De energie van april 2020

En zo stappen we april 2020 binnen, in een totaal veranderde (mensen) wereld. Waarbij iedereen (zoveel mogelijk) thuis zit en verbindingen alleen nog maar op letterlijke afstand van minimaal 1,5 meter mogen. En veel meer nog online verlopen dan in real life.
De natuur, de lente, de dierenwereld draait gewoon allemaal ongehinderd door alsof er niets aan de hand is. Zij het dat deze wereldwijd zelfs meer ruimte krijgen dan sinds lange tijd is geweest. De natuurlijke wereld kan zich herstellen, daar waar de mens voor vervuiling, overbelasting en onbalans heeft gezorgd.
Mede daaraan is te zien dat die wereld, die gewoon nog altijd in verbinding met elkaar staat, niet geraakt wordt door de grote reset waar de mensheid doorheen gaat.
Zij zijn nog afgestemd op hun hart en oorspronkelijke natuur. Zijn nog in samenhang met elkaar en volgen zogezegd hun eigen innerlijke rechte lijn, blauwdruk en waarvoor ze hier zijn. Ongehinderd en ongestoord.

 

De collectieve uitdaging in jou

Dit proces wat nu wereldwijd gaande is (corona)  is bedoeld om de mensheid in de reset te zetten zodat afgescheidenheid (van zichzelf en de werelden om zich heen) kan transformeren. Zodat interne verbindingen en bedoeling hersteld kunnen worden.
Van leven vanuit ego, emoties en superioriteit, naar leven vanuit het hart, in gelijkwaardige verbinding met alles om je heen.
Het is allemaal gelinkt met de overgang van het Vissen- naar het Waterman tijdperk.

Hoe we de energie van april in stappen dit jaar is dan ook van een totaal andere orde dan ooit te voren. En zo ook de trillingsverhogingen die we in deze periode doorlopen.
Door de afstand, het verplicht thuis zitten, wordt je uitgenodigd om dieper naar binnen te gaan. Dieper verbinding met jezelf te maken, te dealen met processen die misschien al lange tijd zijn blijven liggen doordat de buitenwereld genoeg afleiding bood.
De valkuil van alle online mogelijkheden tot contact reikt die mogelijkheid nog steeds aan, zij het op een andere manier. Qua fysieke energie is er afstand.
Door letterlijk afstand te moeten houden vertoeven we niet doorlopend in andermans aura’s en energie. (Al is de invloed van het collectief veld groot, zij het dat dat zich op een andere golflengte bevind).
Alleen al dat feit kan zorgen voor meer rust en een mogelijkheid om meer contact met je eigen energie te maken. Om verstorende elementen bewuster te worden.  En andersom, waar je altijd misschien onbewust mee deinde op energie van de ander, wat inspireerde, je kracht gaf of motivatie, dat valt weg. En dat nodigt uit om nu binnen je zelf die kracht aan te boren.
Dat vraagt echter wel een bewust naar binnen gaan in jezelf en niet alleen in je huis om van daaruit je ‘naar buiten gericht zijn’  online voort te zetten.

Online contact houden met de buitenwereld weerspiegeld een 3D versie van onze interne mogelijkheden, wanneer we volledig uitgelijnd zouden zijn op ons hart. Dan is telepathische contact houden, van hart tot hart, van bewustzijn tot bewustzijn  de natuurlijkste zaak van de wereld. Vele gevoelige, sensitieve, bewuste mensen ervaren dit al lang in meerdere of mindere mate. Maar de verschuivingen die nu plaats vinden in het menselijk bewustzijn, zal dit voor velen steeds meer open kunnen gaan.

 

De energie van april

De energie van april is gericht op een directere verschuiving naar de uitlijning met het hart en de gronding daar van. Zodat het hart steeds meer draagkracht en bedding vindt en weer het centrale midden wordt van waaruit we leven, beleven en ervaren.
Van daaruit kunnen steeds meer (multidimensionale) hartkwaliteiten die van nature eigen zijn en bij ons wezen horen, weer gaan ontwaken en bewust(er) worden.
Kwaliteiten als compassie, overgave, leven in lijn met Bron, Liefde, verbondenheid in Eenheid i.p.v. afgescheidenheid en vele andere horen daar bij.

De energie van april is een doorlopende initiatie om het menselijk hart in 3D en 4D frequenties dieper te openen en te activeren, zodat ons hoger hart, en 5D, 6D, 7D hart en hoger weer in directe uitlijning en wisselwerking met elkaar komen te staan. Zodat wij innerlijk steeds meer de heelheid en grootsheid van ons Goddelijk wezen weer gaan her-inneren.
Hiervoor dienen het 3D (fysieke) en 4D (energetische) hart dieper gegrond te worden (is ook in de 4- energie van april aanwezig). Want op hogere wezenslagen zijn deze hartfrequenties nog altijd aan elkaar gelinkt en samen werkend. Knelpunten zijn het 3D en 4D hart die door een overmatige verstoring in de onderste chakra’s (of een niet of te weinig daarin aanwezig zijn) niet optimaal kunnen functioneren en gronden.

Dat is waar de energie van april nu dieper op in gaat werken. Dieper verschuiven naar de 3D en 4D hartenergie, deze dieper uitlijnen met de onderste chakra’s (die al dieper geopend, geschoond en geactiveerd zijn in de afgelopen 3 maanden) en grinden. Zodat er draagvlak ontstaat in de menselijke lagen van bewustzijn, zodat de hogere hartverbindingen weer binnen kunnen stromen en contact kunnen maken met wie wij als mens zijn.
Van daaruit wordt de rechte lijn met Bron via alle multidimensionale wezenslagen heen, weer hersteld.
Voor ieder in die mate dat het past bij de individuele zielsevolutie op het pad van groei. Dat wip dus niet zeggen dat mensen die op een veel ‘lagere’ frequentie en diep onbewust functioneerden meteen volledig of verlicht worden. Elke ziel heeft een eigen evolutieplan en -pad te doorlopen.
Echter elke ziel zal in deze trillingsverhogingen mee genomen worden en naar een nieuwe octaaf van harttrillingen worden opgetild. Van daar uit zal de eigen zielsevolutie daar van binnenuit verder mee aan de slag gaan voor vervolg groei.

Het is een illusie te denken dat iedereen direct volledig vanuit het hart zal gaan leven en functioneren, omdat niet elke ziel daar al is in groei en bewustzijn. We dienen wel allemaal ons eigen unieke pad van groei te gaan en kunnen geen stap overslaan.

 

Het ultieme 4-4-4 portaal

Het zeer krachtige 4-4 portaal van 4 april is een krachtige katalysator voor de verschuivingen van zonnevlecht- naar hart functioneren. Deze Portaaldag die verschillende frequenties en codes in zich draagt ( 04-04-2020 en 4-4-4) is echt een omslagpunt dat de hele maand door zal resoneren. Dit portaal gaat gepaard met een conjunctie die slechts eens in de 13 jaar voorkomt, van Pluto en Jupiter. En die weer verband houdt met de eerdere conjunctie en grote verschuiving van 12 januari 2020.
Deze brengt een grote schoonmaak op gang in die lagen van ons bewustzijn die verder open zullen gaan, zodat ons Meesterschap steeds bewuster kan worden, kan gronden in ons dagelijks leven en van daaruit belichaamd kan worden.

De frequentie van de 444-code gaat niet alleen over het (multidimensionale) hart gronden. Het raakt ook het hart van je Mannelijke, Vrouwelijke en Kind Blauwdrukken. De innerlijke Goddelijke Drievoudigheid wordt daarmee krachtiger in het hart van deze kwaliteiten op elkaar uitgelijnd en dat heeft uiteraard een doorwerking in de gewonde man, vrouw, kind lagen van het mens-zijn.
Het uitlijnen van deze Goddelijke Blauwdrukvelden in ons wezen gaat een trilling vrij maken die een doorgang in ons menselijk 3D en 4D hart brengt, waardoor onze hogere hartlagen in mens-zijn bewust en gegrond kunnen worden en verbindingen kunnen herstellen.
Het zijn dus verschuivingen op Goddelijke niveaus in ons die zorgen voor een opening in de menselijke lagen en beleving. Het is een beweging van ‘binnen uit’ die ontstaat door de trillinsgwijzigingen die collectief instromen en niet van buitenaf.

Wanneer hoger dimensionale velden van ons hartbewustzijn weer kunnen uitlijnen en verbinden met ons menselijk hart, krijgen we steeds meer toegang tot onze uitlijning met Bron. Ver voorbij ‘slechts’ 5D wat vaak als streven wordt gezien. Het betekend dat kwaliteiten van hogere zelven op hogere dimensielagen, kennis, ervaringen, wijsheid opgedaan in sferen, steeds dieper terug kunnen (gaan) keren in de menselijke herinnering en beleving.
Dat betekend van binnen uit een stimulans om steeds dieper vanuit je totale hart te leven. In liefde, eenheid, Bronverbinding en de eigen oorspronkelijke lijn. Leven in verbinding met het Goddelijke en daar bewust een uitdrukking van zijn op aarde. Herinneren wie je Bent en waarom je hier Bent. Wat je Blauwdruk en kwaliteiten zijn en wat jouw plek in het geheel is.

Ook dit zal heus niet direct in iedereen volledig actief ontwaakt zijn en al direct gegrond en belichaamd kunnen worden. Maar de 444 poort is daartoe wel de aanzet en ingang. De frequentie van 04-04-2020 laat dit op een andere golflengte zien. De 04 energie gaat over de oorspronkelijke (Bron) hartkracht die met de tweede 04 stevigheid, gronding en verankering kan vinden. De 2020 code gaat enerzijds over de dualiteit versus Bron en Oorspronkelijkheid. En anderzijds over de Blauwdrukken van Bron die daarin weer geactiveerd worden.
D.w.z. dat enerzijds alles wat duaal, verstikkend, beperkend is if oude ballast en schaduw is in je hart, verder belicht en aangeraakt zal worden. Een detox dus van alles wat je afhoudt van je oorspronkelijke hart(verbinding) en of wat je belemmerd in het uitlijnen met je hogere (multidimensionale) hart (lagen).

 

In Jip en Janneke taal

De energie van april gaat weer een grootse verschuiving brengen om dieper verbonden te raken met ons hart. Van waaruit we deze steeds dieper kunnen gronden. De voorgaande maanden zijn de onderste 3 chakra’s dieper aan bod geweest in opening en opschoning. Dus is daar nu meer ruimte in ontstaan om nieuwe trillingen en mogelijkheden echt te gaan doorsluizen naar meer stevigheid en gronding.

Pas als we iets kunnen gronden kunnen we het ook gaan belichamen in ons menselijk hier en nu leven. Dat is dus noodzakelijk.
Des te meer we onze onderste chakra’s en dus ook menselijk gerelateerde lagen kunnen bewonen (zoals ons lichaam, lichaamsbewustzijn, gevoelsvelden en krachtcentrum) des te meer bedding er is om onze hogere (hart) kwaliteiten weer toe te staan in ons menselijk ervaren en leven.
Daartoe mogen we ons zelf aankijken, opschonen en leren accepteren en omarmen (liefhebben).

De vervolgstap nu is dat ons hart hierdoor verder open kan gaan. En als ons hart ook echt verbinding kan maken met onze kracht, met ons gevoel, met ons lichaam en gronding, kan het blijvend verankeren. En wordt dat de nieuwe frequentie of golflengte van waaruit we leven. Alsof we naar een nieuwe klas over gaan waarin onze kwaliteiten bewuster kunnen worden (ontwikkeld) en  tot uitdrukking kunnen gaan komen.
De kennis, inzichten en groei die we in vorige klassen hebben doorlopen nemen we uiteraard mee, deze zijn al bemeesterd en geïntegreerd en daarmee deel geworden van ons wezen. Dat is de basis die er al is die bedding biedt voor al het nieuwe wat in ons zal gaan ontwaken en her-inneren.

April brengt ons dus een prachtige potentie en kans om dieper dan ooit met ons oorspronkelijk (multidimensionaal) hart te kunnen gaan uitlijnen en deze te gronden in onze menselijke ervaring en belichaming.
Het 444-portaal is een krachtige trillingsverhoging die dit proces krachtig activeerd. En ook de energie van Pasen en 14-4-2020 en 24-4-2020 zullen hierin een krachtige impact hebben en versnellingen en wijzigingen aanbrengen (daarover later meer).

Des te meer we ‘online’ gaan binnen ons Zelf, des te meer zul je bewust kunnen beleven wat er wijzigt, wat nog jouw aandacht of liefde vraagt om de weg vrij te maken naar het volledig gaan leven vanuit je hart!

Heb een stralende, liefdevolle, onvergetelijke maand!

 

© Willemien Timmer, 1-4-2020

 

Tijdens het 4-4-4 Portaal verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie in de energie, potentie en groeimogelijkheden die er op dat moment zijn en vrij komen. Vanuit een gedragen, veilig veld zul je dieper kunnen ervaren wat de 444- energie voor jouw groei zal kunnen gaan betekenen.  Je vind daar hier meer informatie over.

 

Tijdens het 4-4-4 Portaal start ook een krachtige 10-daagse op afstand: het Tempel Kristal Initiatie Pad.  Deze 10-daagse biedt een krachtige ondersteuning in je eigen groei- en bewustwordingsprocessen aan, op een unieke manier! Lees hier meer daar over.