De energie van maart 2020 uitgebreid (Energetische update)

De driehoek van Mens-zijn: fysiek-emotioneel-mentaal

 

Wanneer ik mij afstem vanuit mijn perspectief en beleving op de energie van maart 2020, is het eerste wat heel sterk naar voren komt de energie van de driehoek. Ik ervaar daarbij direct enkele aspecten  die horen bij ons mens-zijn en die in de energie van dit jaar ook extra krachtig onder Goddelijk Vuur komen te liggen: fysieke, emotionele en mentale velden als wezenlijke onderdelen en uitdrukkingsvormen van onze menselijke ervaring.

 

Ballast in de menselijke lagen

Daar waar wij veelal de meeste ballast en beschadigingen nog in ons dragen, waar we vele jaren,  zo niet eeuwen,  het liefst ver weg van zijn gebleven. Die lagen die we lange tijd nog redelijk hebben kunnen omzeilen (tot aan vorig jaar) die nu uitgelicht vanaf 2020 ‘aan de beurt zijn’.
Zoals ik al eerder schreef heeft dit alles te maken met de Oorspronkelijke Mens Code die vanaf deze jaren dieper gaat ontwaken, en wil die frequentie weer deelnemen in ons dagelijks leven, dan mag er ruimte gecreëerd worden in onze menselijke aspecten zodat die frequentie (en kwaliteiten) ook weer daadwerkelijk binnen kunnen komen.
Zolang we ‘verstopt’ zitten met oude ballast, onbewustzijn en of ons zelf op deze lagen omzeilen, zijn alle deurtjes op slot en kan vernieuwing niet binnen komen.
Mede daarom zijn alle trillingsverhogingen nu steeds meer gericht op het verder openen van deze menselijke aspecten, zodat we wel ‘moeten’ opruimen en ruimte kunnen scheppen.
Zoals tot enige tijd geleden de bewustwordingsprocessen vooral nog gericht waren op hogere dimensielagen, om deze dieper te openen, op te schonen en bewuster te worden zodat we onze multidimensionaliteit eigenlijk laagsgewijs wat meer gingen herinneren en beleven, waar we al vele decennia bezig waren vooral energetische processen te doorlopen. Zo zijn we nu in feite dichter aan gekomen bij de meest verdichte kern: de menselijke lagen.  Deze zijn simpelweg aan de beurt om nader te onderzoeken en tot in de kern te leren kennen.

Ons mens-zijn is de meest verdichte manifestatie- en uitdrukkingsvorm van wie wij zijn als Bron. En hoe ver zijn wij in wezen niet werkelijk vervreemd en uit verbinding met die lagen die wij juist op dagelijkse basis ervaren?
Hoe vaak ervaren we wel niet hinder van al die lastige menselijke lagen? Denk aan emoties, een ego, een lichaam wat langzaam verouderd, en zeker wanneer er onbalans mee gaat spelen en je ervaart beperkingen wordt het er als mens ‘niet leuker’ op. Hoewel dat ‘slechts’ een ego perspectief is, een menselijke beleving dus.

 

Holistische verbindingen en onbalans

Hoe spiritueel je ook al georiënteerd bent, voor de meeste mensen geldt dat die menselijke lagen en kwaliteiten vaak toch echt wel de lastigste zijn. Het is zoveel makkelijker om je te richten op energetische werelden en of zaken ‘buiten’ je mens-zijn om. Dat is ook een beetje het ingesleten oude patroon (van eeuwen) en het is ons simpelweg ook niet geleerd om weer in volledige verbinding met de menselijke lagen te treden. We hebben een lichaam, emoties en gedachten, en die kunnen het ons vaak knap lastig maken en voor grote onbalans en valkuilen zorgen. We ervaren die hinder er van maar weten vaak helemaal niet hoe we daar nu dieper in door kunnen dringen. Ons onbewustzijn in deze lagen verhindert vaak om de kern te zien, het patroon, programma, de verwonding, het aangeleerde gedrag van afgescheidenheid die er onder ligt.
Dat maakt dat onze innerlijke verbinding in deze lagen een soort blind blijft, in meerdere of mindere mate , afhankelijk van hoe bewust je je aandacht hier op richt.

Tegelijkertijd zijn we ons ergens wel bewust van het feit dat we een holistisch wezen zijn, ook op menselijk vlak, maar zien vaak toch niet de kern van onbalans in hoe deze menselijke aspecten met elkaar in interactie zijn en of waar deze interacties je uit balans trekken.
De holistische kijk neemt vooral de menselijke lagen mee van emoties, gedachten, lichaam en energievelden, omgevingsfactoren en soms zelfs nog het zielsbewustzijn. Maar buiten die 3D en 4D aspecten om, zijn wij in essentie nog veel grootser, we zijn multidimensionaal van aard en omvatten alle dimensies van schepping.

 

Multidimensionaal bewustzijn

Het menselijke zijn is een weerspiegeling van alle multidimensionale wezenslagen en alle kwaliteiten en ballast die wij in ons dragen. Evenals dat het een weerspiegeling is van alle ervaringen die wij overal binnen deze schepping hebben opgedaan. Ook dat manifesteert zich in het menselijk lichaam, emoties en gedachten.
Bij velen is er wel een bepaald besef van voorgaande levens of hogere dimensionale sferen, maar buiten dat om zijn we al omvattend het geheel, niet slechts kleine stukjes die we ons als mens gaandeweg weer gaan herinneren. Is het bewustzijn er ook dat alles wat je in mens-zijn ervaart daar ook een directe voortvloeiing uit is? Niet alleen in energie, maar juist ook in die heel aardse menselijke aspecten zoals fysiek lichaam, emoties en gedachten?

 

Trillingsverhogingen van deze tijd

In de energie en trillingsverhogingen van deze tijd komen we in zulke diepe lagen terecht, die al vele eeuwen in onbewustzijn en afgescheidenheid zijn geraakt, dat het open gaan daarvan best wel confronterend kan zijn.
Niet alleen op energetisch niveau, maar juist heel erg dichtbij, in menselijke beleving, gaan die poorten weer open en mogen we de oude ballast en onbewustzijn aankijken, doorleven en leren omarmen. En vanuit menselijke (ego) beleving valt dat niet echt mee. Ons ego vind daar vaak wat van of heeft direct veroordelingen en of afwijzing klaarliggen.  Het is in die zin ook angst om weer je Zelf eerlijk aan te kijken en te omarmen en het onvermogen om je Zelf in het volle spectrum te kunnen of durven zien. Hiermee treed vaak als eerste het ingesleten patroon van zelfbehoud en overleving in werking.

 

Waar angst je grijpt, ga je uit je midden

Dit zie je momenteel ook sterk uitgelicht in de wereld, de angst die aanzet tot zelfbehoud. Overlevingspatronen worden daarmee snel in werking gezet. Die angst en overleefsystemen worden gevoed door de media en farmaceutische industrie (Corona virus).  Maar ook kleinschaliger zul je mogelijk de afgelopen periode ook  geconfronteerd zijn met allerhande angsten die te maken hebben met het wel of niet op eigen benen, in eigen grootsheid, in eigen verantwoordelijkheid gaan staan.
Waar angst je grijpt, daar ga je uit je midden, daar stap je uit je uitlijning en laat je je gedachten en emoties toe om je te gaan leiden. Dan heb je kans dat je verstrikt raakt of verzuipt in emotionele stromingen, breinkonijnen en oude overlevingspatronen. Daar leef je je kracht en authenticiteit dus niet (meer).  Daar geef je je kracht weg en blijf je in kleinheid, onmacht, frustratie en afhankelijkheid zitten.
De uitnodiging van deze tijd is om in je uitlijning, je midden te blijven. Van daaruit het heb je meer feeling met en overzicht op emotiestromen, gedachten en lichamelijke reacties en kun je tegelijkertijd je oorspronkelijk gevoel, logisch verstand, bewustzijn en de wijsheid van je eigen lichaam aanspreken.

 

De eerste 3 maanden van 2020

In januari werkten de trillingsverhogingen diep door in je basis als mens, basischakra en fysiek systeem. In februari werkten de trillingsverhogingen op emotionele niveaus hierin sterk door. In de energie van maart 2020 zal dit op zonnevlecht niveau diep door gaan werken.
Het heeft alles te maken met de menselijke lagen en onderste chakra’s met aanverwante velden en kwaliteiten en waar deze nog verstopt of gestagneerd zijn.
De basis resoneert met name op (on)veiligheid, je fysiek lichaam als basis voor je dagelijks bestaan, vertrouwen of het gebrek daaraan (in je eigen kunnen en Goddelijkheid). Het tweede chakra gebied heeft alles te maken met emotievelden, gevoelsstromen, buikintuïtie wel of niet durven toelaten, relaties en verbindingen in de buitenwereld, oude (innerlijk kind) wonden, etc.
De zonnevlecht heeft alles te maken met je eigen kracht, niet alleen als Goddelijk Wezen, maar ook als mens. Met stevig staan in je eigen (licht)kracht, zelfvertrouwen, begrenzing, energie uitwisselingen met binnen- en buitenwereld en de mentale velden.
M.a.w. deze 3 maanden worden in basis de menselijke lagen (fysiek, emotioneel, mentaal) krachtig aangetrilt op de oude ballast die ons nog weg houdt van ons eigen potentieel. En die de weg voor ‘indaling’ van Oorspronkelijk Mens-Zijn nog tegen houden. Dit kan lastig en confronterend zijn en van je vragen om jezelf eerlijk onder de loep te leggen, welke ballast jouw nog verhinderd om je volledige kracht en bewustzijn te gaan belichamen.
Juist daar waar in de 2020 trilling zo sterk de vernieuwing voelbaar is, is dat een stevige stimulans om tot de kern te gaan (binnen wat in deze lagen en velden mogelijk is, in de 2020 trilling).

Overbrugging van de kloof tussen mens-zijn en Godsbewustzijn staat centraal, dus alles wat de kloof tussen beide in stand houdt zal dieper belicht gaan worden!

 

De thema’s en energie van maart 2020

Essentieel ‘voorwerk’  is dus eigenlijk in voorgaande maanden al ‘aan’ gezet en doorleefd, terwijl de uitwerking daarvan gewoon door zal gaan en mee blijft stromen in de volgende en komende maanden. Deze eerste 3 maanden voelen als letterlijk de basis voor alles wat 2020 nog voor ons in petto heeft.
Zeker met recente intense planeetstanden en Mercurius die nog retrograde loopt, wordt de energie geïntensiveerd en wordt je min of meer gedwongen om niet langer weg te kijken.
Waar wordt je nog ontkracht? Waar loop je nog weg? Waar loop je nog leeg? Waar voel je je niet gezien, erkend, en hoe staat het met je eigenwaarde en begrenzing? Waar zijn uitwisselingen met binnen- en buitenwereld niet in balans? Waar is nog ruimte voor parasiterende of onderdrukkende energieën die je van jouw wezenskracht afhouden? Waar geloof je je breinkonijnen nog en nemen deze een loopje met je?
Dit zijn allerlei voorbeeldjes van thema’s die in maart sterker uit zullen gaan lichten. Afhankelijk van waar jij je in je groei en evolutieprocessen bevind, zullen er situaties aangetrokken en gecreëerd worden die je helpen om je eigen lichtkracht of het gebrek daaraan dieper te belichten. de energie van maart 2020 zal een krachtige input hebben op je authenticiteit en Meesterschapsprocessen.

Niet alleen derde chakra velden en – thematieken zullen aan bod komen. Zoals gezegd zie ik heel duidelijk de vorm van de driehoek ontstaan bij de energie van maart 2020. Dat betekend dat ook het ‘voorwerk’ en aanverwante groeistromen van eerste en tweede chakra hier bij komen. De driehoek van de menselijke lagen die de meeste knelpunten, uitdagingen en ballast bevatten wensen met elkaar te balanceren in groei.

apofyliet.nl - energie van maart 2020

De driehoek van menselijke lagen (emoties, mentaal en fysiek) zullen in deze maand dus ook krachtiger naar elkaar toe gaan bewegen zodat we bewuster zullen kunnen worden van de impact die deze aspecten op elkaar hebben en hoe deze aspecten zich met elkaar verhouden.
Meer bewustzijn dus hoeveel invloed gedachten hebben op emotionele reacties, en wat effecten daarvan zijn op ons lichaam. Bewustwording van de impact van emoties op gedachtestromen en het lichaamsbewustzijn. In alle mogelijke variaties.
Deze 3 ‘hoofdthema’s ‘ zullen je dieper in verbinding gaan brengen met de ‘geheimen’ van je mens-zijn en hoe deze in jou werkzaam zijn. Het zal bewustzijn helpen ontwaken over je psychosomatische en holistische verbindingen, juist via het menselijke aardse aspect.

Des te dieper we durven te duiken in onze menselijke lagen, des te bewuster zullen we worden van wat ons nog angst aanjaagt, waar angst en ontkrachting nog grip op on krijgt, waar we geen vreugde (van het op aarde zijn) kunnen ervaren, waar we weglopen in oude patronen en overleving.
Des te bewuster je wordt van de verhouding en samenwerking tussen emoties, mentaal en fysiek systeem, des te helderder wordt het waar onbalans effect en grip heeft op jouw welbevinden als mens. Waar het daardoor ook je hoger bewustzijn en Oorspronkelijk Mens Zijn geen ruimte geeft om in te dalen en deel te nemen aan je menselijke ervaring.
Des te dieper je werkelijk durft te verbinden en kunt ontdekken welke kwaliteiten er besloten liggen (naast ballast) in jouw menselijke aspecten, des te meer zul je er toegang tot krijgen. Wat je aandacht geeft, groeit. Waar jouw focus op gericht is, geef je energie en bewustzijn (voeding) mee en geef je kans om te ontluiken.

Wil je werkelijk een stevige bodem of basis neerzetten, zodat jouw hoger (multidimensionaal) bewustzijn werkelijk gegrond en belichaamd kan worden hier op aarde, in je dagelijks leven, dan mag je echt dieper bewust worden van je menselijke kwaliteiten en ballast.

Gek genoeg dealen, handelen, reageren en leven we op dagelijkse basis met deze aspecten (lichaam, emoties en gedachten) en in hoeverre zijn we er werkelijk van bewust waardoor zij aangestuurd worden? en hoe zij ons (perspectief, doen en laten) besturen?
Dat is waar de ontdekkingsreis in maart over gaat.

Enerzijds zal het mentale veld, het ego Zelf en je kracht/onmacht vanuit de derde chakra-thematieken nader belicht worden. anderzijds zullen de verhoudingen tussen lichaam (basis), emotievelden (tweede chakra) en gedachten (derde chakra) dieper uitgelicht gaan worden.
Waar deze met elkaar in een gelijkwaardige verbinding kunnen samen zijn en samenwerken (gelijkbenige driehoek)  daar ontstaat balans, meer inzicht overzichten opening. Daar ontstaat ontlading van oude ballast en onbalans en ontstaat ruimte om je hogere kwaliteiten en bewustzijn de ruimte te geven om in je menselijk leven in te dalen, deel te nemen aan wie jij Bent als mens.

De uitdagingen die angst oproepen, in binnen- en buitenwereld, zullen je triggeren om telkens opnieuw bewuster te worden en bewuste keuzes te maken van waaruit jij kijkt, ervaart, beleefd. Vanuit kracht, erkenning van je grootsheid en bewustzijn of vanuit slachtofferrollen, kleinheid, onmacht, frustratie, krachteloosheid, het gevoel van niets waard zijn.
Het eerste is voortkomend uit bewustzijn (wat een balans zoekt) , het tweede is voorkomend uit onbewustzijn (en identificatie met wonden, oude overleefpatronen).

Het werkelijk dieper her-inneren van jouw authenticiteit, scheppende mogelijkheden, verantwoordelijkheid als Schepper van je eigen ervaringen, het in jouw rechte lijn (Bronverbinding) blijven ook te midden van uitdagingen op aards vlak, en heel veel meer, wordt hier allemaal in getraind.
Je mens-zijn als basis voor je Godsbewustzijn wordt hierin verder klaargestoomd.
Als we de Heilige Drie Eenheid van de menselijke basis weer kunnen herstellen (en daarmee de onderste 3 chakra’s in harmonie geopend en samenwerkend aan zetten) is het mogelijk om steeds meer de Goddelijke Drie Eenheid binnen ons mens-zijn weer toe te laten en te belichamen.
De Goddelijke Drie Eenheid kun je zien als de Goddelijke Man-Vrouw-Kind energie of de Godsfrequentie – Multidimensionaliteit/Ziel- Mens-zijn. Er zij vele Heilige Drie Eenheden in ons wezen aanwezig .

 

De vier 3-3-22 portalen

In de maand maart zijn vier 3-3-22 (2020) Portalen aanwezig, te weten 3-3, 12-3, 21-3 en 30-3.
Elk van deze portalen is als een pilaar van licht, een ankerpunt die een nieuwe instroom van lichttrillingen binnen gaat brengen op aarde en in het collectief menselijk bewustzijn. Elk van deze Portalen zal en diepere invloed gaan uitoefenen op de thema’s en persoonlijke groei die aan de orde zijn deze maand. En zullen laagsgewijs steeds dieper jouw proces gaan belichten en dienen.

De 3-3 frequentie zal de heilige drie eenheid aantrillen en zal zodoende dieper inwerken op  herstel, balans en of het verhelderen waar de balans, gelijkwaardigheid, verbinding nog niet mogelijk is door oude ballast of onbewustzijn. Oude ballast, wonden, afgescheidenheid zal naar de voorgrond getrokken worden (ook in ervaringen en dagelijkse situaties) waardoor de kans bestaat deze te helen of te transformeren.

De 22- frequentie vanuit de 2020 energie zal een opstuwende kracht binnen brengen die je aanzet om steeds meer je kracht in de (persoonlijk) belichte thema’s te gaan her-inneren en neerzetten. De 22- energie stimuleert het opstaan in je eigen Meesterkracht , maar is ook een 4- energie en dat betekend dat waar je je kracht weer oppakt, dat deze ook gegrond en neergezet gaat worden (in je dagelijks leven). Daarmee worden blijvende wijzigingen en heling neergezet.

De 3-energie die elke dag van deze maand mee stroomt zal met name op de thema’s van je zonnevlecht in gaan werken en stimuleert zo op dagelijkse basis een verder openen en uitzuiveren, balanceren en verhelderen van alle kwaliteiten en vermogens die in je zonnevlecht aanwezig zijn. evenals alle ballast die aanwezig is belichten en helpen ontdoen van onbewustzijn.
De maand maart zal in die zin een zeer krachtige maand zijn die echt jouw krachtaspecten in mens-zijn gaan benadrukken. Maar kan ook confronterend zijn omdat het alle ontkrachting, overheersende ego- of mentale delen in jezelf sterker gaat uitlichten. Pas van daaruit zul je er bewuster van worden en in staat zijn de oude ballast te transformeren.
In de energie van maart 2020 zal er meer angst getriggerd kunnen worden (zowel collectief als persoonlijk) om echt te gaan staan in jouw bewustzijns- en lichtkracht, in jouw schepperskracht, authenticiteit en eigen vermogens.

De energie van maart 2020 voelt als een cruciale initiatie om niet alleen dieper inzicht te krijgen in de innerlijke (vaak onbewuste) dynamiek tussen fysiek- emotie- mentale stromingen en aansturing van je mens-zijn. Mede om balans te herstellen in je menselijke basis, van waaruit je Godsbewustzijn dieper kan integreren in je dagelijks leven.
Nader onderzoek van oude fysieke – emotionele- mentale programma’s, overtuigingen, aansturing en patronen verdienen de aandacht! Des te meer aandacht en bewustzijn hieraan besteed wordt, des te meer bevrijding en vernieuwing is mogelijk! Des te meer je eigen (belichaamde Meester)kracht weer voelbaar en aanspreekbaar wordt.

Het zal best uitdagend kunnen zijn, de energie van maart 2020, maar daar waar jij je midden (je uitlijning) weet te behouden, zul je enorme stappen voorwaarts kunnen maken in Meestergroei en belichaming van Godsbewustzijn. Zoals ik al in een eerder artikel schreef, we raken steeds meer gewend aan de nieuwe manieren van groei (van hart werken naar er mee ‘Zijn’) en dat zal hepen om je door alle processen heen te bewegen.

© Willemien Timmer 1-3-2020

 

Tijdens elk van de vier 3-3-22 Portalen zal ik een afstand activatie en transmissie verzorgen, die aansluitend in de energie van dat moment werkzaam is voor je eigen groei- en bewustwordingsprocessen. In de agenda vind je daar meer informatie over!