De energie van december 2019 en een voorproefje op 2020

 

Inmiddels wandelen we al een weekje door de december energie. Vanuit de energie van november bezien voelt de energie van december van een totaal andere orde. Ondanks dat er mogelijk nog allerlei processen bij je kunnen spelen voelt de energie meer ingetogen. En dat heeft alles te maken met de energieën van deze maand.
December is altijd de ‘integratie-maand’, waarbij alle losse eindjes van alle processen die dit jaar doorlopen zijn, aan elkaar geknoopt worden. Hierin vind een afronding, bekrachtiging en voltooiing plaats van alle bemeesterde processen.
Dat geeft ook een gelegenheid om alles wat afgerond is helemaal te integreren.
Tegelijkertijd speelt zich op alle lagen van je multidimensionale bewustzijn (de 12)  dit proces af, en dat kan wel weer voor een ‘vol’ of drukker gevoel zorgen.

Al deze afronding is bedoeld om jouw zelf helemaal klaar te stomen voor het nieuwe jaar. In feite staan we in december al in de ‘voorbereidingsstand’ op het nieuwe wat komen gaat. En toch voelt het meer dan essentieel om telkens heel bewust weer een ‘pas op de plaats’ te maken en je te beseffen dat we daar nu nog niet zijn. Dus je Zelf als het ware wat tot de orde roepen en heel bewust verbinden met het hier en nu en wat daarin aanwezig is.

De energie van december vraagt tegelijkertijd nog altijd om een ‘naar binnen gaan’ ruimte en tijd vrij maken voor jouw Zelf en de processen die (nog) spelen. Tijd voor je binnenwereld om je Zelf ook te ondersteunen in het volledig klaarstomen van de voltooiing van processen , die de basis (in jou) ook vormen van waaruit je het nieuwe jaar betreed.

 

De energie van 2019

De energie van 2019 ging in essentie over de Blauwdrukken van Bron wee uitlijnen met alle 9 ervaringswerelden of dimensies, waarbinnen jij als Godsvonk ervaringen in duale sferen hebt opgedaan. Die heruitlijning heeft de rechte lijn met Bronbewustzijn dieper in jou en in het collectief bewustzijn geopend. Met als gevolg dat er enerzijds meer hogere dimensies (en ervaringen) dan ooit toegankelijk zijn geworden. Maar anderzijds ook dat het gehele mens-zijn inclusief fysiek lichaam veel dieper in de ascensie processen betrokken is geraakt.

Met diepte openingen en opschoning van de menselijke lagen (fysiek, emotioneel, mentaal, etc) tot gevolg.

Velen kampen met allerhande fysieke klachten en verstoringen oeroude trauma’s en emoties vinden hun weg naar de oppervlakte. (Spiritueel) Ego maakt overuren om de overleefstand en comfortzone te blijven bewaken.

In 2019 is ook op de achtergrond, als drijfveer van alle trillingswijzigingen en bewustzijnsshifts de Oorspronkelijke Mens Codering mee gaan stromen. Mede deze veroorzaakt een diepere beweging naar de opschoning en het uitzuiveren van de menselijke 3D en 4D lagen waarbij het mens-zijn aangezet wordt om steeds dieper weer in her-innering en uitlijning met Bron te komen. Daar waar we voorgaande decennia vooral energetisch opschoonwerk hebben verricht, wat je kunt zien als voorwerk op waar we nu zijn, worden de processen van 2019 (en 2020) steeds krachtiger in het mens-zijn gevoeld en uitgewerkt. Opschonen en herstellen van celbewustzijn, celgeheugen en het verhogen van de trilling zijn het gevolg. Er wordt ook op deze niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal) steeds meer geopend om oude vastgezette ballast te gaan helen.

Met andere woorden: het was en is ‘hard werken’. Zowel wanneer je bereid bent al je processen en alle delen van je Zelf aan te kijken. Als ook wanneer ego nog altijd aan het stuur staat en angstvallig probeert de controle en overleef stand te behouden.

Aan de andere kant is het voor de reeds getransformeerde delen in ons sinds 2019 ook een veel minder ‘hard werken’,  omdat steeds meer delen van het getransformeerde Zelf in een stroming van overgave gekomen zijn, waardoor mee deinen op dat wat Is, de flow en met wat zich aandient vergemakkelijkt is.

Ongeacht waar nog delen van jou(w ego) in strijd zijn met de trillingsverhogingen, waar deze nog oude comfortzones of oud onbewustzijn willen blijven vast ouden. Of waar je hebt leren loslaten, vertrouwen, de diepte van fysieke processen in gedoken bent, of waar je groei ook maar naartoe geleid heeft.

Ongetwijfeld zul je als je terug kijkt op dit afgelopen jaar, gaan zien dat je een enorme groeispurt hebt door gemaakt. En dat terug kijken voelt als een hele belangrijke. Want juist wanneer we terug kijken zien we vaak pas echt onze groei. Hoe vaak is het al niet gebeurd dat je stoeide met een specifiek proces, misschien zelfs langere tijd. En wanneer het eenmaal opgelost is, vergeet je maar zo weer waar je wel niet vandaan bent gekomen en allemaal doorheen bent gegaan. Het is mens-eigen om dat wat doorleefd en geïntegreerd is geraakt, simpelweg te ‘vergeten’ en de focus te richten op het volgende wat zich aandient.

Toch is het essentieel zo aan het einde van het jaar eens bewust terug te kijken naar al die processen die dit jaar gepasseerd en doorleefd zijn. Waar stond je aan het begin van het jaar? En waar nu?

Het maakt je dieper bewust van je groei en maakt dat je mogelijk dieper je Zelf gaat erkennen in al het verzette werk. Dat kan zelfs helpen om een dieper respect en liefde voor je Zelf te gaan ervaren.

En ondanks dat terug kijken, de losse eindjes die aan elkaar geknoopt worden om processen af te ronden, de puntjes die op de i gezet worden, biedt de december maand ook een krachtige vernieuwende stuwing, die je in al deze afronding en krachtig handje helpt.

 

Vier portalen in de 3-3-3 codering in december 2019

De december maand kent vier bijzonder krachtige Portalen die als 4 pijlers de energie van de maand dragen en basis geven. Deze vier portalen dragen allemaal de 3-3-3 codering in zich, die van een Meesterlijke orde is. De 3-3-3 codering gaat over de Heilige Drie Eenheid en het Heilig Huwelijk, maar ook over de gelijkwaardigheid en balans van de Mannelijke-vrouwelijke-kind velden (in ons).

Deze vier portalen brengen tegelijkertijd vanuit de 3×3=9 energie een uitlijning met alle 9 ervaringswerelden. Waarbij de balans en heling die innerlijk ontstaat gedurende deze maand (de afronding van 2019) door alle ervaringswerelden van jouw wezen heen gaat stromen. Dat is een bijzonder krachtige heling en groei die ver voorbij het aardse, menselijke ervaren reikt.

Alle 9 dimensies van je wezen worden daarmee dus ook dieper geharmoniseerd en gebalanceerd in alle nieuwe groei, geïntegreerde ervaringen van bemeesterde processen.

De vier portalen die elk als een pijler zijn voor de maand december en haar processen, en die ook de gronding met elkaar van alle processen van 2019 dragen, zijn:

3-12-2019 ( = 3-12-12 = 3-3-3).

12-12-2019 (- 12-12-12 = 3-3-3).

21-12-2019 (= 21-12-12 – 3-3-3).

30-12-2019 (= 3-12-12 = 3-3-3).

Tussen elk van deze Portalen in liggen steeds 9 dagen, de 9 die resoneert op de energie van initiatie en tot voltooiing brengen. Je zou kunnen zeggen dat van het ene portaal tot het volgende telkens een persoonlijk initiatiepad van 9 dagen innerlijk doorlopen wordt. Een heilige inwijdingsreis binnen je Zelf, de ook naar steeds verdere verdieping leidt.

 

Het 12-12-12 Portaal & volle maan

Het 12-12-12 Portaal als tweede Portaal is wel van een bijzonder krachtige orde. De drie dubbele 12 en drie dubbele 3 codering liggen hierin vervat en dat benadrukt dat alle energie, groei, transformatie en afronding van groeiprocessen van dit jaar in alle multidimensionale wezenslagen (de 12) en in de 9 ervaringswerelden dor gaan stromen. Dat omvat dus in feite ons volledige Godsbewustzijn.  Zelfs bewustzijnsdelen of – lagen waar wij als mens nog helemaal niet bewust van zijn zullen aangetrilt worden en met elkaar dieper uitgelijnd worden in wie jij nu Bent.

Je mens-zijn is daarin de kern, want vanuit je mens-zijn beleef en groei je in bewustzijn en her-inner je je stap voor stap de Bron binnen je Zelf weer.

Het 12-12-12 en tevens tweede 3-3-3 Portaal zal een enorme boost en kracht gaan voortbrengen om al jouw multidimensionale Zelven met elkaar in verbinding te brengen. Waardoor de herinnering aan Alles wie jij Bent in feite dichter bij kan komen.

Op 12-12-2019 is het tevens volle maan in tweelingen, waarbij de energie dus diep in gevoel en (nog aanwezige) duale velden binnen gebracht kan worden. Ook dit zet een toon voor de processen waar jij in 2020 doorheen zal gaan bewegen, dichter naar Thuis komen in je Zelf toe.

 

Het 21-12-12 Portaal & winter zonnewende

Het derde 3-3-3 Portaal valt op 21-12-2019 .  De dag voordat de winter zonnewende dit jaar plaats vindt. De kortste dag van het jaar, waarna het langzaamaan steeds weer wat langer licht gaat worden. De markering van de terugkeer van het Licht zogezegd!

Dit derde Portaal brengt in gevoel een keerpunt. Het meeste aan doorlopen processen of opgerakelde energieën is afgehandeld en gegrond, geïntegreerd of innerlijk gecategoriseerd zodat dat wat een vervolg dient te krijgen in de komende 9 dagen tot het laatste portaal verder kan uitwerken. Het Licht in jou begint letterlijk weer de overhand te krijgen.

 

Een extra Portaaldag die nog tussendoor komt: Ring of Fire

Op 26-12-2019, tweede kerstdag vindt er nog een ander bijzondere energetische wijziging plaats.

Tijdens deze tweede kerstdag vindt er aan de andere kant van de wereld een ringvormige eclips (zonsverduistering als een Ring of Fire) plaats. Hoewel we deze vanuit Nederland/ Europa niet zullen kunnen zien, zullen de energetische effecten wel wereldwijd gevoeld kunnen gaan worden.  (Vanuit o.a. Maleisië, Filipijnen, Saoedi Arabië zal de eclips wel zichtbaar zijn).

Deze Ring of Fire brengt ook weer een beweging in het collectief menselijk veld teweeg en in de aardevelden, die wel degelijk effect zal hebben op ieders bewustzijn.

Deze ringvormige eclips zal op haar hoogtepunt een ring van vurig licht van de zon laten zien. Interessant is ook dat deze eclips zich voornamelijk boven de oceanen zichtbaar zal maken.

Water en vuur kracht bundelen daarmee hun krachten en zullen een krachtige en diep transformerende werking binnen brengen in het collectief veld. En daarmee uiteraard ook in jouw persoonlijke velden en groeiproces. De verbinding water en vuur is daarin essentieel. Als een zuivering vanuit verschillende hoeken (water en vuur kracht, ook weer vrouwelijk en mannelijke energie) die door je bewustzijn zal gaan stromen. De schaduwlagen die in jou nog aangeraakt worden in deze eclips krijgen meteen die krachtige zuivering mee, zodat ze ter plekke omgezet kunnen worden. Ook deze energie zet puntjes op de i naar de afronding van 2019 toe. Kijk hier voor meer informatie!

 

Het 30-12-12 Portaal en 31-12-2019

Na de laatste 9 dagen initiatieproces is daar dan het laatste van de vier pijlers, het 30-12-12 of vierde 3-3-3 Portaal. Deze vormt een afronding in de processen van de 3-3-3 Portalen en zet alle laatste puntjes op de i. De volledige voltooiing van jouw 2019-processen in groei is daar. Op 31-12 wordt alles met elkaar uitlijnt en tenslotte gegrond in de laatste dag van 2019. Dat zet de deur voor jouw menselijk wezen open om vanuit voltooiing en vernieuwing het Meesterjaar 2020 te betreden met direct op 1 januari een krachtig portaal (1-1-2020 energie) die jou welkom heet in de nieuwe energie.

 

De energie van 2020

De energie van 2020 is van een totaal andere orde dan het voorgaande jaar. We betreden de 2-energie of de 20 energie, de verbinding met ron Blauwdrukken. Dat betekend dat alle processen die we op persoonlijke groei basis zullen doorlopen een enorme verdieping en versnelling mee krijgen. Telkens opnieuw wordt in al je processen en schaduwlagen toegewerkt naar het naar boven halen van je Oorspronkelijke energie, die voorbij de dualiteit, schaduw en illusie is.  Dat betekend versnellingen maar ook verdieping van processen in die zin dat processen nog intenser aan zullen kunnen gaan voelen en nog meer lagen diepgang zullen krijgen. Daar waar grote delen van jouw bewustzijn al bereid zijn en mogelijk al vele jaren ana het groeien zijn in bewustzijn, zul jij gaan ervaren hoe al jouw voorgaande groei nu steeds meer vruchten gaat afwerpen. Je zult waarschijnlijk minder moeite hebben met alle trillingsverhogingen en versnellingen die 2020 zal brengen. Even los van sommige persoonlijke processen die misschien nog best uitdagend zullen kunnen zijn.  mar over de grote lijn bezien zul je makkelijker mee kunnen stromen en moeitelozer in het nu kunnen blijven, afgestemd op je Zelf en jouw proces en makkelijker overgave kunnen vinden om door confrontaties met schaduw lagen heen te kunnen gaan.

Daar waar mensen nog weinig zelfbewustzijn dragen of veelal weerstand ervaren vanuit (vaak onbewust) ego tegen alle trillingsverhogingen en vernieuwing, daar zal het best wel eens pittig kunnen worden. we zien nu al gedurende 2019 geregeld zeer korte lontjes. En ik vermoed dat dat in 2020 alleen maar sterker zal gaan worden. ego kan bijzonder hardnekkig zijn en met ijzeren hand het stuur willen blijven vast houden bij hen die weigeren om mee te gaan stromen in vernieuwing.

In 2020 gaat ook de Oorspronkelijke Mens Codering telkens weer op de achtergrond, in een versterkte vorm t.o.v. 2019, mee stromen. Die poorten zijn dankzij 2019 al meer open gegaan en deze Oorspronkelijke Godsfrequenties krijgen daarmee nog meer ingang om via alle trillinsgwijzigingen ons daarin aan te raken.

Dat betekend dat fysieke processen en alle vormen van groeiprocessen en bewustwording in de menselijke lagen (emotioneel, mentaal, in ego, in kindlagen, spiritueel en energetisch) nog verder aangetrilt en uitgediept gaan worden. steeds dieper wordt ons celgeheugen en DNA aangezet om de oude ballast te gaan loslaten en de oorspronkelijke Godsfrequenties weer te gaan herinneren, de coderingen van Heelheid en Eenheid, van Meesterschap, tot in dei meest verdichte lagen.

Hoe dieper deze frequenties weer werkelijk door je mens-zijn kunnen stromen, des te dieper opent je Menselijk Meesterschap zich en kan deze zich op aards, dagelijks leven vlak manifesteren. Dit is de weg naar volledige Zelfrealisatie waarbij je totale Goddelijk Bewustzijn steeds dieper belichaamd kan worden in de aardse realiteit.  (Meer daar over kun je hier leren).

Meer informatie en artikelen over de 2020 energie gaan er ongetwijfeld komen, maar voor nu voelt het belangrijk om vooral in het hier en nu te blijven. Niet te ver vooruit kijken (waar ons mens-zijn zo’n ster in is). De kunst is gewoon nu te Zijn en niet alle focus naar ‘wat komt’ te verplaatsten.

Dus tot zoverre even deze energetische update.

 

©Willemien Timmer 7-12-2019

 

 

Activiteiten ter ondersteuning van jouw december processen

In december biedt ik nog verschillende krachtige activatie momenten aan, te weten:

Vanaf 8-12-2019 biedt ik mijn allereerste online training De Oorspronkelijke Mens Code aan.

Op 12-12-2019 verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie binnen de mogelijkheden, potentie en bewustzijnsshift van dit Portaal, ter ondersteuning van jouw persoonlijke processen en een bekrachtiging van jouw Zijn.

Op 12-12-2019 start er ook een uniek 10-daags Tempel Kristal Initiatie Pad (op afstand)

Op 15-12-2019 een bijzonder krachtige activatie workshop om oer oud armoede bewustzijn om te zetten in overvloedsbewustzijn.

Op 26-12-2019 biedt ik opnieuw een afstand activatie en transmissie aan binnen de energie van de eclips en de frequenties die dat zowel persoonlijk als collectief komt brengen naar de afronding van 2019 toe en de start van 2020.

Op 1-1-2020 starten we het jaar met een krachtige afstand activatie en transmissie om helemaal bewust binnen te stappen in de potentie van 2020.

Vanaf 1-1-2020 start ik met nieuwjaars/ 2020 consulten voor wie dat wenst.

 

Klik op de links voor meer informatie en voel je welkom om deel te nemen!