijd een ascenderend en descenderend proces. Wat uiteraard on groeifasen, stap voor stap gebeurd.
Ascenderen is het verhogen van trilling en bewustzijn.
Descenderen is de indalende beweging waarin hogere bewustzijnsvelden weer met ‘lagere’ delen kunnen verbinden en samensmelten. Van daaruit ontstaat stap voor stap weer werkelijke heelheid en de ervaring en her-innering aan Eenheid.

Hoe dieper wij in onze meest verdichte velden (menselijke velden als emotieveld, mentaal veld en fysiek veld) aanwezig kunnen zijn en er niet steeds voor weg vluchten, uit verbinding gaan. Des te dieper houden we intern zelf de poort open voor onze hogere wezensdelen om in te dalen (descensie). Omdat we onze trilling verhoging (ascensie) door bewust aanwezig te zijn en onze ruimte echt in te nemen.

 

De energie van de 9

De energie van de 9 weerspiegelt en triggert de energie van initiatie. Een pad wat tot voltooiing gebracht wenst te worden. Dat pad gaat over het samenbrengen van alle delen die jij Bent. Weer volledig gaan herinneren wie jij bent.
In feite gaat elk inwijdingspad hier over.
De energie van de 9 resoneert ook op de 9 ervaringswerelden waar binnen we in afgescheiden bewustzijn onze ervaringen in vele dimensies opdoen.

De energie van de 9 is al het hele jaar aanwezig ( in de jaarenergie van 2019) maar zal in deze maand (september) dus extra uitgelicht en belicht gaan worden.
Steeds dieper zullen we de reikwijdte van ervaringen, perspectieven binnen multidimensionaliteit binnen ons Zelf voorgespiegeld gaan krijgen. M.a.w. waar ben ik al in verbinding met al wie ik Ben en waar niet.

Zoals gezegd gaat de 9 energie om initiatie, inwijding. En dat kan betekenen dat deze maand best een toetsing of uitdaging kan zijn, waarin feilloos voorgespiegeld wordt waar nog innerlijk werk aan de winkel is.
Daarnaast biedt het overigens ook een potentie om steeds helderder en bewuster te gaan zien waar en hoe jij verder kan groeien. Welke volgende stappen je mag gaan zetten of keuzes die je mag maken.
Waar de aandachtspunten liggen en waar je al gegroeid bent.
Het kan ook vragen om alles wat jij al be-meestert hebt in je groei, uit de kast te trekken en echt praktisch inzetbaar te maken voor jouw verdere groei.

Daar waar de 8-energie nog tot aan gisteren sterk doorwerkte in het verbinden van alle wijzigingen, groei en trillingsverhogingen. Om deze met elkaar uit te lijnen en in harmonie te verbinden tot een balans. Eigenlijk vanuit een soort ervarende, ontvankelijke en ontvangende staat. Voelt het of de energie van de 9-maand juist vraagt om meer actie en concreter voelen om van daaruit te handelen of stappen te zetten. Het vraagt om meer interactie. Inzetten wat je geleerd hebt, waarin je gegroeid bent om echt bodem te geven aan de verhogingen van trilling in (persoonlijk en collectief) bewustzijn sinds de Leeuwenpoort.
Dat is ook onze eigen verantwoordelijkheid (nemen): zelf actief werkzaam zijn aan het bodem geven en dus gronden van onze ervaringen. Waardoor die nieuwe heilige, veilige ruimte ontstaat om al wie je Bent te gronden en te kunnen belichamen.

 

De energie van vandaag 1-9-19

De energie van vandaag is als een poort die opent om dieper de 9- energie te gaan betreden. Het is de innerlijke poort die de uitnodiging inluidt om (nog) actiever bewust deel te nemen aan jouw groeipad en ook je mens-zijn die het inwijdingspad loopt, in deze processen te betreden. De 1 resoneert ook op het basischakra. Dus het is de uitnodiging om je dieper te verbinden met je basis. En daarnaast met al jouw wezensdelen en ervaringswerelden (de 9).

De bekrachtiging vanuit de dubbele getallen ( en dus resonantie) van 19-19 biedt een krachtige opening van deze inwijdingsmaand om steeds dieper echt de innerlijke weg naar gronding van al wie je Bent vrij te maken.
Ongeacht welke beproevingen dat innerlijk zal opleveren. Welke schaduw, oud zeer, overleving of oude programma’s daarmee vrij zullen gaan  komen om aan te kijken. Waar je mee mag stoeien om ze te erkennen, ontkrachten, helen of transformeren.

Besef dat elke uitdaging een stukje initiatie inhoudt die je ’toetst’ in hoeverre jij je schaduw en onbewustzijn al kunt doorleven om je Zelf ervan te bevrijden. Zodat het geen stagnatie, knelpunt of belemmering meer blijft om vrij in jezelf jouw eigen veilige heilige basis te creëren.

Er ligt geen enkel Goddelijk oordeel op als dat nog even niet lukt. (Behalve misschien vanuit je ego zelf) Het gaat er om dat de spiegels die je op je pad vindt, verhelderen waar je nog aandacht en tijd aan mag besteden qua innerlijke bevrijding of omarming.
Deze laten simpelweg zien waar je jouw initiatiepad deze komende maand doorheen zal gaan bewandelen.

Wanneer jij die (oordeelloze) blik op jezelf kunt behouden, kun je kijken met de ogen van je hart naar wat jij ontmoet op je pad. Vanuit de intentie om steeds dieper echt verbinding te maken met jouw (gewonde) basis om deze te transformeren tot een gezonde veilige basis die draagkracht biedt. Zodat jij je Zelf kunt gaan dragen, in Al wie jij Bent.

De 1-9-19 energie is een enorme bekrachtiging, stimulans en uitnodiging om dieper dan ooit diep in jouw mens-zijn ( je basis lens van perceptie en ervaren) te duiken.

Vanavond geef ik in deze energie een transmissie en afstand activatie, om dit nog dieper binnen je Zelf te kunnen gaan voelen en ervaren! Meer info daarover vind je HIER.

Meer informatie, inzichten en energetische updates over poorten en trillinsgwijzigingen van deze maand zullen ongetwijfeld nog volgen. Want ook het 9-9-19 portaal zal een  heel essentiële energie upgrade hierin brengen!

 

© Willemien Timmer, 1-9-19 portaal