De dag-energie en Aarde Draken ondersteuning

24-10-2019: De codering van deze dag in lineaire tijdsbeleving, als mens op aarde, biedt prachtige krachtige energieën aan om verdere stappen in groei te zetten.

De energie van 24 gaat over de blauwdrukken van gronding. De energie van deze maand, de 10, gaat over weer in uitlijning komen met Bron. M.a.w. met de zuivere stroom. En de energie van 2019 gaat over blauwdrukken van Bronbewustzijn weer uitlijnen met alle ervaringswerelden en ervaringsdelen in ons, als mens dus ook.

De energie die daarmee vandaag vrijgegeven wordt in de matrix van lineaire tijd is een stimulans om steeds dieper ook de gronding in je basis en buikgebied (je gevoelswezen) te gaan aanzetten.

Werkelijk aanwezig zijn in de onderste chakra’s is noodzakelijk om alles wie jij van oorsprong bent te kunnen gronden en belichamen.

Werkelijk met bewustzijn aanwezig zijn in basis en buik is wat anders dan een grondingslijntje of boomwortels voor gronding visualiseren.

Het is een werkelijk aanwezig Zijn, ook in alle facetten van mens-zijn, je lichaam, je gevoel, het hier en nu op aarde.

Het is je bezieling laten stromen tot in elke cel en DNA structuur zodat je innerlijke bedding en draagkracht diep van binnenuit weer voelbaar en beleefbaar worden.

Het is letterlijk jouw basis die als een rots in de branding staat zodat het ruimte biedt om alle hogere bewustzijnslagen en -kwaliteiten te kunnen ontvangen, gronden, verankeren en belichamen.

Zodat je hoger weten, voelen, kennis, Godskwaliteiten, bewustzijn, etc. een ankerpunt hebben en deel kunnen uitmaken van je 3d aards, menselijk leven.

Dan be-leef je je leven totaal anders en vanuit je werkelijke multidimensionale Zijn.

Veel mensen stuiteren in hogere wezenslagen, chakra’s en energieen en hebben enorme moeite met de 3d, hun aardse leven, ego, lichaam. Er is veel weerstand op het menselijke deel van ons ervaringsvoertuig en beleving. Vaak vanuit angst, onbewuste ballast en trauma’s van eeuwen in afgescheidenheid. De meeste schaduw en weggedrukte emoties liggen opgeslagen in de onderste 3 chakra’s.

De angst is groot om werkelijk te zakken naar de onderste chakra’s. Maar ook de weerstand om daar daadwerkelijk doorheen te gaan is groot.

En toch, wanneer wij ons Zelf volledig willen uitkristalliseren (zelf- of Godsrealisatie genoemd) dienen we echt volledig aanwezig te zijn tot in die diepste schaduwlagen en chakra’s van ons zelf.

De energie van vandaag, 24-10-2019, biedt een mooie stimulans en ondersteuning om hier dieper binnen jezelf mee aan de slag te gaan. Langzaamaan steeds een verdieping lager te zakken in de basis en buik.

Vanuit deze energie verzorg ik vanavond weer een transmissie en afstand activatie om jou in dat proces te ondersteunen. Gedragen in de energie van de dag en in samenwerking met grootse bewustzijnsvelden.

Vanuit de ondersteuning van de Aarde Draken Krachten, die hoeders van Godsbewustzijn op en in de aardevelden zijn, wordt dit proces versterkt, gedragen en gecoördineerd.

De prachtige krachtige Goddelijke energiestromen en vormgevers van Schepping zullen je persoonlijk proces en het afdalen van jouw bewustzijn naar gronding, je basis en je menselijk (lichaams)bewustzijn dieper helpen ervaren en bekrachtigen.

Wil je nog meedoen? Dat kan!

Activatie en transmissie van 20.30 uur tot ongeveer 21.12 uur (vaak met uitloop)

De investering in je Zelf bedraagt € 33,33 incl verslag in PDF naderhand

Voor meer info of aanmeldingen kun je me bereiken via info@praltijk-apofyliet.nl