De energie van het tweede 666 portaal

 

Direct na de super volle maan in Boogschutter stappen we energetisch door het tweede 666 portaal in. De energie van 15 juni 2022.
Als vervolg op het eerste 666 portaal gaat ook deze energetische poort een trillingsverhoging en -wijziging brengen in bewustzijn.
Zie mijn eerdere artikel over de energie van juni 2022 en de 666 portalen.

 

Overschaduwende krachten belichten

De energieën zijn nog steeds bijzonder intens en uitdagend en sterk gericht op de aardse, materiele en fysieke realiteit waarin alles wat vergeten, verstopt en afgescheiden was, aan het terug komen is.
Dualiteit speelt daarbij een sterke rol maar ook de letterlijke innerlijke battles tussen licht en schaduw passeren daarmee de revue.
Opnieuw ervaar ik het zelf maar zie ik het ook terug in de praktijk. Opvallend is hoe het de laatste jaren telkens terug keert in juni, de worsteling met aanvallen van donkerte, entiteiten en externe beïnvloeding van schaduw.
Ook dit jaar zie ik dit terugkeren in de juni energie. Een onderwerp die aan de orde van de dag is, maar veelal liever ter zijde wordt geschoven. De macht van onbewust donkerte, controle, externe besturing en beïnvloeding. Van auralifters, stoorzenders en intern donker tot aan archontische energieën, die allemaal met elkaar gemeen hebben dat zij gevoed worden en groeien in macht  door angst en onbewustzijn.

Omdat er jaar na jaar lagen dieper afgepeld worden, blootgelegd worden in ons onbewuste, keert ook de mogelijkheid om onszelf daarin dieper te onderzoeken geregeld terug. En de juni energie  is bij uitstek ondersteunend om tot in de meest verdichte niveaus opheldering, transformatie en heling te brengen.
Doordat maand na maand de trillingsverhogingen toe nemen, waardoor wij groeien in bewustzijn, ontstaat ook steeds meer opening om het (diep) onbewuste te belichten. Alles wat daarin nog scheefstand, dualiteit en afgescheidenheid in stand houd, kan daarmee dieper bewust worden.

In het geval van donkere beïnvloeding biedt dit kansen om onbewuste achterdeuren (oude pijn, angsten, blinde vlekken) zichtbaar te maken waarop externe energie nog aan kan haken en jouw leven, gevoel, perceptie en bewustwordingsprocessen ondermijnen, vertragen of tegen kunnen werken.

Juist wanneer dit dieper uitgelicht wordt in je dagelijks leven en groei, kan het je bewust maken en laten zien waar je nog kracht verliest, laat liggen of nog niet kunt/durft te pakken.
Anderzijds daagt het je uit steeds dieper eerlijk innerlijk te onderzoeken en ontdekken hoe jij nog meer angsten kunt overstijgen en daarmee dieper in je (licht) kracht kunt gaan staan.
Het biedt dus naast uitdagende ervaring ook juist heel veel kansen en mogelijkheden in groei en bevrijding van oud, niet-eigen onbewustzijn. Tot in het fysieke en de menselijke niveaus bevrijding dus van oude schaduw die beïnvloedend doorwerkt in je groei.
Zie ook dit artikel.

 

Super volle maan opent de deur naar omkering

De super volle maan heeft haar super krachtige reflectie-licht nu vrij gegeven en dat kan betekenen dat de diepst mogelijke lagen nu beschenen worden. Dit biedt kansen op transformatie en omkering van datgene wat je de eerste 14 dagen in de 66 energie (juni 2022)  hebt beleefd, doorlopen en ervaren in je persoonlijk proces.

 

Je eigen licht en schoonheid hervinden

Tegelijkertijd, wanneer wij in staat (en bereidheid) zijn om onze eigen schaduw aan te kijken en daarin healing en transformatie aan te brengen, kan ook de eigen schoonheid, licht en kracht weer dieper gezien, ontdekt en erkent worden. En kan deze ’terug gepakt’ worden.
De omkering vanuit de reflectie van supermaan biedt dus kansen om je eigen illusies te doorgronden en overboord te zetten en praktische, concrete stappen naar heelwording in je persoonlijke groeithema’s aan te brengen.
In plaats te kijken naar of vanuit je schaduw (angst, beperking, onmacht, twijfel, etc.)  Heel bewust weer het heft in handen te nemen en bewust te kiezen om van perceptie te wijzigen. Zodat je uitgangspunt en perceptie gericht is op jouw schoonheid, kracht en reeds bemeesterde groei.
Dus niet kijken naar je glas als half leeg, maar deze ompolen naar: je glas is half vol.
Dat geeft een heel ander gezichtspunt van waaruit je jezelf of de wereld ziet en is meer gericht op je kracht. Het biedt een ander perspectief en daarmee de kracht om te zien waar actie vereist is, waar stilte of zelfreflectie vereist is, waar je keuze momenten liggen, hoe dingen anders kunnen, waar je je energie op zet, etc.
Die ompoling dienen we zelf te maken en gebeurd van binnenuit. Daarbij kan je jezelf wel stimuleren om die ompoling te maken door bijvoorbeeld focus, intentie, affirmaties (gerichte aandacht geven aan wat je wél wilt en de aandacht af halen van wat je niet wilt).

 

Het tweede 666 portaal: 15 juni 2022

De energie van het tweede 666 portaal is gesetteld in de energie van 15-6-2022.
De energie van de 15 gaat daarbij over de uitlijning met je (innerlijke) 5 elementen. Dat zijn de krachten van water, vuur, aarde, lucht en ether. De 5 bouwstenen van (nieuwe) creatie.
Dat betekend dat dit tweede en middelste 666 portaal gericht is op ompoling en nieuwe opbouw. De weg naar het derde 666 portaal (24-6-2022, vlak na de zonnewende) kenmerkt zich dus door een middelpunt te zijn, een keuze moment waardoor bewuste omkering mogelijk id. Niet meer de weg van het oude, maar bewust een keuze moment voor het nieuwe.
Alle elementen/bouwstenen om die vernieuwing te bewerkstelligen zijn dan ook aanwezig in de dagenergie.

 

Uitlijning met de 5 elementen als bouwstenen voor een nieuwe creatie en ervaring

Uitlijning met de 5 elementen in de omkering van het 666 portaal biedt handvaten om praktisch mee te werken aan je eigen bewustwordingsproces en houdt simpel gezegd in:

Het element aarde betekend in contact zijn met de aarde, met jouw gronding. Met je bewustzijn diep in buik en bekkenbodemgebied zakken, contact met je lichaam maken, stevigheid ervaren, veiligheid en bedding (toelaten in je zelf en gevoel).

Het element lucht betekend bewustzijn op je eigen gedachtenpatronen, focus van je gedachten op wat je wenst, niet op wat je niet wilt. Je gedachtenpatronen onderzoeken op ondermijnende, saboterende denkwijzen en deze ombuigen en of transformeren.

Het element vuur vraagt om je eigen passie, vuurkracht en transformerende vermogens te erkennen en aan te spreken. Dit levert een diepere erkenning op van wie jij Bent, wat je al bemeesterd en eigen gemaakt hebt in je groei en zet aan om actief deze groei in te zetten voor de schepping van een nieuwe situatie voor je Zelf en op jouw groeipad. De actieve omkering van wat was en wat wil Zijn.

Het element water betekend stilstaan bij welke emoties in jou nog opspelen en of stoorzenders kunnen zijn in je eigen groei. Welke oude emotiepatronen zijn triggers waardoor je uit je kracht gaat, onbewust ingang boedt voor beïnvloedende krachten die jou ontkrachten.
Element water kan ook de verbinding geven naar je subtielere gevoelslagen, je buikintuïtie en een diep uitgelijnd aanwezig zijn in je buikgebied.

Het element ether is de verbinding met je eigen spirit, missie, zielsdrive. Wat verlang je werkelijk in je hart en ziel? Wat weerhoudt je om die stappen te zetten? Wat weerhoudt je om echt hart en ziel te volgen? Het vraagt om en nodigt uit tot afstemmen en uitlijnen, diep naar binnen gaan en de verbinding met je diepste Zelf te maken.

Vanuit de verbinding met de 15- energie (uitlijning met de 5 elementen) in de relatie tot de 6-6 energie (juni 2022) kan je beleving van de materiewereld, de 3D, gaan kantelen en omkeren.
Daarin spreek je je eigen hogere vermogens, scheppingskwaliteiten en potenties aan om actief een bijdrage te leveren aan je eigen groeiproces. Om je (licht) bewustzijn steeds meer toe te laten in je dagelijks leven. Om schaduw te elimineren en belichten. Om externe beïnvloeding buiten de deur te zetten.

 

Afstand activatie 666 portaal

In de energie van vandaag verzorg ik vanavond weer een afstand activatie en transmisse, gericht op de potenties, energie ej mogelijkheden van vandaag. Meer info daarover vind je hier.

Ik wens je een magische dag vol omkering en transformatie  waarbij ieders licht weer bewust ingezet mag worden voor het scheppen van een nieuwe wereld in eigen kracht, heelheid en licht!

 

© Willemien Timmer, 15-6-2022