De energie van augustus 2020 en het 8-8 Portaal

 

Zomerse bewustzijnsshifts van 2020

Energetische update over o.a. Portaal- en Poortdagen, Scheppingskracht, Vrouwelijke Blauwdrukken, vernieuwing,  bewustzijn, collectieve wijzigingen en de Leeuwenpoort

 

Deel 4: De energie en Portaal- of Poortdagen van augustus 2020

 

De energie van augustus 2020

De voortstuwende krachten en trillingsverhogingen van de zomermaanden zijn in een krachtige pulsatie op dagelijkse basis te voelen. Wat vinden er energetisch een hoop veranderingen plaats, die ook in het dagelijks leven steeds krachtiger zichtbaar worden. 2020 is wel een ongekend jaar zoals nooit tevoren, met alle wijzigingen die directe impact hebben op de maatschappij en het persoonlijke dagelijks leven.
Zoveel onbewuste angsten en schaduwpatronen worden moeiteloos (lijkt het) aan het licht gebracht en uitgespeeld. De andere kant wordt echter ook belicht: dat er steeds meer mensen in een rap tempo bewust(er) worden.  Het is een tijd van uitdagingen en grote kansen, maar ook confrontaties en voorbij angst en comfortzones stappen. De tweedeling in de maatschappij wordt steeds krachtiger zichtbaar, en deze zou je ook als polarisatie kunnen zien.
Ik blijf voelen, alles wat er al lange tijd was, wordt zichtbaar op het wereldtoneel. Het is in feite niets nieuws wat zich manifesteert. Het is al het oude wat zich manifesteert vanuit de krochten van de ongeziene (onbewuste) werelden en wat daarmee zichtbaar wordt.

De energie van augustus 2020 komt hierbij een input geven aan het steeds helderder gaan waarnemen en ervaren van die polarisaties. In de wereld en in je zelf, zodat je ergens daar vanuit jouw midden, balans en plek kunt innemen, vanuit bewustzijn.
De energie van 2020 gaat over de frequenties van polarisatie (de 2) versus de Bron of Oorspronkelijke energie (de 0). Maar gaat ook over de Blauwdrukken van Bron (de 20) oftewel Oorspronkelijke Goddelijke energie die weer geïnitieerd, geactiveerd, gegrond en belichaamd willen worden.
We kunnen de oorspronkelijke frequenties niet eerder weer volledige toegang geven in ons gehele wezen, als niet eerst alle oude ballast en onbalans gezuiverd is. En daar zijn we in dit jaar in de steeds krachtiger wordende trillingsverhogingen al keihard mee aan het werk.
De energie van augustus biedt een potentie om die doorgewerkte groei ook helderder te gaan zien en beleven. Om onderscheid te maken in wat er nog innerlijk om aandacht vraagt, waar nog onbalans of oude ballast aanwezig is die jou afhoudt van je uitlijning met Bron en of waar je telkens weer getriggerd wordt en in valkuilen schiet, zodat je uit verbinding of in oude patronen gaat resoneren.
Daarnaast is de 8-2020 frequentie uiteraard gericht op het balanceren (en daarmee bewuster maken) van de eerste en tweede 20-energie: de polarisatie tussen dualiteit en Eenheid en de oorspronkelijke Bron Blauwdrukken.

De kracht van de leeuw en de stevige zonnekracht die binnenkomt in het collectieve veld zetten er echt kracht achter om dieper dan ooit te kunnen gaan. door de eigen schaduw en onbalans heen, maar ook dieper in de acceptatie, (h)erkenning van jouw Lichtkracht te kunnen komen.
De kracht van de leeuw gaat over jouw koningschap, oftewel Meesterschapskwaiteiten. De moed, durf en kracht om je eigen pad te gaan, te staan voor jouw Zelf, perspectieven, eigenheid, kwaliteiten, bestaansrecht en missie hier op aarde.
De kracht van de zon weerspiegeld je eigen gouden Godsbewustzijn, jouw innerlijke stralende kracht, zuivere lichtpotentie en stimuleert jouw levenskracht om weer aangeboord te worden.

Niet voor niets bevinden we ons momenteel in een hittegolf, precies rondom het 8-8 portaal. Niet alleen vraagt dat van de fysieke mens om het rustiger aan te doen, stil te gaan staan, zodat we ontvankelijker zijn en de kans hebben dichter bij ons zelf uit te komen
De Solaire codes vliegen je daarnaast om de oren, als een bekrachtiging van en voor het wekken van je eigen Goddelijke Lichtkracht en Meesterschapskracht. Alles is een grote stimulans om steeds krachtiger op te gaan staan, te her-inneren wie jij werkelijk Bent en alle facetten die je daar nog vandaan houden op te schonen en of op te lossen. Om polarisatie innerlijk te doorzien en balanceren. En waar dat innerlijk gebeurd, zul je dat ook terugzien in de gemanifesteerde wereld om je heen.

 

Collectieve manifestaties

Hoe meer mensen bewust(er) worden, hun midden (her)vinden en het grotere plaatje gaan overzien, hoe meer het wereldtoneel ook zal verschuiven in een andere uitkomst en tijdslijn. Wat we nu zien manifesteren is lang niet alleen ‘van jou’, maar is een collectieve manifestatie van onderdrukte, vergeten, versluierde angsten, onbalans en oude ballast die opgestapeld is van eeuwen.
Des te meer ‘lichtpunten’ er zijn die als kanaal kunnen fungeren om het Goddelijk licht en de Meesterschapskracht binnen kunnen laten, doordat je zelf bereid bent je Zelf aan te kijken en open te stellen voor Oorspronkelijke energie en Bedoeling, des te meer licht wordt er ook in het collectieve menselijke bewustzijnsveld binnen gebracht.
De zogenaamde echte licht- en schaduw werkers dienen als een ingang om meer licht in het collectieve veld toe te laten, zodat deze van binnenuit kan wijzigen. Dat is een taak van ieder voor zich uiteraard, maar wel in verbinding met het geheel.

 

Het hoogtepunt van de Leeuwenpoort in de 08-08-2020 codering

De energie van het hoogtepunt van de krachtige Leeuwenpoort periode is het 08-08 Portaal. Hierbij staat net alleen de lemniscaat energie (balans, eeuwige beweging, oneindigheid, verbinding) centraal maar ook opnieuw de Blauwdrukken van Bron en het verhelderen van waar de onbalans, polariteiten of dualiteit nog genesteld zit.
De Leeuwenpoort energie zet er op deze Portaaldag een enorme  kracht achter om op vele (multidimensionale) lagen tegelijkertijd tot een heruitlijning te komen, tot een balans en tot een midden te komen. In feite opent daarmee je centrale energiekanaal zich verder, die de verbinding is tussen alle multidimensionale lagen of wezensdelen van je Zijn.
M.a.w. er vinden krachtige uitlijningen plaats, verschuivingen naar balans, om je op vele lagen tegelijkertijd dieper uit te lijnen en in je Bronuitlijning terug te brengen. De toegankelijkheid naar je eigen zuivere verbinding tussen hemel en aarde, tussen mens-zijn en Bronfrequentie, is dan optimaal. Je bent/wordt dan een groot kanaal om je eigen hoger bewustzijn helemaal aan te gaan trekken naar je mens-zijn toe.

Hoe meer innerlijk werk er verricht is, des te meer er opgeschoond en gebalanceerd is, des te hoger zullen de frequenties zijn die je aan zult trekken om door te laten stromen door je fysieke menselijke deel heen. Des te dieper deze echt toegelaten en gegrond kunnen worden, des te meer zal het ook geankerd en belichaamd kunnen worden.
Het 08-08 portaal biedt dus een enorme kans om Goddelijke Balans en verbondenheid met alle wezenslagen echt te gronden, ervaren en verwezenlijken in je menselijk bewustzijn. Dat gaat dus over Meesterschap, het bemeesteren van jouw (Goddelijke) kwaliteiten en bewustzijn, in de manifestatie van jouw Zijn op aarde en in het dagelijks leven. Een krachtige aanzet tot Belichaamd Bewustzijn dus.

De lichtcoderingen vanuit je eigen hoger bewustzijn die in kunnen stromen, zodra jij meer je midden in neemt (waardoor je centrale energie kanaal als brede glijbaan geopend wordt en ontvankelijker wordt om veel hogere trillingen binnen te laten stromen) zullen in de komende maanden steeds meer gaan uitkristalliseren in je leven en bewustwordingsprocessen.
Je zou kunnen zeggen, dit hoogtepunt van de Leeuwenpoort, is een moment om heel veel van je eigen Meesterlijke lichtkracht binnen te halen en hoger bewustzijn toe te laten, wat zich in de maanden erna gaat installeren en manifesteren door je dagelijks leven heen. Tot in je fysieke lichaam aan toe, waarvan ook de frequentie enorm zal (kunnen) stijgen waardoor je steeds meer bevrijding van de matrix zult gaan ervaren.

Het 08-08 portaal is dus een hoogtepunt in dit jaar vol trillingsverhogingen en bewustzijnsshifts en in die zin ook bepalend voor de komende maanden aan verdere groeiprocessen op persoonlijke basis. En tegelijkertijd zal ook dat bepalend zijn voor de verdere collectieve wijzigingen en groei, immers  wat intern bij ieder wijzigt heeft ook direct invloed op het collectief. En hoe meer mensen zich openen in bewustzijn, voorbij dualiteit en in dienstbaarheid aan herstel van de Eenheid en Goddelijke Waarheid, hoe meer impact dat heeft op het geheel.

Geniet van een ongekend krachtig 8-8 Portaal, van een diepe verbinding met al jouw hogere Zelven en Bronlicht en ‘fasten your seatbelts’ voor de Goddelijke instroom die jouw ware Zijn steeds meer zal onthullen!

 

Andere krachtige Portaal- of Poortdagen van augustus 2020 zijn:

1-8-2020:  uitlijning met de lemniscaat, balans, oneindigheid

3-8-2020: Volle maan

8-8-2020: 8-8 Portaal en hoogte/ meest krachtige punt van de Leeuwenpoort

12-8-2020: sluiting van de Leeuwenpoort, uitlijning met de blauwdrukken van balans en oneindigheid. Op eigen hernieuwde innerlijke kracht verder.

17-8-2020: tweede 8-8 portaal

19-8-2020: Nieuwe maan: de totaal uitlijning van je 9 dimensies harmoniseren en balanceren voor een nieuwe fase.

26-8-2020: derde 8-8 Portaal

Meer over deze Portalen zal ik ongetwijfeld in de loop van de komende periode gaan schrijven.
Voor nu eerst een prachtige krachtige maand gewenst!

© Willemien Timmer 2020

 

Een krachtige afstand activatie en transmissie over de energieen van de Leeuwenpoort en het 8-8 portaal vind plaats op 7-8-2020. Kijk hier voor meer informatie!

 

 

Meer algemene informatie over de energie van de 8, augustus, het 8-8 portaal vanuit een meer algemene beschouwing, uit een eerder artikel van 2018:

 

De energie van augustus en de 8 in het algemeen

De energie van de 8 (de maand augustus) resoneert op de energie van de Lemniscaat en werkt bekrachtigend door te midden van al deze energie upgrades gedurende de zomermaanden.
De energie van de 8 resoneert op de Kosmische Balans en Oneindige of Eeuwige Doorstroom. De Goddelijke Cycli die Oneindig zijn, zoals wij dat in Essentie ook Zijn.

De energie van de lemniscaat gaat ook over het balanceren van polariteiten waardoor wij ons midden weer kunnen vinden en innemen. Ons midden is de rechte lijn of uitlijning, waarin we in neutraliteit kunnen zijn met dat was is. Zonder oordeel, zonder meegesleept te worden in gedachten of emoties (ook dat zijn polariteiten) en vanuit bewust Zijn.
In je midden ben je in balans, hebt een helikopterview en kunt alle kanten overzien en vanuit bewustzijn beslissen hoe je handelt, reageert of ergens mee om gaat.
Deze frequentie brengt op een ander niveau tevens de mogelijkheid en coderingen voor een Kosmische Balancering van de Goddelijke Mannelijke, Vrouwelijke en Kind Blauwdrukken. Onze Overkoepelende Blauwdrukvelden die vanuit de eerste afscheiding van Bron ontstaan zijn.
Het zijn ook de Poorten zogezegd waardoor wij weer ‘terug kunnen keren’ in de Bronfrequenties van ons Zelf.
Dat proces verloopt door vele (of eigenlijk alle) lagen van ons Multidimensionaal Bewustzijn en door vele processen van groei heen. In feite ligt dit aan de basis van elk groeiproces en bewustwording.

Daar waar we steeds dieper de menselijke gewonde man-vrouw-kind energieën helen, ontstaat meer ruimte voor het weer herinneren en ervaren van de Goddelijke (Oorspronkelijke, onbevlekte) Man-Vrouw-Kind velden in ons. Daar ontstaat dus de bevrijding, de innerlijke Ruimte, de herinnering aan Oorspronkelijke Kracht en de uitlijning van Bron, die weer terugstroomt in de ervaring van wie wij zijn als mens, hier en nu op aarde.
Deze processen lopen stapsgewijs door alle lagen van wie wij Zijn heen, van de meest verdichte versie (als mens) tot die hoogste Goddelijke Blauwdrukvelden.

Overal waar wij onze verwondingen en trauma’s helen die ons in duaal, afgescheiden bewustzijn vast zetten, brengt de lemniscaat of 8-frequentie weer balans. Daarmee ontstaat meer ruimte voor instroom van onze Oorspronkelijke energie. De Goddelijke Mannelijke of Vrouwelijke of Kind Blauwdrukken die weer voelbaar worden in de menselijke ervaring.
Daarmee worden we dus steeds dieper weer uitgelijnd op ons volledige Bronpotentieel, ook in de beleving en gevoelservaring van het hier en nu op aarde. We gaan steeds dieper her-inneren wie wij werkelijk Zijn en overstijgen steeds meer de dualiteit en afgescheidenheid.

 

Het hoogtepunt van de Leeuwenpoort en 8-8 Portaal op 8 augustus in het algemeen

 De 8-8 codering van het 8-8 portaal op 8 augustus biedt een verbindingsmogelijkheid en balancering aan op alle lagen van ons (Multidimensionaal) bewustzijn in de Mannelijke en Vrouwelijke of andere polaire velden.
De Overkoepelende Blauwdrukvelden van ons wezen zijn de diepere doorgang naar hereniging met elkaar waardoor het Goddelijk Kind kan ontstaan. Deze is een doorgang naar ons Bronbewustzijn.
Wanneer wij weer volledig alle wonden van man-vrouw-kind delen in ons geheeld hebben en deze gebalanceerd hebben kunnen zij versmelten en komen we weer in de rechte lijn naar de volledige Bronresonantie terecht.
Het 8-8 Portaal biedt jaarlijks weer een nieuwe upgrade naar Kosmische en Goddelijke balancering daar in om ons daar dichter weer naartoe te brengen in ons Zelf.

Daarnaast, in de Leeuwenkracht, zal dit ook met kracht gepaard gaan. Krachtige verschuivingen zijn nu mogelijk met diepte transformaties om alle velden met elkaar te balanceren of uit te lijnen. Er is meer kracht dan ooit aanwezig om wezenlijke verschuivingen, diepere openingen en krachtige bewustwording plaats te laten vinden.

Het 8-8 Portaal zal daarbij niet alleen op de man-vrouw-kind velden inwerken, maar ook op de verbindingen van jouw hart en mens-zijn in lijn met de Gaia Codering/ Moeder Aarde en jouw kosmische verbindingen. Maar dat heeft ook invloed op jouw fysieke verbinding met de aarderealiteit en belichaming van jouw Zijn. Als ook met jouw Bron frequentie en hogere bewustzijnslagen. Zo ontstaat opnieuw een kosmisch gebalanceerde Drie Eenheid die uitgelijnd wordt, met kracht: Hart- Hemel- Aarde.
Deze uitlijning kan je enorm helpen om alle delen van jouw Zelf steeds dieper in de belichaming van je aardse mens-zijn in het hier en nu te brengen. Wat deel is van je volledige Zelfrealisatie Proces.

© Willemien Timmer 2018

 

Deel 1: De energie van 1-7-2020 als ingang naar een krachtige shiftperiode

Deel 2: Poortdagen van juli en augustus 2020 – inleiding

Deel 3: De energie en Portaal- of Poortdagen van juli 2020

Deel 4: De energie en Portaal- of Poortdagen van augustus 2020