De energie van juli 2021 vanuit een ander perspectief en aanvliegroute

 

Gisteren schreef ik de uitgebreide update over de energie en potenties die in juli belicht en aangetrilt gaan worden in het (collectief) bewustzijn. Waarbij de één daar meer van zal gaan merken dan de ander, afhankelijk van op welke golflengte je vibreert en resoneert.

De potentie en mogelijkheden van juli zijn helder maar van een hoger goddelijk niveau maar wat betekend dat nu wanneer je als mens op aarde bent?
Wat is de aardse vertaalslag?

 

Een symbolisch touw wordt ontrafelt

Meer dan ooit worden de verschillende golflengtes van bewustzijn ‘uit elkaar getrokken’  en daarmee zichtbaar of meer voelbaar.
In de dagelijkse wereld zie je dit voornamelijk terug in de verdeeldheid die er heerst. Wat een gevolg is van al die onbewuste golflengtes die lang in elkaar geklonken zaten maar in deze tijd uit elkaar gaan bewegen.

Ik zag dat vorig jaar al als een heel dik touw bestaande uit vele strengen kleine touwtjes, als één geheel in elkaar geklonken. De afgelopen jaren hebben dat dikke touw steeds meer doen ontleden, waarbij er meer onderscheid ontstaat tussen die eerder verstrengelde golflengtes (of tijdslijnen).

Dat betekend dat we van een bepaalde mate van ‘eenheid’  naar meer verdeeldheid bewegen. Met als doel om die verdraaide eenheid, waarin alles vast hing aan elkaar, te ontrafelen. Zodat ieder de eigen golflengte kan vinden, waarop je werkelijk resoneert.
Die ‘eenheid’  waarin we zo lang al vertoefden, was geen werkelijke eenheid, maar de verwonde versie van de werkelijke Eenheid en kun je de matrix noemen, gebouwd op een collectief onbewustzijn en gepolariseerde staat van zijn. Terwijl oorspronkelijke Eenheid is waar we naar toe op weg zijn, waarbij ieder Meester is over eigen bewustzijn, in lijn is met eigen Bron, de eigen unieke plek in schepping in neemt, en toch in volledige gelijkwaardigheid verbinden is met ieder ander.

Die gebundelde draden die nu ontrafelen, waren het verdraaide groepsbewustzijn, het collectief waar een wirwar aan golflengtes door elkaar heen bewoog en waarmee het veel lastiger was/is om jouw eigen draad (golflengte) te vinden. M.a.w. je werd/wordt sterk door het collectief onbewuste beïnvloed in je denken, voelen, waarnemen en ervaren. Je nam misschien golflengtes (en daarmee denkbeelden of patronen) over die in essentie helemaal niet bij je wezen passen. Je bleef maar vastlopen op oeroude emoties, vorige leven of karmische verbindingen, herinnerde jouw Zelf niet meer. Maar doordat er geen zicht op is/was, voelde je misschien wel dat niet alles in het leven lekker voelde, dat dingen niet bij je pasten maar had ook geen idee hoe of wat dan wel.

 

Een verzwaard collectief bewustzijn wil je altijd op je oude plek laten zitten

Natuurlijk was er groei mogelijk maar veel beperkter, omdat het collectief bewustzijn telkens terug trekt en of belast met extra zwaarte. Ontmoedigt om je eigen pad te gaan of de uitdagingen om het anders te doen dan aangeleerd, de ander, als een bijna onneembare vesting.
De matrix zelf laat maar een bepaalde mate aan groei toe totdat je tegen het plafond loopt en niet verder kan of terug getrokken wordt in het gareel.

Waar je vastgeklonken zit in collectief bewustzijn en of een naar beneden zuigend groepsbewustzijn, bepaald in feite meer ‘de groep’ (maatschappij)  wat je wel of niet kan, dan jouw Zelf.

 

Jouw eigen golflengte gaan her-inneren

Afgelopen anderhalf jaar wordt meer en meer dit symbolische touw uitgerold en ontrafelt. Waarbij je meer en meer je eigen golflengte zult kunnen gaan onderscheiden en vinden binnen dat groter geheel. Je zult de kans hebben (gehad) dichter bij jouw Zelf uit te komen, in meer stilte voelend wat jij werkelijk wenst, wat bij je past en wat niet. Dat is dat ontrafelen van het verzwarende, beperkende groepsveld dat als last onbewust op je schouders is meegedragen. En elke ervaring heeft gekleurd, gekaderd en beïnvloed.
Nu kom je veel dichter uit bij je Zelf, bij jouw golflengte en dus ook bij wat werkelijk van binnenuit jouw weg is. Aangestuurd door ziel, gevoel, intuïtie, hoger zelven en jouw Essentie.

We ervaren dat misschien als compleet nieuw, misschien ook wel wat spannend, vooral omdat het steeds zichtbaarder in de maatschappij ook wordt op welke tijdslijn of golflengte jij resoneert. Waar jij wel of niet meegaat in de leidende gedachtegang van het collectief (on)bewustzijn en waar niet. Op aards vlak is dat nu duidelijker zichtbaar dan ooit. Het collectief onbewustzijn zet daarnaast alles op alles om jou terug in het onbewuste te krijgen, waarbij je makkelijk kneedbaar bent, niet zelf nadenkt of bewust bent.

Het kan als mens in beleving lastig te behappen zijn, al die verdeeldheid, manipulatie en beïnvloeding daar waar je voelt dat jij er zo anders in staat misschien dan degene die dichtbij je staan of stonden. Wanneer blijkt dat jullie er andere meningen op na houden, andere zienswijzen en dat die misschien maar moeizaam nog verenigbaar blijken.
De verleiding kan groot zijn om je alsnog te conformeren aan het collectief veld omdat de schijnveiligheid en -vrijheid die het beloofd simpelweg een makkelijker weg lijken te zijn, dan je vrij te breken uit de greep van de matrix.
De nog onbewuste overlevingspatronen in je onbewuste worden op scherp gezet en geprikkeld om aan te gaan. Dit kan echt een uitdaging vormen om hier liefdevol met bewuste blik naar te kijken, deze innerlijk te ontrafelen, zodat ze op kunne lossen en je steeds vrijer maken van de drang en dwang van het onbewuste groepsbewustzijn.

 

Innerlijke strijd en overgave

Tegelijkertijd, daar waar je meer en meer in overgave, acceptatie en vertrouwen kunt komen dat zich door de donkerte heen een Goddelijk plan ontvouwt, daar ga je steeds.meer je eigen ziel/hoger bewustzijn/essentie voelen die jouw mens-zijn nu krachtiger kan bereiken. Je zult je meer geleid van binnen uit gaan voelen, meer kracht en vertrouwen voelen om je eigen pad te gaan, het nieuwe in te stappen. Zelfs al heb je als mens misschien nog geen idee wat dat nieuwe inhoudt of hoe dat er uit gaat zien. Het veld van niet-weten is voor de mens heel spannend, en voor de ziel is het juist het onontgonnen terrein waar werkelijke vernieuwing, nieuwe creatie mogelijk wordt. Ver voorbij wat het menselijk denken en voelen nu al kan bevatten.

Misschien stoei je innerlijk, in de verschillende lagen van je wezen nog met deze overgave. Vind je ego, mind of innerlijk kind dit nog zo spannend. En moedigt je ziel je aan de controle of vooropgezette plannen los te laten.
Het kan nog enige innerlijke processen van strijd tot overgave opleveren om tot de acceptatie van en overgave aan het Niet-weten te komen. En wanneer je dat lukt, gaat je ziel stapsgewijs het stuur over je leven in handen nemen. Kan het nieuwe, onbekende van binnenuit vorm gaan aannemen en kenbaar worden.

 

De energie van juli op menselijk vlak

De energie en potenties die ‘uitgespuwd’ worden in het collectief en individueel bewustzijn deze maand zijn een enorme stimulans om steeds dieper je vrouwelijke gevoelskwaliteiten vanuit je blauwdruk te her-inneren.

De vermogens van ontvangen, acceptatie, overgave en hartkracht worden gestimuleerd. Zodat je dichter bij jezelf kunt blijven. Zodat je dieper naar de stem van je ziel, jouw bronverbinding en wijsheid van eeuwen kunt terug keten. Dit bekrachtigt het vervolgen van jouw eigen weg, los(ser) van de matrix en het onbewuste groepsbewustzijn. Dit bekrachtigd jouw individuele meesterschap om je rechtmatige plek in jezelf, op aarde en in schepping in te nemen. Om voorbij fake eenheid (groepsbewustzijn) in een zuiverder staat van Eenheid te kunnen komen.
Het versterkt het vermogen om innerlijk (intuïtief en in gevoel) te gaan verstaan wat jouw golflengte is, welke weg daarbij hoort, overgave aan het niet (mentaal) weten maar mee stromen met jouw zielsplan als mens.
Overgave aan de Goddelijke Wil in jou i.p.v. aan de vaak angstige, onzekere ego wil.

Zodat je werkelijk vrijer uit de matrix gaat komen en als een pilaar van licht (liefdevol én krachtig)  staat in wat je hier op aarde te brengen hebt, als een ware meester die de eigen blauwdruk belichaamd en leeft, de eigen golflengte volledig uitdraagt. Daarmee raak je (harten van) de ander, daarmee leef je niet alleen je inspiratie, je bent ook een inspiratiebron voor anderen. Om ook op te staan, zich los te maken aan de drang en dwang van onbewust groepsbewustzijn, om eigen verantwoordelijkheid op te pakken en de eigen unieke lichtfrequentie op aarde te gaan ontdekken, integreren, belichamen en uitstralen.

Dat bouwt een nieuwe aarde, nieuwe realiteit, in gelijkwaardige verbondenheid, maar wel ieder vanuit eigen expertise en Zijn (vanuit een eigen golflengte!). Ieder vanuit de eigen unieke Goddelijke bijdrage, als elke unieke klank die gezamenlijk een prachtig zuivere symfonie maakt.
Je eigen golflengte mag deze maand dieper ontdekt, bekrachtigd en her-innert gaan worden via het vrouwelijke potentieveld.

Deze maand worden je innerlijke vermogens dus aangetrild om her-innert te worden. Vermogens die je helpen je innerlijke wijsheid serieus te nemen, er naar te luisteren en deze in te zetten in je leven en in de wereld.
Die je helpen je eigen unieke weg en mogelijkheden werkelijk te gaan leven! Vrij van collectief onbewustzijn, in liefde voor de ongekende mogelijkheden en ondoorgrondelijke Goddelijke wegen in schepping!

In vol vertrouwen dat deze maand veel moois gaat brengen voor ieders innerlijke groei en Zijn!

 

© Willemien Timmer, 5-7-2021

 

Zie ook de energetische update van juli 2021