Energetische update: De energie van september 2022 en het 9-9 portaal

Deel 1: energie en processen van september 2022

 

Heb je het ook gemerkt? Al vanaf de laatste dagen van augustus begon de energie te veranderen en direct vanaf de start van september dienen zich andere/’nieuwe’ groeiprocessen aan. Alsof we omgeschakeld zijn naar een andere golflengte. En  de procesthema’s die daarbij horen en omhoog komen vanuit het diep onbewuste zijn niet zozeer onbekend maar wel een verdieping op eerder doorlopen groei. We bevinden ons nu in de 9- energie en vandaag in het 9-9 portaal en dat gaat weer een nieuwe impact hebben op ons bewustzijn.

 

Oude pijnlagen komen boven

Pijnlagen en knelpunten in zowel innerlijk kind thema’s als ook de vrouwelijke energie komen daarmee vooral op de voorgrond te liggen.
Thema’s gekoppeld aan tweede chakra en in rechtstreekse relatie met het basischakra wat de (aan- of afwezigheid van) draagkracht  en gronding stevigheid en vertrouwen kan triggeren.
Diepgewortelde hardnekkige patronen, overtuigingen, emoties en zienswijzen komen daarmee weer in het ervaren ervan omhoog. Om bewuster te worden wat er onderhuids in jou nog leeft en deze thema’s te kunnen doorvoelen, omarmen en helen.

Voor ieder zullen dit persoonlijk getinte ervaringen zijn die wakker gekust worden in de energie wijzigingen. Maar dat kunnen bijvoorbeeld zijn: gevoelens van niet gezien/gehoord worden, gebrekkige eigenwaarde, niet goed genoeg zijn, te veel zijn, krachteloosheid, moedeloosheid, vluchtgedrag, slachtofferrollen, projecties, diepe emoties zonder te weten waar deze betrekking op hebben, veel en diep of chaotisch dromen, vermoeidheid, neerslachtigheid, fysieke ongemakken vooral in het onderlichaam, moeite met gronding, thema’s als moeder-kind relaties kunnen dieper onder de loep liggen, (verdraaid) zusterschap dieper uitwerken, etc.

 

Snelkookpan

We bevinden ons nog in het beginstadium van die wijzigingen en diepgaande openingen van het diep onbewuste van de onderste chakra’s. Wat gedurende de rest van de maand doorgang gaat vinden. Toch is de omslag in energie en processen nu al sterk voelbaar en bouwt zich deze dagen flink uit met vandaag de 9-9 portaalenergie en morgen de volle maan wordt dit proces extra kracht bij gezet. En lijkt de snelkookpan steeds meer druk op te bouwen.
Daarnaast zijn er deze maand diverse krachtige samenstanden van planeten (die ook linken aan de proces van januari/februari 2022, en dus diep inwerken op basis- en tweede chakra)  en diverse planeten die gelijktijdig retrograde lopen. Dit betekend een dieper naar binnen gaan, terug kijken, herhaling van thema’s in een verdiepende laag van het onbewuste die aan het licht komt. Maar ook een belang van terug kijken op wat er reeds aan groei, thema’s en processen doorlopen is in de 2022 energie.

 

De onderste steen wil boven komen

Een nieuwe onderste steen van ons onbewuste wil boven komen. (Dit gaat al jaren ‘geleidelijk aan’ in fasen van groei). Uiteraard in zoverre als passend is bij jouw persoonlijke groeiprocessen en zielsevolutie. En wat in het nu te dragen is, ook voor ons onbewuste mens-zijn en ons fysieke jasje.
Mede daarom is er wederom zoveel samenstand van verschillende elementen (poortdagen, maan, planeten, verhoogde Schumannresonantie, zonnevlammen, etc.) die ons onbewuste stimuleren om wakkerder te worden uit de oude modus van leven.

Oeroude patronen van basis- en tweede chakra  zijn vaak veel ouder dan alleen knelpunten uit de jeugd of uit dit leven. Eeuwenlang leven binnen de matrix (ook binnen ons zelf) hebben ons in symbiose doen verstrengelen met die matrix van onbewustzijn. Dat wil zich steeds dieper ontrafelen zodat we onderscheidingsvermogen ontwikkelen in wat werkelijk ons bewustzijn is en wat ‘aangeleerd (overleef) gedrag’. Dat wat eeuwen onderdrukt is, onder het matje geschoven of afgescheiden is geraakt versus dat wie we werkelijk Zijn.

Vanuit de verschuivingen die dat innerlijk en collectief energetisch deze maand brengt kunnen onderlinge verhoudingen weer een nieuwe positie innemen en komen we weer een stap dichten bij de innerlijke eenheidsvelden terecht.

 

Heling van innerlijk kind en gewonde vrouwelijke energie leiden naar nieuwe dynamiek

Thema’s van ons innerlijk kind (van eeuwen en vele generaties in de familielijnen) maar ook de wonden vanuit de vrouwelijke energie (o.a. de gevoelskracht, emotioneel lichaam en intuïtie) kunnen daarbij sterker opspelen dan op andere momenten.
Oude lijntjes met oude reactiepatronen kunnen ‘doorgeknipt’ en gewijzigd worden daardoor.
Vanuit healing dat mag ontstaan in deze hardnekkige, vaak diepgewortelde, energie wonden in innerlijk kind en vrouwelijke energie zal als automatisch ook de gewonde mannelijke energie gaan wijzigen, als indirect effect.

Waar pijnreacties en overleefmechanismen vanuit bovengenoemde aspecten in ons  namelijk helen krijgt de mannelijke energie ook de kans om weer zij  oorspronkelijke ruimte in te gaan nemen.
De mannelijke doe-kracht is nu veelal gericht op actie om te overleven, waardoor de zachte mannelijke kracht overruled wordt en niet meer herinnerd of gevoeld wordt de zachte draagkracht waardoor we dieper bij ons Zelf kunnen zijn en blijven. Onze oorspronkelijke ruimte in kunnen nemen en ons ware Zelf kunnen her-inneren.

 

Uitnodiging 

Welke processen en wonden zich ook aandienen in jou. Ze zullen zowel een uitdaging zijn, als ook een uitnodiging tot diepere groei, dieper thuis komen in je Zelf.
De krachtmaand in Leeuw(enpoort) augustus heeft de nodige opschudding en opschoning gebracht waardoor deze maand de puntjes op de i gezet kunnen gaan worden. En waardoor bepaalde groeithema’s tot een nieuwe afronding kunnen komen.

Het 9-9 portaal en ook de volle maan in deze dagen brengen een krachtige stimulans en spiegeling teweeg om hier dieper innerlijk in te duiken. Deze energieën zetten de innerlijke deuren verder open om tot nieuwe ontdekkingen, inzichten, transformatie en heling te kunnen komen.
Maar zetten tevens de transformaties van de maand september op volle kracht aan. Hierdoor kunnen zich gedurende de rest van deze maand de onderliggende onbewuste thema’s in ons verder gaan uitkristalliseren, bewust worden en tot blijvende wijzigingen in ons bewustzijn omvormen.

 

Deel 2: De energie van de 9 en het 9-9 portaal

De energie van het 9-9 portaal versterkt en verdubbeld de kracht en energie van de 9-energie en de invloed die deze heeft op ons (on)bewustzijn en de groeipotentie die deze maand wordt vrij gemaakt.
Het is een krachtpoort die ondersteund in het toewerken naar de 2022 potentie en de groei die nog gaan komen in de laatste maanden van dit jaar.
De energie van 2022 gaat over de blauwdrukken van Bron en het uitlijnen met je vermogen om op te rijzen in jouw oorspronkelijke kracht en Zijn.
2022 gaat ook over de energie van de 6, de materiewereld.
M.a.w. om jouw grootse kracht te laten oprijzen in je fysieke mens-zijn en dagelijks leven.
Daartoe dienen basis en alle onderste chakra’s steeds verder te openen en zuiveren, zodat daar weer ruimte is om jouw Zijnskracht in af te kunnen laten dalen en te ontvangen. Eerder krijg je je Bronbewustzijn niet gegrond op aarde.
Als onze onderste chakra’s nog vol zijn van onbewuste patronen en wonden en wij daar niet werkelijk in aanwezig durven of kunnen zijn, is daar immers geen ruimte en geen toegang voor.

Door de thema’s en processen die deze maand aangezet worden in innerlijk kind en vrouwelijke energie, wordt dus wederom in de onderste 2 chakra’s meer opening én ruimte gecreëerd voor het indalen van ons Licht en bewustzijn. Om het te gronden, verankeren en te kunnen belichamen als mens op aarde.

Wat de energie van de 9 én het 9-9 portaal (algemeen gezien) nog meer brengen, lees je hier:
https://apofyliet.nl/het-9-9-portaal-is-in-aantocht/

Ik wens ieder een prachtige transformatie maand toe!

 

© Willemien Timmer, 9-9-2022

 

En wie ondersteuning, verheldering, een klankbord of diepere bewustwording wenst in de persoonlijke processen:

Vanavond verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie in de 9-9 portaalenergie.
Meer info daarover vind je hier.

Tevens biedt ik weer consulten aan en verzorg krachtige activatieworkshops.
Meer daarover vind je op mijn website.