Gewoon wat mijmeringen van het menselijke ikje in de dagelijkse praktijk die leven heet

Tja, tegenwoordig vind je op ‘elke straathoek’ wel een webshop met kristallen, iemand die healing of workshops geeft. De praktijken en shops springen de grond uit de laatste jaren. Toch is het daarmee meer dan ooit ‘uitkijken’ en heel zuiver voor jezelf voelen wat wel of niet zuiver, aansluitend en passend voor jou is. Of iets wel degelijk bijdraagt aan je groeiprocessen en bewustwording of dat het een leuke verkapte vorm is van oude manieren om mensen (vaak onbewust) afhankelijk te houden.

Veel kan interessant zijn, en ik zie veel mensen tegenwoordig weer meer dan ooit ‘workshop hoppen’ of koopjes jagen. Maar heb je dan ook wel kwaliteit ‘in handen’? Iets wat werkelijk aansluit bij wie jij Bent of wat jij nodig hebt op jouw unieke pad? Wordt je wel geholpen om in jouw kracht te gaan staan? Of wordt je subtiel afhankelijk gehouden en bij je Zelf weg getrokken? Wordt er ongevraagd geadviseerd? Worden je ongevraagd dingen over je Zelf verteld? En check je dat ook met je innerlijk, hoe het voor jou voelt en of dat voor jou wel klopt en aansluit?
Momenteel lijkt er weer een golf van heftige verhalen en ervaringen binnen ‘het spiri-wiri-circuit’ rond te gaan. Ik hoor van vele cliënten echt de meest verdrietige en pijnlijke verhalen en ervaringen voorbij komen. Zogenaamde therapeuten die zoekende of radeloze mensen van de wal in de sloot helpen. Meer verwarring, verstoring en letterlijk emotionele, spirituele en ook financiële beschadigingen toebrengen.

Dure middelen, materialen, vaak nog van slechte (energetische) kwaliteit die aangesmeerd worden onder het mom ‘dat het nodig is’.
Vreemde, niet realistische adviezen waar mensen niets mee kunnen behalve meer verward van kunnen raken, hoogdravende zweverige taal maar in de kern niets dat de ander verder helpt. Een hele hoop ‘poeha’ en healingwerk, wat waarlijk niets dan ’trucjes’ of niet controleerbare ‘poeha’ is, zonder uitleg wat iemand bij je doet, en al zeker niet met resultaat.

Kristallen of andere tools die van slechte kwaliteit zijn, die ver onder de normale prijzen worden aangeboden en de markt (ook van goede kwaliteit producten) stuk maken. Of het tegenovergestelde: simpele tools, kristallen of gereedschappen die voor belachelijk hoge prijzen aangeboden worden.

Wat daaruit voortkomt is dat er ook weer geen onderscheid gemaakt wordt tussen goede en slechte kwaliteit. Er wordt gekeken naar de uiterlijke ‘voorwaarden’ van hetgeen wordt aangeboden, de prijs, het aanbod. Maar niet naar de wezenlijke kwaliteit (van iets , iemand of het aangebodene) en naar welke effecten het voor jou kan hebben. Er wordt heel 3D vanuit mind vooral gekeken: dat is goedkoper of dat is interessanter want iemand heeft al zoveel gedaan aan cursussen. Maar vergeten wordt te kijken naar wat het met jouw gevoel doet. Of het voor jou van werkelijke waarde is… of r überhaupt energie of groei in het aangebodene zit en of het wel met jou resoneert.
Het lijkt een soort alles of niets: of te goedkoop/gratis of veel te duur. Ook hierin zien we weer de duale uitersten weerspiegelt, die we overal in de chaotische wereld om ons heen zien. Nergens lijkt er balans te zijn. Of realisme.

Ik zeg al jaren: Ik heb niets te maken met dat spirituele wereldje, en wil daar al helemaal niet mee geassocieerd worden.En dat meen ik vanuit de grond van mijn hart!
Ik persoonlijk ervaar het new age wereldje als een ‘new cage’ wereld… vol nieuwe spirituele dogma’s en manieren die niet zozeer tot in de kern bewustzijn verruimend werken. Misschien slechts ten dele, om dan weer ergens verstrikt te raken in nieuwe tradities, technieken of spirituele dogma’s. Je mag niet dit en je moet dat. Dat is niks niet vrij of oordeelloos, laat staan werkelijk verrijkend. Het is een surrogaat wereldje van hoogvliegerij wat eerder een vlucht uit de realiteit is. Terwijl ik meer gericht ben op gegronde spiritualiteit, zoals ik dat noem. Praktische dagelijkse spiritualiteit zonder labels, want het is simpelweg wie we ZIJN, niet wat we DOEN (aan trucjes, maniertjes of rituelen). In alle erkenning dat energievelden, blauwdrukken, entiteiten, Ascended Masters, Sterrenwezens, leylijnen of welke bewustzijnsvorm of Schepping dan ook gewoon een natuurlijk vertrouwd gegeven voor me is, wat er Is. Dat hoeft geen bewijs of daar hoef je niet moeilijk om te doen, dat is er allemaal.
Ik doe mijn eigen ding, bewustzijnswerk, zonder labels of kaders.
En ja, dat klinkt wellicht vreemd, omdat mijn werkzaamheden ook onder de noemer ‘spiritueel’ geplakt kunnen worden. Maar er is een wezenlijk verschil in werk- en zienswijze, bewustzijn en omgang met.

 

De Sleutel is: Onderscheid maken! Maar ook: Bewustzijn!

Hoe bewust kies je ergens voor? Hoe bewust ga je met dingen om? Hoe bewust ben je van wat jou aanstuurt naar die of die workshop, sessie of producten? Heb je er zicht op waar die drang of drive vandaan komt? Is het onzekerheid, oude wonden, gebrek-gevoel, zoeken naar gelijkgestemdheid (dus eenzaamheid) of is het daadwerkelijk diep van binnenuit en dus functioneel om verder te groeien?

Hoe diep kun je werkelijk voelen wat bij jou past? Of dat nu gaat over ‘waarheid’ van de ander, een kristal, een advies, of wat dan ook….
Hoe diep luisteren we echt naar ons hart en bewustzijn?
Hoe eerlijk durven we echt bij ons Zelf naar binnen te kijken?
Natuurlijk weet ik dat als je midden in de chaos zit, in je eigen processen, in emoties, pijn, verwarring, etc. dat het des te moeilijker is te voelen wat bij jou past, dat het niet lukt om helder te krijgen wat echt goed voor je is en wat niet. Daar behoort ook zuivere hulp in aangeboden te worden via het ‘spirituele circuit’. Dat is het uitgangspunt.
En zal dat ook ongetwijfeld het idee van vele ’therapeuten’ zijn.
De vraag is alleen: hoe bewust is dat? En hoe zuiver is dat?
De ’therapeut’ kan ook niet verder kijken of voelen dan waar diegene is in ontwikkeling. Dat is nu eenmaal hoe het voor iedereen werkt. En er zijn vele gradaties van ontwikkeling en bewustzijn.
Des te meer je aan jezelf werkt, des te meer je verder ontwikkelt, des te verder en dieper kun je voelen en zien. En des te meer kun je er ook voor een ander zijn. Dan wordt de definitie van zuiverheid ook keer op keer anders, want deze groeit met je bewustzijn mee. Hoe eerlijker en zuiverder je naar je Zelf kijkt, zo ook ga je met de ander om.

Natuurlijk zijn we allemaal mens. Ook als je ’therapeut’ of helper van welke aard dan ook bent. En als mens hebben we blinde vlekken, schaduw, wonden en noem maar op. Niemand ziet zichzelf al ten volle, anders doorliep je nu het pad op aarde niet.
Vanuit mijn perspectief heb je als ’therapeut’ of ‘helper/raadgever van welke orde dan ook’ een immense verantwoordelijkheid op je schouders. Want hoe zuiver ga jij om met….je Zelf en de ander?
Nu zie ik inmiddels heel helder hoe dit werkt en waarom dit gaat zoals dit gaat. Omdat ik al zovele jaren wel in dit werkveld werk en er keer op keer mee te maken krijg. Is het niet vanuit verhalen van cliënten dan is het wel door eigen ervaringen in de praktijk. Mijn werk trekt vaak ook allerlei ‘pluimage’ aan, niet altijd echt behorend tot ‘mijn doelgroep’. En dus krijg je er vroeg of laat mee te maken. Ongeacht welke leerlessen en kennis ik daar zelf weer uit kan halen.

Het ego viert meer hoogtij in ‘spiri wiri land’ dan elders in het dagelijkse 3D leven. Waarom? Juist omdat er in het spirituele een grote groep aanwezig is die diepe karmische stukken uitwerkt van dualiteitservaringen. Waarin het veld aanwezig is om ego juist om te draaien naar de werkelijke waarde ervan, in plaats van de verwrongen gepijnigde egolagen, zoals we die kennen als ‘ego’. Maar daarvoor dient het verwrongen ego des te verder uitgelicht, doorleeft en doorgrond te worden. Doordat vele oude karmische bedradingen een rol spelen is er veel haat en nijd, jaloezie en concurrentiedrang onderling, vaak in het nu niet eens bewust waarom. Maar meestal liggen daar ook karmische stukken van bijvoorbeeld priesterordes onder.

Zowel de zoekers die ‘meer gewond raken’ door de ‘andere kant’, de onbekwame ’therapeuten of zogenoemde ‘Lichtbrengers’ hebben hier van beide kanten iets in te leren. Het is een karmisch spel wat kansen biedt voor beide zijden om dieper wakker te worden.
De Zoeker mag leren onderscheid maken. De andere kant mag bewust worden van hoe ze omgaan met zichzelf en de ander.

Mijn inmiddels bijna 13 jaren praktijkervaring hebben mij in elk consult en elke ontmoeting laten ervaren hoe nooit iemand voor niets bij je terecht komt. Ieder spiegelt wel een stukje van je Zelf, hoe diep onbewust dan ook. Van iedere ontmoeting en uitwisseling valt iets te leren, groeien en of te helen in je Zelf. Mits je bereid bent te kijken waarom iemand op je resoneerde en naar je toe kwam. Zelfs al was dat onbewust bij de ander.

Letterlijk niets gebeurd voor niets, alles houdt een leerles en mogelijkheid tot groei in.
Echter dat neemt niet weg dat in deze tijd van trillingsverhogingen ook vele nieuwe manieren van groei mogelijk zijn. En de manier van gewonde therapeut die de gewonde cliënt nog verder beschadigt hoort toch steeds meer tot het verleden… Tenminste, vanuit een bepaald bewustzijnsperspectief gezien dan!
Want niet iedereen is even ver in groei en bewustzijn. Er zijn vele Scheppingsronden die tegelijkertijd en door elkaar lopen in het spiri-wiri werkveld. Vele verschillende bewustzijnslagen en frequentiegolven die door elkaar heen lopen. Dat maakt het ook moeilijker hetgeen wat voor jou aansluitend is te kunnen vinden. En maakt dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
Vele verschillende groeilagen of dimensievelden lopen door elkaar heen in dit wereldje. Je zou het kunnen zien als zoeken naar de juiste, voor jou passende radiozender. Er zijn andere zenders/golflengtes die ook van alles uitzenden en neerzetten, maar er is ook ruis op de lijn. De kunst is het zoeken naar jouw juiste golflengte, en de daar bij passende hulp. Pas wanneer je werkelijk op de juiste golflengte of breedband zit, vind je de passende hulp of ondersteuning in je processen.

Dat is ook waar de meeste mensen naar zoeken, vaak niet bewust van het feit dat dit hele spirituele wereldje niet 1 golflengte op zich is, maar een veld van vele ‘radiozenders’ ineen.
Dat veroorzaakt ook het vele lijden, zoeken en het niet vinden wat je zoekt.
Niet als oordeel, maar als je in verbinding treed met mensen op een andere golflengte, dan kunnen die vaak nog zoveel goeie intenties hebben, maar wel vanuit die groei/golflengte waar iemand zit. En als jij op een andere golflengte zit, kan de ander je dus hoe dan ook nooit op jouw niveau verder helpen. Dan loop je de kans op teleurstelling en in het ergste geval meer beschadiging dan je al had.

Kortom, er zitten vele kanten aan deze situaties, die zo veel voorkomend zijn helaas. Op sommige dimensielagen/golflengtes zijn dergelijke ervaringen niet meer nodig. Maar op sommige golflengtes zijn deze er zeer zeker nog steeds altijd. Er zijn immens verschillende Scheppingsronden die tegelijkertijd door elkaar heen bewegen.
Ben je zoekend, vraag je Zelf dan ten alle tijden al (hoe goed of hoe moeilijk je zelf ook kan voelen): heeft iets waarde voor mij? Zelfs al zie je het hele plaatje nog niet. Maar heeft het waarde, daar waar ik nu sta.
Hoe voelt het advies, de behandeling, het product van de ander voor jou? Gewoon vanuit jouw gevoel, niet omdat de ander het zegt.
Zoek de antwoorden in je Zelf, sluit je eigen voelen(d vermogen) niet buiten, maar schakel deze juist in.
Er is niets mis met hulp of ondersteuning vragen, maar geef je Zelf er niet in weg!

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid van Zoeker en ’therapeut’of ‘Lichtbrenger’ om bewust om te gaan de ander en met je Zelf.
Voor de therapeut/’Lichtbrenger’/ hulp van welke orde dan ook:
“Dat wat je niet wilt dat jouw geschied, doe dat ook een ander niet”.
Ga bewust, zuiver en zorgvuldig om met ‘het verhaal’ van de ander. Wordt je bewust van eigen patronen, blinde vlekken, wonden en kwetsuren, zodat deze niet de boventoon gaan voeren in je handelen ten opzichte van de ander.
Onderzoek je eigen behoeften: waarom denk je dat je geschikt bent om een ander te helpen, te healen, te adviseren? Wat maakt jou bekwaam? En van waaruit komt die drive voort als je eerlijk kijkt? (Echt vanuit je hart of vanuit een verwond kind-stuk die graag aandacht wenst, zelf behoefte heeft aan healing of aandacht, etc.)

Maar bovenal de vraag: Ben je bereid in alle eerlijkheid naar binnen te gaan, te voelen en kijken en te doorleven wat er in jou leeft. Ongeacht of dat Schaduw of Licht is?
Want om bij ons krachtigste Licht te komen, dienen we onze Schaduw ten volle te doorleven, accepteren en omarmen!
Ben je bereid te groeien? Of blijf je liever staan waar je bent?
Durf je werkelijk jouw volledige Zelf aan te kijken?

En voor de Zoeker:

Hoe verward, verdwaald je ook bent, je hebt altijd je gevoel bij bij je! Zelfs al durf je er nog niet op te vertrouwen. Je kunt altijd eerlijk bij jezelf stil staan en je afvragen of ies werkelijk van waarde is, of het bijdraagt aan jouw groei en of het werkelijk is wat je wenst en zoekt. Durf je uit te spreken, durf op te komen voor wat jij nodig hebt. Durf aan te geven als iets niet kloppend voelt, en als dat teveel gevraagd is: blijf er bij weg.
Als je iets opgedrongen wordt of ongevraagd geadviseerd, laat dan een belletje gaan rinkelen van binnen. Ga juist dan onderzoeken in jezelf of het aansluit bij jou behoefte en bij wie jij bent. Neem niet alles klakkeloos aan.
Je mag dan misschien zoekend zijn op een bepaald niveau, in de war op een ander niveau, maar nogmaals: je hebt altijd je gevoel en natuurlijke intuïtie bij je. Dus als jij de ruimte neemt om eerlijk even stil te staan bij jezelf, zul je het antwoord altijd voelen!

Nogmaals, er zijn vele kanten te belichten van dit soort situaties. Dit zijn even zo mijn menselijke mijmeringen op deze koude maar zonnige zondagmiddag….

Ik ben benieuwd wat jou bezig houdt vandaag!

© Willemien Timmer, 4-12-’16