We stappen opnieuw een krachtige bewustzijnsshift binnen

 

Een energetische update over de energie van juli en augustus 2019: Over verduisteringen, portaaldagen, Maria Magdalena, Leeuwenpoort, Sirius en meer

Lees hier deel 1

Deel 2:

Belangrijke volgende stappen en trilling verhogende momenten in de komende tijd zijn:

Het 7-7 portaal

Na 2 juli is de volgende stap de energie van het 7-7 portaal op 7 juli. De energie van een krachtig portaal wat gaat om de vrouwelijke Creatiekracht. In deze 3-dimensionale wereld en in vele dimensies is de kracht van het getal 7 bekend en geheiligd. (Eerder heb ik hier al veel meer over geschreven, dat is even niet voor nu).
De energie van de 7 stroomt uiteraard de hele maand juli mee in alle wijzigingen, elke dag. Maar de momenten zoals het 7-7 portaal zijn een dusdanige bekrachtiging en een portaal op zich om oude programmeringen in de vernieuwing te brengen. Om onbewustzijn in bewustzijn geboren te laten worden.

De 7-7 codering is diepgaand verbonden is met Scheppingskracht en direct gerelateerd is aan de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk kwaliteiten. De Goddelijk Vrouwelijke Kwaliteiten zijn de drijvende kracht achter elke schepping en creatie. Niet omdat het ‘beter’ is dan het mannelijk Potentieel. Maar omdat het simpelweg behoord bij deze potentie, zoals het Mannelijke andere kwaliteiten in zich draagt.
Het Vrouwelijke aspect heeft de potentie om de Heilige Veilige Ruimte te scheppen waar binnen elke nieuwe schepping vorm krijgt. Daarvoor is echter de wederhelft of tegenpool wel nodig. Denk aan de bevruchting van zaadcel en eicel. Beide polariteiten zijn daarvoor noodzakelijk. Echter het vrouwelijke aspect draagt de veilige heilige ruimte waarbinnen schepping zich kan ontwikkelen totdat het geboren kan worden (de baarmoeder).
Zoals het Goddelijk Mannelijke het Zaad des Levens of Goddelijk Scheppings Idee draagt, zo draagt het Goddelijk Vrouwelijke deze heilige Ruimte waarbinnen versmelting van krachten en dus bevruchting van het Scheppingsidee kan plaats vinden.

De Potentie van het Goddelijk Vrouwelijke is dus onder andere om deze ruimte te scheppen waar binnen elke vorm van verandering, ontwikkeling, groei, wijziging of nieuwe creatie mogelijk is. als het Goddelijk Vrouwelijke haar scheppingsruimte (baarmoeder) niet open stelt, is geen enkele nieuwe schepping mogelijk.

Het 7-7 portaal brengt een diepere aantrilling van de Vrouwelijke Scheppende Vermogens. Dat betekend echter ook dat het de ‘tegenpool’ aantrilt en dieper opent: daar waar we nog niet scheppend maar mogelijk (onbewust) destructief of krachteloos in dit veld binnen ons Zelf staan. Het zal je dieper bewust kunnen maken van waar je nog oude patronen hanteert, van bijvoorbeeld afgescheidenheid, dienstbaarheid te koste van je Zelf, niet onvoorwaardelijk liefdevol zijn naar je Zelf toe, etc. Daar waar je oude vrouwelijke wonden leeft, in plaats van je pure Essentie en Scheppend Vermogen.
De energie van het 7-7 portaal in de 2019 energie zet dus als het ware de scheppende potentie en heilige ruimte weer dieper in ons aan om de vernieuwing steeds dieper te koesteren en ruimte te geven om tot een nieuwe creatie uit te groeien.

Maanverduistering van volle maan op 16 juli (tweede 7-7 portaal)

Deze zonsverduistering staat in lijn met een cyclus van 3 verduisteringen in totaal. De eerst volgende volgt kort op de zonsverduistering van 2 juli en is een volle maanverduistering op 16 juli, wat overigens een tweede 7-7 portaal is waarmee ook deze uitwerking immens bekrachtigd en versterkt wordt.
De volle maan gaat over de energie van de volheid, dat wat voltooid en door alle fases heen doorlopen is.
De energie van een maanverduistering brengt de onbewuste lagen van de gevoelswereld en emotievelden dieper aan het licht, naar de oppervlakte.
De energie van het 7-7 portaal, gerelateerd aan vrouwelijke scheppingskracht, biedt hiertoe een vergrote opening en ingang maar ook een heilige, veilige ruimte waarin grote diepe van het onbewuste en gekwetste van de gevoelswerelden dieper bewust kunnen worden.
Het werkt driedubbel versterkend op elkaar.
Daar waar de zonverduistering van 2 juli inwerkt op de eigen kracht wel of niet innemen en ruimte geven aan je eigen kracht en licht, de meer mannelijke energie stromen. Daar werkt de volle maansverduistering juist in op de gevoelslagen en emotievelden. Met andere woorden: welke emotionele patronen en programma’s liggen er nog onder de gedragingen van eigen kracht niet oppakken, belichamen en of weggeven. Waar spelen emoties, onbewuste pijnlagen en gevoelspatronen nog een rol om in de illusies van dualiteit vast te blijven steken? Om je kracht buiten je te blijven zetten en niet jouw kracht en verantwoordelijkheid voor jouw Zelf je groei, je bewustzijn op je te nemen?

De doorwerking op diep emotionele schaduwlagen zal ook niet enkel in dit moment plaats vinden maar zal tot en met de zonsverduistering op 26 december 2019 door blijven werken, laagsgewijs met je eigen innerlijke groeistroom mee. Deze frequente en potentie wordt echter aangezet op 16 juli en zal met alle groeiprocessen komend half jaar mee gaan stromen steeds meer oude basisfundamenten van verdraaide emotionele programmeringen kunnen daarbij aan het licht van bewustzijn komen.
Daarbij ontstaat weer ruimte om de oorspronkelijke kracht van emotie en gevoel vanuit Bronbewustzijn te aten ‘terug keren’ in alle lagen we jij bent, en in deze periode ook juist in de fysieke structuren van het mens-zijn. je cel- en DNA systemen zullen dus steeds dieper mee gaan resoneren op de oorspronkelijke trillingen van emotie en gevoel, kracht en bewustzijn, voorbij de verdraaiingen van dualiteit en wonden.
Met de zonsverduistering van 26 december 2019 zal deze doorlopen groei en alle daarbij bevrijde oorspronkelijke kracht dieper geïntegreerd en belicht worden, nadat alle onbewuste onderliggende programma’s ontmanteld zijn.

Maria Magdalena Dag op 22 juli

Uit een eerder artikel dat ik schreef in 2018:
Sinds 2016 heeft de paus 22 juli omgedoopt tot Maria Magdalena dag. Een heel bijzonder gegeven dat de kerk het Vrouwelijek, wat zo direct naast Yeshua (Jezus) heeft gestaan na eeuwen van verkettering, eindelijk erkenning geeft.
Het geeft het Goddelijk Vrouwelijke in de aardse belichaming eindelijk een stuk erkenning terug. Niet alleen in Maria Magdalena, maar vooral in wat zij weerspiegelt in ieder van ons!
Dankzij alle groei, trillingsverhogingen en energetische shifts van de afgelopen jaren is vanuit de strakke dogmatische kerkelijke velden deze deur weer een beetje op een kier gezet, en dat betekend energetisch dat daarmee deze Magdalena energie ook in het collectief veld weer dieper toegankelijk kan worden. Daar waar de machtige kerkelijke structuren de deur daartoe vele eeuwen dicht gehouden hebben, bleef elke vorm van verwonding en onderdrukking van het Vrouwelijke in de aardse 3D sfeer steeds opnieuw bekrachtigd. Er was vrijwel geen ruimte om de diepte lagen van het gewonde, verstoten, ontkrachte vrouwelijke tot in de kern te helen. Dat is hoe het collectief energetisch werk, doordat aardse 3D machtsstructuren veranderingen tegen proberen te houden.

Echter vanaf 2006 met een bijzondere en belangrijke Venus transit tijdens het 6-6-’06 Portaal is daar  een eerste belangrijke omkering in het collectief in aangebracht. Vanaf dat moment is de kracht van het Vrouwelijk Bewustzijn systematisch stap voor stap dieper getriggerd om ‘open’ te gaan, haar wonden te helen. Laag voor laag.
Ruim 10 jaar later in 2016 zagen we van al die stappen in groei en openingen het effect: Maria Magdalena werd weer erkent door de katholieke kerk.

Ongeacht of je zelf religieus en of kerkelijk bent of niet, heeft dit zeker een groots effect op het collectieve bewustzijn en de openingen die daarmee weer toegankelijk gemaakt zijn. Voor de volgende stappen in groei, de komende jaren, binnen de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk en om deze in de aardse materie (je 3D leven) steeds dieper te integreren.

22 juli omvat een collectieve trillingsverhoging waarin de Magdalena coderingen dieper aangeraakt en aangetrilt gaan worden.de Blauwdruk van Magdalena bevat o.a. de coderingen om in je mens-zijn de Liefde van de Oer Moeder/ de Magdala te gaan her-inneren.
Om zowel in je hart als bewustzijn de Onvoorwaardelijke Liefde, de kracht van vergeving, acceptatie, omarming, de Oer Moeder energie die de Belichaming van het Goddelijke Vrouwelijke op aarde is, dieper aan te trillen. Daar op dat niveau van bewustzijn waar jij nu Bent.
Deze aanraking van al jouw uiterst Vrouwelijke Blauwdruk Onvoorwaardelijke Liefdes trillingen is uiterst belangrijk voor de upgrades de daarna volgen. Juist om in de zachtheid, liefde,, helende en zorgzame energie binnen je Zelf te komen ofte blijven.
De Magdalena Codering activeert tevens diepere lagen van je fysiek systeem om je eigen Goddelijk Vrouwelijk Blauwdruk veld dieper te helpen laten indalen in belichaming. Om hier en nu in het mens-zijn weer dieper deze energie te leven en vorm te geven. Ook dit is noodzakelijk in je mens-zijn maar ook in je algehele bewustwordingsgroei naar Zelfrealisatie en belichaming toe.

Deze Maria Magdalena energie nodigt je ten diepste uit om in je belichaming (je mens-zijn in het hier en nu) echt je hart te openen, naar je hart te luisteren, in je hogere harttrillingen aanwezig te zijn en daar op afgestemd te blijven. Daarmee krijgt je mens-zijn een diepere instroom van Onvoorwaardelijke Liefde die je helpt dieper in Liefde, zachtheid en bij je Zelf te blijven. De uitnodiging is om echt in de belichaming jouw Onvoorwaardelijke Liefde af te stemmen, deze neer te zetten, uit te stralen en van daar uit te leven.
Het zal mogelijk ook de verschillen tussen (verbasterde, duale en gewonde) liefde en werkelijk Onvoorwaardelijke Liefde van Bron helderder voelbaar maken.

 

Dag buiten de Tijd op 25 juli

Uit een eerder artikel dat ik schreef in 2018:
Vanuit de Tzolkin of Maya kalender is 25 juli de Dag buiten de Tijd. Dit heeft te maken met de 13 manen kalender van de Tzolkin, waarbij 24 juli de laatste dag van het oude jaar is en 26 juli  de eerste dag van het nieuwe jaar is.  (Let op dat valt samen met de oud Egyptische nieuwsjaar dag).
De Maya kalender kent dus in feite maar 364 dagen in plaats van 365 dagen, en dat betekend dat 25 juli, de Dag buiten de Tijd, een dag is die ‘over’ is. Een dag van loslaten van het oude en voorbereiding of intenties zetten voor het nieuwe. Een dag waarbij je vanuit de Tzolkin bewustzijnsvelden even vrij bent van de hele cyclus van het jaar. En ook een dag waarbij de focus wereldwijd gericht is op de energie en schepping van vrede.
Deze dag is dus uitermate geschikt om dieper naar binnen te gaan en de innerlijke balans op te maken.
Het is tevens de start van een nieuwe cyclus, een ‘nieuw jaar’, di e zoals gezegd samenvalt met het oud Egyptische nieuw jaar. Ook al bevind zich dit op een andere resonantie of golflengte, het is weer een helder voorbeeld van hoe alles met alles verbonden is en nauw samen werkt binnen het Goddelijk Plan.

Lees verder in deel 1 (Inleiding, de energie van 2019, de Oorspronkelijke Mens en zonsverduistering van 2 juli 2019)  en deel 3 ( Oud Egyptisch nieuw jaar, Sirius, de Leeuwenpoort en het 8-8 Portaal in de energie van 2019)

In de activiteitenagenda vind je het totaal overzicht aan activiteiten uitgelicht met informatie. Maar bij deze even een korte opsomming van de mogelijkheden:
Afstand activaties tijdens: de zonsverduistering van 2 juli, het 7-7 portaal, Maria Magdalena Dag, Dag buiten de Tijd, 26 juli opening van de Leeuwenpoort en het 8-8 portaal.
Een 3-daagse intensive (ook als 1, 2 of 3 dagen te volgen) in de praktijk in de energie van de Leeuwenpoort en Leeuwenkracht en de energie van 2019.

Voel je welkom als je ondersteuning of inzicht wenst in je eigen processen binnen deze periode om contact op te nemen of deel te nemen aan een van de vele activiteiten.

© Willemien Timmer, 29-6-2019