Zomerse bewustzijnsshifts van 2020

 

Energetische update over o.a. Portaal- en Poortdagen, Scheppingskracht, Vrouwelijke Blauwdrukken, vernieuwing,  bewustzijn, collectieve wijzigingen en de Leeuwenpoort

 

Deel 3: De energie en Portaal- of Poortdagen van juli 2020

 

De energie van juli 2020

De energie van juli 2020 resoneert op de frequentie van de 7-energie. De energie van juli gaat over (het wekken, ervaren, her-inneren en integreren van) de eigen oorspronkelijke scheppingskracht.
De 7-codering is diepgaand verbonden met Scheppingskracht en direct gerelateerd aan de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk kwaliteiten. De Goddelijk Vrouwelijke Kwaliteiten zijn de drijvende kracht achter elke schepping en creatie. Niet omdat het ‘beter’ is dan het mannelijk Potentieel. Maar omdat het simpelweg behoord bij deze potentie, zoals het Mannelijke andere kwaliteiten in zich draagt.
Het Vrouwelijke aspect heeft de potentie om de Heilige Veilige Ruimte te scheppen waar binnen elke nieuwe schepping vorm krijgt. Daarvoor is echter de wederhelft of tegenpool wel nodig. Denk aan de bevruchting van zaadcel en eicel. Beide polariteiten zijn daarvoor noodzakelijk. Echter het vrouwelijke aspect draagt de veilige heilige ruimte waarbinnen schepping zich kan ontwikkelen totdat het geboren kan worden (de baarmoeder).
Zoals het Goddelijk Mannelijke het Zaad des Levens of Goddelijk Scheppings Idee draagt, zo draagt het Goddelijk Vrouwelijke deze heilige Ruimte waarbinnen versmelting van krachten en dus bevruchting van het Scheppingsidee kan plaats vinden.
De Potentie van het Goddelijk Vrouwelijke is dus onder andere om deze ruimte te scheppen waar binnen elke vorm van verandering, ontwikkeling, groei, wijziging of nieuwe creatie mogelijk is. Als het Goddelijk Vrouwelijke haar scheppingsruimte (baarmoeder) niet open stelt, is geen enkele nieuwe schepping mogelijk.

In de energie van de 7, die de hele maand mee stroomt, staat dus zowel de Vrouwelijke Blauwdruk, Vrouwelijke kracht en de scheppingskracht centraal. In deze maand vinden we enkele bijzonder krachtige Portalen of Poortdagen die allen andere aspecten aan zullen trillen die passen binnen deze thematiek en de rode lijn van de jaarenergie van 2020

Scheppingskracht kan beide kanten opwerken, richting lichtkant of richting schaduwkant, even simpel gezegd. Hoe wij onze scheppingskracht inzetten hangt af van de mate van bewustzijn en of van de mate van onbewustzijn die door ons heen stroomt.
Scheppingskracht van nature is een neutrale kracht, hoe wij deze (bewust of onbewust) aanwende en inzetten bepaald welke richting deze op gaat stromen en wat wij scheppen in ons leven. Dit werkt zowel op individuele als op collectieve basis door in de zichtbare, gemanifesteerde 3D wereld.

 

Opvallend samenspel: Licht of schaduw werk? Bewust of onbewust? Van waaruit creëer jij?

Vanaf half juni en in elk geval tot en met dit schrijven in begin juli heb ik heel veel meer (consult aan)vragen dan ooit over beïnvloeding van donkere energie, entiteiten, zwarte magie, energetische manipulatie ontvangen.  Alles wil aan het licht komen, alles wat je uit de Bron/ rechte lijn trekt. Dit dus ook.
Het is tijd om in de eigen kracht thuis te komen en op te gaan staan. Dus alle niet-eigen en of beïnvloedende energieën komen ook aan het licht om opgelost te worden. Om onbewuste achterdeurtjes te dichten en de eigen kracht te behouden en of te laten rijzen.

Ook opvallend daarbij zijn inzichten die al eens eerder voorbij zijn gekomen, en die nu opnieuw uitgelicht worden in de collectieve energie:
Vele zelfbenoemde ‘lichtwerkers’ die niet gegrond zijn, houden deze scheefstand vast, trekken in feite opnieuw telkens weer schaduwvelden aan. Omdat de eigen schaduw en gronding ontweken wordt, weg gehouden wordt of er voor gevlucht wordt in ‘roze wolken van hogere sferen’.
In feite is ‘lichtwerk’ dan ‘schaduw-in-stand-houdt-werk’ en dient dit het collectieve en persoonlijke proces niet. Het trekt de energie naar beneden, houdt het in lagere trilling, in plaats van dat de energie echt kan verhogen. Het verdicht het collectieve veld en geeft blijvend toegang of bestaansrecht voor manipulerende niet-eigen energieën met eigen agenda’s.
In die zin trekken dergelijke onbewuste ‘lichtwerkers’ juist het collectief veld naar beneden en of zetten de lagere trillingen en schaduw vast, waardoor zij telkens weer ingang zullen vinden om beïnvloedend te werk te gaan. Zwarte magie, manipulatie, bezetenheid van entiteiten en verstoringen van lagere trillingsvelden blijven dan intact en aanwezig. Dit vertraagt niet alleen de persoonlijke, maar ook de collectieve groei.
Het is noodzaak om de eigen schaduw en innerlijke demonen aan te kijken en eventuele niet-eigen energieën echt te leren onderscheiden en los te koppelen. Daarvoor dienen de onbewuste achterdeurtjes (wonden) bloot gelegd te worden. Dat kan alleen vanuit het maken van verbinding met alle lagen van je Zelf (dus ook en misschien wel juist de menselijke lagen),een heel diepe gronding en verbinding ook met het mens-zijn,  eerlijke zelfreflectie en innerlijk werk. Uitreiken naar buiten en naar boven toe heeft hierin geen meerwaarde, want dat levert geen innerlijke zicht en – wijzigingen op. Het gaat om de beweging naar binnen en ‘naar beneden’ toe, waarin de meerwaarde en oplossing schuilt. Heel veel meer informatie daarover vind je in mijn boek Belichaamd Bewustzijn, zo ook over oorzaken, achtergronden en wat nodig is voor herstel.

 

Oerwonden van het vrouwelijke om te helen

Oerwonden van het verdrukte vrouwelijke aspect, verdraaide scheppingskracht en het in stand houden van deze onbewuste vluchtgedragingen die ingang geven in deze en die m.b.t. de juli energie en de vrouwelijke blauwdruk/ scheppingsvelden omgekeerd willen en zullen worden in de juli-energie zijn:
Krachteloosheid, veroordelingen van zwakte van het vrouwelijke veld, overleefstanden van het mannelijke veld die weg houden bij het diepste gevoel. Overtuigingen als: Kwetsbaarheid is niet gewenst, sensitiviteit is een handicap i.p.v. een kracht (veroordelingen). Angst voor de eigen kracht. Niet serieus nemen van intuïtie, ingevingen, gevoel of gebrek aan vertrouwen daarin.  Machteloosheidgevoelens. Zijn gaan geloven in de krachteloosheid van het vrouwelijke of de ondergeschiktheid van het vrouwelijke t.o.v. het mannelijke. Geen toegang meer tot de helende capaciteit en zelf genezend vermogen van het vrouwelijk aspect.
Aspecten als jaloezie, gebrekkige eigenwaarde, ongeloof hebben ook hun invloed op het inperken van de eigen scheppingskracht.
Wanneer het vrouwelijke in zo’n ‘slachtofferrol’ blijft zitten kan de potentiële scheppingskracht, helend vermogen en herstel van gelijkwaardige innerlijke verbindingen, niet aangesproken worden.

 

Portaaldagen van juli 2020

 

De portaal- of Poortdagen van juli zullen dieper inwerken op zowel het helen van de wonden van de vrouwelijke energie als op het wekken en activeren van de Vrouwelijke Blauwdruk Potentie.
Hier onder vind je een overzicht van deze data (in lineaire tijd). Wie weet schrijf ik op een later moment nog wel meer gedetailleerd over enkele of meerdere van deze Portaal- of Poortdagen. Maar voor nu vast een overzicht:

 

1-7- 2020:

Uitlijning met de hogere gevoelsblauwdruk en uitlijning van basischakra en kruin.
Zie deel 1 van deze artikelen.

 

4-7-2020:

Uitlijning van hart en kruin. Alle planeten staan op lijn naast de zon.
In de nacht van 4 op 5 juli: volle maan en verduistering (in vroege ochtend van 5 juli). Er vind deze dag dus vanuit het hart een krachtige uitlijning plaats met al jouw wezensaspecten. De rechte lijn ( jouw multidimensionaal bewustzijn, tussen Bron en mens-zijn) wordt gebalanceerd en bekrachtigd.

 

5-7-2020: Volle maan en verduistering

Volle maan en lichte maansverduistering, de laatste van de cyclus die startte op 5-6-2020 met een lichte maansverduistering en op 21-6-2020 met een ringvormige zonsverduistering.

De ster Vega (onderdeel van constellatie Lyra) staat op lijn met de volle maan en beïnvloed in die zin de maanverduistering. In de frequentie- of dimensievelden van het sterrenbeeld Lier (Lyra) bevinden zich de Oorspronkelijke Mens Codes. D.w.z. dat de Oorspronkelijke Codes van je Goddelijk Mens Zijn dieper in zullen gaan stromen, geactiveerd kunnen worden en je jouw oorspronkelijke kracht dieper zult kunnen integreren in de gevoelswerelden. Dit zal met name binnen gaan komen in de gevoelswereld. Dus hoe dieper jouw gevoelsvelden opgeschoond zijn, en hoe meer contact jij hier als mens mee kunt maken, hoe sneller deze lichtcoderingen van de oorspronkelijke Mens in jou, weer bewust kunnen gaan worden.

 

7-7-2020:  7-7 Portaal

Het 7-7 Portaal: activatie van de Vrouwelijke Blauwdruk en Scheppingskracht.
De energie van een krachtig portaal wat gaat om de vrouwelijke Creatiekracht. In deze 3-dimensionale wereld en in vele dimensies is de kracht van het getal 7 bekend en geheiligd. (Eerder heb ik hier al veel meer over geschreven, dat is even niet voor nu).
De energie van de 7 stroomt uiteraard de hele maand juli mee in alle wijzigingen, elke dag. Maar de momenten zoals het 7-7 portaal zijn een dusdanige bekrachtiging en een portaal op zich om oude programmeringen in de vernieuwing te brengen. Om onbewustzijn in bewustzijn geboren te laten worden.
Het 7-7 portaal brengt een diepere aantrilling van de Vrouwelijke Scheppende Vermogens. Dat betekend echter ook dat het de ‘tegenpool’ aantrilt en dieper opent: daar waar we nog niet scheppend maar mogelijk (onbewust) destructief of krachteloos in dit veld binnen ons Zelf staan. Het zal je dieper bewust kunnen maken van waar je nog oude patronen hanteert, van bijvoorbeeld afgescheidenheid, dienstbaarheid te koste van je Zelf, niet onvoorwaardelijk liefdevol zijn naar je Zelf toe, etc. Daar waar je oude vrouwelijke wonden leeft, in plaats van je pure Essentie en Scheppend Vermogen.

 

16-7-2020:

Tweede 7-7 portaal brengt een verdieping van de processen die aangezet zijn tijdens het eerste 7-7 portaal en brengt dit in een uitlijning met de aardse realiteit/ materiele wereld.

 

20-7-2020:

Het 20-7-20 portaal: Bronblauwdrukken heruitlijnen met de Vrouwelijke Scheppingskracht.

 

22-7-2020:  Portaal en Maria Magdalena Dag

Een 22-7-22 Portaal voor het oprijzen van de Vrouwelijke (Scheppings)kracht en Maria Magdalena dag. De Portaalenergie bekrachtigd de energie van Maria Magdalena in het collectieve veld.

Uit een eerder artikel dat ik schreef in 2018:
Sinds 2016 heeft de paus 22 juli omgedoopt tot Maria Magdalena dag. Een heel bijzonder gegeven dat de kerk het Vrouwelijek, wat zo direct naast Yeshua (Jezus) heeft gestaan na eeuwen van verkettering, eindelijk erkenning geeft.
Het geeft het Goddelijk Vrouwelijke in de aardse belichaming eindelijk een stuk erkenning terug. Niet alleen in Maria Magdalena, maar vooral in wat zij weerspiegelt in ieder van ons!
Dankzij alle groei, trillingsverhogingen en energetische shifts van de afgelopen jaren is vanuit de strakke dogmatische kerkelijke velden deze deur weer een beetje op een kier gezet, en dat betekend energetisch dat daarmee deze Magdalena energie ook in het collectief veld weer dieper toegankelijk kan worden. Daar waar de machtige kerkelijke structuren de deur daartoe vele eeuwen dicht gehouden hebben, bleef elke vorm van verwonding en onderdrukking van het Vrouwelijke in de aardse 3D sfeer steeds opnieuw bekrachtigd. Er was vrijwel geen ruimte om de diepte lagen van het gewonde, verstoten, ontkrachte vrouwelijke tot in de kern te helen. Dat is hoe het collectief energetisch werk, doordat aardse 3D machtsstructuren veranderingen tegen proberen te houden.

Echter vanaf 2006 met een bijzondere en belangrijke Venus transit tijdens het 6-6-’06 Portaal is daar  een eerste belangrijke omkering in het collectief in aangebracht. Vanaf dat moment is de kracht van het Vrouwelijk Bewustzijn systematisch stap voor stap dieper getriggerd om ‘open’ te gaan, haar wonden te helen. Laag voor laag.
Ruim 10 jaar later in 2016 zagen we van al die stappen in groei en openingen het effect: Maria Magdalena werd weer erkent door de katholieke kerk.
Ongeacht of je zelf religieus en of kerkelijk bent of niet, heeft dit zeker een groots effect op het collectieve bewustzijn en de openingen die daarmee weer toegankelijk gemaakt zijn. Voor de volgende stappen in groei, de komende jaren, binnen de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk en om deze in de aardse materie (je 3D leven) steeds dieper te integreren.

22 juli omvat een collectieve trillingsverhoging waarin de Magdalena coderingen dieper aangeraakt en aangetrilt gaan worden.de Blauwdruk van Magdalena bevat o.a. de coderingen om in je mens-zijn de Liefde van de Oer Moeder/ de Magdala te gaan her-inneren.
Om zowel in je hart als bewustzijn de Onvoorwaardelijke Liefde, de kracht van vergeving, acceptatie, omarming, de Oer Moeder energie die de Belichaming van het Goddelijke Vrouwelijke op aarde is, dieper aan te trillen. Daar op dat niveau van bewustzijn waar jij nu Bent.
Deze aanraking van al jouw uiterst Vrouwelijke Blauwdruk Onvoorwaardelijke Liefdes trillingen is uiterst belangrijk voor de upgrades de daarna volgen. Juist om in de zachtheid, liefde,, helende en zorgzame energie binnen je Zelf te komen ofte blijven.

De Magdalena Codering activeert tevens diepere lagen van je fysiek systeem om je eigen Goddelijk Vrouwelijk Blauwdruk veld dieper te helpen laten indalen in belichaming. Om hier en nu in het mens-zijn weer dieper deze energie te leven en vorm te geven. Ook dit is noodzakelijk in je mens-zijn maar ook in je algehele bewustwordingsgroei naar Zelfrealisatie en belichaming toe.

Deze Maria Magdalena energie nodigt je ten diepste uit om in je belichaming (je mens-zijn in het hier en nu) echt je hart te openen, naar je hart te luisteren, in je hogere harttrillingen aanwezig te zijn en daar op afgestemd te blijven. Daarmee krijgt je mens-zijn een diepere instroom van Onvoorwaardelijke Liefde die je helpt dieper in Liefde, zachtheid en bij je Zelf te blijven. De uitnodiging is om echt in de belichaming jouw Onvoorwaardelijke Liefde af te stemmen, deze neer te zetten, uit te stralen en van daar uit te leven.
Het zal mogelijk ook de verschillen tussen (verbasterde, duale en gewonde) liefde en werkelijk Onvoorwaardelijke Liefde van Bron helderder voelbaar maken.

 

25-7-2020: Dag buiten de Tijd

Derde 7-7 Portaal en Dag buiten de Tijd.
Het derde 7-7 portaal brengt een verdieping van de processen die aangezet zijn tijdens het eerste 7-7 portaal.

Uit een eerder artikel dat ik schreef in 2018:
Vanuit de Tzolkin of Maya kalender is 25 juli de Dag buiten de Tijd. Dit heeft te maken met de 13 manen kalender van de Tzolkin, waarbij 24 juli de laatste dag van het oude jaar is en 26 juli  de eerste dag van het nieuwe jaar is.  (Let op dat valt samen met de oud Egyptische nieuwsjaar dag).
De Maya kalender kent dus in feite maar 364 dagen in plaats van 365 dagen, en dat betekend dat 25 juli, de Dag buiten de Tijd, een dag is die ‘over’ is. Een dag van loslaten van het oude en voorbereiding of intenties zetten voor het nieuwe. Een dag waarbij je vanuit de Tzolkin bewustzijnsvelden even vrij bent van de hele cyclus van het jaar. En ook een dag waarbij de focus wereldwijd gericht is op de energie en schepping van vrede.
Deze dag is dus uitermate geschikt om dieper naar binnen te gaan en de innerlijke balans op te maken.
Het is tevens de start van een nieuwe cyclus, een ‘nieuw jaar’, di e zoals gezegd samenvalt met het oud Egyptische nieuw jaar. Ook al bevind zich dit op een andere resonantie of golflengte, het is weer een helder voorbeeld van hoe alles met alles verbonden is en nauw samen werkt binnen het Goddelijk Plan.

 

26-7-2020: Oud Egyptisch nieuwjaar, Sirius en opening van de leeuwenpoort

Oud Egyptisch nieuwjaar, het rijzen van Sirius, nieuwe vruchtbaarheid, Opening van de Leeuwenpoort.

Uit een eerder artikel dat ik schreef in 2018:
Op 26 juli opent zich energetisch de Leeuwenpoort, ten tijde van het moment waarop in het Oud Egypte het nieuw jaar gevierd werd, een dag na de Dag buiten de Tijd bij de Maya’s.
Het oud Egyptisch nieuwjaar was afgestemd op het weer aan de hemel zichtbaar worden van Sirius. Wat een periode van nieuwe vruchtbaarheid inhield, de voorbode van overstromingen van de Nijl en was (vanuit de lineaire tijdlijn bezien) en is (vanuit het eeuwige Nu bezien) gekoppeld aan zowel Sothis (Sirius) als Isis.
Sirius die de ‘bewaarplaats’ is van onze Oorspronkelijke Blauwdrukken (onder andere). Die ons dus weer ons Oorspronkelijke Zelf dieper in her-innering komt brengen.
Net als de Maria Magdalena dag en het oud Egyptisch nieuwjaar, komt ook de Leeuwenpoort elk jaar ‘terug’. En dit is een periode van grote vuurkracht en transformatie. Een periode van immense groei versnellingen en optillende energieën. Elk jaar weer is de combinatie van planeetstanden en overige hoge trilling instromingsmomenten anders. En elk jaar heeft dat daarmee een eigen invloed op de processen die persoonlijk en collectief op dat moment gaande zijn.

De Leeuwenpoort die zich zoals elk jaar geopend op 26 juli  tijdens het Oud Egyptisch nieuwjaar, de dag van het weer oprijzen van Sirius en een dag na de Dag buiten de Tijd volgens de oude Maya tradities. Enkele dagen nadat we over gegaan zijn naar de periode van sterrenbeeld Leeuw, astrologisch gezien.
De leeuwenpoort is een periode die loopt van 26 juli t/m 12 augustus, hoewel de uitwerking er van nog lange tijd na zal galmen. Zolang we in het sterrenbeeld Leeuw verblijven zal de input van deze periode nog het meest krachtigst voelbaar blijven.
Elk jaar opnieuw kenmerkt deze periode zich door een periode van krachtige voortstuwende en diep openende energieën die je groei een enorme input geven. Een stevige zet in de rug zogezegd om nog verder de verdieping van je Zelf in te gaan, om je eigen Kracht te ontdekken en deze weer te bevrijden.
Het is een krachtige motor op de weg van Zelf Realisatie om je eigen Koningschap (of Meesterschap) weer volledig op te pakken.

Bij Meester- of Koningschap hoort ook de bewustwording van en het weer op je nemen van de verantwoordelijkheid voor jouw groei, bewustzijn en jouw creaties.
Verdraaide energieën, ballast, verwondingen en alles wat vast houdt in de duale matrix en afgescheiden bewustzijn wordt daarmee krachtig aangetrilt om naar boven te komen, bewust te worden, om te helen, doorzien en omarmd te worden.
De effecten van de Leeuwenpoort periode zijn zo krachtig dat je vaak de resterende maanden van het jaar daar nog je profijt en doorwerking van ondervind. Het is een soort ‘aanzet periode’ waarin alle doorlopen of aangeraakte groei(thema’s) van de eerste 7 maanden van het jaar in een verdieping terecht komt en de kracht kan vinden om het daadwerkelijk in je aardse mens-zijn neer te zetten, handen en voeten te geven en te gaan belichamen. Het is een soort van het eigen maken van en vorm geven van je Meesterschap in de thematieken die je doorlopen hebt in de eerste periode van het jaar.

De energie van de Leeuwenpoort trilt onherroepelijk jouw eigen Kracht aan. Kracht op vele aspecten van jouw Zijn. Dat kunnen dus verschillende krachtstukken en kwaliteiten zijn, maar ook weer de tegenpool: de schaduw waar jij angst hebt voor je kracht, waar jij je kracht nog niet leeft of durft aan te pakken. Waar jij je kracht nog weggeeft en dus ook makkelijke ‘prooi’ bent voor manipulatie of mind control.
Dit kan op vele verschillende facetten van kracht invloed hebben. Daar ‘kracht’ op zich op vele vlakken in ons Wezen uitdrukking vindt.

De samenkomst van en verbinding met Sirius in deze (waardoor in oud Egypte het Nieuwe Jaar gevierd werd) die de herinnering aan je eigen Oorspronkelijke Blauwdrukken en dus ook Kracht aantrilt, is de opening waardoor de Leeuwenpoort krachtig actief wordt. En vormt de katalysator waardoor je in diepere aanrakingen met je Oorspronkelijke Zelf, Blauwdrukken, Kracht en Koningschap (of Meesterschap) aangeraakt wordt.
We mogen weer Meester worden over onze Kracht. De oude angsten, krachteloosheid, kracht weggeven of ontkrachtende energieën transformeren en ons ware Potentieel weer herinneren en integreren. Juist via het Hart (Magdalena code), de buik (Nieuwe maan, emotie velden) kan het dan op en in de aarde(verbinding landen).
De Leeuwenpoort zet zich gedurende augustus voort en zal een hele rits aan kracht-aspecten en uitdagingen aanzwengelen, in de uitnodiging om jou steeds krachtiger jouw Grootsheid als Scheppende Bron te gaan herinneren, in je mens-zijn.
Meer lezen over Sirius, Leeuwenpoort en de Leeuwen- en Leeuwinnenkrachten? Lees dan even hier verder (artikel van 2018, halverwege) 

 

©Willemien Timmer 3-7-2020

 

Lees hier verder:

Deel 1: De energie van 1-7-2020 als ingang naar een krachtige shiftperiode

Deel 2: Poortdagen van juli en augustus 2020 – inleiding

Deel 3: De energie en Portaal- of Poortdagen van juli 2020

Deel 4: De energie en Portaal- of Poortdagen van augustus 2020

 

Activiteiten die inspringen op de krachtige bewustzijnsshifts in deze en komende maand vind je al terug in de activiteitenagenda. Deze kunnen je ondersteunen in je bewustwordingsprocessen en het ‘verstaan’ daarvan binnen jouw persoonlijk (menselijk) leven.

 

(Artiest die de afbeelding heeft gemaakt bij mij onbekend)