De eerste grote verschuiving van 2020

Energetische update van de komende dagen 10-11-12 januari 2020

 

Aanstaande vrijdag 10 januari mogen we de eerste volle maan van het jaar 2020 verwelkomen. En dat luidt direct een moment van een verschuiving en bewustzijnsshift in. Deze volle maan gaat gepaard met een gedeeltelijke verduistering, die gekoppeld is aan de recente ringvormige zonsverduistering van 26 december 2019. Verduisteringen halen altijd meer oude schaduw (onbewuste lagen) naar de voorgrond en dat betekend direct weer werk aan de winkel.
De gedeeltelijke verduistering van de maan zal vooral op gevoelsgebied (maanenergie) en intuïtieve, vrouwelijke kwaliteiten invloed hebben. Zoals de ringvormige zonne-eclips vooral op de mannelijke (vurige) kwaliteiten en schaduwlagen een uitwerking had, die overigens nog steeds ook doorwerkt.

Deze ‘happening’ vind plaats in de energie van 10-01-2020, wat ook weer een Portaalenergie op zich is waarbij de resonantie aanzet tot vernieuwing, het innemen van jouw eigen basis, uitlijning en je gevoelskwaliteiten. Het resoneert niet alleen door heel je multidimensionaal wezen heen mee van basis tot en met Bron, maar werkt daarbij ook diep door in de menselijke lagen van bewustzijn, evenals de onderste twee chakra’s en alle thematieken die daar aan gekoppeld zijn.

 

Vanuit het oude jaar zijn we nieuwe trillingswijzigingen in gelanceerd

Eigenlijk is de opbouw naar dit eerste belangrijke bewustzijnsshift moment al vanaf 01-01-2020 in een krachtige(r)  opbouw aan de gang en dat is mogelijk goed te merken aan meer innerlijke onrust, slechter of minder slapen, meer dromen, onrustig woelen in de slaap, een gevoel van spanning in het lichaam, druk op het borstgebied, meer moeite met gronding, korte lontjes, griepachtige verschijnselen, onrustige darmen, duizeligheid en soortgelijke fysieke activiteiten.

De afronding van 2019 met de zonne-eclips en een vierde 3-3-3 Portaal (30-12-2019) hebben een aardige boost gegeven om volop het nieuwe jaar in ‘geworpen’ te worden, waarin alles direct in een nieuwe trilling en groeiversnelling terecht is gekomen.
Hoewel de meeste mensen nog bezig zijn met het zoeken naar hoe te settelen in de nieuwe energie en het nieuwe jaar of een vrij moeizame start ervaren, staan de energieën allesbehalve stil. Het is opnieuw met name het mens-zijn of menselijke facet wat hierdoor soms wat moeite ervaart haar plek in te nemen in de nieuwe energie, om rustig te voelen wat de nieuwe energie nu eigenlijk persoonlijk inhoud en of hoe je daarmee te verhouden. En door de versnelling van energie lijken daar weinig tot geen echte rustmomenten aanwezig te zijn om stil te gaan staan.

Dat kan zo nu en dan een wat wiebelig gevoel geven, alsof stabiliteit en balans ontbreekt en in feite is dat ook zo.
De energie echter triggert nog dieper de onderste twee chakra’s en zeker in combinatie met de gedeeltelijke verduistering, waardoor hardnekkige schaduwlagen, oude patroontjes en vastgeroeste gevoelsstromen (overleving) letterlijk aan het wankelen worden gebracht.
De bedoeling hiervan is om dus niet vast te houden aan het oude vertrouwde, daarom wankelet het ook wat en kun je misschien even moeite hebben jouw ‘plek’ te bepalen in de nieuwe energie. Wanneer je meteen hierin stabiliteit en stevigheid zou vinden zou je als het ware weer in een comfortzone lijven zitten en wijzigt er niets wezenlijks.
Nu wiebelt het ‘oude’ fundament en da vraagt om heruitlijning, herziening en telkens de focus behouden op de gronding en je eigen basis. Of dat nu energetisch is of fysiek, het werkt op alle lagen door.

 

De maand januari 2020

Nu gaat de maand januari ook direct over (her)uitlijning qua wijzigingen in de energie. In januari mag je jouw rechte lijn/ uitlijning helemaal bekrachtigd gaan neerzetten. Dat is de basis van waaruit je de rest van het jaar tegemoet gaat treden.
Des te meer in bewustzijn aanwezig in je basis en in een basisuitlijning met alle lagen van je Zelf op die frequentie die jij nu Bent, des te krachtiger zul je in jouw kracht het nieuwe jaar gaan betreden. Dat betekend dat de maand januari ook een beroep doet op alles wat je in afgelopen jaar bemeestert hebt en van je vraagt om alles uit de kast te trekken om dat ook echt in de dagelijkse praktijk te gaan toepassen. Walk your talk! Walk your thoughts, walk your feelings and walk your spirit.
Het is een uitlijning in de erkenning van jouw reeds doorlopen en bemeesterde groei, die niet langer op de plank mag blijven liggen of verstopt achter de coulissen mag blijven. Het is een uitnodiging om echt jouw frequentie, groei, licht , bewustzijn en bemeesterde bewustzijn naar voren te halen en dat in het dagelijks leven (= je basis) ook echt te laten zien.
In de energie van de eerste maand staat letterlijk ook het basis chakra centraal, alle thema’s die horen bij de basis, van fysiek lichaam tot vertrouwen, tot gronding, geworteld zijn, op eigen benen staan, verantwoordelijkheid nemen voor jouw Zelf en leven, je keuzes en beslissingen.
De energie van de 1 gaat ook over vernieuwing, een nieuw fase en een nieuwe start. Die nieuwe start, start daar waar jij  gebleven’ bent na alle doorlopen groei in 2019.

 

Weer een stukje belicht van de energie van 2020

Hier heb ik eerder al een voorproefje over geschreven, deze vind je hier.
We zijn nu echt volop binnen gestapt in de 2020 energie en dat laat meer dan voorheen voelen wat een oneindige nieuwe mogelijkheden, maar ook enorme wijzigingen in bewustzijn er voor de deur staan vanaf dit Meesterjaar. Naast de sart van een nieuw decennium, luidt 2020 een belangrijke periode in van wijzigingen in ons persoonlijk bewustzijn, het collectieve veld en daarmee ook wijzigingen die meer en meer terug te zien zullen zijn in de dagelijkse maatschappij. In het klein en in het groot.
Heel veel van het oude werkt niet meer, steeds meer is dat de afgelopen jaren al ontmanteld en nog meer zal er de komende jaren aan het licht gaan komen. Misstanden gebaseerd op onbewustzijn, hebzucht ego-gerelateerde verdienmodellen waarbij het hart buitengesloten is.
Zoals dit in de wereld een weerspiegeling laat zien van het onbewuste innerlijke, vraagt dat op persoonlijke basis dus ook om telkens opnieuw oude onbewuste schaduwpatronen te ontmantelen en aan het licht te brengen.
De energie van 2020 zal diep door gaan werken in de gevoelslagen en de uitlijning daarvan met Bron. Steeds meer mensen zullen onderscheid gaan (leren) maken in wat wezenlijk op Brontrilling vibreert en wat niet. In simpeler bewoordingen: wat is werkelijk vanuit het hart en wat vanuit ego bedoelingen.

De verwrongen en verdraaide emotionele programmeringen die vaak misbruik, manipulatie, slachtoffer- en daderrollen in stand houden, zullen dieper onder de loep komen te liggen. En zullen steeds krachtiger aangetrilt gaan worden.  in het persoonlijke leven betekend dat ook een diepere bewustwording waar je nog onbewuste haakjes hebt of onbewuste achterdeurtjes open hebt staan waardoor emotionele chantage en of manipulatie kan binnen komen.
Opvallend was het aantal mensen in de praktijk in afgelopen november en december die aan het stoeien en struggelen waren met manipulatieve velden. Veelal gericht op tweede chakra gebied, of het nu ging om emotionele manipulatie, seksuele manipulatie, of anderszins.
Mensen die wellicht jaren in stilte en alleen hiermee geworsteld hebben, komen nu meer naar buiten, op zoek naar het doorbreken van het patroon.
Dat liet al een voorbode zien va de groeiprocessen die voor velen ook in 2020 aan de orde zullen gaan zijn.
De 20202-energie trilt aan op het herstel van ons Oorspronkelijk Gevoel, onze Oorspronkelijke Emotievelden. (Deze zijn onderdeel van de Oorspronkelijke Mens Code). De onbevlekte, natuurlijke frequenties die weer wakker, herinnert en belichaamd willen worden. En dat kan alleen wanneer de verdraaide verwonde en gepijnigde lagen in deze velden het licht gaan zien. De schaduw dient dus echt eerst bewuster aan het licht te komen, doorvoelt en doorleeft te worden. dat schept ruimte voor de nieuwe/ Oorspronkelijke trilling om weer haar plek in je in te nemen.

Dat vraagt dus ook jouw Menselijk Meesterschap om dieper te ontwaken, meer in actie te komen. Actiever met je groeiprocessen te verbinden, met de spiegelingen die je op je pad vindt, in de praktijk brengen wat je al geleerd en bemeestert hebt, etc.
Zoals ik al zo vaak eerder heb geschreven: je mens-zijn is de lens, het perspectief, van waaruit wij nu beleven en van waaruit wij groeien in bewustzijn. En waar binnen de meeste verdraaiingen en ballast kleuring geven aan hoe wij het leven op aarde beleven. De menselijke lagen van ons Wezen zijn belast en verzwaard door afgescheidenheid en dat zijn we al langere tijd steeds meer aan het uitzuiveren , balanceren en opschonen. Dat is een intense en langdurige klus odat zovele levens, op aarde en elders, daarin mee genomen worden.
Dat maakt wel dat stap voor stap ons Menselijk Meesterlijk of Oorspronkelijk Bewustzijn weer her-innert kan gaan worden. Die frequentie in ons die vrij is van dualiteit, de matrix, afgescheidenheid en in volledig bewustzijn met al wie je Bent kan resoneren. Dan wordt het mens-zijn de onbevlekte manifestatie van de Godsvonk die je Bent in essentie.

 

De energie van de komende dagen: de eerste grootse bewustzijnsshift van 2020:

10-1-2020

De energie van de komende dagen, 10, 11 en 12 januari zijn als een poort waar we doorheen gaan bewegen die de rollercoaster aan trillinsgwijzigingen nog even completer zal maken. De versnelling ie hiermee wordt binnen gebracht (in persoonlijk en collectief bewustzijn) zal het gevoel geven alle stukjes houvast die je nog had aan het oude ook te verliezen. Het kan mogelijk als intens ervaren gaan worden. Maar dat hangt ook gedeeltelijk af van hoe je al in je uitlijning, gronding en bewustzijn aanwezig bent. Wie al langer mee surft op de golven van bewustzijnsshifts en trillingsverhogingen zal zich misschien inmiddels al een beetje beter kunnen redden met al die veranderingen en kan steeds makkelijker mee surfen.  Vaak ook is alleen al het bewust zijn van wat er gaande is en daarin proberen overgave te vinden, een kleine hulp om iets makkelijker met alle verschuivingen mee te gaan bewegen.

Zoals al eerder benoemd begint deze shift met de volle maansverduistering (in Kreeft) op 10-01-2020. Deze energie maakt als het ware een poort zichtbaar, die we deze dagen gaan doorlopen.
De energie van de gedeeltelijke verduistering zal die gevoelsaspecten belichten die nog vasthaken aan oude emotionele- en of gevoelsstromen. Daar waar je vertrouwen, geduld, overgave en acceptatie misschien nog niet vrij kunnen stromen. Oude emotievelden die je belemmeren om je onbevlekte gevoel en hoger perspectief te kunnen toelaten, kunnen ook aangetrilt worden en vrijer komen.  Opgebouwde spanning en ballast kunnen gereset en bevrijd worden. dankzij deze ‘poort’ zullen we meer ruimte vrij gaan maken om steeds dieper onze tweede chakra stromingen, thematieken en bewustzijnslagen te kunnen gaan betreden. Enerzijds zal dat gedurende het gehele jaar andere vormen aannemen, steeds een stap dieper. Maar zeker in februari zal er verder in het tweede chakragebied ‘gegraven’ worden om steeds meer oude emotionele bagage, patronen, ballast en programma’s te gaan doorzien die resoneren op afgescheidenheid en dualiteit. Dat zal niet alleen betrekking hebben op de eigen gevoelswereld en emotionele velden. Dat gaat ook doorwerken in relaties, seksualiteit, innerlijk kind stukken, etc.  Er kunnen oude angst, verdriet, littekens van eeuwen of emotionele wonden naar boven komen. Maar de mate daarvan is afhankelijk van hoeveel je al opgeschoond hebt en gegroeid bent in deze gebieden.
Ook je sensitiviteit zal in deze energie weer enorm sterk toenemen. Kwetsbaarheid, overprikkeling en te grote gevoeligheid worden daarmee mogelijk ook versterkt belicht.

De verduistering ontstaat doordat maan, aarde en zon op één lijn met elkaar staan. Zou die lijn helemaal een rechte lijn zijn, dan ervaren we een volledige zonsverduistering. In dit geval is er sprake van een bijschaduw, het is de schaduw van de aarde die gedeeltelijk de maan bedekt. Dat verwijst energetisch ook heel mooi naar de ervaringen op aarde die schaduw veroorzaken in het gevoelsveld.  Dat we te maken hebben met bijschaduw in plaats van directe (kern) schaduw weerspiegelt ook dat de bovenliggende lage, diegene die net onder de oppervlakte zitten, verder aangetrilt gaan worden. Het zal niet direct leiden tot de kern van de processen, maar wel die themateken of verwondingen die daarop aangetrokken zijn, gaan belichten.
Hoe dan ook zal ook dat veel meer lucht en ruimte gaan geven, wanneer deze opgelost zijn.  en tegelijkertijd zorgt het ervoor dat overtollige lagen ballast de weg vrij maken naar de kern van de oude energie, programma’s, wond of schaduwkern.

 

11-1-2020

De dag erna is een portaaldag in de 11-1-2020 en of 11-1-22 frequentie. Deze brengt een grote opening en zal aan kunnen voelen of je letterlijk door een poort van veranderingen binnen stapt. Het mag een bewuste keuze zijn om juist binnen deze energie echt je gronding zo diep mogelijk aan te pakken en neer te zetten, je eigen uitlijning met hemel-aarde, je mannelijke-vrouwelijke-kind Blauwdrukken en je totale multidimensionaal bewustzijn met elkaar uit te lijnen. Wanneer jouw focus daarop ligt, richt je in feite ook de energiestroom en de instromende kosmische energie hier bewust op en dat zorgt voor een krachtige uitlijning van alle lagen, inclusief je mens-zijn en gronding.  Dit zal ook de wijzigingen aan je eigen frequentie uitlijning vergemakkelijken omdat je je daar in feite dan al op afstemt en voor open stelt. De energieën zullen dan moeitelozer toegang hebben om wijzigingen aan te brengen die dienstbaar zullen zijn aan jouw verdere groei.

De 11-1  of 111 frequentie helpt je om steeds meer volledig in de uitlijning met de 2020 energie te komen. Het activeert jouw innerlijke rechte lijn (je centraal energiekanaal en afstemming van jouw multidimensionaal bewustzijn) op de 2020-codering.  Zodat alle lagen van je Wezen in die uitlijning, afgestemd op het nu, gaan dragen en ondersteunen.

 

12-1-2020

De dag daarna, 12-1-2020 vind er een uitzonderlijke conjunctie plaats tussen Pluto en Saturnus in Steenbok, die nogal wat teweeg kan brengen. Deze conjunctie (samenstand van planeten) was er voor het laatst in 1982.
En de effecten daarvan zullen doorwerken tot en met het eind van 2020. Geregeld zal ook Jupiter deze samenstand ook aanvullen, in steeds wisselende standen met elkaar. Tot 3 keer toe zullen de 3 planeten met elkaar samen staan.
Dergelijke conjuncties zijn weinig voorkomend en dus kan je rekenen op een grote energetische aanraking en – omslag.

Deze samenstand zal vele nieuwe deuren openen en brengt een nieuwe transformatieperiode teweeg waarbij het telkens zou kunnen gaan om het maken van nieuwe keuzes, het uitzetten van nieuwe intenties en een bewust richten van jouw aandacht. In feite is dat allemaal gerelateerd aan de bewuste keuze: wat past nu bij mij? Waar ben ik in mijn groei, wat sluit daarop aan, wat heb ik nodig en wat niet meer?
Het zal nieuwe richtingen, ervaringen en ook nieuwe paden van groei toegankelijk maken en kan soms wel degelijk een ‘sprong in het onbekende’ van je gaan vragen. Het is dat, of terug in de oude comfortzone, het is maar net wat jij verkiest.
Schaduwkanten van je Zelf, oude controle mechanismen, overtuigingen, angsten, macht/ onmacht, belemmeringen…. er kan van alles zichtbaar gemaakt worden door deze samenstanden van planeten. Telkens in andere lagen of situaties.
Tegelijkertijd zal het aangaan van jouw persoonlijke processen daarin  je verantwoordelijkheidsgevoel, discipline, vermogen tot los laten, je eigen rechte lijn blijven volgen, groei, vertrouwen en heel veel meer krachtige kwaliteiten gaan versterken.
Je oorspronkelijke gevoelskwaliteiten krijgen steeds meer de ruimte en voorrang op emotionele patronen die vast hangen aan denken, ego, overleving. Het wordt van daaruit steeds makkelijker om je hart, intuïtie en je echte gevoel echt tot diep in je buikgebied te gaan ervaren. Dat is waar je mens-zijn mee gaat doen in je uitlijning met hoger bewustzijn.
Oprecht voelen, bewust wordend voelen, vraagt om met regelmaat eens stil te staan bij wie ben ik, wat kan ik, wat is mijn waarde, wat is mijn unieke bijdrage aan de wereld, wat is mijn plek in de wereld, etc. Dat gaat je diepere inzichten opleveren in jouw eigen unieke waarde en kwaliteiten, en die mogen erkent worden! alleen al daarin ligt een heel groot stuk healing besloten, wanneer wij steeds meer (ook ons menselijke) Zelf gaan zien en erkennen.

De energie van Jupiter en Saturnus samen weerspiegelen nieuwe ideeën, potenties en mogelijkheden, en hoe deze in concrete vormgeving op aarde gemanifesteerd kunnen worden (gematerialiseerd).  Daarnaast weerspiegelt de energie van Pluto o.a. de collectieve velden en hervorming daarvan.  Dat wil zeggen dat oude structuren afgebroken worden en vernieuwd.
Zo binnen, zo buiten, zo in het klein als in het groot. Op alle facetten binnen en buiten ons zal deze conjunctie van invloed zijn. en wordt deze krachtig voorbereid en ingeleid door de volle maan met gedeeltelijke verduistering en het 10-01-2020 en 11-01-2020 Portaal.

We staan dus opnieuw voor een poort vol grote verrassingen en veranderingen, ik zou zeggen: Welkom in 2020! We gaan nu echt van start!
Lets enjoy this new ride of high frequencies, transformation and finding our way Home!

 

© Willemien Timmer, 8-1-2020

 

Op 11-1-2020 verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie binnen de energieen van dat moment. Meer weten?  Lees dan hier even verder.