rising-feminine

De energie van juni, juli en augustus in een notendop

Juli staat in het teken van de vrouwelijke blauwdruk en de nieuwe potenties/kwaliteiten/energieën die daarin vrij komen deze maand. Isis is daarin het boegbeeld als overkoepelend veld die het Goddelijk Vrouwelijke Blauwdrukveld weerspiegeld. Isis die vele functies, kwaliteiten en aspecten vertegenwoordigt!

Al in juni is een start gemaakt met de oprijzende kracht en opening van nieuwe lagen van de Vrouwelijke Blauwdruk **, waarmee op aards niveau bezien onze gevoeligheid enorm vergroot wordt. Vaak kunnen oude innerlijke en veelal onbewuste blokkades dit proces nog bemoeilijken, daar waar oude ‘programma’s  van overleving, afwijzing en verkrachting’ nog voor verdraaiingen, angst en onverwerkte emoties zorgen.

De openingen die al vanaf begin juni 2017 gaande zijn, zijn echt bedoeld om het collectief menselijk bewustzijn dieper nog weer een stap verder terug te laten keren in de zuivere Vrouwelijke Blauwdruk. Deze wordt momenteel diep aangetrilt ook op buik en basis niveau, omdat dit de poorten zijn om onze Bron energieën weer werkelijk ook in belichaming op aarde te brengen.

Omdat deze chakra’s vaak nog aardig belast en verzwaard zijn kan dit knelpunten blootleggen en processen opleveren waarin uitzuivering en uitwerking van de oude programma’s plaats vindt. Om deze er uit te werken en je belichaming en menselijk bewustzijn weer dieper open te stellen voor de oorspronkelijke energie.

Het Vrouwelijk Blauwdrukveld bevat de potentie om alles wie jij bent (ook de wonden en beschadigingen) te omarmen, erkennen, accepteren en te doorvoelen, waarbij healing plaats vind en nieuwe ruimte ontstaat om ook mannelijk-vrouwelijk-kind velden weer in een gelijkwaardige verbinding met elkaar terug te brengen, zodat we onze Bronenergie weer kunnen herinneren, ervaren en gaan belichamen.

Met de opening van de Leeuwenpoort op 26 juli en vervolgens de periode waarin de Leeuwenpoort actief is, waar binnen de 8-8 Portalen ook aanwezig zijn, zullen andere aspecten van de Vrouwelijke Blauwdruk aangeraakt en geactiveerd gaan worden. Het gaat daarbij vooral om de eigen (scheppers)kracht, transformatie kracht, magische kracht en helend vermogen vanuit de Onvoorwaardelijke Liefde van het Goddelijk Vrouwelijk veld. Hierin ligt een groot oprijzend vermogen wat vanuit veel dieper zachtheid plus kracht naar voren gaat komen. Hierin worden dus andere aspecten/kwaliteiten van het Goddelijk Vrouwelijk veld geactiveerd, ook op nieuwe lagen van bewustzijn. De basis daarvoor wordt in juni en juli gelegd, dor steeds dieper in de zachtheid van het Vrouwelijke te leren Zijn. Velden te openen in ontvankelijkheid, ruimte in te nemen daar binnen, zodat van daaruit ook de Mannelijke energie onvoorwaardelijk ontvangen mag worden en mag Zijn (voorbij elke wond).

Meer informatie over al deze collectieve en persoonlijke ontwikkelingen volgt ongetwijfeld, in de loop der tijd, in verschillende artikelen.

© Willemien Timmer, 15-6-’17

** (Daar waar het Goddelijk Vrouwelijk Blauwdrukveld weer open, ontvankelijk en in haar kracht durft en kan zijn, daar kan het gaan samenvloeien met de Goddelijke Mannelijke Blauwdruk Zodat er een evenwicht ontstaat. Zie ook heel veel voorgaande artikelen, die hier meer aspecten van belicht hebben).