De energie en poortdagen van november 2020

Vandaag is het moment van de volle blauwe maan (tweede volle maan in 1 maand), samenvallend met Halloween (waarop de sluiers dunner zijn dan anders) en op de drempel van de nieuwe maand in de 11-energie. Mercurius is retrograde en zo zijn er meer trilling wijzigende factoren die vandaag weer allemaal samen vallen.
Niet altijd makkelijk te behappen als mens, al die wijzigingen, trillingen en de effecten die zij hebben in de dagelijkse realiteit en maatschappij.
Het is best een uitdagende tijd en er zijn vele ‘knooppunten’ waarop verschillende portalen en andere trilling wijzigende evenementen samen vallen. We worden tot in de diepste cellen aangetrilt en ‘opgeroepen’ om tot (een steeds dieper) ontwaken te komen.
Nogmaals, voor de mens die het beleefd niet altijd een pretje of makkelijke weg, voor het hoger bewustzijn echter immens vreugdevol. Ik merk zo sterk de enorme polarisatie die er gaande is. Niet alleen in de maatschappij (waar je dit weerspiegelt ziet), maar ik bedoel dan vooral op energetische basis. De diepste angsten en onzekerheden worden aangetrilt (collectief), maar de ongekende hoogte van bewustzijn wat geopend en toegankelijk wordt, is er ook. Het lijken twee uitersten te zijn, en dat zijn ze in feite ook. Des te dieper we gaan, des te hoger kunnen we weer uitreiken.

Meer dan ooit worden we uitgenodigd om te oefenen om in ons midden (balans, in het oog van de storm) te blijven staan en onze innerlijke rechte lijn (ons pad, geleid door het hart) te volgen. Ongeacht wat er gebeurd in de wereld om je heen. We worden uitgedaagd en daarmee uitgenodigd om te gaan en/of  te blijven staan! Want dat wijzigt de trilling in het collectief onbewuste. Hoe meer mensen werkelijk in hun kracht, licht, bewustzijn gaan staan, hoe meer wordt het collectief onbewustzijn belicht en kan het gaan helen. (M.a.w. worden steeds meer mensen wakker in hun eigen bewustzijn).
Je trilling hoog houden is meer dan essentieel nu!

 

De energie van de 11 voor het persoonlijk bewustzijn

En hoe mooi is dat: daar komt november, de maand met de 11-energie, die alles zal gaan aantrillen om daadwerkelijk steeds meer op eigen Meesterschapsbenen te (blijven) staan en of de transformatie daartoe te regisseren. In eigen kracht, in eigen visie, perspectief en rechte lijn. In eigen verantwoordelijkheid, waarheid, maar vooral ook vanuit je hart en (hoger) bewustzijn.
De energie van de 11 is transformatie, is trillingsverhoging en trilt ons aan op het herinneren van het Eenheidsbewustzijn. Eenheidsbewustzijn dient eerst intern, persoonlijk, her-innert te worden, van daaruit ontstaat het staan op eigen benen.
Pas van daaruit kan het verdraaide groepsbewustzijn omkeren naar de beweging van transformatie naar het werkelijke Eenheidsbewustzijn.  Hiervoor dienen we eerst in ons zelf stevig te gaan staan, ons licht te her-inneren en gronden. Echt op eigen benen staan, verantwoordelijkheid nemen voor onze groeiprocessen, ervaringen en creaties.  ‘ken u zelve’ ligt aan de basis van de collectieve of groepsveld wijzigingen die ook in deze tijd gaande zijn.
Wanneer je je echter mee laat sleuren door oude wonden of collectieve angstbewegingen sta je niet in jouw kracht, sta je niet in lijn met je Zelf (en hoger bewustzijn, hart en gronding) en ontstaat de kans dat je trilling steeds verder verlaagd en weer mee gezogen wordt in de matrix-dualiteit energie.

De energie van de 11 trilt de komende maand doorlopend aan op jouw uitlijning met je eigen Bewustzijn en zet transformaties in werking, daar waar je nog je uitlijning verliest. Soms mag je daarvoor eerst weer de ervaring doorlopen dat je even helemaal jezelf of de weg kwijt raakt, om vervolgens de beweging terug naar je midden/ de balans te kunnen maken.
Hoe vaker je door deze bewegingen heen groeit, hoe sneller en makkelijker zul je telkens je midden/ de balans terug vinden. Om uiteindelijk steeds meer in het oog van de storm te kunnen blijven staan, m. a.w. je verliest je uitlijning met je Zelf dan niet meer, ongeacht welke stormen er door het collectieve- en groepsveld heen razen. Jij staat dan in eigen uitlijning, en op eigen benen in jouw bewustzijn.
De frequentie van de 11- energie deze maand is daartoe een initiator die tegelijkertijd de kracht van transformatie met zich mee brengt.

 

De energie van de 11 voor het collectief bewustzijn: Verdraait groepsbewustzijn versus oorspronkelijk gelijkwaardige verbinding

Verdraait groepsbewustzijn is gebaseerd op de matrix, op wonden, afhankelijkheid, op mee deinen met de groepsenergie (niet buiten de boot willen vallen, angst om het hoofd boven het maaiveld uit te steken). Daarin is eigenheid eigenlijk niet aan de orde of niet werkelijk gewenst.
Verantwoordelijkheid weggeven, daar is de verdraaiing op gebaseerd. De macht weg geven, je kracht weggeven. Jezelf wegcijferen en de ander op een voetstuk plaatsten. Jouw plek opgeven ten behoeve van het collectief.
Dat is geen ondersteunende energie om jouw Zelf weer volledig te her-inneren, om trilling te verhogen of je bewustzijn weer te verruimen naar oorspronkelijke staten van Zijn.

Werkelijke Eenheid, onbevlekt, geheeld en vanuit pure kracht kan pas ontstaan wanneer de eigen innerlijke verbinding met Eenheid weer hersteld wordt. Waarbij je dus eerst alle verbindingen in jezelf weer uitlijnt met elkaar. Waarbij oude schaduw geheeld wordt, onbewustzijn bewust gemaakt wordt en alle multidimensionale lagen van Zijn weer met elkaar in verbinding worden gebracht om samen te werken.

Wanneer je vanuit die trilling of staat van bewustzijn met de ander verbind, blijven beide op eigen kracht en benen staan (geen afhankelijkheid van elkaar om de eigen kracht te blijven voelen) en wordt het veld wat zo gecreëerd wordt vele malen groter en sterker dan van het groepsbewustzijn zoals we dat nu kennen. Ieders kracht, uniekheid en eigenheid wordt dan erkent, en kan constructief verbinden met de eigenheid en kwaliteiten van de ander. Ieder neemt dan de eigen plek in, binnen zichzelf en op aarde. Dat geeft een gelijkwaardige verbinding en is dus van een heel andere orde dan wat we nu nog op wereldniveau zien.
Daar hangt het collectief veld grotendeels nog aan elkaar van wonden en afhankelijkheid, vinger wijzen en schuld en schaamte. Niet gelijkwaardig dus, niet bekrachtigend en erkennend voor ieders unieke kracht en plek op aarde. Eerder ondermijnend daarin.

Het groeps- of collectief menselijk bewustzijn is dus ook een grote valkuil, die je momenteel eerder in trilling omlaag trekt, dan dat het je trilling verhoogd. Het collectief (on) bewustzijn wordt momenteel echter op dagelijkse basis groots uitgelicht in de media en de angst die daarin gezaaid wordt is gebaseerd op verantwoordelijkheid voor het collectief nemen. En als je dat niet doet, behoor je je te schamen of krijg je schuld in de schoenen geschoven. Zo werkt het collectief verdraaid onbewustzijn.
Niet voor niets wordt de polarisatie in de maatschappij nu zo groots uitgelicht. Juist dat maakt zichtbaar hoe ver verwijderd menigeen is van de eigen verbinding met Bron en eigen bewustzijn. Juist daarin wordt het leunen op elkaar, de afhankelijkheid, het papegaaien van ‘de groep’ zichtbaar. En hoe veel verdeeldheid, afgescheidenheid en onvrede met elkaar dit veroorzaakt.

Voor mijn gevoel gaat de 11-resonantie hier ook dieper in doorwerken komende maand. Dat betekend ook de trilling van eigen verantwoordelijkheid nemen, van transformatie van al het oude en beperkende, van onbewuste stromingen, onbewuste kleefkracht aan het collectief veld, dieper belicht gaat worden. Zowel individueel als op collectieve basis. Des te meer mensen individueel in hun uitlijning en kracht gaan staan, des te meer licht wordt er in het collectief veld binnen gebracht. Dit schept openingen voor het collectief, zodat ook andere mensen kunnen gaan ontwaken in hun eigen uitlijning, zuiver verantwoordelijkheidsgevoel (daar hoort ook kritisch eerlijk denken en voelen bij) en minder vatbaar worden voor de angstgolven die in het collectief bewustzijn opgewekt worden.

 

De energie van het 1-11 Portaal

Morgen op 1-11-2020 betreden we de 11 energie en -11 is ook een Portaalfrequentie die een trillingsverhoging met zich mee brengt. Deze energie lift ons omhoog vanuit de energie van de 10, de uitlijning met Bron, die in oktober dieper aangeraakt is, om deze frequenties nu echt in onze rechte lijn (uitlijning en in ons mens-zijn) neer te gaan zetten.

De 1-11 energie opent dus de poort in ons Zelf naar het gaan bemeesteren en belichamen van  de frequenties en lagen van bewustzijn die deze maand aangeraakt, gewekt en geactiveerd gaan worden. Een belangrijk portaal dus, de eigenlijk de deur naar diepere transformatie en tot manifestatie open zet.

 

De energie van het 11-11 Portaal

De energie van het 11-11-2020 Portaal zullen een extra krachtige werking binnen brengen in zowel persoonlijk- als collectief bewustzijn. de dubbele 11  bekrachtigd dit, om zowel op persoonlijk bewustzijn als de verbinding met het collectief de lijn van Eenheid en de transformatie daar naartoe, in te gaan zetten.
De dubbele 11 kun e ook als een andere polariteit zien, binnen jezelf als: mannelijke en vrouwelijke kracht, die elk op eigen benen, in de eigen potentie worden aangetrilt en bekrachtigd.
En op collectief niveau de polarisatie tussen in verbinding zijn of uit verbinding zijn. waarmee ik bedoel: sta jij op eigen benen in het collectief of wordt jij telkens beïnvloed door de collectieve stromingen?

Elk jaar opnieuw is het 11-11 portaal een immense transformatie poort die enorm diepe wijzigingen brengt, die versnelling brengt in de groeiprocessen die al spelen en lopen, om hierin nog meer de onderste steen boven te krijgen.
Zeker ook dit jaar, met alle ‘gekkigheid’ die het collectief menselijk bewustzijn nu aan het licht brengt, zal dit een uiterst belangrijk portaal zijn die een enorme shift in bewustzijnstrillingen komt brengen. De energie van 2020 heeft daar ook mee te maken, die de polarisatie van dualiteit en Bronkacht extra benadrukt, maar ook de blauwdrukken van Bron steeds dieper in herinnering brengt.

(Ik zal rondom het 11-11 Portaal ongetwijfeld een aanvulling van de energieen van dat moment gaan beschrijven. in een volgend artikel.)

 

De dagelijkse 11-energie triggert op dagelijkse basis

Elke dag van deze maand stroomt de 11-energie (van november) mee in ons persoonlijk leven. Dat betekent dat we op dagelijkse basis telkens aangetrilt worden om diepere stukken van ons zelf te transformeren, op eigen kracht te gaan varen en ons Zelf steeds meer zullen mogen gaan (h)erkennen.
Ook het 22-11-2020 Portaal speelt daarbij nog een belangrijke rol, om onze bemeesterde en getransformeerde stukken deze maand nog meer kracht bij te zetten, te gronden en werkelijk te gaan laten doorstralen in het dagelijks bewustzijn, handelen, denken en voelen.
Alles waarin jij nog meer op eigen kracht en benen mag gaan staan, kan deze maand dus aangetrilt en verstevigd gaan worden. om bewust te worden, om eventuele onbalans te balanceren, om dieper te verankeren en te gronden, zodat het werkelijk belichaamd kan worden.

Kortom, we zullen voor mijn gevoel een beweeglijke maand voor de boeg hebben, waarin de polarisatie wellicht nog sterker uitgelicht gaat worden. Maar waarbij transformatie ook centraal staat, om steeds meer echt in je kracht te gaan staan, je uitlijning niet meer los te laten, je eigen plek in te nemen en verantwoording te nemen voor alles wat jij ervaart en creëert in jouw leven (bewust en onbewust).
De trillingen zullen enorm omhoog gebracht worden, zodat jij je plek in jezelf en in de wereld, en in het collectief veld in kunt nemen, vanuit jouw Unieke Zijn!

© Willemien Timmer, 31-10-2020

 

Tijdens verschillende Portalen, zoals 1-11-2020, 11-11-2020 en 22-11-2020 verzorg ik afstand activaties en transmissies om heel bewust de verhoging van trillingen tijdens deze portalen te ervaren.

Voor meer info, zie de activiteitenagenda!